Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Jump to main content
Back to contacts

CV - dr. Berde Éva

Personal data

dr. Berde Éva

Egyetemi tanár/ Professor, Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont vezető / Head of Centre for Demograp
Professor emeritus
head of research centre
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1973 - 1978
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági Tervező Elemző, Gazdaságmatematika (B)
 • 1982 - 1988
  Eötvös Lóránd tudományegyetem, Alkalmazott Matematika (B)
Scientific degrees and awards
 • 1994, PhD
  Magyar Tudományos Akadémia
 • 2012, Dr.Habil
  Budapesti Corvinus Egyetem
Career
Workplaces
 • 2008 - 2021
  Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani és Informatikai doktori iskola tag
 • 2015 - 2021
  BCE, Közgazdaságtan Intézet, Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont, Kutatóközpont Vezető
 • 2004 - 2014
  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions., Külső tanácsadó, Munkapiaci Feltételek, Felmérés
 • 2003 - 2010
  Budapesti Corvinus Egyetem, Piacelemző szakirányfelelős
 • 2003 - 2005
  Budapesti Corvinus Egyetem, Mikroökonómia Tanszék, Megbízott tanszékvezető
 • 1991 - 1993
  Noble Lowndes , Tanácsadó
 • 1988 - 2021
  Budapesti Corvinus Egyetem és jogelődjei, Jelenleg a Közgazdaságtan Intézet az egyetemen belül, Egyetemi oktató (adjunktus, docens, 2015-től egyetemi tanár)
 • 1978 - 1988
  Tervgazdasági Intézet, Budapest, Kutató
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2015 - 2021
  Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont vezető
 • 2017 - 2020
  Helyi irányító bizottsági tag EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 számú, „Tehetségből fiatal kutató”
 • 2016 - 2018
  Nyílt hozzáférésű cikkek finanszírozási csoportja
Important study tours, delegacies
 • 2012, 1 hónap
  Nottingham Trent University
 • 2011, 3 hónap
  UCL School of Slavonic and East European Studies
 • 2002, 1 hónap
  University of New Castle
 • 2001, 1 hónap
  University of Greenwich
 • 1998, 1 hónap
  University of New Castle
 • 1992, 1 hónap
  Goldsmith College of University of London
 • 1991, 1 hónap
  University of Essex
Awards, titles, honors
 • 2001, Széchenyi István Ösztöndíj
  Nemzeti Erofőrrás Minisztérium
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Intermediate
Intermediate
Russian
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

piacszerkezet, mikroökonómia, hakni gazdaság, demográfia és gazdaság kapcsolata, hakni gazdaság és ezen belül a MOOC

economics

Az idősebbek munkaerőpiaci szerepe, és kihatása a gazdasági növekedésre; Demográfia és gazdaság kapcsolata; Hakni gazdaság; Platformgazdaság; Munkaerőpiaci kérdések, a különböző nemzedékek munkaerőpiaci helyzete, A teljes termékenységi ráta korrigált verziói; Massive Open Online Courses; Ételfutárok

A felsőoktatás közgazdaságtana; Közjavak, Referenciapont analízis
Major research projects
 • 2021 - 2021, Az ételfutár piac alakulása a Covid pandémia alatt és várható jövője
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: A Demográfia és Gazdaság Kutatóközpnton belül zajló, egyelőre nem finanszírozott kutatás
  Further info about research: Az étefutárpiac a hakni gazdaság egy tipikus megnyilvánulási formája. A futárokna kiküldött kérdőívek sok érdekes tényt tárnak fel erről a piacról. Kutatásunk során ezeket a tényeket kívánjuk összegyűjtnei és elemezni.
 • 2019 - 2021, A hakni gazdaság és a nem sztenderd munkavégzés
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: A Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont egyelőre nem finanszírozott kutatása
  Further info about research: A hakni gazdaság foglalkoztatási helyzeteket megváltoztató szerepe Magyarországon egyelőre még kevéssé tudatosult. A kutatás a meglevő szituáció feltárásával és következményeivel foglalkozik.
 • 2019 - 2021, Massive Open Online Courses (MOOC)
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: A Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont egyelőre nem finanszírozott kutatása
  Further info about research: A MOOC több tízmilliós hallgatósága jól bizonyítja ennek az új oktatási formának a népszerűségét. A MOOC képzés ugyanakkor számos problémát vet fel. A magyar tudományos közélet nem sokat foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, így ez a kutatás különösen hasznos lehet.
 • 2016 - 2020, Hakni gazdaság és a platform gazdaság
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: A Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont keretei közt folytatott, külön finanszírozást nem kapott projektje. .
  Further info about research: A hakni gazdaság szorosan összefonódott a platform gazdaságokkal. A kutatásban ezeket a kapcsolatokat kívántuk feltárni.
 • 2017 - 2020, Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek, Demográfiai alcsoport
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017
  Further info about research: Kutatási alprojektünk az idősebb munkavállalók munkaerő-piacával foglalkozott, emellett azt vizsgálta, hogy a társadalom öregedése hogyan hat a gazdasági növekedésre.
 • 2015 - 2016, A demográfia folyamatok gazdasági kihatásainak néhány új típusú megközelítése
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY
  Further info about research: A kutatás során két fő témával foglalkoztunk. Egyrészt a termékenységi ráta alakulására ható tényezőket vizsgáltuk, másrészt az első demográfiai osztalék gazdaságélénkítő hatásait elemeztük. Emellett kitértünk arra is, hogy az első demográfiai osztalék lehetőségének megszűnésekor mennyiben lehet a második demográfiai osztalékra támaszkodni.
 • 2014 - 2015, A demográfiai osztalék jelentősége a gazdasági növekedésben
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Közgazdaságtani Doktori Iskola, BCE
  Further info about research: A kutatásban az első és a második demográfiai osztalék különböző országokban betöltött szerepét vizsgáltuk, és ebből vontunk le következtetéseket Magyarország vonatkozásában.
 • 2013 - 2014, A korrigált termelékenységi ráta fajtái.
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Közgazdaságtani Doktori Iskola, BCE
  Further info about research: A nők szülési szokásainak megváltozásával a termékenységi ráta értelmezhetősége is változott. Amíg a nők késleltetik a szüléseket, addig szükség van a hagyományos teljes termékenységi ráta korrigálására, mert a termékenységi tendenciák csak ezekkel a korrigált rátákkal elemezhetők megfelelő pontossággal.
 • 2010 - 2011, A felsőoktatás szerepe a tudásalapú társadalmakban
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: TÁMOP 1.3.1
  Further info about research: A témán belül a diákhitel szerepét vizsgáltam.
 • 2008 - 2009, Mikroökonómia és piacelmélet példatár készítése
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Gazdasági Versenyhivatal
  Further info about research: A példatár hiánypótló szerepet töltött be. Kitért a mikroökonómia és a piacszerkezet összes fontosabb fejezetére, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezt a két tárgyat oktató tanárok óráikon széles feladatmegoldási háttérre támaszkodjanak.
 • 2008 - 2009, A rugbiztonság Magyarországon
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Országos Foglalkoztatási Alapítvány
  Further info about research: Hogyan lehet egyszerre úgy rugalmas egy foglalkoztatás, hogy közben a munkavállalás lehetőségét tekintve a munkavállalók is biztonságban érezzék magukat. A kutatás ezt a kérdéskört Magyarország vonatkozásában vizsgálta.
 • 2006 - 2007, A szervezeti változások hatása a felsőoktatás minőségére
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: CERGE EI
  Further info about research: A kutatás a felnőttoktatás lehetőségeivel és szükségességével foglalkozott. Alapvetően azt vizsgálta, hogy a felnőttoktatásban való részvétel mennyire növeli a felnőttek foglalkoztathatóságát.
 • 2002 - 2003, Az idősebb felnőttek pályamódosítása és foglalkoztatási lehetőségei
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Országos Foglalkoztatási Alapítvány
  Further info about research: A rendszerváltás után kulcsfontosságúvá vált a felnőttek egy csoportjának pályamódosítása. A kutatásban a pályamódosítás elősegítésének lehetséges eszközeit vizsgáltuk.
 • 2002 - 2003, A magyar kisvállalkozók karrierválasztása és mobilitásuk 1992 és 2001 közt.
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Közösen a Jövő Munkahelyéért Alapítvány
  Further info about research: A kutatás a magyar kisvállalkozók mobilitási adatait elemezte, különöse tekintettel a rendszerváltás után megváltozott gazdasági környezetre.
 • 2002 - 2003, Diákhitel, diákmunka és ösztöndíj egységes szemléletben
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Országos Tudományos Kutatási Alap
  Further info about research: A diákhitel, diákmunka és az ösztöndíj is egy jövedelemforrás a hallgatók részére. Ugyan a diákmunka és az ösztöndíj jövedelmi szerepen kívül egyéb szerepekkel is bír, mégis ez a három kategória egymással szorosan összekapcsolódik. A kutatásban a kapcsolat jellegét, és az egyetemi jelentkezésre gyakorolt szerepét vizsgáltuk.
 • 1999 - 2000, A kormányzat szerepe a felsőoktatási ösztöndíjakban és díjakban.
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Országos Tudományos Kutatási Alap
  Further info about research: A kutatásban az ösztöndíjak és a tandíjak hallgatói viselkedést befolyásoló szerepét vizsgáltuk.
 • 1999 - 2000, Érettségi utáni munkalehetőségek. A pedagógusok szerepe a középfokú közgadaszképzésben.
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Munkaügyi Minisztérium
  Further info about research: A kutatásban a középfokú közgazdasági szakképzettséget kapók elhelyezkedési lehetőségét vizsgáltuk, illetve elemeztük a tanárok életpályát befolyásoló szerepét.
 • 1997 - 1999, Tanulás, képzés és a munkaerőpiac a rendszerváltó országokban. Magyarország és Észtország példája.
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Phare ACE
  Further info about research: A nemzetközi programban az észt és a magyar kutatókon kívül nagy-britanniai kutatók vettek részt. A tanulás és a munkaerőpiac kapcsolatát vizsgáltuk.
 • 1997 - 1998, A kormányzat és a piac közti kapcsolat a közgazdasági oktatásban.
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Országos Tudományos Kutatási Alap
  Further info about research: Fókuszpontban a középfokú oktatás, ezen belül is a közgazdasági oktatás finanszírozása volt.
Publications
 • My publication in MTMT
 • Here you can see only my latest publications and the two oldest ones. See for others my publications: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10008428
Contacts
Location at the university
 • Building: Központi épület - Fővám tér 8.
  Room number: 223
  Extension: 5140, 5363
  Main line: 482-5140, 482-5363
  Fax: 482-5027
  Internal fax: 5027
eva.berde@uni-corvinus.hu

Lásd Neptunban
Personal data

dr. Berde Éva

Egyetemi tanár/ Professor, Demográfia és Gazdaság Kutatóközpont vezető / Head of Centre for Demograp
Professor emeritus
head of research centre
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1973 - 1978
  University of Economics Carl Marx, Planning and Analysing National Economy (D)
 • 1982 - 1988
  Eötvös Lorand University, Applied Mathematics (D)
Scientific degrees and awards
 • 1994, PhD
  Hungarian Academy of Sciences
 • 2012, Dr.Habil
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2008 - 2021
  Corvinus University of Economics, Member of the Doctoral School of Economics and Informatics and its predecessor
 • 2004 - 2014
  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions., External expert,Working Conditions Surveys
 • 2003 - 2010
  Corvinus University of Budapest and its legal predecessors, Head of Market analysis specialization
 • 2003 - 2005
  Corvinus University of Budapest and its legal predecessors, Acting head of the Department of Microeconomics
 • 1991 - 1993
  Scientific counselor. , Noble Lowndes Px Budapest
 • 1988 - 2020
  First assistant professor, then associate professor and from 2015 full professor. Corvinus University of Budapest and its predecessors., University instructor
 • 1978 - 1988
  Research Institute of Planning, Budapest, Researcher
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2015 - 2020
  Demography and Economics Research Centre; Head
 • 2017 - 2020
  Member of the local committee of „EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007”
 • 2016 - 2018
  Member of Open Source working group
 • -
Important study tours, delegacies
 • 2012, 1 month
  Nottingham Trent University
 • 2011, 3 months
  UCL School of Slavonic and East European Studies
 • 2002, 1 month
  University of New Castle
 • 2001, 1 month
  University of Greenwich
 • 1998, 1 month
  University of New Castle
 • 1992, 1 month
  Goldsmith College of University of London
 • 1991, 1 month
  University of Essex
Awards, titles, honors
 • 2001, István Szechenyi Grant
  Ministry of National Resources
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Russian
Advanced
Advanced
Advanced
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Russian
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
Research, professional activity

market analysis; microeconomics, gig economics, demography and economics; food couriers

economics

Labour market of older people, and its role to economics growth; relationship between demography and economcis; gig economcis; platform economics; general labour market issues, total fertility rate; Massive Open Online Courses; food couri

Economcis of higher educaton; Public goods.
Major research projects
 • 2021 - 2021, Food couriers in Hungary
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: It is a project of the Demography and Economics Research Center, it has not obtained a sponsor yet.
  Further info about research: The food courier market is a typical field of gig economy. We prepared a survey for food couriers, the result of which show interest results about this field of economy.
 • 2017 - 2020, Sustainable, intelligent and inclusive regional and city models
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: European Union and Hungary and co-financed by the European Social Fund EFOP-3.6.2-16-2017-00017
  Further info about research: Our research team deals with the labour market of older workers, and the consequences of ageing for the economics growth
 • 2015 - 2016, New aspects of the consequences of the demographic processes on economics
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Pallas Athene Domus Animae Foundation
  Further info about research:
 • 2016 - 2020, Gig economics and platfrom economics
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Unfinanced project
  Further info about research:
 • 2014 - 2015, The role of the demographic dividend in economic growth
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Doctoral School of Economics, Corvinus University of Budapest
  Further info about research:
 • 2013 - 2014, The variants of adjusted fertility rates
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Doctoral School of Economics, Corvinus University of Budapest
  Further info about research:
 • 2012 - 2013, Incomplete contracts.
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: In cooperation with FAKT College of Advanced Studies
  Further info about research:
 • 2010 - 2011, The role of higher education in the knowledge based societies
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: TÁMOP 4.2.1
  Further info about research:
 • 2010 - 2011, The development of the governmental employment services as a part of the integrated labour and social systems
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: TÁMOP 1.3.1
  Further info about research:
 • 2010 - 2010, Complex evaluation of active labor market policies.
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: TÁMOP 1.3.1
  Further info about research:
 • 2009 - 2009, Support of the strategical governance and regional planning
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: TÁMOP 1.3.1
  Further info about research:
 • 2008 - 2009, Microeconomics and market analysis exercise book.
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Competition Authority
  Further info about research:
 • 2008 - 2009, Flexicurity Pathways. Turning Hurdles into Stepping Stones
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Organization of the Polish Employeres
  Further info about research:
 • 2007 - 2008, Flexicurity in Hungary
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Employment Fund
  Further info about research:
 • 2006 - 2007, The Impact of Institutional Changes on the Quality of Higher Education
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: CERGE-EI
  Further info about research:
 • 2005 - 2005, The expectation of the students before graduation, and statistical data
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Employment Fund
  Further info about research:
 • 2003 - 2003, Labor Market Position of the Hungarian Women after the Transition and Research Opportunities
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Yale University
  Further info about research:
 • 2002 - 2003, Connection between the career change and employability of the adults.
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Employment Fund
  Further info about research:
 • 2002 - 2003, Student loan, student work and scholarship in an integrated view
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: “Jointly for the workplaces of the future” Foundation
  Further info about research:
 • 1999 - 2000, The role of the government in higher education scholarships and fees
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Hungarian Scientific Fund
  Further info about research:
 • 1998 - 1999, The working opportunities after finishing intermediate education. The role of the teachers.
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Ministry of Labour
  Further info about research:
 • 1997 - 1998, Education, Training and Labor Markets in Transitional Economies: The Case of Hungary and Estonia
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Phare ACE
  Further info about research:
 • 1995 - 1997, How do We Teach Economics?
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: RSS of the Higher Education Support Program
  Further info about research:
Contacts
Location at the university
 • Building: Main building
  Room number: 223
  Extension:
  Main line: +361-482-5140
  Fax:
  Internal fax:
eva.berde@uni-corvinus.hu
Fővám tér 8. Corvinus University of Budapest. Hungary 1093

See on Neptun
Copied to clipboard
X
×