Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

Tartalmi és formai követelmények a Hallgatói Szakmai Gyakorlat beszámolóval szemben a Marketing Intézet által gondozott alapképzéseken:

 

Tartalmi követelmények

A szakmai gyakorlati beszámoló a következőket tartalmazza:

1. A szakmai gyakorlat bemutatása
 • A vállalat (gazdálkodó szervezet) bemutatása
 • Az érintett ágazat rövid bemutatása
 • A kapott feladat
 • A végzett munka és eredményei
 • A szerzett tapasztalatok értékelése
 • Javaslatok és észrevételek, amely a szakmai gyakorlat hatékonyságát javíthatják
2. A szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, a vállalati tevékenységhez releváns téma kidolgozása (A szakmai gyakorlat alatt a hallgatóknak egy, a vállalati tevékenységhez releváns témát kell kidolgozniuk. Itt a vállalatnál kapott feladatok közül a hallgató tetszőlegesen kiválaszt egyet, amelynek bemutatja a szélesebb elméleti hátterét*, gyakorlati vonatkozásait.)

 

Formai követelmények

Teljedelem: 8-10 oldal + mellékletek, Times New Roman 12 pont, 1,5 sortávolság + fedőlap + *felhasznált irodalom, hivatkozások jegyzéke
Mikor/Kinek kell leadni a szakmai gyakorlati beszámolót?
 • TVSz 1.1. sz. melléklet (G-kari melléklet) 7.§ (9) j) "A hallgató a szakmai gyakorlatát követően 14 napon belül, de amennyiben a hallgató az utolsó félévben teljesíti a kötelező szakmai gyakorlatát, akkor legkésőbb 20 nappal a záróvizsga időszak kitűzött időpontja előtt köteles írásbeli szakmai gyakorlati beszámolót készíteni és benyújtani a szakfelelős által kijelölt szakmai gyakorlatszervezőnek."
 •  TVSz 1.1. sz. melléklet (G-kari melléklet) 7.§ (9) j) "Amennyiben a beszámoló nem felel meg az előirt feltételeknek, azt a hallgató a visszautasítást követő hét napon belül - javítva - köteles újra benyújtani.
 • A Marketing Intézetre vonatkozó kiegészítés: A szakmai gyakorlati beszámolót a szakszeminárium-vezetőnek kell benyújtani. Amennyiben a szakmai gyakorlat pillanatában a hallgató még nem vette fel a Szakszeminárium tantárgyat, akkor a kijelölt szakmai gyakorlatszervezőnek kell benyújtani a dokumentumot:
  - Kereskedelem és marketing BA szak, nappali képzés: Csepeti Ádám
  - Kereskedelem és marketing BA szak, levelező képzés: Szántó Richárd
  - Turizmus és vendéglátás BA szak, nappali képzés: Sziva Ivett
  - Gazdálkodási és menedzsment BA szak, nappali képzés, üzleti kommunikáció specializáció: Csordás Tamás

 

A marketing mesterszakot lezáró komplex vizsgával kapcsolatos információk az érintett időszakban itt lesznek elérhetőek.
A szakszemináriumi témakiírások az érintett időszakban itt lesznek elérhetőek.
Vágólapra másolva