Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Bizonylati album

Kapcsolódó dokumentumok

Infografikai szolgáltatás megrendelőlap
Nyomdai szolgáltatások megrendelése
Beszerzési igénylőlap
Irodabútor beszerzés megrendelőlap
Folyamatleírás-nyomdai szolgálatások
Folyamatleírás-Infografikai szolgáltatás
Folyamatleírás-irodabútor
Terméklista-irodabútor
Logózott ajándéktermékek megrendelőlap
Folyamatleírás-kogózott ajándéktermékek megrendelőlap
Terméklista- logózott ajándéktermékek megrendelőlap
Folyamatleírás- fordítási szolgáltatás
Könyvbeszerzés megrendelőlap
Folyamatleírás- könyvbeszerzés megrendelőlap
Globomax hanganyag rögzítés megrendelőlap
Folyamatleírás-Globomax hanganyag rögzítés megrendelőlap
City Taxi megrendelőlap
Papír-írószer beszerzés megrendelőlap
Folyamatleírás- papír-írószer beszerzés megrendelőlap
Közbeszerzés köteles termékek és szolgáltatások köre

Kapcsolódó dokumentumok

Felhasználói kézikönyv utazó és kapcsolattartó szerepkörrel rendelkező felhasználók számára
SDA SAP kézikönyv – oktatási segédlet
SDA SAP kézikönyv – felhasználói dokumentáció
Új felhasználó hozzáférés folyamatábra
Új felhasználó jogosultság beállítás igénylő űrlap
Kiküldetés folyamatábra
Kiküldetés workflow oktatás anyaga

Kapcsolódó dokumentumok

Utaztatási szolgáltatások ajánlatkérő lapja
Sajátgépjármű nyilatkozat
Folyamatleírás

Kapcsolódó dokumentumok

Útmutató az azonnali foglalással megvalósuló utazási szolgáltatás igényléséről
Tájékoztató a gyorsított foglalással megvalósuló utazási szolgáltatás igénylésről
Azonnali foglalással megvalósuló utazási szolgáltatás igénylése

Kapcsolódó dokumentumok

Szerződéskötési adatlap
Adatlap oktatásra jogi személlyel
Teljesítésigazolás
Adatlap magánszemély részére történő utaláshoz
Megrendelő-átterhelő

Kapcsolódó dokumentumok

Nyilatkozat
Átvételi elismervény
Egyetemi bankkártyák nyilvántartása
Kérelem bankkártya igényléséhez/meglévő kártyához tartozó limit módosításához
Elszámolólap kártyával történő pénzfelvételhez
Elszámolólap kártyával történő vásárláshoz

Kapcsolódó dokumentumok

Idegen eszköz behozatali engedély
Leltáridőpont egyeztetés
Leltárfelelősi megbízás
Teljességi nyilatkozat szervezeti egységvezető részére
Áthelyezési kérelem – leltárkörzetek között
Jegyzőkönyv pénztár leltárhoz
Leltárfelelősségi megállapodás
Leltározási jegyzőkönyv leltár záráshoz
Leltározási jegyzőkönyv leltározás megkezdéséhez
Leltározási jegyzőkönyv 1. oldal
Leltározási jegyzőkönyv 2-5. oldal
Leltározási utasítás
Leltározási ütemterv
Eszközbemutatás leltározáskor
Megbízólevél a leltárellenőri feladatok ellátására
Megbízólevél leltározási bizottságvezetői feladat ellátására
Megbízólevél leltározásra
Nyilatkozat leltározáshoz
Nyilatkozat mozgatási tilalomhoz
Tárolási nyilatkozat idegen helyen tárolt eszközről
Üzembe helyezési jegyzőkönyv
Nyilatkozat üzembe helyezéshez
Felesleges eszközök/készletek jegyzéke (FEJ)
Leltárkörzet átadás-átvételi jegyzőkönyv
Kiviteli engedély

Kapcsolódó dokumentumok

Jegyzőkönyv a felhasznált szigorú számadású bizonylatok leadásáról
Költséghely igénylőlap
Cash Flow pályázati témaszámokhoz
Átadás-átvételi jegyzőkönyv
Számlakérő BCE által teljesített szolgáltatás, termék megrendelés teljesítéséről számla készítéséhez
Számlakérő hallgatói befizetésekhez, befizetésekről
Aláírás minta
Vágólapra másolva
GEN.:2021.04.23. - 16:44:55