Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

A jelenlegi helyzetre való tekintettel a fogadó óra keretében történő konzultáció lehet online is, illetve amennyiben szeretne konzultálni, kérjük mindenképp egyeztesse azt előzetesen az oktatóval.
OktatóFogadó óraTeremE-mail
Ábele-Nagy KristófSz 15:30 – 17:00S 202/b kristof.abele-nagy
@uni-corvinus.hu
Benedek MártonH 13:40 – 15:10S 201/a marton.benedek
@uni-corvinus.hu
Biró PéterCs 8:00 – 9:30S 208/a peter.biro
@uni-corvinus.hu
Dr. Bozóki SándorK 13:40 – 15:10 S 208/a sandor.bozoki
@uni-corvinus.hu
Dr. Csató LászlóK 9:50 – 11:20 S 208/a laszlo.csato
@uni-corvinus.hu
Dr. Eisenberg-Nagy MariannaCs 11:40 – 13:10 E 73 marianna.eisenberg-nagy
@uni-corvinus.hu
Dr. Illés TiborH 10:00 – 11:00 E 73 tibor.illes
@uni-corvinus.hu
Jankó ZsuzsannaSze 9:50 – 11:20 S 201/a zsuzsanna.janko
@uni-corvinus.hu
Dr. Kovács ErzsébetCs 11:00 – 13:30S 204 erzsebet.kovacs
@uni-corvinus.hu
Dr. Pintér MiklósSz 12:00 – 12:45S 201/b pmiklos
@uni-corvinus.hu
Poesz AttilaK 9:40 – 10:40S 208/a attila.poesz
@uni-corvinus.hu
Dr. Rigó Petra Renáta Cs 11:00 – 12:00 E 73 petra.rigo
@uni-corvinus.hu
Dr. Solymosi TamásCs 16:00 – 17:30S 202/b tamas.solymosi
@uni-corvinus.hu
Dr. Sziklai BalázsH 11:40 – 13:10 S 201/b balazs.sziklai
@uni-corvinus.hu
Dr. Vékás PéterSz 15:30 – 17:00S 201/a peter.vekas
@uni-corvinus.hu
Felvételi 2020 Matek 25 pont
Felvételi 2015 Matek 25 pont
BPM felvételi makro 2021 Mankiw
Felvételi 2009 Mikroökonómia
 • Döntéselmélet, többszempontú döntési problémák, (nem teljesen kitöltött) páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
 • Rangsorok, rangsorkészítési elvek és módszerek
 • Stabil párosítások és iskolai felvételi rendszerek
 • Kooperatív játékelmélet (implementáció alkumodellekkel: Nash-program, korrelált egyensúly, együttműködés és elosztás hálózatokban, költségelosztás játékelméleti módszerei, mérések bonyolult rendszerekben)
 • Osztályozás kategorizálás nélkül (klaszteranalízis)
 • Lineáris programozási feladatok gazdasági alkalmazásai
 • Kockázat és biztosítás
 • Többdimenziós adattömbök (pl. nyugdíj vagy hitelállomány) elemzése – Statisztikai módszerek aktuáriusi alkalmazásai (pl. mortalitási ráták előrejelzése, gépjármű-felelősségbiztosítás és bonus-malus rendszerek modellezése)
 • Osztályozás kategorizálás nélkül (Cluster analysis)
 • Együttműködés és költségelosztás hálózatokon
 • A hozzárendelési feladat érzékenységvizsgálata és gazdasági alkalmazásai
 • Csődhelyzetek véletlen sorrenden alapuló megoldásai hálózatokon
 • Felsőoktatási rangsorok módszertani elemzése
 • Egy döntéstámogató software bemutatása és alkalmazása
 • Érzékenységvizsgálat a többszempontú döntési feladatokban
 • Páros összehasonlítás mátrixok új alkalmazásai
 • Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
 • Tapasztalati páros összehasonlítás mátrixok
 • Szavazási feladatok többszempontú döntési szituációkra
 • Valós gazdasági és üzleti döntések (például tenderek) utólagos elemzése többszempontú döntési modellekkel
 • Rangsorok vizsgálata
Korrelált egyensúly és általánosításai:
 • A Nash egyensúlyi kifizetéseknél társadalmilag jobb kifizetések elérése egyensúlyban aktív játékvezető segítségével.
 • Interpretáció és alkalmazási lehetőségek felkutatása.
 • Tanulhatóság: aszimptotikus  tulajdonságok és szimuláció.
Alkumegoldások: kooperatív és nem-kooperatív megközelítés
 • Axiomatikusan meghatározott alkumegoldások implementációja nem-kooperatív játékban.
 • Kapcsolat a többkritériumú döntéselmélettel
Oligopol játékok kiterjesztése nem-konvex költségfüggvények irányában
 • Egyensúly létezése, unicitása, dinamikus rendszerekkel való meghatározhatósága és numerikus kezelése.
 • Többszereplős operációkutatási modellek:
A szokásos optimumszámítási (egy döntéshozó egy célfüggvény (preferencia) alapján választ a megvalósítható kimenetelek halmazából) modellekkel szemben itt több önálló döntéshozó van, akik – ha érdekükben áll – együttműködhetnek. A kimenetel optimalitása helyett (az egy döntéshozó több célfüggvény modellekhez hasonlóan) itt is a stabilitás, a nem-dominálhatóság a fő kérdés, ami viszont (a többszempontú modellektől eltérően) a szereplők minden részhalmazára értendő. Például, ha egy maximális folyam hálózat esetén a hálózat éleit különböző szereplők birtokolják, akkor egy társulás csak akkor jön létre, ha a tagjai által birtokolt részhálózaton átküldhető maximális folyam értékét mindegyikük számára elfogadható módon szét tudják osztani. A kooperatív játékok alkalmasak az ilyen többszereplős költség-, ill. haszonelosztási döntési helyzetek elemzésére. A téma irodalma elég szerteágazó, dinamikusan gyarapszik, de még bőven vannak feltáratlan (rész)területek, amikből akár 2-3 érdeklődő számára is található konkrétabb pályázati téma.
 • Számítógépes döntéstámogatási modellek gyűjtése, elemzése, az alkalmazások osztályozása, értékelése
 • Stratégiai döntések támogatása vállalati környezetben
 • Prospect Theory: a továbbfejlesztési irányok és az alkalmazások elemzése
 • Rangsorok, rangsorkészítési elvek és módszerek – alkalmazás
 • Érzékenységvizsgálat a többszempontú döntési feladatokban
 • Páros összehasonlítás mátrixok új alkalmazásai
 • Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
 • Tapasztalati páros összehasonlítás mátrixok
 • Szavazási feladatok többszempontú döntési szituációkra
 • Valós gazdasági és üzleti döntések (például tenderek) utólagos elemzése többszempontú döntési modellekkel
 • Rangsorok vizsgálata
 • Nagyméretű kvadratikus optimalizálási modellek
 • Derivatív termékek árazása LP modellek segítségével
 • Az általános pénzügyi költségmutató problémái a PRIIPs szabályozásban
 • Elkerülhetetlen része az állami, folyó finanszírozású nyugdíjrendszernekaz implicit államadósság?
 • Halandósági modellek összehasonlítása és alkalmazása
 • Idősödés és nyugdíjba vonulás vizsgálata az európai országokban GLM modellel
 • ATM-ek, bankfiókok optimális elhelyezése
 • Közösségi hálózatok vizsgálata
 • Adatbányászati módszerek alkalmazása a biztosításban
 • Halandóság-előrejelzés és élettartam-kockázat
20. fejezet
17. fejezet
15. fejezet
14. fejezet
13. fejezet
11. fejezet
8. fejezet
7. fejezet
6. fejezet
5. fejezet
4. fejezet
3. fejezet
2020/21/2. félév
Operációkutatás alapszakos tárgy gyakorló (vizsga)feladatok
VBRUN300.DLL
WinQSB futtatás Windows 7 alatt
QSB telepítés
QSB dokumentáció
Életbizt mellék 5.2
Életbizt mellék 5.1
bsz_mintazh.wvu
bsz_mintazh_mo.xls
bsz_mintazh.doc
Logisztikus regresszió
ZH adatsor
tantargyak.sav
onypenztar2004.sav
zh 2006-05-23
7. előadás
6. előadás (spo)
6. előadás
5. előadás (excel)
5. előadás
4. előadás
3. előadás
2. előadás
1. előadás
logitkockazat.sav
Monetáris Politikai Versenyszabályzat 2020
monetaristagok.sav
bankprofit.sav
countryrisk2005.sav
onypenztar2004.sav
magyar40vallalt.sav
megtak2002.sav
vegyesbizt130.sav
bankkartya.sav
penztar.sav
growth.sav
CEA2000.sav
car_sales.sav
comuterjob.sav
Employee_data.sav
challenger.sav
tantargyak.sav
algorithms.zip
Minimumteszt megoldás
ZH adatsor
diakhitel_2006.zip
Vizsgakövetelmény
ZH adatsor
Minimumteszt megoldás (spo)
Minimumteszt megoldás
Minimumteszt
12. gyakorlat (megoldás)
12. gyakorlat
12. előadás
11. gyakorlat (megoldás)
11. gyakorlat
11. előadás
10. gyakorlat (megoldás)
10. gyakorlat
10. előadás
9. gyakorlat (megoldás)
9. gyakorlat (megoldás)
8. gyakorlat (megoldás)
8. gyakorlat
7. gyakorlat (megoldás)
7. gyakorlat
6. gyakorlat (megoldás)
6. gyakorlat
5. gyakorlat (megoldás)
5. gyakorlat
4. gyakorlat (megoldás)
4. gyakorlat
3. gyakorlat (megoldás)
3. gyakorlat
2. gyakorlat (megoldás)
2. gyakorlat
1. gyakorlat (megoldás)
1. gyakorlat
biztositasijog_2007.zip
Biztosítási jog tételek 2005
Játékelmélet (I. rész)
Nukleolusz számoló
Gyakorló feladatok
12. előadás
8. előadás
7. előadás
6. előadás
5. előadás
4. előadás
3. előadás
1-2. előadás
A döntéselméleti alapjai – 2009 – heti tematika
Hibajegyzék a tankönyvhöz
Útmutató a házi dolgozat elkészítéséhez
13. előadás
12. előadás
11. előadás
10. előadás
9. előadás
8. előadás
6. előadás
5. előadás
4. előadás
3. előadás
2. előadás
1. előadás
eredmenyelszamolas_2007.zip
karstat_2007_RV21.xls
karstatea2_2005_Bonus.pdf
karstatea_2005_Bonus.pdf
karstat_Bonus_Malus_2005.xls
biztositasi_jog.zip
Vizsgakerdesek_biztositasi_jogbol_2002.rtf
Lev-mernokkozg_Opkut_Tematika_2008.doc
Esti-mernokkozg_Opkut_Tematika_2008.doc
2. kötet: Kárstatisztikai elemzések
5. kötet: Viszontbiztosítás
4. kötet: Kockázatkezelés a biztosításban sztochasztikus programozási modellek alkalmazásával
3. kötet: Halandósági modellek
idosodo_nepesseg_es_befektetes.PDF
adatvezerelt.PDF
geom_prog.doc
Marczi_E.PDF
CEA_EIF_2002.pdf
karstat_hazi.pdf
Miután megnyitottuk a file-t (látszólag semmi sem történik) írjuk be a mátrixot, majd nyomjuk meg a CTRL-b billenytyűkombinácót. Kövessük az utasításokat, amit kér a makro.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.06.20. - 06:39:52