Ugrás a fő tartalomra

Mi az Open Access?

Napjainkban a tudományos kommunikáció hagyományos modellje gyökeres változáson megy keresztül. Az internet megjelenése, valamint ezzel párhuzamosan a tudományos folyóiratok árválsága, a neves tudományos kiadók nagy haszonra törekvő árpolitikája együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy az elmúlt két évtized alatt a nyílt hozzáférés kezdeményezés – Open Access mozgalom – egyre nagyobb teret hódított magának, és mára már megkerülhetetlen jelenséggé vált. Az Open Access mozgalom fő célja a publikációk szabad hozzáférésének biztosítása.
Az Open Access, vagyis a nyílt hozzáférés tehát a tudományos kutatások (adatok és közlemények) online, digitális formában történő, ingyenes közzétételét jelenti. Lehetőséget biztosít a tudományos publikációk szabad és jogszerű újrafelhasználására: az open access dokumentumok letölthetők, másolhatók, megoszthatók, nyomtathatók, az eredeti forrás feltüntetésével.

Az Open Access publikálás elősegíti a tudományos eredmények minél szélesebb körű disszeminációját, nagyban növelve ezzel az egyetemek és kutatóintézetek ismertségét és elismertségét, és az egyes kutatók idézettségét. Nem utolsósorban pedig azt a célt is szolgálja, hogy a közpénzből finanszírozott kutatások eredményei a lehető legszélesebb nyilvánosság számára szabadon hozzáférhetőek legyenek.

Bővebb információ: https://openscience.hu/

Az Open Access előnyei 

Budapesti Corvinus Egyetem
 (A kép forrása: https://openscience.hu/mi-az-open-access/)

A kutató számára:

 • Növeli a kutató ismertségét és elismertségét.
 • Növeli a kutatási eredmények láthatóságát és a szerző idézettségét.
 • Ma már számos kutatásfinanszírozó testület a támogatások odaítélésének feltételéül szabja a kutatási eredmények open access formában való közzétételét.

A kutatót foglalkoztató intézmény (pl. egyetemek) számára:

 • Kifejezi a intézményi vezetés elkötelezettségét az open access publikálás irányában, mely láthatóvá teszi a közpénzből végzett kutatásokat a szélesebb közönség számára.
 • Az intézményi repozitóriumok nyilvántartják, tárolják, megőrzik, terjesztik és aktívan prezentálják az egyetemek tudományos eredményeit és ezáltal egyben javítják az intézmény tudományos megítélését.
 • A közpénzből finanszírozott kutatások szabadon hozzáférhetővé válnak.
 • Az új kutatási irányok és eredmények szélesebb körű nyilvánosságot kaphatnak.
 • A tudományos eredmények kommunikálása fontossá válik a kutató intézmények számára is.

Az Open Access típusai

ZÖLD

Az ún. “zöld út” a szerzői archiválás útja: a kézirat valamely formájának elhelyezése és szabad elérésének biztosítása intézményi vagy szakterületi repozitóriumon keresztül, vagy a szerző saját honlapján.

Ennek során a szerző mindig az adott kiadóval kötött szerződés alapján jár el, a kiadókkal kötött szerződések ugyanis többnyire lehetővé teszik a kézirat valamely formájának szerző általi közzétételét. A kiadói változat archiválására általában nincs lehetőség, a preprint illetve postprint változatokat azonban szabadon közzétehetik a szerzők, esetleg valamekkora késleltetés (embargó) beállításával. Az embargó ideje általában egy év, de vannak kiadók, melyek kevesebbet kérnek, illetve olyanok is, akik nem írják elő az embargó alkalmazását.

 • Preprint változat: a kézirat első benyújtott, még nem elfogadott és nem lektorált változata (lektorálás előtti változat).
 • Postprint változat: a kézirat referált, és a javasolt változtatásokkal átdolgozott, a szerkesztőség által közlésre elfogadott változata, mely még nem ment át a kiadói szerkesztésen (lektorálás utáni, megjelenés előtti változat).
 • Embargó: A hozzáférés időleges tiltása. A folyóiratok ragaszkodhatnak ahhoz, hogy a cikkek az eredeti megjelenés után, csak bizonyos türelmi idő (embargó) után válhassanak nyilvánossá a repozitóriumokban. Ennek időtartama változó, általában egy év.

A kiadók archiválási politikájáról érdemes előre tájékozódni. A SHERPA/RoMEO weboldal a kiadók tájékoztatása alapján foglalja össze a legismertebb kiadók és folyóiratok engedélyezési politikáját, illetve a kiadók honlapján is találhatunk erre vonatkozó információt.

ARANY

Az “arany út” a tudományos cikkek teljes egészében szabadon hozzáférhető, vagyis open access folyóiratokban történő publikálását jelenti. Ebben az esetben a publikáció a folyóirat felületén keresztül lesz elérhető. Egyes kiadók APC (Article Processing Charge) megfizetését kérik a szerzőtől az open access folyóiratban való közlésért.

APC (Article Processing Charge): Egyes tisztán open access folyóiratok esetében a szerzőknek kell megfizetniük azt a dijat, ami fedezi a kiadó számára az open access megjelentetés költségét. Ez az ún. APC, vagyis cikkeljárási díj.

PLATINA/GYÉMÁNT

Azok a tisztán open access folyóiratok, melyek a szerző számára ingyenesen biztosítják a tudományos cikkek open access megjelenését.

HIBRID

Olyan nem open access, vagyis hagyományos előfizetéses folyóiratok, melyekben megvásárolható az egyes cikkek open access publikálása. Ebben az esetben a szerző tehát fizet azért, hogy a cikke szabadon hozzáférhető legyen, a folyóiratban található többi publikáció azonban továbbra is csak az előfizetési díj megfizetése ellenében érhető el. Ezek az ún. hibrid folyóiratok tehát beszedik mind a szerzői, mind pedig a hagyományos előfizetői díjakat.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.18. - 07:37:32