Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

A tantárgy célja:
A választható tárgy oktatási céljának és tematikájának meghatározásában abból indultunk ki, hogy tárgyunkat az ambiciózus, a vállalati gazdálkodás kérdései iránt érdeklődő hallgatók választják. Az Üzleti gazdaságtannal az a célunk, hogy a Vállalatgazdaságtan alapvető ismereteivel felvértezett elsőéves hallgatók az egyes területekhez kapcsolódó módszertani ismeretekkel gazdagodjanak, és azok alkalmazásában jártasságra is szert tegyenek. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy megszerzett ismereteiket képesek legyenek gyakorlati problémák megoldására is alkalmazni. Emellett szeretnénk hallgatóink szóbeli kommunikációs készségének fejlesztéséhez is hozzájárulni, és felvértezni őket a csoportos munkavégzésben való jártassággal.

Az oktatás:
A tantárgyat heti 1+2 órában, azaz kéthetente egy idősáv előadás, hetente egy idősáv szeminárium megoszlásban oktatjuk. Az előadások megtartásában meghívott előadók, gyakorlati szakértők, vállalati vezetők is közreműködnek.

  • A tantárgy tárgyfelelőse: Kozma Miklós
  • A tantárgy oktatási adminisztrációs támogatása a tanszéki titkárság részéről Gábriel Zsuzsanna feladata.
  • A tantárgy kötelező irodalma az Üzleti gazdaságtan tárgyhoz fejlesztett, Kopányi Tamás és szerzőtársai által készített „Üzleti esetek elemzése – Haladó Vállalatgazdaságtan” című jegyzet.
  • Chikán Attila Vállalatgazdaságtan, és Helmut Schmalen Általános üzleti gazdaságtan című gyakorlatorientált tankönyvét pedig kiegészítésként ajánljuk minden érdeklődő hallgató figyelmébe. A szemináriumokon az egyes témakörökhöz kapcsolódóan aktuális példákat is feldolgozunk.
A Vállalatgazdaságtan tárgy felvehetõ alap szinten (Vállalatgazdaságtan, 1ea+1szem, Neptun kód: 2VL60NBK01B) és emelt szinten (Vállalatgazdaságtan és Vállalatgazdaságtan gyakorlat, 1ea+2szem, Neptun kód: 2VL60NBK01B + 2VL60NBV01B).

Az emelt szintű tárgyat két külön tantárgyként és két Neptun kóddal lehet felvenni. Az oktatás szempontjából azonban a két szemináriumi idősáv szorosan összetartozik, az összetartozó szemináriumok az órarendben egymást követik, és ugyanaz a szemináriumvezetőjük. Az összetartozó szemináriumokban csak azok maradhatnak, akik emelt szinten veszik fel a tárgyat.

Tájékoztatunk minden hallgatót, hogy a Vállalatgazdaságtan tantárgy oktatása egységes rendszerben történik, ezért a szemináriumra jelentkezés szempontjából mindegy, hogy ki milyen szakos ill. karos.
A tantárgy a vállalatok nemzetközivé válásának formáival, indítékaival és magyarázataival, valamint nemzetközi működésük sajátosságaival kívánja a hallgatókat vállalatvezetői nézőpontból megismertetni. Ennek érdekében az oktatás során azok az ismeretkörök kerülnek tárgyalásra, feldolgozásra, szintetizálásra és esettanulmányokon alkalmazásra, amelyek nemzetközi piacokon ill. külföldi országokban való eredményes vállalati jelenléthez kapcsolódó problémák felismeréséhez és elemzéséhez szükségesek.

A tantárgy kötelező irodalma:
Czakó Erzsébet – Reszegi László (szerk.) (2010) Nemzetközi vállalatgazdaságtan, Alinea Kiadó, Budapest.
A Vállalatgazdaságtan Intézetdemonstrátori rendszere 1993-as alapítása óta a hallgatók tehetséggondozását tekinti fő feladatának. Célja továbbá, hogy az egyes tanévekben olyan közösség jöjjön létre, melyben a demonstrátorok az Intézet oktatói és demonstrátortársaik támogatásával találják meg saját érdeklődési területüket, legyen ez akár kutatási, oktatási, és vagy szervezési feladathoz kapcsolódás, mely személyes fejlődésüket szolgálja.

A demonstrátori program – a tanévi időbeosztáshoz hasonlóan – féléves ciklusokra tagolódik, amely egyik oldalról kapcsolódik az adott félévekben az intézetben oktatott tárgyakhoz és a folyamatban, vagy előkészületben lévő kutatásokhoz, másrészről havonta szociális és szakmai demonstrátori rendezvényekre kerül sor.
A kedves érdeklődők demonstrátoraink intézeti lehetőségeiről és munkájáról hiteles és átfogó képet kaphatnak a demonstrátorok és oktatók élményeiről készített összeállításból.

Demonstrátori jelentkezésidőszaka az őszi és tavaszi félévet záró vizsgaidőszakra esik. Demonstrátornak jelentkezni a nyomtatott formában Intézetünkben leadott pályázat leadásával lehet.

Demonstrátori visszaemlékezések címmel kiadványt szerkesztettünk 2009-ben az akkor 18 éves intézeti demonstrátori rendszerről. A kötetben intézeti kollégák emlékeznek vissza a rendszer születésére, korábbi és mostani hallgatóink élménybeszámolókkal és interjúkon keresztül mesélnek az itt töltött évekről. A kötet közvetlenül elérhető az alábbi linken.

Az intézeti demonstrátori rendszer munkafelelőse

Pistrui Bence bence.pistrui@stud.uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Ph.D. hallgató
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5520 • Mellék: 5520
Intézetünkben több tantárgyhoz kapcsolódóan is lehetőséget biztosítunk a diákoknak, hogy a vizsgakövetelményeknél magasabb szinten is összemérhessék tudásukat, ezáltal tovább fejleszthessék képességeiket.

Tanulmányi versenyeink:
 
  • Tevékenységmenedzsment tanulmányi verseny 2013/14.
  • Tevékenységmenedzsment tanulmányi verseny 2010/11 és 2011/12
  • Vállalatgazdaságtan tanulmányi verseny
A TDK munka arra ösztönzi a hallgatókat, hogy a tudományos kutatás alapjaival ismerkedjenek meg, és egy szűkebb téma tárgyalása kapcsán mélyedjenek el az általuk választott terület irodalmában. A TDK dolgozatok készítéséhez is hirdetünk meg témákat, azonban itt, szemben a Vállalatgazdaságtan tanulmányi versennyel, már nagyobb szerepe van a hallgatói választásnak, valamint az Intézeti kutatási programokban szerzett ismereteknek és tapasztalatoknak.

A konferenciára való jelentkezés határideje általában február vége. A benyújtott dolgozatokat két opponens bírálja el, és véleményük alapján kerülhet sor szóbeli prezentációra, melynek ideje rendszerint május eleje.

2009-től Intézetünk tanszékei külön-külön hirdetnek meg témákat, amelyek megtalálhatók a TDK hivatalos honlapján (http://tdk.uni-corvinus.hu/). Itt lehet megtekinteni a fontosabb tudnivalókat (pl. határidők) is az aktuális évi versennyel kapcsolatban. További kérdéseikkel, problémáikkal Kiss Jánost, Intézetünk TDK felelősét keressék meg személyesen, vagy e-mailben.
Kiss János janos.kiss@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens, PhD / Associate Professor, PhD
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5261 • Mellék: 5261
Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.01. - 16:13:00