Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Szociológia Doktori Program

A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Programja a nemzetközi munkaerőpiacra készíti fel hallgatóit. Célunk olyan kutatók kinevelése, akik képesek lesznek társadalmi szempontból releváns, elméletileg megalapozott, és a nemzetközi módszertani követelményeknek megfelelő kutatások lebonyolítására. Hallgatóink karrierjének előmozdítása céljából a szervezett doktori képzés angol nyelven zajlik. A képzési program nappali rendszerű és nyolc félévig tart. A folyamatos kutatómunka mellett az első két évben kurzusmunkát is kell végezni. Az első két év a komplex vizsga letételével zárul, melynek legfontosabb része a kutatási terv védése. A képzés második – szintén négy féléves – szakaszában a hallgató kizárólag a kutatásán és a disszertációján dolgozik. A disszertációt a komplex vizsga letétele után három éven belül kell védésre benyújtani. A disszertáció nyelvének angolnak kell lennie.  

A kurzusmunka két évig tart. A kurzusok a kutatáshoz és a publikáláshoz szükséges készségek és ismeretek elsajátítását támogatják.Kötelező tárgyak (összesen 6 tárgy):
 • Kutatószeminárium – amely a doktori kutatás tervének kidolgozásában segíti a hallgatókat (1-4. félév)
 • Angol kommunikációs készségfejlesztés (1. félév)
 • A szakmai kommunikációt, a publikálást és a prezentálást fejlesztő tárgy (4. félév)
Választható tárgyak (összesen minimum 2 tárgy): haladó kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek módszerek (2-3. félév)A választható tárgykínálatot a hallgatók igényeihez igazítjuk. Szintén a testreszabott tanulást szolgálja, hogy a hallgatók más doktori iskola tárgyait, sőt, akár nyári egyetemi részvételt is elismertethetnek választható tárgyként.  
Kutatómunkát folyamatosan kell végezni. A hallgatónak
 • rendszeresen konzultálnia kell témavezetőjével.
 • mindegyik félév végén rövid írásos munkabeszámolóban kell összefoglalnia kutatásának előrehaladását, konferenciaelőadásait és publikációit, valamint munkatervét.
 • kutatási fórumon kell előadnia kutatási eredményeit meg kell védenie a kutatási elképzeléseit kidolgozó kutatási tervet.
 • publikálnia kell kutatási eredményeit
A hallgatók többféle publikációs stratégia között választhatnak. Ezek részletes leírása megtalálható a hallgatóknak szóló oldalon. Doktori Iskolánk a nemzetközi karrierre készíti fel a hallgatókat, ezért alapértelmezésben az alábbi portfóliót javasoljuk:
 • Minimum egy elsőszerzős cikk a Scimago adatbázisban található folyóiratban
 • Minimum egy elsőszerzős cikk egy legalább Q3-as besorolású Scimago folyóiratban
A disszertációt a képzés megkezdésétől számított öt éven belül kell benyújtani. A disszertáció “majdnem kész” változatát – az értekezéstervezetet – a negyedik év végén kell bemutatni és megvédeni. A védésen kapott visszajelzések, javaslatok alapján kell a végső disszertációt elkészíteni.

Göncz Borbála borbala.goncz@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Tudományos munkatárs / Research Fellow
C épület, 408
Telefon: +36 1 482 7321 • Mellék: 7321
Dr.Habil Letenyei László llet@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 407
Telefon: +36 1 482 7322 • Mellék: 7322
Lőrincz László laszlo.lorincz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
Tudományos főmunkatárs / Senior Research Fellow
C épület, 73
Telefon: +36 1 482 5598 • Mellék: 5598
Dr. Bartus Tamás tamas.bartus@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 424/b
Telefon: +36 1 482 7301 • Mellék: 7301
Dr. Elekes Zsuzsanna zsuzsanna.elekes@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 422
Telefon: +36 1 482 7344 • Mellék: 7344
Dr. Melegh Attila attila.melegh@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 407
Telefon: +36 1 482 7322 • Mellék: 7322
Dr. Nagy Beáta beata.nagy@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 405
Telefon: +36 1 482 7327 • Mellék: 7327
Dr. Primecz Henriett henriett.primecz@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás Tanszék
egyetemi tanár
E épület, 379
Telefon: +36 1 482 5121 • Mellék: 5121
Ryder Andrew andrew.ryder@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 421
Telefon: +36 30 415-2016 • Mellék: 7342
Prof.Dr. Szántó Zoltán Oszkár z.o.szanto@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 424
Telefon: +36 1 482 7347 • Mellék: 7347
Dr. Vicsek Lilla lilla.vicsek@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 403
Telefon: +36 1 482 7332 • Mellék: 7332
 • Bozsonyi Károly (KRE)
 • Géring Zsuzsanna (BGE)
 • Hegedüs József (Városkutató Kft.)
 • Janky Béla (BME)
 • Monostori Judit (KSH NKI)
 • Számadó Szabolcs (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
 • Takács Judit (Társadalomtudományi Kutatóközpont)
 • Takács Károly ( Linköping University)
 • Tóth István János (KRTK KTI)
 • Vörös András (ETH Zürich)
 • Wessely Anna (ELTE)

Szervezeti és Működési Szabályzat – 2016-os és azutáni évfolyamok
Szervezeti és Működési Szabályzat – 2014
Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.09. - 11:35:19