Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Gyakori kérdések – Keresztféléves mesterképzések

Mi a keresztféléves mesterképzés? Mikor van lehetőség jelentkezni? Milyen alapszakról lehet jelentkezni és hogyan zajlik a jelentkezés folyamata?

Minden fontos kérdés és válasz egy helyen!

Általános kérdések

Mi az a keresztféléves képzés?

A hagyományos, szeptemberben induló képzések mellett bizonyos mesterképzési szakokon lehetőséged van februárban induló képzésekre is jelentkezni. Ebben az esetben a jelentkezési határidő 2020. november 15.

Mikor indul a keresztféléves képzés?

A keresztféléves képzések minden év februárjában indulnak, vagyis sikeres felvételi után az első féléved tavaszi szemeszter lesz.

Alapképzés is indul a Corvinuson keresztfélévben?

Nem, a Corvinuson csak mesterszakos képzések indulnak keresztfélévben.

Csak diplomával már rendelkezők jelentkezhetnek keresztféléves képzésre?

Igen. A Corvinuson csak mesterszakos képzések indulnak keresztféléves képzésként, melynek előkövetelménye az alapszakos diploma.

Miben tér el a keresztféléves képzés a szeptemberben induló képzéstől?

A keresztféléves képzés az adott szakon csak a kezdés időpontjában tér el. Minden más, így a jelentkezés feltételei, a mintatanterv, a követelmények és a felépítés megegyezik a szeptemberben induló képzésekével.

Mely szakokon indul keresztféléves képzés 2021 februárban?

A Corvinuson csak bizonyos mesterszakokon indul keresztféléves képzés. Ezek a szakok a Pénzügy, a Számvitel, a Marketing, az Ellátásilánc-menedzsment, a Vezetésszervezés, a Vállalkozásfejlesztés és a Nemzetközi adózás.

Lehet-e külföldi alapszakos diplomával jelentkezni?

Igen, a külföldi diplomát honosíttatni kell, amit a Corvinuson tud elindítani (információ az egyetem weboldalán).

Mi a teendő, ha ütközik a szóbeli időpontja a záróvizsga/szakdolgozat védés időpontjával?

Corvinusos hallgatók esetében ez nem fordulhat elő, mivel az ütközéseket elkerülendő határozták meg az összes lehetséges időpontot, azonban más egyetemekről érkező jelentkezőknek van lehetősége az ütközést jelezni és kérni, hogy osszák be őket máshova.Ugyanez a helyzet a szakdolgozat védéssel való ütközés esetén, ilyenkor a jelentkező próbáljon meg egy másik bizottságba bekerülni.

Keresztfélévre való jelentkezés esetén számít-e, hogy decemberi vagy januári záróvizsgát teszek?

Igen, januári záróvizsga esetén nincsen lehetőség jelentkezni keresztféléves mesterképzésre, mivel a Felvi feltöltés határideje (január 11.) lejár, még mielőtt a hallgató fel tudná tölteni a záróvizsgáját igazoló dokumentumot.Amennyiben viszont meg tudja beszélni az intézménnyel, ahol a záróvizsgát teszi, hogy még a határidő előtt nyújtsák át az oklevelét, érdemes megpróbálni.

Akkor sem lehet jelentkezni keresztféléves mesterképzésre, ha a szakmai gyakorlat miatt kényszerülök januári záróvizsgatételre?

Ilyen esetben sincs lehetőség a keresztfélévre való jelentkezésre, mivel ettől függetlenül jár le a Felvi feltöltési határidő (január 11.) . A keresztfélévre az tud jelentkezni, aki 2020.08.24.-2020.11.16. között legkésőbb elvégezte a szakmai gyakorlatát.

Ha a szaknak, ahonnan jelentkezem, csak januári záróvizsgadátumai vannak, akkor is kiszorulok a keresztfélévre való jelentkezés lehetőségéből?

Sajnos mivel a Felvi jelentkezéshez használatos felülete az eltérő indokoktól függetlenül ennél hamarabb (január 11.) zárul le, igen.

Ha rendelkezik a jelentkező előzetesen leigazolható 60 kredittel, akkor is kellenek majd neki különbözeti tárgyak?

Igazolhatóság esetén nem.

Ha egy témakörben több tárgyat is tanultam, hogyan tüntessem ezt fel jelentkezéskor?

Vesszővel elválasztva, akárcsak az egyes tárgyakhoz tartozó krediteket és jegyeket.

Kihez forduljon a jelentkező, ha kérdése van és személyes segítségre van szüksége?

Minden hétfőn és szerdán 9:00-12:00-ig személyes tanácsadás van a Budapesti Corvinus Egyetem főépületében, az E/191-es irodában.

Ha valaki jelentkezik keresztfélévre és CEMS-re is, igaz, hogy már az első félévét van lehetősége külföldön tölteni?

Amennyiben Corvinusos, igen, egyébként csak a következő félévben van erre lehetőség.

Miért lett 20 pont az oklevél minősítés maximuma a régi 40 helyett?

Mivel a Corvinus a saját felvételi vizsgájára szeretné helyezni a hangsúlyt..

Ugyanazok a mesterek indulnak keresztfélévben is, mint amelyek ősszel fognak?

Nem, ősszel szélesebb palettáról válogathatóak a képzések.

Keresztfélév

Szakspecifikus kérdések

Ellátásilánc-menedzsment

Milyen hosszú a képzési idő?

2 év

Csak magyar nyelven indul a képzés?

Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszak egyelőre csak magyarul indul, 2022-től várható angol nyelven.

Indul a szak Székesfehérváron is?

Nem

Indul a szak Budapesten is?

Igen

Indul esti és levelező tagozat

Nem

Milyen alapszakos diplomával jelentkezhetek?

Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakra bármilyen gazdasági és közgazdasági, logisztikai és közlekedésmérnöki, műszaki menedzseri, gépészmérnöki, élelmiszermérnöki, gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakkal lehet jelentkezni, de a kreditelismerési eljárásról minden nem-gazdasági alapszak esetében tájékozódni kell.

Milyen egyetemekről jelentkezhetek?

Bárhonnan, ahol a fenti alapszakok valamelyikén végeztél. Legtöbben a Corvinusról, BME-ről, BGE-ről jönnek, de mindig vannak hallgatóink a SZIE, a PE, a PTE, az SZTE és a DE alapszakjairól is.

Hol lehet elhelyezkedni majd az itt megszerzett diplomával?

Nemzetközi és hazai termelő és logisztikai nagyvállalatoknál és KKV-knál. Sok hallgató megy a logisztikai szolgáltató szektorba, autóipari, gyógyszeripari, élelmiszeripari cégekhez.

Milyen érdeklődési körrel rendelkező hallgatók jelentkezését várják?

Fontos az angol nyelv ismerete, és a matematika szeretete. Nagyon sokféle típusú ember meg tudja találni a számítását ebben a szakmában, aki elemző típus épp úgy, mint aki szeret szervezni vagy éppen extrovertált tárgyalós, kapcsolatépítős típus.

Milyen állásban helyezkedhetek el?

Sokan helyezkednek el supply és demand plannerként, ellátásilánc-, termelés- vagy készlettervezőként, logisztikai szolgáltatónál raktári folyamatfejlesztőként. Tanácsadóként ellátásilánc vagy épp nyomonkövetési specialista is lehetsz, dolgozhatsz folyamatfejlesztőként és projektmenedzserként is.

Milyen végzettséget ad a szak?

Okleveles Ellátási lánc menedzser.

Hány kreditet kell teljesítenem?

A két év során 120 kreditet kell teljesíteni.


Mennyi kötelező tárgyat kell teljesítenem?

A 2 év során 17 kötelező tárgyat kell teljesíteni az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon.

Mennyi szabadon választható tárgyat kell teljesítenem?

Szabadon választható tárgyakat 6 kredit értékben kell teljesíteni az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon.

Milyen gyakorlati tárgyaim lesznek?

Mivel kis létszámú szakról van szó, minden tárgy gyakorlatias, még ha nem gyakorlati jegyes is. Félévente megyünk vállalatlátogatásra, kell dolgozni vállalati projekteken is.

Milyen elméleti tárgyaim lesznek?

Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon az ellátási láncot tágan értelmezzük, a beszerzéstől a termelésen át az elosztásig, ezek pénzügyi és kontrolling vetületéig, a jogi vonatkozásokig számos nézőpontból tárgyaljuk a problémákat. A gyakorlati feladatmegoldást minden esetben megalapozzuk elméletileg is.

Van kötelező szakmai gyakorlat?

Nincs.

Milyen cégeknél van lehetőség szakmai gyakorlatot teljesíteni a szak jóvoltából?

Nincs szakmai gyakorlat. Duális képzés van. Több mint 10 partnerünk szakmai gyakrolati helye közül választhatnak, akik duális képzésre jelentkeznek.

Milyen nyelvi előkövetelményei vannak a jelentkezésnek?

Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon több angol nyelvű szakirodalmat használunk, így a nyelv ismerete előnyös.

Milyen nyelvi követelményei vannak a diploma megszerzésének?

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elmélet- vagy gyakorlatorientált a képzés?

Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszak gyakorlatorientált képzést nyújt.

Hogyan szerezhetek gyakorlati tudást?

Az egyes kurzusok során tett vállalatlátogatások, a partnervállalataink által kiírt projektek, tanulmányi versenyek vagy éppen a duális képzés segíthet a szakma gyakorlati ismereteinek megszerzésében.

Milyen ismert szakemberek végeztek ezen a szakon?

Pósfai Gábor, Decathlon Magyarország, majd Decathlon Austria ügyvezető igazgató, Nagy-Józsa Dorka, Y2Y Hungary CEO, Kozma Szabolcs MOLTrans ügyvezető igazgató.

Miben jobb a Corvinus képzése más egyetemek hasonló képzésénél?

Szakunk kis létszámú, hallgató- és gyakorlat-orientált képzés. Van idő közvetlen kapcsolatot kialakítani a diákokkal, fejleszteni egyéni képességeiket és mentorálni őket. Ennek hagyománya is van az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon. Tartalmában a szak más egyetemekhez képest tágan értelmezi az ellátásilánc-menedzsment fogalmát, nem csak a logisztikai folyamatokkal foglalkozunk, hanem termeléssel, lean menedzsmenttel, digitalizációval, valamint mindezek pénzügyi, kontrolling és jogi kérdéseivel is.

Mennyire nehéz pályakezdőként elhelyezkedni?

Nem nehéz. Felmérésünk szerint a hallgatók több mint felének végzéskor már megvan a munkahelye, 20% pedig egy hónapon belül talál munkát.

Hol helyezkednek el leggyakrabban az itt végzett hallgatók?

Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakon végzett hallgatók leggyakrabban termelő vállalatoknál, logisztikai szolgáltatóknál helyezkednek el, többségében multinacionális vagy magyar nagyvállalatoknál. Sok volt hallgatónk dolgozik a Henkel, a 4Flow, a MOL, az Abemarle, a P&G, az Unilever és a GS1 Magyarország kötelékében.

Milyen karrierutat kínál a szak?

A hallgatók szakmai karrierjüket gyakran kezdik junior elemző, planner (tervező), beszerző pozícióban. Egyéni ambícióktól függően néhány év alatt senior beosztás, team leader pozíció is elérhető.

Milyen egyéb lehetőséget ad a szak?

A szak a legkorszerűbb és legaktuálisabb tananyag mellett felkészült, módszertanilag változatos eszköztárat használó, fiatal oktatói gárdát is kínál. A szak többféle tehetséggondozási, képességfejlesztési lehetőséget kínál, emellett a hallgatók természetesen élvezhetik a Corvinus és a hallgatói szervezetek által kínált lehetőségeket.

Mennyire könnyű a szakon kapcsolatot építeni?

Mivel kis létszámú a szak, az évfolyamok kiválóan ismerik egymást. Csapatépítő programjaink (szakkirándulás, piknik) az évfolyamok közötti kapcsolat megteremtését szolgálják, alumni rendezvényeink pedig a jelenlegi és a már végzett hallgatóink közötti kontaktus kialakítását teszik lehetővé.

Milyen oktatók tanítanak a szakon?

Az Ellátásilánc-menedzsment mesterszak oktatói a termelésmenedzsment, a logisztika és az ellátásilánc-menedzsment magyar és nemetközi szintű, elismert oktatói. Google Scholar-ban meggyőződhettek munkásságukról.

Van-e lehetőség CEMS-es részvételre?

Igen

Van hallgatói tehetséggondozás a szakon?

Igen, többféle is. Legfontosabb a Logisztikai Alumni Mentor Program (LAMP), amelynek keretében a szakos hallgatók egy csoportjával a szakon régebben (8+ éve) végzett alumni tagjaink foglalkoznak egyesével. A mentor-mentorált párok fél évet dolgoznak együtt, ennek keretében személyiségfejlesztés, képességfejlesztés, karrierépítési tanácsadás zajlik, igénytől függően. További tehetséggondozási lehetőség a tanulmányi versenyeken való részvétel. A Nagyvállalati Logisztikai Vezetők Klubjának Országos Logisztikai Csapatbajnokságát 2018-19-es és 2019-20-as tanévben is a Corvinus Ellátásilánc-menedzsment mesterszakos hallgatói nyerték. A mesterszak hallgatói évről évre részt vesznek az egyetemi TDK versenyen is.

Miért érdemes nappali tagozatra jönni és nem levelezőre?

A nappali tagozat, bár időigényesebb, nagyobb lehetőséget nyújt az elmélyülésre, a kapcsolatépítésre és a képességfejlesztésre. Nappali tagozaton van lehetőség vállalati projekteken dolgozni, vállalatlátogatásra járni, illetve részt venni a Corvinus azon rendezvényein és programjain – szakkollégium, CEMS, tréningek és workshopok – amelyek a levelezők számára nem elérhetők.

Miből kell készülni a felvételire?

Az írásbelire Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan (2017 v újabb kiadás) kell készülni. A szóbeli tételsor honlapunkon elérhető, az egyes tételekhez ajánlott irodalommal együtt.

Lehet-e olyan alapszakról jelentkezni, ahol nem voltak logisztikához kapcsolódó tárgyak?

Természetesen lehet.

Az órarend mennyire rugalmas nappali képzés esetén?

A duális képzés lehetősége miatt a szakos és kötelező tárgyak jellemzően hétfő-kedd-szerda napokra esnek a teljes évfolyamnak. A nem-szakos kötelező tárgyak szemináriumai más napokon is előfordulhatnak, kurzuskiírástól függően.

Mennyire megerőltető a hallgatók számára a szak?

A visszajelzések alapján az első két félév a megterhelőbb.

Nem logisztikai alapszakról be lehet-e kerülni vállalati partnerekhez duális képzés esetén? Hogy zajlik a kiválasztás?

Természetesen be lehet. A duális képzési programba való bekerüléshez egyszerre kell felvételt nyerni az Ellátásilánc-menedzsment mesterszakra a felvételi eljárásban, és kell a kiválasztott vállalat gyakornoki programjába bekerülni. Ez utóbbi egy normál állásinterjú, a vállalatok tisztában vannak vele, hogy a jelölt még csak most szándékozik továbbtanulni a mesterszakon és a szakismeretek (többségének) megszerzése még előtte áll.

Mi történik, ha nem kompatibilis a duális cég és a hallgató?

A duális képzés megszüntethető, félévek végén ki lehet lépni a programból. Ekkor a hallgatót a normál képzésre soroljuk át, folytathatja tovább a tanulmányait. A duális képzésben a képző vállalat is felmondhat a hallgatónak, ha elégedetlen a teljesítményével.

Vezetés és szervezés

Milyen hosszú a képzési idő?

A Vezetés és szervezés mesterszak képzési ideje 4 félév.

Csak magyar nyelven indul a képzés?

A Vezetés és szervezés mesterszak 2021-ben magyar nyelven kerül meghirdetésre. Angol nyelvű meghirdetést 2022-re tervezünk.

Indul a szak Székesfehérváron is?

A Vezetés és szervezés mesterszak csak Budapesten indul.

Indul esti tagozat?

A Vezetés és szervezés mesterszak esti tagozaton évente egyszer, szeptemberi kezdéssel indul.

Indul levelező tagozat?

A Vezetés és szervezés mesterszak csak nappali és esti tagozaton indul.

Milyen egyetemekről jelentkezhetek?

Nincsen specifikus megkötés az alapszakos diplomát kiállító intézmény tekintetében. A gyakorlatban szinte nincsen olyan hazai felsőoktatási intézmény, amelyről még ne került volna be jelentkező a Vezetés és szervezés mesterszakra.

Hol lehet elhelyezkedni majd az itt megszerzett diplomával?

A Vezetés és szervezés szakon végzők hazai és nemzetközi vállalatoknál is tipikusan megállják a helyüket. Többségében az üzleti szektorban helyezkednek el, de a kormányzati-közszolgálati és a nonprofit területen is számos Corvinus Vezszervest találunk. Közép- és nagyvállalatoknál, illetve ilyen méretű szervezeteknél gyakorabban helyekednek el, de a kisvállalatoknál való elhelyezkedés és a saját vállalkozás alapítása sem kivételes esetükben.

Milyen érdeklődési körrel rendelkező hallgatók jelentkezését várják?

A Vezetés és szervezés mesterszakot mindenekelőtt a menedzsment szakterületek (stratégia, szervezetalakítás és folyamatszervezés, emberi erőforrás menedzsment, szervezetfejlesztés, kontrolling) iránt érdeklődőknek ajánljuk. Mivel a szak a szervezeti döntéseket, üzleti problémákat széles, átfogó nézőponttal átlátó szakembereket képez, azt a holisztikus szemléletet kedvelőknek ajánljuk. A hozzáállás kiemelten fontos: a többszempontúságra, mások nézőpontjára nyitott, kiritikai hozzáállású, szakmailag, önmaga fejlődésével szemben igényes hallgatók találják meg a számításukat a Corvinus Vezszerven.

Milyen állásban helyezkedhetek el?

A Vezetés és szervezés mesterszakon végzettek tipikus munkakörei: üzletfejlesztő, stratégiai elemző; professzionális projektvezető, folyamatmenedzser, folyamatfejlesztő, üzleti rendszerelemző; HR szakértő, HR business partner, szervezetfejlesztő, tréner, coach; controlling szakértő, folyamat/projekt/IT controller üzletiintelligencia-szakértő, üzleti adatelemző; belső tanácsadó a fentieken túl a közvetlen felsővezető mellett; külső tanácsadó tanácsadócégben vagy önálló szakértőként; vállalkozó, családi vállalat felsővezetője. Az elmúlt két és fél évtized Corvinus Vezszervesei sok esetben olyan munkakörökben váltak ismertté, amelyek még meg sem születtek a képzésük idején (pl. Üzleti adatelemző, HR business partner, chief digital officer). A képzés jövőorientált felépítése, tartalma okán a Corvinus Vezszerven végzettek valószínűleg a 2020-as évek második felének olyan munkaköreit is sikerrel betölthetik, amelyek ma még nem is léteznek.

Milyen végzettséget ad a szak?

A Vezetés és szervezés mesterszak okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon végzettséget ad (angol elnevezése szerint: Economist in Management and Leadership).

Milyen alapszakos diplomával jelentkezhetek?

A Vezetés és szervezés szakon teljes kreditérték beszámításával vehető a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak. Kreditek beszámításával ideális alapszakos hátteret ad a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a közszolgálati alapképzési szak. Emellett azonban kreditelismerési eljárással más alapszakokról is jelentkezni lehet, például mérnöki, jogi, orvosi alapdiplomával rendelkező hallgatók is előfordulnak a Corvinus Vezszerven.

Miben ad többet a képzés ezeknél az alapszakoknál?

A Vezetés és szervezés szak tartalmában és módszertanában is szintlépés az alapszakos képzésekhez képest. Mélyebb összefüggéseket, komplexebb problémákat, nagyobb felelősségvállalást jelentő döntéseket vizsgálunk. Az alapszakos fogalomrendszerre építve a legújabb megközelítések és gyakorlatok intentíven áthatják a Corvinus Vezszervet. A végzett hallgatók kapcsolatrendszer és jövedelem tekintetében is kiemelkedhetnek a csak alapszakot végzettekhez képest, karrierívük még élesebben elválik 5 évvel a végzés után.

Hány kreditet kell teljesítenem?

A Vezetés és szervezés szakon 120 kreditet kell összegyűjteni a mesterfokozat megszerzéséhez.

Mennyi kötelező tárgyat kell teljesítenem?

A Vezetés és szervezés szakon 10 kötelező tantárgy mellett kötelezően választható, és specializációs kötelező tantárgyak is vannak.

Mennyi szabadon választható tárgyat kell teljesítenem?

A Vezetés és szervezés szakon 10 kreditnek megfelelő szabadon választható tantárgyat kell teljesíteni, ez két vagy három tantárgynak felel meg. A szakhoz néhány szorosan kapcsolódó szabadon választható tantárgyat is meghirdetünk (például Strategic International Management, Szervezetfejlesztés tréning, Üzleti adatelemzés alapjai, Bankkontrolling, Információmenedzsment a közszektorban), de a több tucat tantárgyból álló összegyetemi választható tantárgyak bármelyike választható.

Milyen gyakorlati tárgyaim lesznek?

Az esettanulmány-módszertantól a gyakorlatiprojekt-kurzusig számos módszertani innovációt a Corvinus Vezszerv honosított meg a hazai felsőoktatásban. A tantárgyak szinte kivétel nélkül gyakorlati jellegűek is. Kifejezetten gyakorlatorientált tantárgyra példaként kiemelhető a Gyakorlati projekt, az HR gyakorlati projekt, a Tanuló szervezet gyakorlata, az Üzleti intelligencia rendszerek, és a Változásvezetés.

Milyen elméleti tárgyaim lesznek?

A Vezetés és szervezés szak minden tantárgya elvárja az elméleti igényességre való törekvést, de a kifejezetten elméleti tantárgyak nincsenek. Vannak olyan elmélethangsúlyos kurzusok, mint a Szervezetelméletek, melynek szemléletformáló hatása azonban nagyon is gyakorlati.

Van kötelező szakmai gyakorlat?

A Vezetés és szervezés szakon nincsen kötelező szakmai gyakorlat. A tantárgyakba építve megjelenik a gyakorlati terepmunka.

Milyen cégeknél van lehetőség szakmai gyakorlatot teljesíteni a szak jóvoltából?

A Vezetés és szervezés szakon nincsen kötelező szakmai gyakorlat.

Milyen nyelvi előkövetelményei vannak a jelentkezésnek?

A Vezetés és szervezés szakra jelentkezésnek külön definiált nyelvi előkövetelményei nincsenek.

Milyen nyelvi követelményei vannak a diploma megszerzésének?

A Vezetés és szervezés szakon a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elmélet- vagy gyakorlatorientált a képzés?

A Vezetéstudomány egy gyakorlatorientált szakterület, tisztán elméleti szinten nem igazán művelhető. A menedzsment szakmákban a szakmai sikerekhez a konkrét eszközök, “tool-ok” ismeretén túl szükség van ezek kritikai szemléletére, helyzetfüggő elemzésre, amihez az elméleti gondolkodás is szükséges. Ezért a Corvinus Vezszervre egyszerre elméleti és gyakorlati képzésként tekintünk.

Hogyan szerezhetek gyakorlati tudást?

A Vezetés és szervezés szakon olyan gyakorlati tudást adunk, amely egyrészt a 2020-as évek jelenségeire, kihívásaira ad választ, másrészt ezt kritikai megközelítéssel, elméleti-történeti kontextusban értelmezzük, hogy a rövid távon hatásos sémák és módszerek helyett a problémák mélyebb megértésére, és azok megoldásához új megközelítések használatára készítsük fel hallgatóinkat.

Milyen ismert szakemberek végeztek ezen a szakon?

Bár számos ismert szakember a Corvinuson Végzett, leginkább arra vagyunk büszkék, hogy alumni tagjainkat megtaláljuk a gazdaság bármely szegmenségben, és jellemzően kiemelkedően teljesítenek, bármilyen munkakört is töltenek be. Ezt bemutatandó készítettünk 2018-ban 25 végzettünkkel portrét, szándékosan nem emblematikus figurákat, hanem tipikus Corvinus “vezszerveseket” keresve

Miben jobb a Corvinus képzése más egyetemek hasonló képzésénél?

A Corvinus Vezszerv a controlling, a HR, és az OD szakma hazai bölcsője, napjainkban is a Corvinus oktatói és végzettjei formálják ezeket a szakterületeket a gyakorlatban. A Corvinus Vezszerv a világ első 100 menedzsment mesterszakja közé tartozik a Financial Times rangsora szerint, egyedüli programként Magyarországról. Az itt végzettek kiemelkedő jövedelemről számolnak be a többi hazai felsőoktatási intézmény hasonló nevű szakjaihoz képest. A képzés esettanulmányokra, órai vitákra, csapatmunkára, és valós vállalati projektekre építve ötvözi a tartósnak bizonyult elméleti megközelítéseket a legújabb módszerekkel. A szak hallgatói a négy félév alatt további diplomát is szerezhetnek: a CEMS nemzetközi menedzsment képzésében, vagy a Passaui Egyetemen.

Mennyit fogok keresni pályakezdőként?

A pályakezdő jövedelem nagy szórást mutat, ezért a nemzetközi rangsorokban utókövetéses mérést szoktak végezni. A Financial Times mérése szerint a Corvinus Vezszerven végzettek átlagosan 600.000 forintot keresnek havonta. Az országos Diplomás Pályakövetési Rendszer mérése szerint a Corvinus Vezszerv végzettek bérelőnye 7-7,5 évvel a végzés után már az 50 százalékot közelíti meg.

Mennyire nehéz pályakezdőként elhelyezkedni?

A Vezetés és szervezés szakon végzettek döntő többsége a diploma megszerzésével egy időben el is tud helyezkedni, mesterszintű diplomát igénylő munkakörökben. A három hónapon túl munkát keresők aránya 1-4 százalék között mozgott az elmúlt években. Az elhelyezkedési lehetőségek a munkaerőpiac függvényében változhatnak, de a világjárvány első fél évében nem tapasztaltunk elhelyezkedési nehézségeket.

Hol helyezkednek el leggyakrabban az itt végzett hallgatók?

A Vezetés és szervezés végzettjei hazai és nemzetközi vállalatoknál, üzleti, közszolgálati és nonprofit szervezetekben is tipikusan megállják a helyüket. Az iparágak közül a tanácsadás, az IT/telekommunikáció, a feldolgozóipar, az FMCG, a kiskereskedelem és az egészségügy emelkedett ki az elmúlt években.

Milyen karrierutat kínál a szak?

A Vezetés és szervezés mesterszak specialitása, hogy az első munkahelyen bevethető képességek és tudás (pl. folyamatszervezés, üzleti intelligencia) mellett egy olyan nézőpontot, látás- és gondolkodásmódot fejleszt, ami alapján – számos más tényező mellett természetesen -, az átlagosnál nagyobb eséllyel figyelnek fel munkatársai és vezetői a Corvinus Vezszerven végzett hallgatóra előléptetéseknél. A felülnézeti (holisztikus) szemlélet azt is segíti, hogy a képzésben előforduló témakörök (pl. stratégia, HR) között is könnyebben válthatnak végzettjeink. A karrierút meghatározó pontjainál jó eséllyel Corvinus Vezszerven végzett vezetőkkel, munkatársakkal találkozik majd a hallgatónk, ami segíti, hogy elődeihez hasonlóan ő is kiemelkedő karrierpályát járhasson be.

Milyen egyéb lehetőséget ad a szak?

A Vezetés és szervezés szak hallgatói gyakran részt vesznek a Corvinus példátlanul gazdag szakkollégiumi és diákszervezeti életében. Az elmélyülést igénylők a Tudományos Diákköri Konferenciába kapcsolódhatnak be, az oktatók munkájához való csatlakozást pedig a demonstrátori rendszer segíti. Lehetőség van külfölfdi tanulmányi félévre, Erasmus, német (DSG) és angol nyelvű (CEMS) második diploma megszerzésére is.

Mennyire könnyű a szakon kapcsolatot építeni?

A nagy számú jelenléti foglalkozás és a kiterjedt csapatmunka révén a hallgatóink könnyen építenek kapcsolatot egymással a Corvinus Vezszerven. Kapcsolódhatnak az oktatókhoz és a vendégelőadókhoz is, végzés után pedig a Corvinus Vezszerv Alumni tagjává válnak.

Milyen oktatók tanítanak a szakon?

A Corvinus Vezszerven oktatók jelentős része gyakorlati szakértőként is foglalkozik az általa oktatott szakterülettel, és/vagy a témakör hazai tudományos kutatásának elismert szakembere. Részt vesznek a képzésben a legújabb témakörökben kutató és szakértő PhD hallgatók, ismert gyakorlati vezetők, valamint szakterületükön már kiemelkedő gyakorlati szakemberek egyaránt.

Vállalkozásfejlesztés

Milyen hosszú a képzési idő?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak képzési ideje 4 félév.

Csak magyar nyelven indul a képzés?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak magyar nyelven kerül meghirdetésre.

Indul a szak Székesfehérváron is?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak csak Budapesten indul.

Indul esti tagozat?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak csak nappali képzési formában indul.

Indul levelező tagozat?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak csak nappali képzési formában indul.

Milyen egyetemekről jelentkezhetek?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszakra való jelentkezésnél nincs előzetes preferencia e tekintetben. A legnagyobb létszámban a BCE, BME, BGE, PTE egyetemek BA képzésein végzett hallgatók jelentkeznek, de érkeznek hallgatók a SZIE, SZTE, METU, DE, SOE intézményektől is.

Hol lehet elhelyezkedni majd az itt megszerzett diplomával?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszakon végzett hallgatók iparágtól függetlenül helyezkedhetnek el gazdálkodó szervezetekben vezetői vagy alkalmazotti munkakörökben, államigazgatási szerveknél, saját vállalkozásban

Milyen érdeklődési körrel rendelkező hallgatók jelentkezését várják?

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiket érdekel a probléma- és feladatmegoldás stratégiai és rendszerszemléletű megközelítése, akik nem egy adott funkcionális szakterületre vonatkozó elmélyült tudás iránt éreznek vonzalmat, hanem sokkal inkább a komplex elemzési és célmeghatározási feladatok iránt érdeklődnek, melyhez társul a célok eléréséhez szükséges egyedi komplex feladatok teljesítése és vezetése iránti vonzalom is.

Milyen állásban helyezkedhetek el?

Regionális szervezetek vagy az államirányítás vállalkozás-fejlesztéssel foglalkozó részlegei. KKV és nagyvállalatok hosszú távú fejlesztéssel foglalkozó egységei (leggyakrabban projektmenedzseri, innovációs menedzseri részlegein (pl. projektmenedzser, projektkoordinátor), marketing részlegen (pl. ügyfélkapcsolati menedzser), pénzügyi elemzői, tervezői és koordinátori, stratégiai tervezői munkakörökben.Vezető tanácsadó cégeknél tanácsadói munkakörökben. Saját vállalkozás indítása, családi vállalkozás vezetése és menedzselése.

Milyen végzettséget ad a szak?

A mesterszakon szerezhető szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon (Economist in Business Development)

Milyen alapszakos diplomával jelentkezhetek? Miben ad többet a képzés ezeknél az alapszakoknál?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak esetében teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment és a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak. A kreditelismertetési feltételek alapján elsősorban számításba vehető: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmus- vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakok, de figyelembe vehetők azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad (pl. műszaki menedzser, gépészmérnök, gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök) .

Hány kreditet kell teljesítenem?

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

Mennyi kötelező tárgyat kell teljesítenem?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak szakmai alapozó tárgyainak száma: 7, szakmai törzstárgyainak száma 10, a differenciált szakmai ismereteket biztosító választható szaktárgyakból pedig min. 15 kredit teljesítendő.

Milyen gyakorlati tárgyaim lesznek?

A mesterszak tantárgyainak döntő többsége elméleti és gyakorlati (azaz 2+2) órabontásban kerül oktatásra. Gyakorlati órák a Stratégiai menedzsment, Vállalkozás innováció, Pénzügyi elemzés és csődelőrejelzés, Kockázati tőkefinanszírozás, Üzleti gazdaságtan, Társasági jog, Szervezeti projektvezetés, Innováció módszertan, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégia, Üzleti kommunikáció, Számviteli beszámolók, Vállalkozásfejlesztési politika, Projekt portfolió menedzsment, Vállalkozások és globális piac, Marketing stratégia, Kutatásmódszertan tárgyak esetében egyaránt vannak.

Milyen elméleti tárgyaim lesznek?

A szak fő tantárgyai: Stratégiai menedzsment, Vállalkozás innováció, Pénzügyi elemzés és csődelőrejelzés, Kockázati tőkefinanszírozás, Üzleti gazdaságtan, Társasági jog, Szervezeti projektvezetés, Innováció módszertan, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégia, Üzleti kommunikáció, Számviteli beszámolók, Vállalkozásfejlesztési politika, Projekt portfolió menedzsment, Vállalkozások és globális piac, Marketing stratégia, Kutatásmódszertan.

Mennyi szabadon választható tárgyat kell teljesítenem?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak esetében a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit.

Van kötelező szakmai gyakorlat?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszakon nincs kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat.

Milyen cégeknél van lehetőség szakmai gyakorlatot teljesíteni a szak jóvoltából?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszakon nincs kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlat.

Milyen nyelvi előkövetelményei vannak a jelentkezésnek?

A jelentkezésnek külön definiált nyelvi előkövetelményei nincsenek.

Milyen nyelvi követelményei vannak a diploma megszerzésének?

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Elmélet- vagy gyakorlatorientált a képzés?

A szak orientációja: kiegyensúlyozott (Elmélet – Gyakorlat: 40-60 százalék)

Hogyan szerezhetek gyakorlati tudást?

A szak kötelező tantárgyai előadás és gyakorlat bontásban kerülnek oktatásra. Az előadásokon vállalatvezetők, gyakorlati szakemberek vendégelőadóként csatlakoznak be az oktatásba. A gyakorlati órák esettanulmány-megoldásra, szituációs játékokra, szimulációs feladatokra és projektmunkákra egyaránt alapoznak.

Miben jobb a Corvinus képzése más egyetemek hasonló képzésénél?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak nappali képzéses formában kerül meghirdetésre. A szak egyediségét azon megközelítés adja, melynek értelmében a hallgatók számára generalista tudás átadására és hozzá kapcsolódó képességek megszerzésére nyílik lehetőség, a magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában pedig a végzett hallgatók vállalkozási gondolkodásmóddal és attitűddel, rendszer- és folyamatszintű rálátással rendelkeznek, és képesek a kockázatvállalást, a kreativitást és az innovációt az elemzéssel, tervezéssel és józan menedzsmenttel ötvözve a vállalkozói ökoszisztéma új vagy már működő szereplőinek gazdasági tevékenységének megteremtésére és fejlesztésére, iparágtól, szervezeti mérettől és vállalati életciklustól függetlenül. A mesterképzési szak támogatja a CEMS és az ERASMUS programokba való belépést.

Mennyit fogok keresni pályakezdőként?

Az átlagos havi nettó bevétel 200-400 ezer Ft között van , az induló fizetések pedig a megpályázott munkakör függvényében változhatnak.

Mennyire nehéz pályakezdőként elhelyezkedni?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszakon végzett hallgatók jelentős aránya a képzési idő alatt is dolgozik általában gyakornoki pozícióban, a végzést követően pedig rövid idő (maximum 1-2 hónap) elteltével találnak igényeiknek is megfelelő munkahelyet.

Hol helyezkednek el leggyakrabban az itt végzett hallgatók?

Vezető tanácsadó cégeknél, IKT ágazatban tevékenykedő vállalatoknál, pénzügyi intézeteknél, multinacionális vállalatoknál, KKV-knál, az államigazgatásban, családi vállalkozásban, illetve saját startup-ot is indíthatnak.

Milyen karrierutat kínál a szak?

Magán- és közszféra szervezeteiben vezetői vagy alkalmazotti pozíciók ellátása, saját vállalkozás indítása, tanulmányok PhD vagy MBA képzésen való folytatása.

Milyen egyéb lehetőséget ad a szak?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak saját szakkollégiummal (Vállalkozásfejlesztés Klub) rendelkezik, tagja az ALUMNI mentor programnak. A szak támogatja a CEMS és az ERASMUS programokba való bekapcsolódást.

Mennyire könnyű a szakon kapcsolatot építeni?

A szakon szerteágazó kapcsolatépítésre nyílik lehetőség a Vállalkozásfejlesztés Klubba való belépés, az ALUMNI mentor programhoz való csatlakozás, valamint a CEMS és az ERASMUS programokba való belépés révén.

Milyen oktatók tanítanak a szakon?

A szak oktatói az általuk oktatott területeken szerteágazó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, emellett az előadásokon ismert vállalatok, vállalkozások vezetői rendszeresen tartanak vendégelőadásokat.

Van lehetőség angol vagy német nyelven is végezni tantárgyakat, vagy csak magyarul lehet?

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak magyar nyelven kerül meghirdetésre. A képzés egyes féléveiben azonban az ún. Intenzív héten van lehetőség a meghirdetett idegen nyelvű tárgyak felvételére. A szak támogatja továbbá a CEMS képzésbe való becsatlakozást és az ERASMUS programban való részvételt.

Hány embert vesznek fel a szakra és a férőhelyeknek hány százaléka nem önköltséges?

A felvételi létszámok 60-90 fő körül alakulnak.

Van-e lehetőség dolgozni a képzés mellett?

Általában a hallgatók heti 20 órás gyakornoki állás mellett tudnak jó eredménnyel teljesíteni a szakon.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.07.30. - 01:24:17