Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

Intézetünknek fontos szerepe van az egyetemi hallgatók szemléletmódjának alakításában. Alap és mester szinten – minden szakmai profilunkban – komplex és integráló tárgyakkal vagyunk jelen. 
 
Az üzleti szemléletmódot megalapozó Vállalatgazdaságtanra építve az elmúlt években kialakítottunk egy tantárgyi „piramist”. A szakmai ismereteket a gyakorlati tapasztalatokat hatékonyan becsatornázó esettanulmányos módszertannal adjuk át, egyszersmind legkiválóbb hallgatóinkat hazai és nemzetközi versenyekre készítjük fel. A nemzetközi felsőoktatási intézmények körében nagy sikernek örvend esettanulmányos versenyünk (CECC). 

A reálfolyamatok kapcsán a hatékony és fenntartható szervezést, a folyamatszemléletet és a rendszerszemléletet hangsúlyozzuk. Idehaza a reálfolyamatok iránti fogékonyságot erősíti a magyar gazdaság szerkezete (pl. feldolgozóipar, logisztika jelentős súlya; globális értékláncok jelenléte). Tevékenységmenedzsment c. tárgyunkkal valamennyi üzleti képzésen tanuló hallgató találkozhat. 
 
A döntéshozatal és probléma-megoldási folyamat általában a szervezetek és kiemelten a vállalatok működtetésének is hangsúlyos dimenziói. E kapcsán kiemelten foglalkozunk az egyéni szinttel, benne a vezetővel. Az üzleti alapozó tárgyunk, a Döntési technikák keretében a problémamegoldási folyamat van előtérben. 

E szakmai alapokra építve és az aktuális gyakorlatot és tudományos eredményeket becsatornázva a Corvinus oktatási programjának minden képzési szintjén (alapszak specializáció, mesterszak, szakirányú képzések, PhD képzés) jelen vagyunk angolul és magyarul. 
A Vállalatgazdaságtan tárgy felvehetõ alap szinten (Vállalatgazdaságtan, 1ea+1szem, Neptun kód: 2VL60NBK01B) és emelt szinten (Vállalatgazdaságtan és Vállalatgazdaságtan gyakorlat, 1ea+2szem, Neptun kód: 2VL60NBK01B + 2VL60NBV01B).

Az emelt szintű tárgyat két külön tantárgyként és két Neptun kóddal lehet felvenni. Az oktatás szempontjából azonban a két szemináriumi idősáv szorosan összetartozik, az összetartozó szemináriumok az órarendben egymást követik, és ugyanaz a szemináriumvezetőjük. Az összetartozó szemináriumokban csak azok maradhatnak, akik emelt szinten veszik fel a tárgyat.

Tájékoztatunk minden hallgatót, hogy a Vállalatgazdaságtan tantárgy oktatása egységes rendszerben történik, ezért a szemináriumra jelentkezés szempontjából mindegy, hogy ki milyen szakos ill. karos.
A Vállalatgazdaságtan Intézetdemonstrátori rendszere 1993-as alapítása óta a hallgatók tehetséggondozását tekinti fő feladatának. Célja továbbá, hogy az egyes tanévekben olyan közösség jöjjön létre, melyben a demonstrátorok az Intézet oktatói és demonstrátortársaik támogatásával találják meg saját érdeklődési területüket, legyen ez akár kutatási, oktatási, és vagy szervezési feladathoz kapcsolódás, mely személyes fejlődésüket szolgálja.

A demonstrátori program – a tanévi időbeosztáshoz hasonlóan – féléves ciklusokra tagolódik, amely egyik oldalról kapcsolódik az adott félévekben az intézetben oktatott tárgyakhoz és a folyamatban, vagy előkészületben lévő kutatásokhoz, másrészről havonta szociális és szakmai demonstrátori rendezvényekre kerül sor.
A kedves érdeklődők demonstrátoraink intézeti lehetőségeiről és munkájáról hiteles és átfogó képet kaphatnak a demonstrátorok és oktatók élményeiről készített összeállításból.

Demonstrátori jelentkezésidőszaka az őszi és tavaszi félévet záró vizsgaidőszakra esik. Demonstrátornak jelentkezni a nyomtatott formában Intézetünkben leadott pályázat leadásával lehet.

Demonstrátori visszaemlékezések címmel kiadványt szerkesztettünk 2009-ben az akkor 18 éves intézeti demonstrátori rendszerről. A kötetben intézeti kollégák emlékeznek vissza a rendszer születésére, korábbi és mostani hallgatóink élménybeszámolókkal és interjúkon keresztül mesélnek az itt töltött évekről. A kötet közvetlenül elérhető az alábbi linken.

Az intézeti demonstrátori rendszer munkafelelőse

Pistrui Bence bence.pistrui@stud.uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Üzleti Gazdaságtan Tanszék
Ph.D. hallgató
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5520 • Mellék: 5520
Intézetünkben a Vállalatgazdaságtan c. tárgyhoz kapcsolódóan szervezünk hallgatóinknak tanulmányi versenyt. A rendszeresen több mint 100 hallgató részvételével zajló háromfordulós verseny keretében elsőéves hallgatók mérhetik össze tudásukat. A verseny folyamán nagyon nagy hangsúlyt helyezünk az írásos és az elemzési kompetenciák és az előadói képességek fejlesztésére is. 


Tanulmányi versenyeink:
 
  • Tevékenységmenedzsment tanulmányi verseny 2013/14.
  • Tevékenységmenedzsment tanulmányi verseny 2010/11 és 2011/12
  • Vállalatgazdaságtan tanulmányi verseny

A TDK munka arra ösztönzi a hallgatókat, hogy a tudományos kutatás alapjaival ismerkedjenek meg, és egy szűkebb téma tárgyalása kapcsán mélyedjenek el az általuk választott terület irodalmában. A TDK dolgozatok készítéséhez is hirdetünk meg témákat, azonban itt, szemben a Vállalatgazdaságtan tanulmányi versennyel, már nagyobb szerepe van a hallgatói választásnak, valamint az Intézeti kutatási programokban szerzett ismereteknek és tapasztalatoknak.

Az egyetemi TDK konferenciára való jelentkezés határideje általában február vége. A benyújtott dolgozatokat két opponens bírálja el, és véleményük alapján kerülhet sor szóbeli prezentációra, melynek ideje rendszerint május eleje. A legszínvonalasabb dolgozatok szerzői a kétévente megrendezésre kerülő országos TDK-n (OTDK) képviselik egyetemüket.

Intézetünk tanszékei külön-külön hirdetnek meg témákat, amelyek megtalálhatók a TDK hivatalos honlapján (http://tdk.uni-corvinus.hu/). A honlapon lehet megtekinteni a fontosabb tudnivalókat (pl. határidők) is az aktuális évi versennyel kapcsolatban. További kérdéseikkel, problémáikkal Kiss Jánost, Intézetünk TDK felelősét keressék meg személyesen, vagy e-mailben.
Kiss János janos.kiss@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Egyetemi Docens, PhD / Associate Professor, PhD
E épület, 123.2
Telefon: +36 1 482 5261 • Mellék: 5261
Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.07. - 02:05:28