Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

Oktatók fogadóórái

A jelenlegi helyzetre való tekintettel a fogadó óra keretében történő konzultáció lehet online is, illetve amennyiben szeretne konzultálni, kérjük mindenképp egyeztesse azt előzetesen az oktatóval.

OktatóFogadó óraTeremE-mail
Ábele-Nagy KristófSz 17:20 – 18:50S 202/b kristof.abele-nagy
@uni-corvinus.hu
Ágoston Kolos CsabaH 11:40-13:10S 202/akolos.agoston
@uni-corvinus.hu
Benedek MártonS 201/a marton.benedek
@uni-corvinus.hu
Biró PéterP 8:00 – 9:30S 208/a peter.biro
@uni-corvinus.hu
Dr. Bozóki SándorK 11:40 – 12:25 S 208/a sandor.bozoki
@uni-corvinus.hu
Dr. Csató LászlóP 8:00 – 9:30 S 208/a laszlo.csato
@uni-corvinus.hu
Dr. Eisenberg-Nagy MariannaP 8:30 – 9:30 E 73 marianna.eisenberg-nagy
@uni-corvinus.hu
Dr. Illés TiborK 15:30 – 16:30 E 73 tibor.illes
@uni-corvinus.hu
Jankó ZsuzsannaH 13:40 – 15:10 S 201/a zsuzsanna.janko
@uni-corvinus.hu
Dr. Kovács ErzsébetH 14:00 – 15:30S 204 erzsebet.kovacs
@uni-corvinus.hu
Dr. Pintér MiklósH 14:00 – 12:45S 201/b pmiklos
@uni-corvinus.hu
Poesz AttilaCs 9:30 – 11:00S 208/a attila.poesz
@uni-corvinus.hu
Dr. Rigó Petra Renáta Cs 11:30 – 12:30 E 73 petra.rigo
@uni-corvinus.hu
Dr. Solymosi TamásP 11:40 – 13:10S 202/b tamas.solymosi
@uni-corvinus.hu
Szádoczkiné Varga VeronikaH 13:40 – 15:10S 202/averonika.varga
@uni-corvinus.hu
Szádoczki ZsomborH 13:40 – 15:10S 208/azsombor.szadoczki
@uni-corvinus.hu
Dr. Sziklai BalázsSz 10:00 – 11:00 S 201/b balazs.sziklai
@uni-corvinus.hu
Dr. Vékás PéterH 15:30 – 17:00S 201/a peter.vekas
@uni-corvinus.hu

Felvételi minta feladatok

Felvételi 2020 Matek 25 pont
Felvételi 2015 Matek 25 pont
BPM felvételi makro 2021 Mankiw
Felvételi 2009 Mikroökonómia

TDK témák

 • Döntéselmélet, többszempontú döntési problémák, (nem teljesen kitöltött) páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
 • Rangsorok, rangsorkészítési elvek és módszerek
 • Stabil párosítások és iskolai felvételi rendszerek
 • Kooperatív játékelmélet (implementáció alkumodellekkel: Nash-program, korrelált egyensúly, együttműködés és elosztás hálózatokban, költségelosztás játékelméleti módszerei, mérések bonyolult rendszerekben)
 • Osztályozás kategorizálás nélkül (klaszteranalízis)
 • Lineáris programozási feladatok gazdasági alkalmazásai
 • Kockázat és biztosítás
 • Többdimenziós adattömbök (pl. nyugdíj vagy hitelállomány) elemzése – Statisztikai módszerek aktuáriusi alkalmazásai (pl. mortalitási ráták előrejelzése, gépjármű-felelősségbiztosítás és bonus-malus rendszerek modellezése)

Alapszakos szakdolgozati témák

Kovács Erzsébet

 • Osztályozás kategorizálás nélkül (Cluster analysis)

Solymosi Tamás

 • Együttműködés és költségelosztás hálózatokon
 • A hozzárendelési feladat érzékenységvizsgálata és gazdasági alkalmazásai
 • Csődhelyzetek véletlen sorrenden alapuló megoldásai hálózatokon

Temesi József

 • Felsőoktatási rangsorok módszertani elemzése
 • Egy döntéstámogató software bemutatása és alkalmazása

Bozóki Sándor

 • Érzékenységvizsgálat a többszempontú döntési feladatokban
 • Páros összehasonlítás mátrixok új alkalmazásai
 • Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
 • Tapasztalati páros összehasonlítás mátrixok
 • Szavazási feladatok többszempontú döntési szituációkra
 • Valós gazdasági és üzleti döntések (például tenderek) utólagos elemzése többszempontú döntési modellekkel
 • Rangsorok vizsgálata

Mesterszakos szakdolgozati témák

Forgó Ferenc

Korrelált egyensúly és általánosításai:

 • A Nash egyensúlyi kifizetéseknél társadalmilag jobb kifizetések elérése egyensúlyban aktív játékvezető segítségével.
 • Interpretáció és alkalmazási lehetőségek felkutatása.
 • Tanulhatóság: aszimptotikus  tulajdonságok és szimuláció.

Alkumegoldások: kooperatív és nem-kooperatív megközelítés

 • Axiomatikusan meghatározott alkumegoldások implementációja nem-kooperatív játékban.
 • Kapcsolat a többkritériumú döntéselmélettel

Oligopol játékok kiterjesztése nem-konvex költségfüggvények irányában

 • Egyensúly létezése, unicitása, dinamikus rendszerekkel való meghatározhatósága és numerikus kezelése.Solymosi Tamás

 • Többszereplős operációkutatási modellek:

A szokásos optimumszámítási (egy döntéshozó egy célfüggvény (preferencia) alapján választ a megvalósítható kimenetelek halmazából) modellekkel szemben itt több önálló döntéshozó van, akik – ha érdekükben áll – együttműködhetnek. A kimenetel optimalitása helyett (az egy döntéshozó több célfüggvény modellekhez hasonlóan) itt is a stabilitás, a nem-dominálhatóság a fő kérdés, ami viszont (a többszempontú modellektől eltérően) a szereplők minden részhalmazára értendő. Például, ha egy maximális folyam hálózat esetén a hálózat éleit különböző szereplők birtokolják, akkor egy társulás csak akkor jön létre, ha a tagjai által birtokolt részhálózaton átküldhető maximális folyam értékét mindegyikük számára elfogadható módon szét tudják osztani. A kooperatív játékok alkalmasak az ilyen többszereplős költség-, ill. haszonelosztási döntési helyzetek elemzésére. A téma irodalma elég szerteágazó, dinamikusan gyarapszik, de még bőven vannak feltáratlan (rész)területek, amikből akár 2-3 érdeklődő számára is található konkrétabb pályázati téma.

Temesi József

 • Számítógépes döntéstámogatási modellek gyűjtése, elemzése, az alkalmazások osztályozása, értékelése
 • Stratégiai döntések támogatása vállalati környezetben
 • Prospect Theory: a továbbfejlesztési irányok és az alkalmazások elemzése
 • Rangsorok, rangsorkészítési elvek és módszerek – alkalmazás

Bozóki Sándor

 • Érzékenységvizsgálat a többszempontú döntési feladatokban
 • Páros összehasonlítás mátrixok új alkalmazásai
 • Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
 • Tapasztalati páros összehasonlítás mátrixok
 • Szavazási feladatok többszempontú döntési szituációkra
 • Valós gazdasági és üzleti döntések (például tenderek) utólagos elemzése többszempontú döntési modellekkel
 • Rangsorok vizsgálata

Mészáros Csaba

 • Nagyméretű kvadratikus optimalizálási modellek

Ágoston Kolos Csaba

 • Derivatív termékek árazása LP modellek segítségével

Dr. Banyár József

 • Az általános pénzügyi költségmutató problémái a PRIIPs szabályozásban
 • Elkerülhetetlen része az állami, folyó finanszírozású nyugdíjrendszernekaz implicit államadósság?

Dr. Kovács Erzsébet

 • Halandósági modellek összehasonlítása és alkalmazása
 • Idősödés és nyugdíjba vonulás vizsgálata az európai országokban GLM modellel

Dr. Sziklai Balázs

 • ATM-ek, bankfiókok optimális elhelyezése
 • Közösségi hálózatok vizsgálata

Dr. Vékás Péter

 • Adatbányászati módszerek alkalmazása a biztosításban
 • Halandóság-előrejelzés és élettartam-kockázat

A “Winston: Operációkutatás” tankönyv feladatainak megoldásai

20. fejezet
17. fejezet
15. fejezet
14. fejezet
13. fejezet
11. fejezet
8. fejezet
7. fejezet
6. fejezet
5. fejezet
4. fejezet
3. fejezet

Tanszéki tárgyak órarendje

Kapcsolódó dokumentumok

2021/22/1. félév

Operációkutatás alapszakos tárgy

Operációkutatás alapszakos tárgy gyakorló (vizsga)feladatok

A WinQSB programcsomaghoz tartozó ismertetők

VBRUN300.DLL
WinQSB futtatás Windows 7 alatt
QSB telepítés
QSB dokumentáció

A “Winston: Operációkutatás” tankönyv elektronikus kiadásának feladatainak megoldásai

Komáromi Éva állományai

Életbiztosítás (mellékszakirány) tantárgy letölthető állományai

Életbizt mellék 5.2
Életbizt mellék 5.1

Biztosítási számítások című tantárgy letölthető állományai

bsz_mintazh.wvu
bsz_mintazh_mo.xls
bsz_mintazh.doc

Pénzügyi adatok elemzése című tantárgy állományai

Logisztikus regresszió
ZH adatsor
tantargyak.sav
onypenztar2004.sav
zh 2006-05-23
7. előadás
6. előadás (spo)
6. előadás
5. előadás (excel)
5. előadás
4. előadás
3. előadás
2. előadás
1. előadás
logitkockazat.sav
Monetáris Politikai Versenyszabályzat 2020
monetaristagok.sav
bankprofit.sav
countryrisk2005.sav
onypenztar2004.sav
magyar40vallalt.sav
megtak2002.sav
vegyesbizt130.sav
bankkartya.sav
penztar.sav
growth.sav
CEA2000.sav
car_sales.sav
comuterjob.sav
Employee_data.sav
challenger.sav
tantargyak.sav
algorithms.zip
Minimumteszt megoldás
ZH adatsor
diakhitel_2006.zip

Többváltozós adatelemzés (Ágoston Kolos)

Vizsgakövetelmény
ZH adatsor
Minimumteszt megoldás (spo)
Minimumteszt megoldás
Minimumteszt
12. gyakorlat (megoldás)
12. gyakorlat
12. előadás
11. gyakorlat (megoldás)
11. gyakorlat
11. előadás
10. gyakorlat (megoldás)
10. gyakorlat
10. előadás
9. gyakorlat (megoldás)
9. gyakorlat (megoldás)
8. gyakorlat (megoldás)
8. gyakorlat
7. gyakorlat (megoldás)
7. gyakorlat
6. gyakorlat (megoldás)
6. gyakorlat
5. gyakorlat (megoldás)
5. gyakorlat
4. gyakorlat (megoldás)
4. gyakorlat
3. gyakorlat (megoldás)
3. gyakorlat
2. gyakorlat (megoldás)
2. gyakorlat
1. gyakorlat (megoldás)
1. gyakorlat

Biztosítási jog című tantárgy állományai

biztositasijog_2007.zip
Biztosítási jog tételek 2005

Nemkooperatív játékelmélet című tantárgy állományai

Játékelmélet (I. rész)

Nukleoluszt kiszámító MATLAB csomag (Gyetvai Attila)

Nukleolusz számoló

Biztosításmatematika című tantárgy állományai

Gyakorló feladatok
12. előadás
8. előadás
7. előadás
6. előadás
5. előadás
4. előadás
3. előadás
1-2. előadás

A döntéselmélet alapjai című tantárgy állományai

A döntéselméleti alapjai – 2009 – heti tematika
Hibajegyzék a tankönyvhöz
Útmutató a házi dolgozat elkészítéséhez

Nyugdíjbiztosítás tárgyól kiegészítő tananyag

13. előadás
12. előadás
11. előadás
10. előadás
9. előadás
8. előadás
6. előadás
5. előadás
4. előadás
3. előadás
2. előadás
1. előadás

Eredményelszámolás című tantárgy kiegészítő anyagai

eredmenyelszamolas_2007.zip

Kárstatisztikai elemzések című tantárgy anyagai

karstat_2007_RV21.xls
karstatea2_2005_Bonus.pdf
karstatea_2005_Bonus.pdf
karstat_Bonus_Malus_2005.xls

V. éves aktuárius hallgatók számára összegyűjtött jogszabályok (2003).

biztositasi_jog.zip

V. éves aktuárius hallgatók számára vizsgakérdése Biztosítási jog tárgyból (2002)

Vizsgakerdesek_biztositasi_jogbol_2002.rtf

Mérnök esti Operációkutatás

Lev-mernokkozg_Opkut_Tematika_2008.doc
Esti-mernokkozg_Opkut_Tematika_2008.doc

Az “Aktuárius jegyzetek” sorozat letölthető kötetei

2. kötet: Kárstatisztikai elemzések
5. kötet: Viszontbiztosítás
4. kötet: Kockázatkezelés a biztosításban sztochasztikus programozási modellek alkalmazásával
3. kötet: Halandósági modellek

Kovács Erzsébet letölthető cikkei.

idosodo_nepesseg_es_befektetes.PDF
adatvezerelt.PDF

Kádas Sándor letölthető anyagai

geom_prog.doc

Dr. Marczi Erika előadása

Marczi_E.PDF

European Insurance in Figures (ajánlott olvasmány aktuárius hallgatók számára)

CEA_EIF_2002.pdf

Kárstatisztika című tárgyból kiadott házi feladat megoldása (2002)

karstat_hazi.pdf

Aktuárius játék

Bázistranszformációt számoló EXCEL makró.

Miután megnyitottuk a file-t (látszólag semmi sem történik) írjuk be a mátrixot, majd nyomjuk meg a CTRL-b billenytyűkombinácót. Kövessük az utasításokat, amit kér a makro.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.10.27. - 10:23:08