Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi

A felvételi eljárás során szükséges a jelentkező előzetes szakmai, tudományos teljesítményének, idegen nyelvi kompetenciájának értékelése, az írásbeli vizsga opcionális, a szóbeli vizsga kötelezően megtartandó. A felvételi eljárás keretében az egyes doktori iskolák SzMSz-ében rögzítettek szerint a lenti táblázatban szereplő teljesítményeket lehet értékelni. A felvételi eljárás során maximálisan 100 pontot szerezhet a jelentkező.
TeljesítményMaximális pont
Előzetes teljesítmény
kutatási projektben való igazolt részvétel[1]3
konferencia részvétel (előadó, társelőadó, poszter)1
publikációEDSZ publikációs pontszámítása szerint
TDK I-III helyezett (db)3
OTDK I-III helyezett (db)6
idegen nyelvi kompetenciatöbblet
(egy középfokú nyelvvizsga felett)
+1 (db) középfokú nyelvvizsga
felsőfokú nyelvvizsga (db)
2

4
szakmai-vezetői gyakorlat[2]5
Összesen (maximum)20
Beadandó írásmű
kutatási terv[3]10
esszé[4]10
Összesen (maximum)20
Írásbeli vizsga
matematikai logika5
kvalitatív módszertani alapismeretek5
kvantitatív módszertani alapismeretek5
specializációs alapismeretek5
Összesen (maximum)20
Szóbeli vizsga
motivációs beszélgetés40
Összesen (maximum)40
Mindösszesen100
[1] A kutatási projektben való részvételt a kutatási projekt vezetője igazolja. Kérjük csatolni a kutatási projekt rövid leírását és a jelentkezőnek az abban elvégzett feladatait. Ha a jelentkező közreműködésével készültek kutatási jelentések, illetve műhelytanulmányok, kérjük azt is feltüntetni (magukat a dokumentumokat nem kell csatolni!). 
[2] Több mint 3 éves felsővezetői tapasztalat 5 pont. Több mint 5 éves középvezetői tapasztalat 5 pont. Kutató vagy oktatási intézetben eltöltött több mint 5 éves szakmai gyakorlat 5 pont. (A pontszámok arányosításra kerülnek a szakmai gyakorlat idejének függvényében). 
 [3] A kutatási terv elvárt terjedelme 2-3 oldal. A kutatási tervben kérjük nagyon röviden bemutatni a vizsgált terület néhány meghatározó tendenciáját, gazdasági, társadalmi, környezeti relevanciáját, kontextusát (problémafelvetés). A jelölt határolja be érdeklődési körét az adott kutatási területen belül, fogalmazza meg azokat a fő kutatási kérdéseket, amelyekkel disszertációjában foglalkozni szeretne, valamint fejtse ki motivációját. Írja le előzetes elképzelését arról, milyen módszertannal kívánja vizsgálni a felvázolt kutatási kérdéseket. 
 [4] Az esszé elvárt terjedelme 5-7 oldal. Az esszé témája szorosan kapcsolódjon a kutatási tervhez. Ez lehet szakirodalmi összefoglaló, korábbi kutatások elemző, értékelő bemutatása, saját kutatási eredmények megjelenítése.
1. Statisztika: korreláció- és regressziószámítás (bármelyik statisztika könyv)
2. Temesi József-Varró Zoltán: Operációkutatás, Aula 2007. 2. és 6. fejezet
3. Horváth Dóra és Mitev Ariel: Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest, 2015 (különösen ajánlott: 25-81.o.!!!)        
Vágólapra másolva
GEN.:2021.03.09. - 10:34:09