Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Jump to main content
Back to contacts

CV - Prof.Dr. Nagy Beáta

Personal data

Prof.Dr. Nagy Beáta

Egyetemi tanár / Professor
Rektori szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
head of research centre
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1982 - 1986
  MKKE, közgazdász, szociológus (főiskolai)
Scientific degrees and awards
 • 1996, kandidátus
  MTA
 • 2008, Dr.Habil
  Budapesti Corvinus Egyetem
Career
Workplaces
 • 1986 - 1990
  MKKE, kutatásszervező
 • 1990 - 1994
  Magyar Tudományos Akadémia, TMB-ösztöndíjas
 • 1994 - 1999
  BKÁE, egyetemi adjunktus
 • 1999 - 2015
  , egyetemi docens
 • 2015 -
  , egyetemi tanár
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2008 - 2012
  Társadalomtudományi Kar oktatási dékánhelyettes
 • 2006 - 2017
  Társadalomtudományi Kar Kari Tanács tagja
 • 2001 - 2003
  Társadalomtudományi Kar Kari Tanács tagja
 • 1994 - 1996
  Társadalomtudományi Kar Kari Tanács tagja
 • 2018 -
  Társadalomtudományi Kar Kari Tanács tagja
 • 2009 -
  BCE Szociológia Doktori Iskola törzstag
 • 2012 -
  BCE Szociológia Doktori Iskola doktori tanács tagja
 • 2017 - 2017
  Megbízott intézetigazgató
 • 2019 -
  ELTE Társadalomtudományi Kar habilitációs bizottság külső tagja
Membership in board of supervision and directors
 • 2021 -
  Magyar Szociológiai Társaság, Elnök
 • 2017 -
  Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság, Bizottsági tag
 • 2015 -
  , Elnökségi tag
 • 2018 -
  European Consortium for Sociological Research , Elnökségi tag
Important study tours, delegacies
 • 1994, 2 hó
  Universitat Bielefeld
 • 1989, 4 hó
  Universitat Mannheim
 • 2010, 1 hét
  University of Ljubljana, Erasmus
 • 2013, 1 hét
  University of Coimbra
Awards, titles, honors
 • 2006, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
  MTA
 • 2004, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elismerő oklevele
  MTA
 • 2003, Széchenyi István Ösztöndíj
  OM
 • 2002, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
  MTA
 • 1996, Erdei Ferenc-emlékérem
  Magyar Szociológiai Társaság
 • 2017, OTDT mestertanár
  OTDT
 • 2018, Kiváló Mentor Díj
  BCE Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Advanced
Yes
German
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
Research, professional activity

nemek szerinti különbségek, szervezetek, nők a vezetésben, esélyegyenlőségi politikák, PhD kutatószeminárium

sociology

gender studies, munkaerőpiac, menedzsment, szervezetek, work-life balance, nők a tudományban

gazdasági elit, EU szociológiája, menedzserek, vállalati esélyegyenlőségi politikák, gender budgeting
Major research projects
 • 2016 - 2021, Versenyfutás az idővel?
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
  Further info about research:
 • 2013 - 2017, Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research: gender.uni-corvinus.hu
 • 2011 - 2012, Társadalmi nemi szempontok megjelenése az önkormányzatok és egyéb helyi szervezetek működésében
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: TÁMOP
  Further info about research: Jelen kutatásunkkal célunk a korábbi kutatásunk egyes témaköreinek továbbfejlesztése volt, felhasználva a korábbi kutatás során keletkezett tapasztalatainkat, más önkormányzatban, illetve szervezetben megvizsgálni a társadalmi nemi szempontok jelentkezését. Az önkormányzatok speciális szervezetek annyiban, hogy nőtöbbség jellemzi őket, és az önkormányzati vezetők körében is gyakran számos nő található. A szakirodalomban ritka az ilyen jellegű szervezetek vizsgálata a nemek közötti különbségek szempontjából. Új eredményeinkt árnyalták korábbi kutatásaink megállapításait, még gazdagabb képet kapjunk a „nemek kultúrájának” különféle megjelenési módjairól. (A kutatást Vicsek Lillával közösen végeztük.)
 • 2009 - 2010, Gender Budgeting - módszertani kísérlet magyarországi önkormányzatoknál
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: UNIFEM
  Further info about research: Három önkormányzat költégvetési kiadásának elemzése a társadalmi nemek területén. A két vizsgált költségvetési terület: kultúra és sport, továbbá az önkormányzati hivatal szervetének kiadásai.
 • 2006 - 2007, Férfibeszéd
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: SzMM
  Further info about research: Fiona Alapítvány kutatása a férfi vezetők körében arró, hogy nekik hogyan sikerül összehangolni a családi életet és a munkavállalást, és hogyan vélekednek ezekről a kérdésekről
 • 2006 - 2007, A szervezet neme
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Bólyai János Kutatási Ösztöndíj
  Further info about research:
 • 2004 - 2005, Policies, politics and gender equality in Sweden and Norway: regarding the Nordic experience from developing and transitional economy perspectives 2004-2005
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Ministry for Foreign Affairs, Sweden
  Further info about research: Északi államok ls Magyarország összehasonlítása. Választott terület: a foglalkoztatás férfias normái
 • 2004 - 2004, Gender Awareness in Local Government 2004
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: European Commission
  Further info about research: 2004–2005 között kutatást végeztünk egy magyarországi önkormányzatnál, hogy feltárjuk a nemek társadalmi esélyegyenlőségével kapcsolatos helyzetet és véleményeket. Külön vizsgáltuk az önkormányzat hivatalát és a politikai testületet. A kutatás a LIBRA 2003 (Programme Relating to the Community Framework Strategy on Gender Equality részét képező) európai projekt keretében zajlott. A vizsgálat során többféle módszert kombináltunk: kvantitatív és kvalitatív adatfelvételt, kapcsolathálózati megközelítést, vezetői interjúkat és fókuszcsoportokat.
 • 2003 - 2004, Hungarian Companies' Equal Employment Opportunity
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OSI International Policy Fellowship
  Further info about research:
 • 2001 - 2002, Vezetési stílusváltás: női vezetők a gazdasági életben
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 2000 - 2002, A siker reprezentációi
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
  Further info about research:
 • 2012 - 2012, A tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0020
  Further info about research: Tanári interjúk készítése és elemzése az Óbudai Egyetem műszaki és informatikai karain
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2017 - , bizottsági tag, member
  MTA Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság, national
 • 2008 - , tag,
  MTA IX. osztály Szociológiai Bizottsága, national
 • 2021 - , tanácsadó testület, member
  Nyitottak Vagyunk , national
 • 2008 - 2012, alapító tag,
  UNIFEM-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület, national
 • 2008 - 2012, external member ,
  The University Doctoral Committee of Central European University, national
 • 2009 - 2012, résztvevő, munkacsoport-vezető , member
  Népesedéspolitikai Kerekasztal, national
 • 2006 - 2009, zsűritag,
  OTKA Társadalomtudományi Kollégium, Szociológia zsűri , national
 • 1992 - , tag,
  European Sociological Association, international
 • 1991 - 1997, tag,
  International Sociological Association, international
 • 1989 - , tag, member
  Magyar Szociológiai Társaság , national
Board memberships and positions
 • 2021 - , European Journal of Politics and Gender: editorial advisory board , other position (e.g. member of the advisory board)
  Foreign language
 • 2012 - , Corvinus Journal of Sociology and Social Policy: szerkesztőbizottsági tag, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2015 - , Intersections: szerkesztőbizottsági tag, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2008 - 2016, Gender Research: Szerkesztőbizottsági tag , president or member of the editorial board
  Foreign language
Expert consultancy activities
 • 2007 - 2012
  Network of Experts Gender Equality in Employment, Social Inclusion and Care (EGGSIC), társadalmi befogadás és gender
 • 2004 - 2007
  Network of Experts in Employment, Social Inclusion and Gender Equality (EGGSIE), társadalmi befogadás, foglalkoztatás és gender
 • 2007 - 2008
  ESZA Kht., gender szakértő
Contacts
Location at the university
 • Building: Közraktár u. 4-6.
  Room number: 524
  Extension: 7327
  Main line: 482-7327
  Fax:
  Internal fax:
beata.nagy@uni-corvinus.hu
https:/BeataNagy.com/
Personal data

Prof.Dr. Nagy Beáta

Egyetemi tanár / Professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1982 - 1986
  Karl Marx University of Economic Sciences, MA in economic sciences and sociology (főiskolai)
Scientific degrees and awards
 • 1996, PhD
  Hungarian Academic of Sciences
 • 2008, Dr.Habil
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 1986 - 1990
  Karl Marx University of Economic Sciences, project coordinator
 • 1990 - 1994
  Hungarian Academy of Sciences, doctoral fellowship
 • 1994 - 1999
  Budapest University of Economic Sciences and Public Affairs , assistant professor
 • 1999 - 2015
  Corvinus University of Budapest, associate professor
 • 2015 -
  Corvinus University of Budapest, Professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2008 - 2012
  Vice Dean for Education
 • 2006 - 2017
  Member of the Faculty Council at the Faculty of Social Sciences
 • 2001 - 2003
  Member of the Faculty Council at the Faculty of Social Sciences
 • 1994 - 1996
  Member of the Faculty Council at the Faculty of Social Sciences
 • 2009 -
  Core Member of the Sociology Doctoral School at the CUB
 • 2012 -
  Member of the Doctoral Council of the Sociology Doctoral School at the CUB
 • 2017 - 2017
  Head of the Institute
 • 2018 -
  Member of the Faculty Council at the Faculty of Social Sciences
 • 2019 -
  External member of the Habilitation Committee at the ELTE Faculty of Social Sciences
Membership in board of supervision and directors
 • 2021 -
  Hungarian Sociological Association, President
 • 2017 -
  MTA Nők a Tudományos Pályán Elnöki Bizottság, Member of the committe
 • 2015 - 2020
  Nők a Tudományban Egyesület, Board member
 • 2018 -
  European Consortium of Sociological Research, Member of board
Important study tours, delegacies
 • 1994, 2 months
  Universitat Bielefeld
 • 1989, 4 months
  Universitat Mannheim
 • 2010, 1 week
  University of Ljubljana, Erasmus
 • 2013, 1 week
  University of Coimbra
Awards, titles, honors
 • 2006, Bolyai János Fellowship
  Hungarian Academy of Sciences
 • 2004, Distinguished certificate of the Bolyai János Curators
 • 2003, Széchenyi István Fellowship
  Ministry of Education
 • 2002, Bolyai János Fellowship
  Hungarian Academy of Sciences
 • 1996,
  Hungarian Sociological Association
 • 2017, Master teacher
 • 2018, Excellent Mentor Award
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Advanced
Yes
German
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
Research, professional activity

gender studies, gender and management, equal opportunity policies, PhD Research seminar

sociology

gender studies, labour market, management, organization, work-life balance

economic elite, sociology of the EU, managers, companies' equal opportunity policiy, gender budgeting
Major research projects
 • 2016 - 2021, Race against time? Interrelationships between children, time, work-life balance, and technology
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: National Research, Development and Innovation Office
  Further info about research:
 • 2013 - 2017, Dilemmas and strategies in reconciliation of family and work
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: National Research, Development and Innovation Office
  Further info about research:
 • 2009 - 2010, Gender budgeting
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: UNIFEM
  Further info about research: Gender budgeting analysis at 3 municipalities
 • 2006 - 2007, Men's Voice
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Ministry of Social and Labour Affairs
  Further info about research:
 • 2006 - 2007, Gendered Organization
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Bolyai János Fellowship, Hungarian Academy of Sciences
  Further info about research:
 • 2004 - 2005, Policies, politics and gender equality in Sweden and Norway: regarding the Nordic experience from developing and transitional economy perspectives
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Ministry for Foreign Affairs, Sweden
  Further info about research:
 • 2004 - 2004, Gender Awareness in Local Government
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: European Commission
  Further info about research:
 • 2003 - 2004, Hungarian Companies' Equal Employment Opportunity
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OSI International Policy Fellowship
  Further info about research:
 • 2001 - 2002, Changing leadership style: women in economic life
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Bolyai János Fellowship, Hungarian Academy of Sciences
  Further info about research:
 • 2000 - 2002, The representation of success
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Bolyai János Fellowship, Hungarian Academy of Sciences
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations Board memberships and positions
 • 2008 - , Gender Research, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2012 - , Editorial Board, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, president or member of the editorial board
  Foreign language
 • 2015 - , Board member, Intersections, president or member of the editorial board
  Foreign language
Expert consultancy activities
 • 2007 - 2012
  ,
 • 2004 - 2007
  ,
 • 2007 - 2008
  ,
Contacts
beata.nagy@uni-corvinus.hu
https://BeataNagy.com/
Copied to clipboard
X
×