Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Jump to main content
Back to contacts

CV - Bódis Lajos

Personal data

Bódis Lajos

Egyetemi docens / Associate Professor
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1985 - 1991
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak, Szociológia másodszak (B)
Scientific degrees and awards
 • 2006, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Career
Workplaces
 • 2012 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens
 • 2001 - 2011
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 1993 - 2001
  Budapesti Corvinus Egyetem (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem), egyetemi tanársegéd
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2011 - 2013
  Iskolai Szervezetkutató Műhely (OTKA K84273) vezetője
 • 2008 - 2009
  oktatói teljesítménymérés kari adaptációját kidolgozó bizottság tagja
 • 2011 - 2016
  kari Erasmus Bizottság tagja, emberi erőforrások alapszak mobilitási tanácsadója
 • 2007 - 2013
  személyügyi szakirányú továbbképzési szak szakbizottsági titkára
 • 2014 - 2016
  emberi erőforrások alapszak szakfelelőse
 • 2016 - 2017
  emberi erőforrások alapszak programkoordinátora (Közgazdaságtudományi karos évfolyamok)
 • 2015 -
  Emberi Erőforrások Tanszék, majd Munkagazdaságtan Központ vezetője
 • 2014 - 2017
  Kari Tanács tagja
 • 2015 -
  BCE Duális Képzési Bizottság tagja
 • 2016 -
  BCE Foglalkoztatási Bizottság tagja
Important study tours, delegacies
 • 1998, 1998-2000 között összesen 12 hónap
  Université de Paris I Panthéon Sorbonne
 • 1995, 1995-1997 között összesen 12 hónap
  Université de Paris 7
 • 1991, 4 hónap
  École Supérieure de Gestion, Paris
Awards, titles, honors
 • 2016, Egyetemért Emlékérem
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
French
Advanced
Intermediate
Advanced
Yes
English
Basic
Basic
Intermediate
Russian
Basic
Basic
Intermediate
Language skills
 • Language: French
  Speaking: Advanced
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: English
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Munkaszociológia, emberierőforrás-gazdálkodás, munkaügyi kapcsolatok, munkagazdaságtan tárgyak előadása és szakdolgozat-konzultáció különböző alap- és továbbképzésekben

economics

A vállalati HR menedzsment és az állami foglalkoztatáspolitika szerepe az alacsony képzettségű emberek foglalkoztatottságának növelésében. Az egyetemi tanulmányok melletti munkavállalás a hallgatók, a vállalatok, az egyetemi szervezetek szemszögéből(Részletesebben lásd az egyes kutatásoknál)

Foglalkoztatás-, oktatás- és szociálpolitikai programok kialakításának és a szakapparátusok menedzsmentjének mechanizmusai. A munkaerőpiac és a munkaszervezet szociológiája, munkaerő-gazdálkodás üzleti és közszolgálati szervezetekben(Részletesebben lásd az egyes kutatásoknál)
Major research projects
 • 2011 - 2012, A foglalkoztatáspolitika két évtizede
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (MTA Közgazdaságtudományi Intézet és Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet)
  Further info about research: Kutatási téma:
 • 2011 - 2013, Autonómiák és ellenőrzési eszközök a közoktatásban: két város iskolarendszerének kvantitatív és kvalitatív kutatása
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Országos Tudományos Kutatási Alap (Budapesti Corvinus Egyetem)
  Further info about research: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=iskolakutatas
 • 2009 - 2009, Eredményességmérés, iskolaértékelés és teljesítményösztönzés a magyar közoktatásban
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: NKTH Jedlik Ányos Program (MTA Közgazdaságtudományi Intézet és TÁRKI-TUDOK)
  Further info about research: Kutatási téma:
 • 2008 - 2010, A közoktatás teljesítményének mérése-értékelése
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (MTA Közgazdaságtudományi Intézet)
  Further info about research: Kutatási téma:
 • 2007 - 2008, A betanított és szakmunkások álláskeresése, az új nagy foglalkoztatók toborzási eljárásai és a munkanélküli (álláskeresési) járadék indokoltsági ellenőrzésének összefüggései
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (Budapesti Corvinus Egyetem)
  Further info about research: http://ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPageReader&WG_OID=PAGfa9959790d415b838http://szervezetelemzes.blog.hu/2009/12/24/hr_menedzsment_sorozatgyarto_uzemekben
 • 2007 - 2008, Az alacsony munkapiaci aktivitás okai és növelésének lehetőségei
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Szociális és Munkaügyi Minisztérium és EU DG Employment (MTA Közgazdaságtudományi Intézet)
  Further info about research: Kutatási téma:
 • 2005 - 2005, A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában az elmúlt öt év tapasztalatai alapján
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium (MTA Közgazdaságtudományi Intézet)
  Further info about research: Kutatási téma:
 • 2002 - 2004, Tudásalapú gazdaság és munkaerőpiac
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok, 5. keretprogram (MTA Közgazdaságtudományi Intézet)
  Further info about research: Kutatási téma:
 • 2001 - 2002, Munkaerő-piaci stratégiák Fejér megyében
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem)
  Further info about research: Kutatási téma:
 • 1999 - 2001, Privatizált vállalatok munkaszervezete, vezetése és munkaügyi kapcsolatai közötti összefüggések elemzése esettanulmányok alapján
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Országos Tudományos Kutatási Alap (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem)
  Further info about research:
 • 1995 - 1997, Hierarchikus gazdasági szervezetek gazdaságszociológiai vizsgálata
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Országos Tudományos Kutatási Alap (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem)
  Further info about research: http://epa.oszk.hu/00000/00017/00029/pdf/bodis.pdfhttp://epa.oszk.hu/00000/00017/00030/pdf/bodis.pdf
 • 1993 - 1994, PHARE Társadalmi Párbeszéd Projekt Tényfeltáró Bizottság
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: PHARE program (Érdekegyeztető Tanács)
  Further info about research: Kutatási téma:
 • 2015 - 2016, Egyetem melletti munkavégzés, hallgatói karrierdöntések, szerepkonfliktusok (Kvantitatív és kvalitatív vizsgálat a BCE-n, a BME-n és a BGE-n)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: http://www.kjmalapitvany.hu/category/kutatoi-palyazatok/kutatoi-palyazatok
 • 2016 - 2017, A helyi foglalkoztatási kezdeményezések központi támogatásának elosztási mechanizmusai
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: http://www.kjmalapitvany.hu/category/kutatoi-palyazatok/kutatoi-palyazatok
 • 2017 - 2018, Az állami foglalkoztatási szolgálat és a vállalati HR menedzsment szerepe az alacsony képzettségű álláskeresők és a munkáltatók eredményes összepárosodásában
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: http://www.kjmalapitvany.hu/category/kutatoi-palyazatok/kutatoi-palyazatok
Contacts
Location at the university
 • Building: Főépület
  Room number: 255
  Extension: 5299
  Main line: 1 482 5299, mobil (sürgős ügyben) 30 853 1062
  Fax:
  Internal fax:
bodis@uni-corvinus.hu
corvinus-hrba.blogspot.hu/

Helye: Főépület 255, Munkagazdaságtan KözpontIdeje a 2019 tavaszi félévben: keddenként 17:20-18:50Javaslok előzetes időegyeztetést mailben vagy sms-ben. Online megbeszélés a kötelező személyes fogadóórán kívül is lehet, időegyeztetés szerint. Az egyetemi szemeszteren kívül előzetes időegyeztetés alapján. Az itt megadott mobiltelefonszámon is kereshet, amit kérem, sürgős és fontos ügyben vegyen igénybe.
Personal data

Bódis Lajos

Egyetemi docens / Associate Professor
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1985 - 1991
  , (B)
Scientific degrees and awards
 • 2006, PhD
Career
Workplaces
 • 2012 -
  ,
 • 2001 - 2011
  ,
 • 1993 - 2001
  ,
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2011 - 2013
 • 2008 - 2009
 • 2011 - 2016
 • 2007 - 2013
 • 2014 - 2016
 • 2016 - 2017
 • 2015 -
 • 2014 - 2017
 • 2015 -
 • 2016 -
Important study tours, delegacies
 • 1998,
 • 1995,
 • 1991,
Awards, titles, honors
 • 2016,
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
French
Advanced
Intermediate
Advanced
Yes
English
Basic
Basic
Intermediate
Russian
Basic
Basic
Intermediate
Language skills
 • Language: French
  Speaking: Advanced
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: English
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

economics
Major research projects
 • 2011 - 2012,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2011 - 2013,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2009 - 2009,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2008 - 2010,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2007 - 2008,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2007 - 2008,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2005 - 2005,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2002 - 2004,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2001 - 2002,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1999 - 2001,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1995 - 1997,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1993 - 1994,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2015 - 2016,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2016 - 2017,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2017 - 2018,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Contacts
bodis@uni-corvinus.hu
corvinus-hrba.blogspot.hu/
Copied to clipboard
X
×