Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi

Digitális nyílt nap a Facebookon 

Ha még több technikai információra vagy kíváncsi és szeretnél virtuálisan találkozni az egyes doktori iskolák képviselőivel is, akkor feltétlenül nézz be digitális nyílt napunk Facebook oldalára, ahol videófelvételeken keresztül ismerheted meg a képzések vezetőit és PhD hallgatóit.
A felvételi eljárás során szükséges a jelentkező előzetes szakmai, tudományos teljesítményének, idegen nyelvi kompetenciájának értékelése, az írásbeli vizsga opcionális, a szóbeli vizsga kötelezően megtartandó. A felvételi eljárás keretében az egyes doktori iskolák SzMSz-ében rögzítettek szerint a lenti táblázatban szereplő teljesítményeket lehet értékelni. A felvételi eljárás során maximálisan 100 pontot szerezhet a jelentkező.
TeljesítményMaximális pont
Előzetes teljesítmény
kutatási projektben való igazolt részvétel[1]3
konferencia részvétel (előadó, társelőadó, poszter)1
publikációEDSZ publikációs pontszámítása szerint
TDK I-III helyezett (db)3
OTDK I-III helyezett (db)6
idegen nyelvi kompetenciatöbblet
(egy középfokú nyelvvizsga felett)
+1 (db) középfokú nyelvvizsga
felsőfokú nyelvvizsga (db)
2

4
szakmai-vezetői gyakorlat[2]5
Összesen (maximum)20
Beadandó írásmű
kutatási terv[3]10
esszé[4]10
Összesen (maximum)20
Írásbeli vizsga
matematikai logika5
kvalitatív módszertani alapismeretek5
kvantitatív módszertani alapismeretek5
specializációs alapismeretek5
Összesen (maximum)20
Szóbeli vizsga
motivációs beszélgetés40
Összesen (maximum)40
Mindösszesen100
[1] A kutatási projektben való részvételt a kutatási projekt vezetője igazolja. Kérjük csatolni a kutatási projekt rövid leírását és a jelentkezőnek az abban elvégzett feladatait. Ha a jelentkező közreműködésével készültek kutatási jelentések, illetve műhelytanulmányok, kérjük azt is feltüntetni (magukat a dokumentumokat nem kell csatolni!). 
[2] Több mint 3 éves felsővezetői tapasztalat 5 pont. Több mint 5 éves középvezetői tapasztalat 5 pont. Kutató vagy oktatási intézetben eltöltött több mint 5 éves szakmai gyakorlat 5 pont. (A pontszámok arányosításra kerülnek a szakmai gyakorlat idejének függvényében). 
 [3] A kutatási terv elvárt terjedelme 2-3 oldal. A kutatási tervben kérjük nagyon röviden bemutatni a vizsgált terület néhány meghatározó tendenciáját, gazdasági, társadalmi, környezeti relevanciáját, kontextusát (problémafelvetés). A jelölt határolja be érdeklődési körét az adott kutatási területen belül, fogalmazza meg azokat a fő kutatási kérdéseket, amelyekkel disszertációjában foglalkozni szeretne, valamint fejtse ki motivációját. Írja le előzetes elképzelését arról, milyen módszertannal kívánja vizsgálni a felvázolt kutatási kérdéseket. 
 [4] Az esszé elvárt terjedelme 5-7 oldal. Az esszé témája szorosan kapcsolódjon a kutatási tervhez. Ez lehet szakirodalmi összefoglaló, korábbi kutatások elemző, értékelő bemutatása, saját kutatási eredmények megjelenítése.
1. Statisztika: korreláció- és regressziószámítás (bármelyik statisztika könyv)
2. Temesi József-Varró Zoltán: Operációkutatás, Aula 2007. 2. és 6. fejezet
3. Horváth Dóra és Mitev Ariel: Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest, 2015 (különösen ajánlott: 25-81.o.!!!)        
Vágólapra másolva