Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Gyakori kérdések – Keresztféléves mesterképzések

Mi a keresztféléves mesterképzés? Mikor van lehetőség jelentkezni? Milyen alapszakról lehet jelentkezni és hogyan zajlik a jelentkezés folyamata?

Minden fontos kérdés és válasz egy helyen!

Általános kérdések

A hagyományos, szeptemberben induló képzések mellett bizonyos mesterképzési szakokon lehetőséged van februárban induló képzésekre is jelentkezni. Ebben az esetben a jelentkezési határidő 2020. november 15.
A keresztféléves képzések minden év februárjában indulnak, vagyis sikeres felvételi után az első féléved tavaszi szemeszter lesz.
Nem, a Corvinuson csak mesterszakos képzések indulnak keresztfélévben.
Igen. A Corvinuson csak mesterszakos képzések indulnak keresztféléves képzésként, melynek előkövetelménye az alapszakos diploma.
A keresztféléves képzés az adott szakon csak a kezdés időpontjában tér el. Minden más, így a jelentkezés feltételei, a mintatanterv, a követelmények és a felépítés megegyezik a szeptemberben induló képzésekével.
A Corvinuson csak bizonyos mesterszakokon indul keresztféléves képzés. Ezek a szakok a Pénzügy, a Számvitel, a Marketing, az Ellátásilánc-menedzsment, a Vezetésszervezés, a Vállalkozásfejlesztés és a Nemzetközi adózás.
Igen, a külföldi diplomát honosíttatni kell, amit a Corvinuson tud elindítani (információ az egyetem weboldalán).
Corvinusos hallgatók esetében ez nem fordulhat elő, mivel az ütközéseket elkerülendő határozták meg az összes lehetséges időpontot, azonban más egyetemekről érkező jelentkezőknek van lehetősége az ütközést jelezni és kérni, hogy osszák be őket máshova.Ugyanez a helyzet a szakdolgozat védéssel való ütközés esetén, ilyenkor a jelentkező próbáljon meg egy másik bizottságba bekerülni.
Igen, januári záróvizsga esetén nincsen lehetőség jelentkezni keresztféléves mesterképzésre, mivel a Felvi feltöltés határideje (január 11.) lejár, még mielőtt a hallgató fel tudná tölteni a záróvizsgáját igazoló dokumentumot.Amennyiben viszont meg tudja beszélni az intézménnyel, ahol a záróvizsgát teszi, hogy még a határidő előtt nyújtsák át az oklevelét, érdemes megpróbálni.
Ilyen esetben sincs lehetőség a keresztfélévre való jelentkezésre, mivel ettől függetlenül jár le a Felvi feltöltési határidő (január 11.) . A keresztfélévre az tud jelentkezni, aki 2020.08.24.-2020.11.16. között legkésőbb elvégezte a szakmai gyakorlatát.
Sajnos mivel a Felvi jelentkezéshez használatos felülete az eltérő indokoktól függetlenül ennél hamarabb (január 11.) zárul le, igen.
Igazolhatóság esetén nem.
Vesszővel elválasztva, akárcsak az egyes tárgyakhoz tartozó krediteket és jegyeket.
Minden hétfőn és szerdán 9:00-12:00-ig személyes tanácsadás van a Budapesti Corvinus Egyetem főépületében, az E/191-es irodában.
Amennyiben Corvinusos, igen, egyébként csak a következő félévben van erre lehetőség.
Mivel a Corvinus a saját felvételi vizsgájára szeretné helyezni a hangsúlyt..
Nem, ősszel szélesebb palettáról válogathatóak a képzések.
Keresztfélév

Szakspecifikus kérdések

2 év
Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszak egyelőre csak magyarul indul, 2022-től várható angol nyelven.
Nem
Igen
Nem
Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakra bármilyen gazdasági és közgazdasági, logisztikai és közlekedésmérnöki, műszaki menedzseri, gépészmérnöki, élelmiszermérnöki, gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakkal lehet jelentkezni, de a kreditelismerési eljárásról minden nem-gazdasági alapszak esetében tájékozódni kell.
Bárhonnan, ahol a fenti alapszakok valamelyikén végeztél. Legtöbben a Corvinusról, BME-ről, BGE-ről jönnek, de mindig vannak hallgatóink a SZIE, a PE, a PTE, az SZTE és a DE alapszakjairól is.
Nemzetközi és hazai termelő és logisztikai nagyvállalatoknál és KKV-knál. Sok hallgató megy a logisztikai szolgáltató szektorba, autóipari, gyógyszeripari, élelmiszeripari cégekhez.
Fontos az angol nyelv ismerete, és a matematika szeretete. Nagyon sokféle típusú ember meg tudja találni a számítását ebben a szakmában, aki elemző típus épp úgy, mint aki szeret szervezni vagy éppen extrovertált tárgyalós, kapcsolatépítős típus.
Sokan helyezkednek el supply és demand plannerként, ellátásilánc-, termelés- vagy készlettervezőként, logisztikai szolgáltatónál raktári folyamatfejlesztőként. Tanácsadóként ellátásilánc vagy épp nyomonkövetési specialista is lehetsz, dolgozhatsz folyamatfejlesztőként és projektmenedzserként is.
Okleveles Ellátási lánc menedzser.

A két év során 120 kreditet kell teljesíteni.


A 2 év során 17 kötelező tárgyat kell teljesíteni az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon.
Szabadon választható tárgyakat 6 kredit értékben kell teljesíteni az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon.
Mivel kis létszámú szakról van szó, minden tárgy gyakorlatias, még ha nem gyakorlati jegyes is. Félévente megyünk vállalatlátogatásra, kell dolgozni vállalati projekteken is.
Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon az ellátási láncot tágan értelmezzük, a beszerzéstől a termelésen át az elosztásig, ezek pénzügyi és kontrolling vetületéig, a jogi vonatkozásokig számos nézőpontból tárgyaljuk a problémákat. A gyakorlati feladatmegoldást minden esetben megalapozzuk elméletileg is.
Nincs.
Nincs szakmai gyakorlat. Duális képzés van. Több mint 10 partnerünk szakmai gyakrolati helye közül választhatnak, akik duális képzésre jelentkeznek.
Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon több angol nyelvű szakirodalmat használunk, így a nyelv ismerete előnyös.
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszak gyakorlatorientált képzést nyújt.
Az egyes kurzusok során tett vállalatlátogatások, a partnervállalataink által kiírt projektek, tanulmányi versenyek vagy éppen a duális képzés segíthet a szakma gyakorlati ismereteinek megszerzésében.
Pósfai Gábor, Decathlon Magyarország, majd Decathlon Austria ügyvezető igazgató, Nagy-Józsa Dorka, Y2Y Hungary CEO, Kozma Szabolcs MOLTrans ügyvezető igazgató.
Szakunk kis létszámú, hallgató- és gyakorlat-orientált képzés. Van idő közvetlen kapcsolatot kialakítani a diákokkal, fejleszteni egyéni képességeiket és mentorálni őket. Ennek hagyománya is van az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon. Tartalmában a szak más egyetemekhez képest tágan értelmezi az ellátásilánc-menedzsment fogalmát, nem csak a logisztikai folyamatokkal foglalkozunk, hanem termeléssel, lean menedzsmenttel, digitalizációval, valamint mindezek pénzügyi, kontrolling és jogi kérdéseivel is.
Nem nehéz. Felmérésünk szerint a hallgatók több mint felének végzéskor már megvan a munkahelye, 20% pedig egy hónapon belül talál munkát.
Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon végzett hallgatók leggyakrabban termelő vállalatoknál, logisztikai szolgáltatóknál helyezkednek el, többségében multinacionális vagy magyar nagyvállalatoknál. Sok volt hallgatónk dolgozik a Henkel, a 4Flow, a MOL, az Abemarle, a P&G, az Unilever és a GS1 Magyarország kötelékében.
A hallgatók szakmai karrierjüket gyakran kezdik junior elemző, planner (tervező), beszerző pozícióban. Egyéni ambícióktól függően néhány év alatt senior beosztás, team leader pozíció is elérhető.
A szak a legkorszerűbb és legaktuálisabb tananyag mellett felkészült, módszertanilag változatos eszköztárat használó, fiatal oktatói gárdát is kínál. A szak többféle tehetséggondozási, képességfejlesztési lehetőséget kínál, emellett a hallgatók természetesen élvezhetik a Corvinus és a hallgatói szervezetek által kínált lehetőségeket.
Mivel kis létszámú a szak, az évfolyamok kiválóan ismerik egymást. Csapatépítő programjaink (szakkirándulás, piknik) az évfolyamok közötti kapcsolat megteremtését szolgálják, alumni rendezvényeink pedig a jelenlegi és a már végzett hallgatóink közötti kontaktus kialakítását teszik lehetővé.
Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszak oktatói a termelésmenedzsment, a logisztika és az ellátásilánc-menedzsment magyar és nemetközi szintű, elismert oktatói. Google Scholar-ban meggyőződhettek munkásságukról.
Igen
Igen, többféle is. Legfontosabb a Logisztikai Alumni Mentor Program (LAMP), amelynek keretében a szakos hallgatók egy csoportjával a szakon régebben (8+ éve) végzett alumni tagjaink foglalkoznak egyesével. A mentor-mentorált párok fél évet dolgoznak együtt, ennek keretében személyiségfejlesztés, képességfejlesztés, karrierépítési tanácsadás zajlik, igénytől függően. További tehetséggondozási lehetőség a tanulmányi versenyeken való részvétel. A Nagyvállalati Logisztikai Vezetők Klubjának Országos Logisztikai Csapatbajnokságát 2018-19-es és 2019-20-as tanévben is a Corvinus Ellátásilánc-menedzsment mesterszakos hallgatói nyerték. A mesterszak hallgatói évről évre részt vesznek az egyetemi TDK versenyen is.
A nappali tagozat, bár időigényesebb, nagyobb lehetőséget nyújt az elmélyülésre, a kapcsolatépítésre és a képességfejlesztésre. Nappali tagozaton van lehetőség vállalati projekteken dolgozni, vállalatlátogatásra járni, illetve részt venni a Corvinus azon rendezvényein és programjain – szakkollégium, CEMS, tréningek és workshopok – amelyek a levelezők számára nem elérhetők.
Az írásbelire Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan (2017 v újabb kiadás) kell készülni. A szóbeli tételsor honlapunkon elérhető, az egyes tételekhez ajánlott irodalommal együtt.
Természetesen lehet.
A duális képzés lehetősége miatt a szakos és kötelező tárgyak jellemzően hétfő-kedd-szerda napokra esnek a teljes évfolyamnak. A nem-szakos kötelező tárgyak szemináriumai más napokon is előfordulhatnak, kurzuskiírástól függően.
A visszajelzések alapján az első két félév a megterhelőbb.
Természetesen be lehet. A duális képzési programba való bekerüléshez egyszerre kell felvételt nyerni az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakra a felvételi eljárásban, és kell a kiválasztott vállalat gyakornoki programjába bekerülni. Ez utóbbi egy normál állásinterjú, a vállalatok tisztában vannak vele, hogy a jelölt még csak most szándékozik továbbtanulni a mesterszakon és a szakismeretek (többségének) megszerzése még előtte áll.
A duális képzés megszüntethető, félévek végén ki lehet lépni a programból. Ekkor a hallgatót a normál képzésre soroljuk át, folytathatja tovább a tanulmányait. A duális képzésben a képző vállalat is felmondhat a hallgatónak, ha elégedetlen a teljesítményével.
A Vezetés és szervezés mesterszak képzési ideje 4 félév.
A Vezetés és szervezés mesterszak 2021-ben magyar nyelven kerül meghirdetésre. Angol nyelvű meghirdetést 2022-re tervezünk.
A Vezetés és szervezés mesterszak csak Budapesten indul.
A Vezetés és szervezés mesterszak esti tagozaton évente egyszer, szeptemberi kezdéssel indul.
A Vezetés és szervezés mesterszak csak nappali és esti tagozaton indul.
Nincsen specifikus megkötés az alapszakos diplomát kiállító intézmény tekintetében. A gyakorlatban szinte nincsen olyan hazai felsőoktatási intézmény, amelyről még ne került volna be jelentkező a Vezetés és szervezés mesterszakra.
A Vezetés és szervezés szakon végzők hazai és nemzetközi vállalatoknál is tipikusan megállják a helyüket. Többségében az üzleti szektorban helyezkednek el, de a kormányzati-közszolgálati és a nonprofit területen is számos Corvinus Vezszervest találunk. Közép- és nagyvállalatoknál, illetve ilyen méretű szervezeteknél gyakorabban helyekednek el, de a kisvállalatoknál való elhelyezkedés és a saját vállalkozás alapítása sem kivételes esetükben.
A Vezetés és szervezés mesterszakot mindenekelőtt a menedzsment szakterületek (stratégia, szervezetalakítás és folyamatszervezés, emberi erőforrás menedzsment, szervezetfejlesztés, kontrolling) iránt érdeklődőknek ajánljuk. Mivel a szak a szervezeti döntéseket, üzleti problémákat széles, átfogó nézőponttal átlátó szakembereket képez, azt a holisztikus szemléletet kedvelőknek ajánljuk. A hozzáállás kiemelten fontos: a többszempontúságra, mások nézőpontjára nyitott, kiritikai hozzáállású, szakmailag, önmaga fejlődésével szemben igényes hallgatók találják meg a számításukat a Corvinus Vezszerven.
A Vezetés és szervezés mesterszakon végzettek tipikus munkakörei: üzletfejlesztő, stratégiai elemző; professzionális projektvezető, folyamatmenedzser, folyamatfejlesztő, üzleti rendszerelemző; HR szakértő, HR business partner, szervezetfejlesztő, tréner, coach; controlling szakértő, folyamat/projekt/IT controller üzletiintelligencia-szakértő, üzleti adatelemző; belső tanácsadó a fentieken túl a közvetlen felsővezető mellett; külső tanácsadó tanácsadócégben vagy önálló szakértőként; vállalkozó, családi vállalat felsővezetője. Az elmúlt két és fél évtized Corvinus Vezszervesei sok esetben olyan munkakörökben váltak ismertté, amelyek még meg sem születtek a képzésük idején (pl. Üzleti adatelemző, HR business partner, chief digital officer). A képzés jövőorientált felépítése, tartalma okán a Corvinus Vezszerven végzettek valószínűleg a 2020-as évek második felének olyan munkaköreit is sikerrel betölthetik, amelyek ma még nem is léteznek.
A Vezetés és szervezés mesterszak okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon végzettséget ad (angol elnevezése szerint: Economist in Management and Leadership).
A Vezetés és szervezés szakon teljes kreditérték beszámításával vehető a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak. Kreditek beszámításával ideális alapszakos hátteret ad a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a közszolgálati alapképzési szak. Emellett azonban kreditelismerési eljárással más alapszakokról is jelentkezni lehet, például mérnöki, jogi, orvosi alapdiplomával rendelkező hallgatók is előfordulnak a Corvinus Vezszerven.
A Vezetés és szervezés szak tartalmában és módszertanában is szintlépés az alapszakos képzésekhez képest. Mélyebb összefüggéseket, komplexebb problémákat, nagyobb felelősségvállalást jelentő döntéseket vizsgálunk. Az alapszakos fogalomrendszerre építve a legújabb megközelítések és gyakorlatok intentíven áthatják a Corvinus Vezszervet. A végzett hallgatók kapcsolatrendszer és jövedelem tekintetében is kiemelkedhetnek a csak alapszakot végzettekhez képest, karrierívük még élesebben elválik 5 évvel a végzés után.
A Vezetés és szervezés szakon 120 kreditet kell összegyűjteni a mesterfokozat megszerzéséhez.
A Vezetés és szervezés szakon 10 kötelező tantárgy mellett kötelezően választható, és specializációs kötelező tantárgyak is vannak.
A Vezetés és szervezés szakon 10 kreditnek megfelelő szabadon választható tantárgyat kell teljesíteni, ez két vagy három tantárgynak felel meg. A szakhoz néhány szorosan kapcsolódó szabadon választható tantárgyat is meghirdetünk (például Strategic International Management, Szervezetfejlesztés tréning, Üzleti adatelemzés alapjai, Bankkontrolling, Információmenedzsment a közszektorban), de a több tucat tantárgyból álló összegyetemi választható tantárgyak bármelyike választható.
Az esettanulmány-módszertantól a gyakorlatiprojekt-kurzusig számos módszertani innovációt a Corvinus Vezszerv honosított meg a hazai felsőoktatásban. A tantárgyak szinte kivétel nélkül gyakorlati jellegűek is. Kifejezetten gyakorlatorientált tantárgyra példaként kiemelhető a Gyakorlati projekt, az HR gyakorlati projekt, a Tanuló szervezet gyakorlata, az Üzleti intelligencia rendszerek, és a Változásvezetés.
A Vezetés és szervezés szak minden tantárgya elvárja az elméleti igényességre való törekvést, de a kifejezetten elméleti tantárgyak nincsenek. Vannak olyan elmélethangsúlyos kurzusok, mint a Szervezetelméletek, melynek szemléletformáló hatása azonban nagyon is gyakorlati.
A Vezetés és szervezés szakon nincsen kötelező szakmai gyakorlat. A tantárgyakba építve megjelenik a gyakorlati terepmunka.
A Vezetés és szervezés szakon nincsen kötelező szakmai gyakorlat.
A Vezetés és szervezés szakra jelentkezésnek külön definiált nyelvi előkövetelményei nincsenek.
A Vezetés és szervezés szakon a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A Vezetéstudomány egy gyakorlatorientált szakterület, tisztán elméleti szinten nem igazán művelhető. A menedzsment szakmákban a szakmai sikerekhez a konkrét eszközök, “tool-ok” ismeretén túl szükség van ezek kritikai szemléletére, helyzetfüggő elemzésre, amihez az elméleti gondolkodás is szükséges. Ezért a Corvinus Vezszervre egyszerre elméleti és gyakorlati képzésként tekintünk.
A Vezetés és szervezés szakon olyan gyakorlati tudást adunk, amely egyrészt a 2020-as évek jelenségeire, kihívásaira ad választ, másrészt ezt kritikai megközelítéssel, elméleti-történeti kontextusban értelmezzük, hogy a rövid távon hatásos sémák és módszerek helyett a problémák mélyebb megértésére, és azok megoldásához új megközelítések használatára készítsük fel hallgatóinkat.
Bár számos ismert szakember a Corvinuson Végzett, leginkább arra vagyunk büszkék, hogy alumni tagjainkat megtaláljuk a gazdaság bármely szegmenségben, és jellemzően kiemelkedően teljesítenek, bármilyen munkakört is töltenek be. Ezt bemutatandó készítettünk 2018-ban 25 végzettünkkel portrét, szándékosan nem emblematikus figurákat, hanem tipikus Corvinus “vezszerveseket” keresve
A Corvinus Vezszerv a controlling, a HR, és az OD szakma hazai bölcsője, napjainkban is a Corvinus oktatói és végzettjei formálják ezeket a szakterületeket a gyakorlatban. A Corvinus Vezszerv a világ első 100 menedzsment mesterszakja közé tartozik a Financial Times rangsora szerint, egyedüli programként Magyarországról. Az itt végzettek kiemelkedő jövedelemről számolnak be a többi hazai felsőoktatási intézmény hasonló nevű szakjaihoz képest. A képzés esettanulmányokra, órai vitákra, csapatmunkára, és valós vállalati projektekre építve ötvözi a tartósnak bizonyult elméleti megközelítéseket a legújabb módszerekkel. A szak hallgatói a négy félév alatt további diplomát is szerezhetnek: a CEMS nemzetközi menedzsment képzésében, vagy a Passaui Egyetemen.
A pályakezdő jövedelem nagy szórást mutat, ezért a nemzetközi rangsorokban utókövetéses mérést szoktak végezni. A Financial Times mérése szerint a Corvinus Vezszerven végzettek átlagosan 600.000 forintot keresnek havonta. Az országos Diplomás Pályakövetési Rendszer mérése szerint a Corvinus Vezszerv végzettek bérelőnye 7-7,5 évvel a végzés után már az 50 százalékot közelíti meg.
A Vezetés és szervezés szakon végzettek döntő többsége a diploma megszerzésével egy időben el is tud helyezkedni, mesterszintű diplomát igénylő munkakörökben. A három hónapon túl munkát keresők aránya 1-4 százalék között mozgott az elmúlt években. Az elhelyezkedési lehetőségek a munkaerőpiac függvényében változhatnak, de a világjárvány első fél évében nem tapasztaltunk elhelyezkedési nehézségeket.
A Vezetés és szervezés végzettjei hazai és nemzetközi vállalatoknál, üzleti, közszolgálati és nonprofit szervezetekben is tipikusan megállják a helyüket. Az iparágak közül a tanácsadás, az IT/telekommunikáció, a feldolgozóipar, az FMCG, a kiskereskedelem és az egészségügy emelkedett ki az elmúlt években.
A Vezetés és szervezés mesterszak specialitása, hogy az első munkahelyen bevethető képességek és tudás (pl. folyamatszervezés, üzleti intelligencia) mellett egy olyan nézőpontot, látás- és gondolkodásmódot fejleszt, ami alapján – számos más tényező mellett természetesen -, az átlagosnál nagyobb eséllyel figyelnek fel munkatársai és vezetői a Corvinus Vezszerven végzett hallgatóra előléptetéseknél. A felülnézeti (holisztikus) szemlélet azt is segíti, hogy a képzésben előforduló témakörök (pl. stratégia, HR) között is könnyebben válthatnak végzettjeink. A karrierút meghatározó pontjainál jó eséllyel Corvinus Vezszerven végzett vezetőkkel, munkatársakkal találkozik majd a hallgatónk, ami segíti, hogy elődeihez hasonlóan ő is kiemelkedő karrierpályát járhasson be.
A Vezetés és szervezés szak hallgatói gyakran részt vesznek a Corvinus példátlanul gazdag szakkollégiumi és diákszervezeti életében. Az elmélyülést igénylők a Tudományos Diákköri Konferenciába kapcsolódhatnak be, az oktatók munkájához való csatlakozást pedig a demonstrátori rendszer segíti. Lehetőség van külfölfdi tanulmányi félévre, Erasmus, német (DSG) és angol nyelvű (CEMS) második diploma megszerzésére is.
A nagy számú jelenléti foglalkozás és a kiterjedt csapatmunka révén a hallgatóink könnyen építenek kapcsolatot egymással a Corvinus Vezszerven. Kapcsolódhatnak az oktatókhoz és a vendégelőadókhoz is, végzés után pedig a Corvinus Vezszerv Alumni tagjává válnak.
A Corvinus Vezszerven oktatók jelentős része gyakorlati szakértőként is foglalkozik az általa oktatott szakterülettel, és/vagy a témakör hazai tudományos kutatásának elismert szakembere. Részt vesznek a képzésben a legújabb témakörökben kutató és szakértő PhD hallgatók, ismert gyakorlati vezetők, valamint szakterületükön már kiemelkedő gyakorlati szakemberek egyaránt.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak képzési ideje 4 félév.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak magyar nyelven kerül meghirdetésre.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak csak Budapesten indul.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak csak nappali képzési formában indul.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak csak nappali képzési formában indul.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszakra való jelentkezésnél nincs előzetes preferencia e tekintetben. A legnagyobb létszámban a BCE, BME, BGE, PTE egyetemek BA képzésein végzett hallgatók jelentkeznek, de érkeznek hallgatók a SZIE, SZTE, METU, DE, SOE intézményektől is.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszakon végzett hallgatók iparágtól függetlenül helyezkedhetnek el gazdálkodó szervezetekben vezetői vagy alkalmazotti munkakörökben, államigazgatási szerveknél, saját vállalkozásban
Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiket érdekel a probléma- és feladatmegoldás stratégiai és rendszerszemléletű megközelítése, akik nem egy adott funkcionális szakterületre vonatkozó elmélyült tudás iránt éreznek vonzalmat, hanem sokkal inkább a komplex elemzési és célmeghatározási feladatok iránt érdeklődnek, melyhez társul a célok eléréséhez szükséges egyedi komplex feladatok teljesítése és vezetése iránti vonzalom is.
Regionális szervezetek vagy az államirányítás vállalkozás-fejlesztéssel foglalkozó részlegei. KKV és nagyvállalatok hosszú távú fejlesztéssel foglalkozó egységei (leggyakrabban projektmenedzseri, innovációs menedzseri részlegein (pl. projektmenedzser, projektkoordinátor), marketing részlegen (pl. ügyfélkapcsolati menedzser), pénzügyi elemzői, tervezői és koordinátori, stratégiai tervezői munkakörökben.Vezető tanácsadó cégeknél tanácsadói munkakörökben. Saját vállalkozás indítása, családi vállalkozás vezetése és menedzselése.
A mesterszakon szerezhető szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon (Economist in Business Development)
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak esetében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment és a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak. A kreditelismertetési feltételek alapján elsősorban számításba vehető: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmus- vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakok, de figyelembe vehetők azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad (pl. műszaki menedzser, gépészmérnök, gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök) .
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak szakmai alapozó tárgyainak száma: 7, szakmai törzstárgyainak száma 10, a differenciált szakmai ismereteket biztosító választható szaktárgyakból pedig min. 15 kredit teljesítendő.
A mesterszak tantárgyainak döntő többsége elméleti és gyakorlati (azaz 2+2) órabontásban kerül oktatásra. Gyakorlati órák a Stratégiai menedzsment, Vállalkozás innováció, Pénzügyi elemzés és csődelőrejelzés, Kockázati tőkefinanszírozás, Üzleti gazdaságtan, Társasági jog, Szervezeti projektvezetés, Innováció módszertan, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégia, Üzleti kommunikáció, Számviteli beszámolók, Vállalkozásfejlesztési politika, Projekt portfolió menedzsment, Vállalkozások és globális piac, Marketing stratégia, Kutatásmódszertan tárgyak esetében egyaránt vannak.
A szak fő tantárgyai: Stratégiai menedzsment, Vállalkozás innováció, Pénzügyi elemzés és csődelőrejelzés, Kockázati tőkefinanszírozás, Üzleti gazdaságtan, Társasági jog, Szervezeti projektvezetés, Innováció módszertan, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégia, Üzleti kommunikáció, Számviteli beszámolók, Vállalkozásfejlesztési politika, Projekt portfolió menedzsment, Vállalkozások és globális piac, Marketing stratégia, Kutatásmódszertan.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak esetében a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszakon nincs kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszakon nincs kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat.
A jelentkezésnek külön definiált nyelvi előkövetelményei nincsenek.
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A szak orientációja: kiegyensúlyozott (Elmélet – Gyakorlat: 40-60 százalék)
A szak kötelező tantárgyai előadás és gyakorlat bontásban kerülnek oktatásra. Az előadásokon vállalatvezetők, gyakorlati szakemberek vendégelőadóként csatlakoznak be az oktatásba. A gyakorlati órák esettanulmány-megoldásra, szituációs játékokra, szimulációs feladatokra és projektmunkákra egyaránt alapoznak.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak nappali képzéses formában kerül meghirdetésre. A szak egyediségét azon megközelítés adja, melynek értelmében a hallgatók számára generalista tudás átadására és hozzá kapcsolódó képességek megszerzésére nyílik lehetőség, a magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában pedig a végzett hallgatók vállalkozási gondolkodásmóddal és attitűddel, rendszer- és folyamatszintű rálátással rendelkeznek, és képesek a kockázatvállalást, a kreativitást és az innovációt az elemzéssel, tervezéssel és józan menedzsmenttel ötvözve a vállalkozói ökoszisztéma új vagy már működő szereplőinek gazdasági tevékenységének megteremtésére és fejlesztésére, iparágtól, szervezeti mérettől és vállalati életciklustól függetlenül. A mesterképzési szak támogatja a CEMS és az ERASMUS programokba való belépést.
Az átlagos havi nettó bevétel 200-400 ezer Ft között van , az induló fizetések pedig a megpályázott munkakör függvényében változhatnak.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszakon végzett hallgatók jelentős aránya a képzési idő alatt is dolgozik általában gyakornoki pozícióban, a végzést követően pedig rövid idő (maximum 1-2 hónap) elteltével találnak igényeiknek is megfelelő munkahelyet.
Vezető tanácsadó cégeknél, IKT ágazatban tevékenykedő vállalatoknál, pénzügyi intézeteknél, multinacionális vállalatoknál, KKV-knál, az államigazgatásban, családi vállalkozásban, illetve saját startup-ot is indíthatnak.
Magán- és közszféra szervezeteiben vezetői vagy alkalmazotti pozíciók ellátása, saját vállalkozás indítása, tanulmányok PhD vagy MBA képzésen való folytatása.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak saját szakkollégiummal (Vállalkozásfejlesztés Klub) rendelkezik, tagja az ALUMNI mentor programnak. A szak támogatja a CEMS és az ERASMUS programokba való bekapcsolódást.
A szakon szerteágazó kapcsolatépítésre nyílik lehetőség a Vállalkozásfejlesztés Klubba való belépés, az ALUMNI mentor programhoz való csatlakozás, valamint a CEMS és az ERASMUS programokba való belépés révén.
A szak oktatói az általuk oktatott területeken szerteágazó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, emellett az előadásokon ismert vállalatok, vállalkozások vezetői rendszeresen tartanak vendégelőadásokat.
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak magyar nyelven kerül meghirdetésre. A képzés egyes féléveiben azonban az ún. Intenzív héten van lehetőség a meghirdetett idegen nyelvű tárgyak felvételére. A szak támogatja továbbá a CEMS képzésbe való becsatlakozást és az ERASMUS programban való részvételt.
A felvételi létszámok 60-90 fő körül alakulnak.
Általában a hallgatók heti 20 órás gyakornoki állás mellett tudnak jó eredménnyel teljesíteni a szakon.
Vágólapra másolva