Ugrás a fő tartalomra

Adatbázisok K

Közlönyök Online (Magyar Közlöny és szakági
értesítők, közlönyök)

A Magyar Közlöny Lap- és könyvkiadó online felülete, ahol a jelenleg is kiadott közlönyök többsége teljes szöveggel letölthető. Egyes közlönyöknél csak a tartalomjegyzék érhető el. Régebbi közlönyök egyes lapszámai is hozzáférhetőek.  


Központi Statisztikai Hivatal – STADAT rendszer

Magyarországra vonatkozó országos, területi és nemzetközi statisztikai adatok adatbázisa. Az adatok 1997-től érhetőek el, táblázatos formában. Az adatgyűjtés és feldolgozás módszertanának ismertetése mellett különböző témakörökre vonatkozó gyorstájékoztatók és megyei kiadványok is letölthetők. A táblázatok nyelve magyar és angol. A Corvinus Egyetem regisztrált kutatóhely, így a mikroadatokhoz való hozzáférés biztosított, ezek eléréséhez kutatási terve benyújtása szükséges.  A Corvinus Egyetem regisztrált kutatóhely, így a mikroadatokhoz való hozzáférés biztosított, további információ itt olvasható.


KRTK-Adatbank

A Corvinus Egyetem és KRTK együttműködésének köszönhetően az alábbi adatbázisokhoz férünk hozzá:

Elérhető adatbázisok:

Admin2

Az Admin2 (2003-2011) kapcsolt panel adatbázis a 2003 januárjában 5-74 éves népesség felének (4 602 000 fő) munkaerőpiaci pályáját követi 2011 végéig. Havi felbontásban ismert, hogy a megfigyelt (anonim) személy dolgozik-e, milyen munkakörben, mennyit keres, mik a munkáltatójának főbb ismérvei. Ha nem dolgozik, regisztrálták-e munkanélküliként, kap-e valamilyen transzfert. Ezeket az adatokat az egészségi állapotra utaló indikátorok és a fiatalabbaknál az oktatási részvételre vonatkozó információk egészítik ki.

GEO

A GEO adatbázis 45 555 népszámlálási körzethez rendeli a magyarországi oktatási és egészségügyi intézményeket, valamint vállalati telephelyeket, továbbá, megadja a körzetek közötti elérési távolságokat, időket és költségeket. Az adatbázis a KSH, a Geox Kft, a Terra-Laky Kft, az AntaresNav Kft, a CEU és a KRTK közreműködésével készült, az MTA támogatásával, 2013-2015-ben. Az adatbázis segítségével meghatározható – és gazdasági, oktatási valamint egészségügyi mutatókkal jellemezhető – bármely számlálókörzet lakosainak és vállalatainak valamely távolság-kritérium alapján relevánsnak minősíthető környezete.

T-Star

A T-Star adatbázis településenként, éves bontásban tartalmaz az adott évre vagy annak valamely időpontjára vonatkozó, széleskörű települési adatokat, 2000-2020-ig.

KIR-Stat

A KIR-Stat adatbázis oktatási intézményenként, különböző szinteken éves bontásban 2001-2020 között tartalmazza az adott év októberére vonatkozó legfontosabb közoktatási adatokat.

Admin3

Admin3 (2003-2017) kapcsolt panel adatbázis a 2003 januárjában 0+ éves népesség felének (5.174.486 fő) demográfiai, ellátási és jogviszony, oktatási, álláskeresési adatait tartalmazza. Az adatok az OEP, ONYF, NAV, NMH, OH államigazgatási szervek adminisztratív adatait dolgozza fel havi bontásban.

NAV SZJA

A NAV SZJA bevallás 2019-2021-es feldolgozott adatain alapuló adatállományok. Az adatbázis tartalmazza mindazon személyek mintáját, akik SZJA bevallást nyújtottak be a NAV részére. Az elérhető változók köre a NAV-nyomtatvány alapján kerültek kialakításra.

Az adatbázisok részletesebb tartalmát lásd ezen a linken.

Adatkérés folyamata

Az adatbázisok használatához kutatási tervet kell készíteni, melyet az Igénybejelentő adatlap szerverhozzáféréshez c. nyomtatványon kérünk beküldeni aláírva a KRTK_adathozzaferes@uni-corvinus.hu email címre. A kutatási tervet az Egyetem szakmai testülete bírálja el. Pozitív elbírálás esetén az egyéb szükséges nyomtatványokat (Kutatói adatlap, Titoktartási nyilatkozat) elküldjük a jelentkezőnek, majd továbbítjuk a teljes dokumentációt a KRTK-hoz.
Használati kör: BCE-vel munkaviszonyban álló Kutatók, BCE-s hallgatók (BCE-s munkaviszonnyal rendelkező kutató projektvezetése mellett).

Technikai információk

Az adatok a KRTK Adatbankja (AB) által a Corvinus számára dedikált szerveren találhatók, Stata 13 és Stata 16 formátumban. Az adatok más, a Stata fájlokat beolvasni képes szoftverrel (például R, Python) is használhatók.

Igényelhető mikroadatállományok

Állományvonatkozási év
Kapcsolt Államigazgatási Adatbázis 2. (Admin2)2003-2011
Kapcsolt Államigazgatási Adatbázis 3. (Admin3)2003-2017
TSTAR (településszintű statisztikai adatok)2000-2020
NAV SZJA feldolgozott adatain alapuló adatállomány2019-2021

KSH-KRTK Kutatószoba

Az adatbázisok használatán túl van lehetőség a KSH-KRTK Kutatószoba igénybevételére is. Ennek alapvető feltétele, hogy a kutatásban a BCE kutatója KRTK-s kutatóval kollaborálva indítson projektet. Az érdeklődők további részleteket (rendelkezésre álló adatállományok, tudnivalók, futó projektek) kapcsán az alábbi linken találnak. Projektindításra vonatkozó igényüket a kutatoszoba@krtk.hu e-mailcímen jelezhetik a KRTK Adatbankja felé.

Nyomtatványok

Igénybejelentő adatlap kutatóknak (TDK, szakdolgozat, egyéb)

Kitöltési útmutató a kutatóknak szóló adatlaphoz

Igénybejelentő adatlap kurzuson való oktatáshoz (mikroadatok)

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.21. - 23:27:18