Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

Szakmai gyakorlat

Tartalmi és formai követelmények a Hallgatói Szakmai Gyakorlat beszámolóval szemben a Marketing Intézet által gondozott alapképzéseken:

Tartalmi követelmények

A szakmai gyakorlati beszámoló a következőket tartalmazza:

1. A szakmai gyakorlat bemutatása
 • A vállalat (gazdálkodó szervezet) bemutatása
 • Az érintett ágazat rövid bemutatása
 • A kapott feladat
 • A végzett munka és eredményei
 • A szerzett tapasztalatok értékelése
 • Javaslatok és észrevételek, amely a szakmai gyakorlat hatékonyságát javíthatják

2. A szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, a vállalati tevékenységhez releváns téma kidolgozása (A szakmai gyakorlat alatt a hallgatóknak egy, a vállalati tevékenységhez releváns témát kell kidolgozniuk. Itt a vállalatnál kapott feladatok közül a hallgató tetszőlegesen kiválaszt egyet, amelynek bemutatja a szélesebb elméleti hátterét*, gyakorlati vonatkozásait.)

Formai követelmények

Terjedelem: 8-10 oldal + mellékletek, Times New Roman 12pont, 1,5 sortávolság + fedőlap + *felhasznált irodalom, hivatkozások jegyzéke
Mikor/Kinek kell leadni a szakmai gyakorlati beszámolót?
 • TVSz 1.1. sz. melléklet (G-kari melléklet) 7.§ (9) j)“A hallgató a szakmai gyakorlatát követően 14 napon belül, de amennyiben a hallgató az utolsó félévben teljesíti a kötelező szakmai gyakorlatát, akkor legkésőbb 20 nappal a záróvizsga időszak kitűzött időpontja előtt kötelesírásbeli szakmai gyakorlati beszámolót készíteni és benyújtani a szakfelelős által kijelölt szakmai gyakorlatszervezőnek.”
 • TVSz 1.1. sz. melléklet (G-kari melléklet) 7.§ (9) j)“Amennyiben a beszámoló nem felel meg az előírt feltételeknek, azt a hallgató a visszautasítást követő hét napon belül – javítva – köteles újra benyújtani.
 • A Marketing Intézetre vonatkozó kiegészítés:A szakmai gyakorlati beszámolót a szakszeminárium-vezetőnek kell benyújtani. Amennyiben a szakmai gyakorlat pillanatában a hallgató még nem vette fel a Szakszeminárium tantárgyat, akkor a kijelölt szakmai gyakorlatszervezőnek kell benyújtani a dokumentumot:
  – Kereskedelem és marketing BA szak, nappali képzés: Csepeti Ádám
  – Kereskedelem és marketing BA szak, levelező képzés: Szántó Richárd
  – Turizmus és vendéglátás BA szak, nappali képzés: Sziva Ivett
  – Gazdálkodási és menedzsment BA szak, nappali képzés, üzleti kommunikáció specializáció: Csordás Tamás

Marketing mesterszak komplex vizsga

A marketing mesterszakot lezáró komplex vizsgával kapcsolatos információk az érintett időszakban itt lesznek elérhetőek.

Szakszeminárium

A szakszemináriumi témakiírások az érintett időszakban itt lesznek elérhetőek.

Vágólapra másolva
GEN.:2022.05.16. - 12:50:50