Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

Felvételi minta feladatok

Felvételi 2009 Mikroökonómia
Felvételi 2020 Matek 25 pont
Felvételi 2015 Matek 25 pont
BPM felvételi makro 2021 Mankiw
 • Döntéselmélet, többszempontú döntési problémák, (nem teljesen kitöltött) páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
 • Rangsorok, rangsorkészítési elvek és módszerek
 • Stabil párosítások és iskolai felvételi rendszerek
 • Kooperatív játékelmélet (implementáció alkumodellekkel: Nash-program, korrelált egyensúly, együttműködés és elosztás hálózatokban, költségelosztás játékelméleti módszerei, mérések bonyolult rendszerekben)
 • Osztályozás kategorizálás nélkül (klaszteranalízis)
 • Lineáris programozási feladatok gazdasági alkalmazásai
 • Kockázat és biztosítás
 • Többdimenziós adattömbök (pl. nyugdíj vagy hitelállomány) elemzése – Statisztikai módszerek aktuáriusi alkalmazásai (pl. mortalitási ráták előrejelzése, gépjármű-felelősségbiztosítás és bonus-malus rendszerek modellezése)
 • Kérdésfeltevések lehetőségei az adatfeldolgozások során
 • A korszerű számítástechnika lehetőségei és veszélyei az adatfeldolgozásban
 • Kérdőív szerkesztés a válaszok keresésének tükrében
 • Osztályozás kategorizálás nélkül (Cluster analysis)
 • Együttműködés és költségelosztás hálózatokon
 • A hozzárendelési feladat érzékenységvizsgálata és gazdasági alkalmazásai
 • Csődhelyzetek véletlen sorrenden alapuló megoldásai hálózatokon
 • Felsőoktatási rangsorok módszertani elemzése
 • Egy döntéstámogató software bemutatása és alkalmazása
 • Érzékenységvizsgálat a többszempontú döntési feladatokban
 • Páros összehasonlítás mátrixok új alkalmazásai
 • Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
 • Tapasztalati páros összehasonlítás mátrixok
 • Szavazási feladatok többszempontú döntési szituációkra
 • Valós gazdasági és üzleti döntések (például tenderek) utólagos elemzése többszempontú döntési modellekkel
 • Rangsorok vizsgálata
Korrelált egyensúly és általánosításai:
 • A Nash egyensúlyi kifizetéseknél társadalmilag jobb kifizetések elérése egyensúlyban aktív játékvezető segítségével.
 • Interpretáció és alkalmazási lehetőségek felkutatása.
 • Tanulhatóság: aszimptotikus  tulajdonságok és szimuláció.
Alkumegoldások: kooperatív és nem-kooperatív megközelítés
 • Axiomatikusan meghatározott alkumegoldások implementációja nem-kooperatív játékban.
 • Kapcsolat a többkritériumú döntéselmélettel
Oligopol játékok kiterjesztése nem-konvex költségfüggvények irányában
 • Egyensúly létezése, unicitása, dinamikus rendszerekkel való meghatározhatósága és numerikus kezelése.
 • Többszereplős operációkutatási modellek:
A szokásos optimumszámítási (egy döntéshozó egy célfüggvény (preferencia) alapján választ a megvalósítható kimenetelek halmazából) modellekkel szemben itt több önálló döntéshozó van, akik – ha érdekükben áll – együttműködhetnek. A kimenetel optimalitása helyett (az egy döntéshozó több célfüggvény modellekhez hasonlóan) itt is a stabilitás, a nem-dominálhatóság a fő kérdés, ami viszont (a többszempontú modellektől eltérően) a szereplők minden részhalmazára értendő. Például, ha egy maximális folyam hálózat esetén a hálózat éleit különböző szereplők birtokolják, akkor egy társulás csak akkor jön létre, ha a tagjai által birtokolt részhálózaton átküldhető maximális folyam értékét mindegyikük számára elfogadható módon szét tudják osztani. A kooperatív játékok alkalmasak az ilyen többszereplős költség-, ill. haszonelosztási döntési helyzetek elemzésére. A téma irodalma elég szerteágazó, dinamikusan gyarapszik, de még bőven vannak feltáratlan (rész)területek, amikből akár 2-3 érdeklődő számára is található konkrétabb pályázati téma.
 • Számítógépes döntéstámogatási modellek gyűjtése, elemzése, az alkalmazások osztályozása, értékelése
 • Stratégiai döntések támogatása vállalati környezetben
 • Prospect Theory: a továbbfejlesztési irányok és az alkalmazások elemzése
 • Rangsorok, rangsorkészítési elvek és módszerek – alkalmazás
 • Érzékenységvizsgálat a többszempontú döntési feladatokban
 • Páros összehasonlítás mátrixok új alkalmazásai
 • Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
 • Tapasztalati páros összehasonlítás mátrixok
 • Szavazási feladatok többszempontú döntési szituációkra
 • Valós gazdasági és üzleti döntések (például tenderek) utólagos elemzése többszempontú döntési modellekkel
 • Rangsorok vizsgálata
 • Nagyméretű kvadratikus optimalizálási modellek
 • Derivatív termékek árazása LP modellek segítségével
 • Az általános pénzügyi költségmutató problémái a PRIIPs szabályozásban
 • Elkerülhetetlen része az állami, folyó finanszírozású nyugdíjrendszernekaz implicit államadósság?
 • Halandósági modellek összehasonlítása és alkalmazása
 • Idősödés és nyugdíjba vonulás vizsgálata az európai országokban GLM modellel
 • ATM-ek, bankfiókok optimális elhelyezése
 • Közösségi hálózatok vizsgálata
 • Adatbányászati módszerek alkalmazása a biztosításban
 • Halandóság-előrejelzés és élettartam-kockázat
Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.07. - 21:09:02