Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzések, Oktatási tevékenység

Tanszékünk a közép-európai régió egyik vezető tudományos műhelye a pénzügyek területén. Több mint két évtizede oktatjuk hallgatóinknak a legkorszerűbb befektetés-elemzési, kockázatkezelési és vállalatértékelési ismereteket. Programjaink a mértékadó nemzetközi szakmai szervezetek (CFA – Chartered Financial Analyst; EFFAS – European Federation of Financial Analysts’ Societies) vizsgakövetelményeihez igazodnak és az oktatás során szorosan együttműködünk a Budapesten jelenlevő pénzügyi vállalatokkal (pl. MNB, Erste Bank, OTP Bank, BÉT, Keler, Aegon, Morgan-Stanley, MSCI, BlackRock, Citi, Deloitte, EY, KPMG, PWC, Diageo).

Programjaink

Pénzügy és számvitel alapképzés

Tanszékünk felelős a Pénzügy és számvitel BA szakért. A képzés magyar nyelven Budapesten nappali és levelező formában, Székesfehérváron nappali és duális formában érhető el. A képzés a CFA Institute University Affiliation Program tagja. A szak felelőse Dömötör Barbara.

CFA

Pénzügy mesterképzés

Tanszékünk felelős a Pénzügy MSc szakért. A képzés Budapesten magyar nyelven nappali és esti, illetve angol nyelven nappali formában érhető el. A képzés a CFA Institute University Affiliation Program tagja. A szak felelőse Walter György.

CFA

Doktori képzés

A tanszéken folyó műhelymunkába évente 3-4 frissen felvett PhD hallgató kapcsolódik be. A tanszékünkön dolgozó PhD hallgatók tanulmányaikat a Gazdálkodástani Doktori Iskola vagy a Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola programjainak keretében végzik.

Tehetséggondozás

Speciális Pénzügyi-Matematikai program

A magyar nyelvű Speciális Pénzügyi-Matematikai (SPM) kiegészítő képzésen alapszakos hallgatók vehetnek részt. Az SPM elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem azon hallgatóinak szól, akik pénzügy vagy egyéb módszertanigényes mesterszakokon szeretnék folytatni tanulmányaikat. Az SPM program keretében a hallgatók a választható tárgyaik órakeretére vehetnek fel egy blokkban emelt szintű pénzügyi és matematikai jellegű tárgyakat. A program elsődleges célja megadni, begyakoroltatni azokat a módszertani alapokat, amelyekkel a pénzügy MSc kurzusok elvégezhetők. Az SPM elvégzése nem előfeltétele a későbbi pályaválasztás egyik elemének sem, az itt megszerzett és elmélyült ismeretek jelentik a hasznot a programot elvégzőknek. Az SPM program tekinthető egyfajta mesterelőkészítő kurzus-sorozatnak is.

Tudományos Diákköri Konferencia

Kollégáink aktívan mentorálják a Tudományos Diákköri Konferencián résztvevő hallgatókat. Hallgatóink hagyományosan nagy számban és jó eredménnyel szerepelnek az intézményi és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon is. További információk a TDK oldalunkon.

Tanulmányi versenyek

Feltöltés alatt.

Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységeink

Corvinus Lectures in Finance

Tanszékünk 2012. őszén elindított egy olyan eseménysorozatot, amelynek keretében előadásokat szervezünk a hallgatóink és minden érdeklődő számára.
Szakértőket, cégvezetőket hívunk meg, hogy előadást tartsanak például egy-egy jelentős piaci eseményről vagy vállalati tranzakcióról, a tudományos kutatások újabb fejleményeiről.

Célunk:
1. Lehetőséget adni akadémiai és üzleti partnereinknek, hogy jól képzett, értő és érdeklődő közönség előtt adhassanak elő.
2. Lehetőséget adni volt hallgatóinknak (alumni) a találkozásra, az egyetemmel való kapcsolattartásra és szakmai továbbképzésre.
3. Lehetőséget adni jelenlegi hallgatóinknak arra, hogy látókörüket bővítsék és megismerjék a tudományterület legfrissebb fejleményeit.

Ha jelentkezne előadónak, vagy szponzorálná valamelyik jövőbeli előadást, akkor írjon a következő címre: peter.csoka@uni-corvinus.hu

Szervezők

Dr. Berlinger Edina edina.berlinger@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Tanszékvezető egyetemi tanár / Head of Department, Professor
E épület, 279
Telefon: +36 1 482 5156 • Mellék: 5156
Dr. Lovas Anita anita.lovas@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 279
Telefon: +36 1 482 5156 • Mellék: 5156

Pénzügyi laboratórium

A Budapesti Corvinus Egyetemen 2013. november 21-én nyílt meg a világ legnagyobb tőzsdéinek kereskedési adataihoz hozzáférést biztosító Bloomberg kereskedési terem. Az egyetemi “trading room” létrehozásának és működtetésének fő célkitűzése, hogy a nemzetközi trendeknek megfelelően támogassa a Budapesti Corvinus Egyetemen folyó pénzügyi oktatás és kutatás módszertani megújulását és ennek révén tovább növelje egyetemi programjaink vonzerejét és a pénzügyi tudományok elismertségét minden területen.

Az exkluzív számítógépes Pénzügyi Laboratóriumot úgy alakítottuk ki az Egyetem Központi Könyvtárának üvegfalú termében, hogy a belépő úgy érezze magát, mintha egy nagy pénzügyi intézmény kereskedési termében lenne. A kétmonitoros munkaállomásokon 15 perces késleltetéssel lehet nyomon követni a világ valamennyi nagy tőzsdéjén zajló kereskedést, a legkülönbözőbb gazdasági híreket és rendelkezésre áll a piacok minden fontos jellemzőit tartalmazó, esetenként több évtizedre visszanyúló historikus Bloomberg adatbázis is. A Közép- és Kelet-Európában egyedülálló létesítmény kialakításához az Egyesült Államok olyan vezető egyetemei szolgáltak példaként, mint a Richmond és a Bentley.
Sajtómegjelenések a megnyitóról:

Nyitvatartás

A szorgalmi időszakban a nyitva tartás a terem órarendjéhez igazodik, a FinLab terem a konzultációs időpontokban használható, minden hétköznap 8 és 21 óra között. A terem használatára a Moodle rendszeren keresztül lehet jelentkezni. A moodle-be belépve balra egy kis ablakban a “FinLab Foglalás//Reservation”. Erre kattintva lehet blokkot foglalva (hétköznap 1 blokk 45 perces, szombaton 60 perces). A terem használati szabályai a következők:

1. A termet egyelőre csak Corvinus-os diákok használhatják. Dolgozunk olyan termékek kialakításán is, amit alumnisainknak, illetve külsősöknek (pl. más egyetemek hallgatóinak) kínálhatunk.
2. A terembe kabátot, enni- és innivalót bevinni tilos. A mobiltelefonokat le kell halkítani.
3. Ha nincs minden gép lefoglalva, akkor foglalás nélkül is használható a terem.
4. Az órák ideje alatt a termet csak a kurzus oktató előzetes engedélyével lehet.

A terem a C. épület (Közraktár utca 4-6) 1. emeletén található, a Központi Könyvtár területén, a bejárattól jobbra.

Tőzsdei Legek 2013: A magyar tőkepiac fejlesztéséért járó díj

A magyar tőkepiac legjobb teljesítményeit díjazta ünnepélyes keretek között 2013. december 12-én a Budapesti Értéktőzsde. A Tőzsdei Legek díjátadón többek között kiderült, hogy ki volt az év üzletkötője, melyek voltak a legeredményesebb cégek és hogy ki kapta „A magyar tőkepiac fejlesztéséért járó díjat”. A Budapesti Értéktőzsde díjátadóján, a Tőzsdei Legek-en a hét szakemberből álló zsűri döntése alapján összesen kilenc díj talált gazdára, amelyek többsége objektív tényezők,mutatók alapján került odaítélésre. A díjazottak egyedi készítésű, Botos Péter iparművész által tervezett díjat kaptak.

„A magyar tőkepiac fejlesztéséért járó díj” – Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Alapítványa

A díjazott a Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Alapítványa, kiemelten a FinLab projektje miatt. A Corvinus FinLab egy Közép-Európában is egyedülálló Pénzügyi Laboratórium, mely a világ legnagyobb tőzsdéinek kereskedési adataihoz biztosít hozzáférést. Az egyetemi trading roomnak is nevezett, régiónkban egyedülálló laboratóriumot főként azért hozta létre az Alapítvány, hogy ezzel is támogassa az egyetemen folyó pénzügyi oktatás és kutatás módszertani megújulását, és így tovább növelje az egyetemi programok vonzerejét, valamint a pénzügyi tudományok elismertségét.

A labor létrehozásának fontos célkitűzése, hogy előmozdítsa a magyar közgazdasági-pénzügyi szakemberképzés minőségének hosszú távú fejlesztését. A Pénzügyi Laboratórium egyben fejleszti a hallgatók pénzügyi kultúráját, ösztönzi a befektetői gondolkodást, a személyes pénzügyi döntések megalapozását és a vállalkozói szemléletet, valamint életközelivé teszi a befektetés-elemzést és a kockázatkezelést.


Inspiráció – Innen vettük az ötletet

Richmondban a Trading Floor alapvetően az ún. „experiental learning” programot támogatja, melynek során önkéntesen jelentkező végzős pénzügyes hallgatók tökéletesen imitálják egy befektetési alap belső folyamatait és kezelik az egyetemi pénzalapok egy részét ( szerződéseket kötnek, megírják a befektetési alap stratégiáját, board meetingeket tartanak az eszközallokációról, egy brókeren keresztül megbízásokat adnak a tranzakciókra, értékelik a teljesítményt, könyvelnek és viszik a teljes adminisztrációt stb.). Mivel minden döntést kutatásokkal, elemzésekkel kell alátámasztani, gyakorlatban is ki tudják próbálni az elméleti ismereteiket „learning by doing”.

A programról megjelent számos cikk és a program teljes dokumentációja:

Az egyetemen a A Trading Room viszonylag nagy területet foglal el, mert összesen 45 (nagyterem) + 12 (kisterem) géphely került kialakításra. A nagyobb kapacitás kialakítását az indokolja, hogy itt jóval több formális órát és külső tréninget tartanak, mint Richmondban. Ráadásul a termet használó potenciális hallgatók létszáma is nagyobb. A nagyteremben tartják az órákat, tréningeket, céges prezentációkat, a kisteremben lehet szabadon egyedül tanulni és kutatni. A Trading Room egészét Richard Gibble (Director of HCFS) menedzseli.

Szponzoraink

Vágólapra másolva
GEN.:2022.05.16. - 05:12:42