Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

Vankó Gábor
szakmai gyakorlat referens
Telefon: 482-5485
Hivatali cím, iroda: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 175.
Advanced Corporate Finance
Course leader: Péter Csóka
Semester: Spring

During the course we put a great emphasis on discussing practical corporate finance
issues and case studies. The main topics will be: making investment and financing
decisions; strategic consequences of real options; fusions, mergers and acquisitions;
short-term and long-term financial planning; analyzing and hedging financial risk;
financial analysis; cost of capital; basic asset pricing methods; debt, special financing
forms; private equity; stock exchange.

Corporate Finance
Course leader: Kata Váradi
Semester: Fall

This course offers an introduction to the basics of corporate finance. Not only do we
cover time value of money, valuation of bonds and stocks, different risk-return models
but also the main theories explaining the financing and dividend policy of the firm. We
pay special attention to the evaluation of different investment opportunities and the
calculation of the cash flow.


Derivative Markets
Course leader: Péter Csóka
Semester: Spring


Financial Derivatives
Course leader: Barbara Dömötör
Semester: Spring

The course indtroduces the international financial markets, the traded financial
assets with focus on the derivatives. Financial derivatives and their pricing is
explained both from theoritical and practical point of view.

Financial Market Risk Management
Course leader: Helena Naffa
Semester: Spring

The rapid development of financial instruments, the ever increasing speed
of globalisation, the technological revolution and especially the recent ongoing
financial crisis have dramatically increased the perceived risk associated with
financial markets. Pressing credit conditions and market turbulences of the
recent past underlined the need for adequate risk management strategy in the
corporate environment with special care to the banking sector. For this reason,
the reshaping of the prevalent regulatory framework appears to be inevitable.
As a consequence, there is high demand for qualitative and quantitative risk
management skills in both financial and non-financial enterprises as well as
for regulatory authorities. Financial market risk management requires an
interdisciplinary approach.

Managerial Accounting
Course leader: Helena Naffa
Semester: Fall

Students will realize that understanding concepts is more important than
memorizing techniques. Starting with the decision making process
cost-volume-profit analysis and break-even point will be discussed.
Cost behavior will be analyzed in details and special emphasis will be
given to the activity-based costing. The marketing decisions chapter is
the last part before the mid-term exam. The final exam deals with the
budgeting process, flexible budgeting and variance analysis. Capital budgeting,
cost allocation, job costing system and overhead application are also covered in this part.

Multinational Financial Management
Course leader: Kata Váradi
Semester: Fall

A logical extension of international macroeconomics and
corporate financeto help the corporate executives decision makings.
Case studies and problem solving often used.

Risk Management
Course leader: Katalin Csaba
Semester: Spring

This course covers the basics of corporate and banking risk management.
Participants get an overview of the Basel Revised Framework and the basic
concepts of several risk measures financial institutions are using. In the
second part of the semester we concentrate on corporate risk management
issues. Case studies and numerical examples help to deepen the theoretical
knowledge of students.

Kommunikációfejlesztés
Tárgyfelelős: Juhász Péter

A PhD hallgatók különösen sokféle kommunikációs feladattal szembesülnek
mindennapjaik során. Nem csupán különféle szakmai cikkek és dolgozatok
elkészítése elvárás, de gyakran részt vesznek tananyagok kidolgozásában,
laikusoknak szánt vezetői összefoglalók és ismeretterjesztő cikkek megírásában,
illetve házi dolgozatok, diplomák bírálatában is. Ezzel párhuzamosan különféle
közönségek előtt előadásokat és prezentációkat tartanak, kurzusokat vezetnek,
ráadásul gyakorta nem is csak magyar nyelven. A tantárgy célja, hogy e feladatokban
segítséget nyújtson a résztvevőknek, azaz fejlessze a hallgatók írásos és szóbeli
prezentációs képességét. Az oktatás – a csoport nagyságához igazodva – ideális
esetben hét alkalommal, dupla órában zajlik, hogy minden alkalommal minden
résztvevő szerepelhessen.

Vállalati pénzügyek I.
Tárgyfelelős: Juhász Péter

A kurzus elsődleges célja, hogy a nem pénzügyes szakirányon végzettek, illetve nem
ez irányban tovább kutatók alapos általános vállalati pénzügyi ismeretet és szemléletet
kapjanak, ami lehetővé teszi későbbi kutatásaik során, hogy a tudományterülethez kellő
szemlélettel és alapossággal kapcsolódjanak. Így az áttekintett tananyag elsősorban
nem mennyiségében, hanem integráló szemléletében, kérdésfelvetéseiben és esetenként
nehézségében igazodik a PhD kurzusok követelményeihez.

Vállalati pénzügyek II.
Tárgyfelelős: Berlinger Edina

A kurzus célja a Nobel díjas Jean Tirole, The Theory of Corporate Finance (2006)
című könyvének feldolgozása. Ez a könyv a vállalati pénzügyeket szerződés- és
ösztönzéselméleti keretben, morális kockázati és kontraszelekciós szituációkként
tárgyalja. Bővebben a könyvről: http://press.princeton.edu/tirole/
(Tárgykód: PHG_SVALLP2)
(Tárgykód: PHK_Vállalati pénzügy)
Kedves volt, jelenlegi és leendő Hallgatóink! 
A Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszékének oktatói és PhD hallgatói tájékoztató prezentációt készítettek a tanszékhez kapcsolódó PhD képzési programokró

Tanszéki PhD tájékoztató prezentáció ITT tekinthető meg! 

Szakfelelős

Dr. Dömötör Barbara barbara.domotor@uni-corvinus.hu Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 279
Telefon: +36 1 482 5156 • Mellék: 5156

Specializáció választás tájékoztató 2020. május.
Pénzügy-számvitel tájékoztató
Berlinger.E.jpg
Szakfelelős:
Dr. Berlinger Edina
Egyetemi tanár

Képzési idő: 4 félév
A fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120
Specializációk:
 • Befektetéselemző
 • Vállalati Pénzügyek
Tanszékünk a Befektetéselemző és a Vállalati Pénzügy specializációt gondozza.

Specializáció-felelősök:

Dr. Váradi Kata
egyetemi docens
Befektetéselemző specializáció

Dr. Keresztúri Judit Lilla
egyetemi adjunktus
Vállalati Pénzügy specializáció

2015 februárban megalakult a Pénzügy Mesterszak Oktatási Bizottsága.
Az Oktatási bizottság részt vesz az oktatást, a hallgatókat érintő
szabályzatalkotó munkában, koordinálja a felvételi eljárásokhoz
kapcsolódó tanszéki feladatokat.

Az oktatási bizottság tagja: Berlinger Edina, Váradi Kata,
Dömötör Barbara, Keresztúri Judit Lilla, Lovas Anita

Az oktatási bizottság korábbi tagjai: Walter György,
Zsembery Levente, Havran Dániel, Illés Richárd, Kerti Noémi

Az oktatási bizottság email-címe: penzugy.mester@uni-corvinus.hu

A Pénzügy mesterszakot érintő, oktatási bizottság által jóváhagyott szabályok:

Az SPM, IMP-SPM oktatói, szervezői és diákjai nevében szeretettel köszöntjük az elsőéves hallgatókat! 
Programfelelős:
Dr. Száz János
egyetemi tanár


Programkoordinátor:
Dömötör Barbara Mária
egyetemi docens

Felvehetik: 
 • pénzügy és számvitel
 • alkalmazott közgazdaságtan
 • emberi erőforrások
 • gazdálkodási és menedzsment
 • gazdaságinformatikus
 • kereskedelem és marketing
 • turizmus-vendéglátás

alapképzési (BA) szakok I. éves hallgatói közül azok, akik a programra felvételt nyernek az online felvételi jelentkezés alapján.

Tervezett létszám: 60 fő (kb. 50% SPM-IMP, 50% SPM)

Felvételi jelentkezés

Idén a járványhelyzetre tekintettel úgy döntöttünk, hogy a személyes felvételit nem tartjuk meg, hanem egy online kérdőív kitöltésével lehet jelentkezni a programba. A felvételi rangsorolás alapja a matematika érettségin elért pontszám.

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 4. 23:59.

A felvételi eredmények kihirdetésének várható időpontja: 2020. szeptember 6.

Jelentkezés itt.

Kérdés esetén forduljanak a programfelelőshöz (Száz János) vagy a programkoordinátorhoz (Dömötör Barbara) a fenti elérhetőségeken!

Mi az SPM?

Az SPM elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem azon hallgatóinak szól, akik pénzügy vagy egyéb módszertanigényes mesterszakokon szeretnék folytatni tanulmányaikat. Az SPM program keretében a hallgatók a választható tárgyaik órakeretére vehetnek fel egy blokkban emelt szintű pénzügyi és matematikai jellegű tárgyakat. A program elsődleges célja megadni, begyakoroltatni azokat a módszertani alapokat, amelyekkel a pénzügy MSc kurzusok elvégezhetők. Az SPM elvégzése nem előfeltétele a későbbi pályaválasztás egyik elemének sem, az itt megszerzett és elmélyült ismeretek jelentik a hasznot a programot elvégzőknek. Az SPM program tekinthető egyfajta mesterelőkészítő kurzus-sorozatnak is. Az SPM-et a 2020/21-as tanévben két szinten indítjuk. A képzés két szintje:

 • SPM: emelt szintű matematika, statisztika és pénzügy képzés
 • SPM-IMP: emelt szintű matematika, statisztika és pénzügy + közgazdaságtan

SPM

Emelt szintű matematikai, statisztika és pénzügyi ismereteket adó program. Az egyetemi alapképzés matematika oktatásához képest nagyobb óraszámban és más struktúrában (négy féléven keresztül) hallgatják a program résztvevői a matematikai tárgyakat. Az emelt óraszám azt a mélyebb megértést és elsajátítást biztosítja, amely a pénzügy (befektetéselemző) és kvantitatív pénzügy mester szakok sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen.

SPM-IMP

Az SPM programot meghirdetjük az Intenzív Módszertani Program keretében is. Az Intenzív Módszertani Programnak komoly hagyománya van egyetemünkön. Az Intenzív Módszertani Program emelt szintű módszertani tudással is rendelkező közgazdászok képzését célozza, célozta meg. Az SPM-IMP program magában foglalja a teljes SPM programot (tehát a matematika tárgyakat velük együtt tanulják), ezen felül a közgazdasági tárgyak esetén is magasabb szintű ismereteket nyújt. Az SPM-IMP kurzuscsoport átfogó, érdekes és matematikailag, közgazdaságilag is versenyképes tudást ad az egyetemi tanulmányok mester szakon történő folytatásához.

Az IMP program felelőse: Csekő Imre egyetemi docens, Közgazdaságtani Intézet.

Az SPM és SPM-IMP programokra ugyanúgy a fenti jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, amelyen meg kell majd jelölni, hogy melyik programra kívánnak pályázni. Mindkét formát meg lehet jelölni, amennyiben az SPM-IMP-re nem jut be valaki, könnyen elképzelhető, hogy a sima SPM-re igen.

Idén összesen kb. 60 fő kezdheti meg emelt szintű pénzügyes tanulmányait, közülük kb. 30 fő SPM-IMP-esként, 30 fő SPM-esként.

Az SPM-es matematika, statisztika és vállalati pénzügy tárgyakat az eredeti alapozó képzés tárgyai helyett és nem mellé kell felvenniük a hallgatóknak.

Tantárgyi szerkezet, SPM, IMP-SPM

SPM és IMP-SPM tanterv 2020

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Mire jó az SPM?

Elsősorban a pénzügy mesterszak valamint a biztosítási és pénzügyimatematikai mesterszak elvégzéséhez adja meg az alapokat.A bolognai-tantervű (BA, Bsc, MA, Msc) egyetemi képzések bevezetése előttiidőkben sem volt könnyű pénzügyesként (befektetéselemzőként) a negyed-ötödév elvégzése (a mai Msc), mert a modern pénzügyi, vagy kockázatkezelői ismeretektöbb matematikát kívánnak, mint a hagyományos gazdálkodási közgazdász feladatok.A mostani Bachelor-képzésen a matematika/statisztika-oktatás a hagyományos közgazdász feladatokat célozza meg, ami nem elég a modern pénzügyekhez.

Nem elég amit alapképzésben tanulok?

Sok gazdálkodási szakfeladat elvégzésére elég, de a magasabb hozzáadott értékű,jellemzően kvantitatív pénzügyi ismeretekhez már kevésnek bizonyulhat. Régen aKözgázon legalább négy félév matematika, két félév statisztika, számítástechnika ésökonometria is helyet kapott az első három év képzésében. Ez akkor elég volt a pénzügyesek számára is. Mára ez az óraszám lecsökkent. Az SPM ezt a régi színvonalat hozza vissza, és célja a lehetőség szerint ezt egy kicsit meg is haladni.

Mennyire erős ez a matek? Fogom bírni?

Aki szorgalmas, rendszeresen gyakorolja a példákat, készül és nem volt rosszközépiskolában matematikából, annak nem okozhat gondot, sőt! Mivel nagyobb az óraszám, így jobban a dolgok mögé lehet látni, sokkal dinamikusabban elsajátíthatók az új ismeretek és élvezetesebb is!Nem olyan absztrakt a matematika, mint például a gazdaságelemzőké, de azért lényegesen több, mint az alapképzés tárgyain.Kisebb méretű csoportos szemináriumok vannak, ahol valóban meg lehet érteni az anyagot, kellő kitartással. Sok konzultáció van és jó csapat.

Mi történik akkor, ha mégsem megy?

Általában ez ritkán esik meg, bár nem ígérjük, hogy minden vizsga és tananyag “sétagalopp”. A matematika tárgyakat alapszakon újra kell csinálni – esetleg egy különbözeti vizsgával, atöbbi tárgyat elfogadják az alap helyébe. A Matematika tanszéken Megyeri Krisztina és Medvegyev Péter tanárok az SPM programok matematika tárgyainak felelősei. Aki képzés első három matematika tárgyát megcsinálta, annak az alapszakos két matematika tárgya is teljesítettnek számít.

Ha még nem tudom, hogy mit szeretnék később csinálni, akkor is érdemes az SPM-képzést elkezdeni?

Minél többet lát és tapasztal az ember, annál jobban alkalmazkodik az új helyzetekhez,annál inkább lehet sikeres. Sokan vannak olyanok, akik egész konkrétan használják fela szerzett tudást mindennapjaikban, vannak olyanok, akik közvetlenül szinte semmit, de nem bánták meg, hogy komolyabban vették az egyetemet. Akiben van egy kis “matekos” véna,az általában szereti a programot, de szorgalom és kitartás is kell, anélkül nem megy.Aki úgy érzi, bejön neki az, hogy gazdasági kérdésekkel számolósabb, matekozósabb, akár programozósabb stílusban foglalkozzon, itt a helye!

Ki az akihez fordulhatok, ha valamilyen SPM tantárgyfelvételi kérdésem, problémám van?

A program koordinátorához, Dömötör Barbarához. Ha őt nem lehetne elérni, a Befektetések Tanszéken többen is segítenek. Az SPM-Diákszervezetben lévő diákok tudnak minden “fogást”, “trükköt”, amit az adminisztrációban tenni kell, általában ők a leginkább informáltak.

Vannak ajánlott tárgyak, illetve a tantárgyi szerkezetben meg nem hirdetett, de elindított SPM-es órák. Fel kell-e ezeket venni?

Néhány tanszék felajánlja, hogy külön csoportban kezeli az SPM-eseket. Ez általában nem jelent extra tananyagot, de több odafigyelést igen. Nem kötelező ide jelentkezni,de mindenképpen érdemes. A választható SPM-es tárgyak is ajánlottak ugyan, de nélkülük is el lehet végezni az SPM-programot.

A többletteljesítmény többletkredittel is jár. Belefér a keretbe?

Az SPM program belefér az államilag támogatott kreditkeretbe.Azonban, mivel a többlet krediteket a választható tárgyak terhére írják, kevesebbválasztható tárgyat kell/lehet teljesíteni. Mindenkinek javasoljuk, hogy figyeljenek akreditek számára az órarendjük tervezésekor! Aki úgy gondolja, hogy a kereten felül isvesz fel tárgyakat (pl. extra idegen nyelv óra, stb.), számoljon azzal, hogy keretének túlcsordulása esetén a Karnak be kell fizetni az ezért járó összeget.

Mi a különbség az SPM és az SPM-IMP között?

Az IMP-esek erősebb közgazdasági és számítógépes modellezési ismereteket kapnak.Nagyon sok pénzügyes téma szorosan kapcsolódik a közgazdaságtan kérdéseihez, aki kicsit “mögé is szeretne látni” a pénzügyeknek, az SPM-IMP-et vegye fel.A két szint közül az SPM-IMP-et javasoljuk, az a jobb. 

Mit csináljak, ha a programra szeretnék jelentkezni?

Mindenképpen be kell jelentkezni a felvételi teszt vizsgájára! A felvételi jelentkezési lap kitöltésével kell megerősíteni a jelentkezési szándékot.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.09. - 10:16:26