Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Szociológia Doktori Program

A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Programja a nemzetközi munkaerőpiacra készíti fel hallgatóit. Célunk olyan kutatók kinevelése, akik képesek lesznek társadalmi szempontból releváns, elméletileg megalapozott, és a nemzetközi módszertani követelményeknek megfelelő kutatások lebonyolítására. Hallgatóink karrierjének előmozdítása céljából a szervezett doktori képzés angol nyelven zajlik. A képzési program nappali rendszerű és nyolc félévig tart. A folyamatos kutatómunka mellett az első két évben kurzusmunkát is kell végezni. Az első két év a komplex vizsga letételével zárul, melynek legfontosabb része a kutatási terv védése. A képzés második – szintén négy féléves – szakaszában a hallgató kizárólag a kutatásán és a disszertációján dolgozik. A disszertációt a komplex vizsga letétele után három éven belül kell védésre benyújtani. A disszertáció nyelvének angolnak kell lennie.

Kurzusmunka

A kurzusmunka két évig tart. A kurzusok a kutatáshoz és a publikáláshoz szükséges készségek és ismeretek elsajátítását támogatják. Kötelező tárgyak (összesen 6 tárgy):

  • Kutatószeminárium – amely a doktori kutatás tervének kidolgozásában segíti a hallgatókat (1-4. félév)
  • Az elméletalkotás és a kutatás jó és kérdéses gyakorlatai (1. félév)

Választható tárgyak (összesen minimum 3 tárgy): haladó kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek (2-4. félév) A választható tárgykínálatot a hallgatók igényeihez igazítjuk. Szintén a testreszabott tanulást szolgálja, hogy a hallgatók más doktori iskola tárgyait, sőt, akár nyári egyetemi részvételt is elismertethetnek választható tárgyként.  

Kutatás

Kutatómunkát folyamatosan kell végezni. A hallgatónak

  • rendszeresen konzultálnia kell témavezetőjével.
  • mindegyik félév végén rövid írásos munkabeszámolóban kell összefoglalnia kutatásának előrehaladását, konferenciaelőadásait és publikációit, valamint munkatervét.
  • kutatási fórumon kell előadnia kutatási eredményeit meg kell védenie a kutatási elképzeléseit kidolgozó kutatási tervet.
  • publikálnia kell kutatási eredményeit

Publikációs követelmények

A hallgatók többféle publikációs stratégia között választhatnak. Ezek részletes leírása megtalálható a hallgatóknak szóló oldalon. Doktori Iskolánk a nemzetközi karrierre készíti fel a hallgatókat, ezért alapértelmezésben az alábbi portfóliót javasoljuk:

  • Minimum egy elsőszerzős cikk a Scimago adatbázisban található folyóiratban
    Minimum egy elsőszerzős cikk egy legalább Q3-as besorolású Scimago folyóiratban

Fokozatszerzés

A disszertációt a képzés megkezdésétől számított öt éven belül kell benyújtani. A disszertáció “majdnem kész” változatát – az értekezéstervezetet – a negyedik év végén kell bemutatni és megvédeni. A védésen kapott visszajelzések, javaslatok alapján kell a végső disszertációt elkészíteni.

Témavezetők

Dr. Göncz Borbála borbala.goncz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
Tudományos munkatárs / Research Fellow
C épület, 710
Telefon: +36 1 482 7321 • Mellék: 7321
Dr. Lengyel György gyorgy.lengyel@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
C épület, 710
Telefon: +36 1 482 7321 • Mellék: 7321
Dr. Letenyei László llet@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, 521
Telefon: +36 20 925 43 54
Lőrincz László laszlo.lorincz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
Tudományos főmunkatárs / Senior Research Fellow
C épület, 73
Telefon: +36 1 482 5598 • Mellék: 5598
Dr. Bartus Tamás tamas.bartus@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 503/B
Telefon: +36 1 482 7301 • Mellék: 7301
Dr. Elekes Zsuzsanna zsuzsanna.elekes@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 526
Telefon: +36 1 482 7344 • Mellék: 7344
Dr. Melegh Attila attila.melegh@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 521
Telefon: +36 1 482 7322 • Mellék: 7322
Dr. Primecz Henriett henriett.primecz@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 383
Telefon: +36 1 482 5121 • Mellék: 5121
Prof. Dr. Szántó Zoltán Oszkár z.o.szanto@uni-corvinus.hu
C épület, 424
Telefon: +36 1 482 7347 • Mellék: 7347
Dr. Vicsek Lilla Mária lilla.vicsek@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 523
Telefon: +36 1 482 7341 • Mellék: 7341

Régi Szervezeti és Működési Szabályzatok

Szervezeti és Működési Szabályzat – 2016-os és azutáni évfolyamok
Szervezeti és Működési Szabályzat – 2014
×
Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.12.06. - 05:08:07