Ugrás a fő tartalomra

Kutatások, Projektek

Tanszékünk alapvető fontosságúnak tartja a színvonalas kutatómunka végzését. Ezt nemcsak saját, egyéni karrierünk, de a tanszék közössége és ehhez kapcsolódóan az oktatási munka színvonalának folyamatos emelése is megköveteli. Ennek érdekében Tanszékünk oktatói szorosan együttműködnek hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, hogy nyomon kövessék a világban zajló kutatásokat és be tudjanak csatlakozni a hazai és nemzetközi tudományos vérkeringésbe. 2016 és 2020 között a korábbiakhoz hasonló, intenzív kutatómunka folyt a Tanszéken. Az alábbiakban csak felsorolásszerűen jelenítjük meg a futó, illetve az elmúlt öt évben lefutott programokat.

A tanszéken végzett kutatómunka eredményességét mutatja, hogy számos díjat kaptak az elmúlt években kollégáink. Losonci Dávid ÚNKP ösztöndíjat nyert 2016-2017-re. Nagy Judit 2018-ban kutatócsoport alakítására kapott ösztöndíjat. Vörösmarty Gyöngyi “MLE dísztoll” elismerést kapott a Logisztikai Évkönyvben és a szakmai közéletben kifejtett kiemelkedően magas színvonalú munkásságáért 2018-ban. Az MTA Gazdálkodástudományi Bizottságának Ipar- és Vállalatgazdasági Publikációs Nívó-díját 2018-ban könyv kategóriában Vörösmarty Gyöngyi és Tátrai Tünde együtt írt könyvükkel, nemzetközi folyóiratcikk kategóriában Losonci Dávid és Demeter Krisztina társszerzőkkel írt cikkükkel nyerték el. 2019-ben az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság, Vezetés- és Szervezéstudományi Albizottságának 2019. évi szakirodalmi nívódíjasai lett hazai folyóirat kategóriában Gelei Andrea, Dobos Imre és Dudás Levente Statisztikai Szemlében megjelent cikke. 2020-ban Nagy Judit az egyetem Év Oktatója kitüntetésben részesült.

2021-ben először adták át a Corvinus Kutatási Kiválóság díjakat (CKK). A CKK díj kettős célt szolgál: egyrész elismeri és jutalmazza az oktatók-kutatók eddig végzett, nemzetközileg is jelentős és a Corvinus Egyetemhez kötődő kutatási eredményeit, másrészt ösztönzi őket kiemelkedő kutató munkájuk folytatására, hogy ezáltal is elősegítsék az Egyetem akadémiai kiválóságának és nemzetközi láthatóságának növekedését. Idén Tanszékünk két kiváló kutatója, Demeter Krisztina és Vörösmarty Gyöngyi vehette át a díjat munkájuk elismeréseként.
 
Nemzetközi díjakban sem volt hiány. 2017-ben Demeter Krisztina egy IJPE-ben megjelent cikkel a Román Oktatási Minisztériumtól kapta meg az adott tanévben romániai szerzők tollából megjelent nemzetközi cikkek közül kiválasztva a legjobb gazdasági publikációért járó díjat társszerzőivel: Szász Leventével és Rácz Béla Gergellyel (mindketten a Bábes-Bolyai Egyetem kutatói). 2018-ban az Emerald Kiadó gondozásában megjelent IJOPM lapjának 2017-es cikkei közül a Losonci Dávid, Kása Richárd, Demeter Krisztina, Heidrich Balázs, Jenei István szerzői gárda által írt cikket a legjobb 5 cikk közé (“highly recommended paper”) választotta a lap szerkesztőbizottsága. 

Legfontosabb kutatások, projektek

Projekt időtartama Cím Finanszírozó / jelleg Tanszéki kutatásvezető*/résztvevő** 
2021-2024 Versenyképes vállalat a digitalizáció korában – erőforrás alapú megközelítés NKFIG OTKA K_135604 Losonci Dávid 
2018-2019 A magyar élelmiszeripari ellátási láncok versenyképességének vizsgálata európai versenytársaik tükrében EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 „Tehetségből fiatal kutató” alprojekt Nagy Judit*, Jámbor Zsófia** 
2017-2020 Fenntartható ellátási lánc NKFIH Vörösmarty Gyöngyi*, Tátrai Tünde** 
2017-2020 Intelligens szakosodás a Székesfehérvári régióban EFOP 3.6.1. – Üzleti hálózatok alprojekt Gelei Andrea*, Losonci Dávid**, 
Nagy Judit**, Jámbor Zsófia** 
2017-2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai EFOP-3.6.2. – Ipar 4.0 és ellátási lánc alprojekt Demeter Krisztina*, Diófási-Kovács Orsolya**, 
Losonci Dávid**, Matyusz Zsolt**, 
Nagy Judit**, Jámbor Zsófia**, 
Munkácsi Adrienn**, Wittinger Mária** 
2015-2019 Ellátási hálók kutatása fókuszban a viselkedéselméleti kérdések OTKA K 115542 Gelei Andrea*, Jámbor Zsófia**, Nagy Judit** 
2014-2017 Az üzemszerepek hatása a tudásmegosztásra termelési és ellátási hálózatokban OTKA K 112745 Demeter Krisztina*, Losonci Dávid**, Matyusz Zsolt** 
2013-2016 Kontingenciatényezők a termelésmenedzsment területén: 
hatásuk a termelési gyakorlatokra és a működési teljesítményre 
MTA Bolyai ösztöndíj Matyusz Zsolt 
2012-2016 Fenntartható ellátási lánc OTKA K 105888 Gelei Andrea**, Vörösmarty Gyöngyi** 

Betekintés kutatási eredményeinkbe

Üzlet 4.0 – magyarországi vállalati tapasztalatok (2020), Termelés, szolgáltatás, logisztika

  • Szerk.: Baksa M., Freund A., Demeter K., Losonci D.
  • Akadémiai Kiadó

Feltöltés alatt

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.17. - 22:11:03