Ugrás a fő tartalomra

Gyakran ismételt kérdések / Corvinus Doktori Iskolák

Ezen az oldalon választ adunk a Corvinus Doktori Iskolákat érintő legfontosabb kérdésekre, mint például milyen követelményeknek kell megfelelni, kinek szól a doktori képzés, mikor és hogyan lehet jelentkezni, illetve, hogy egyes doktori iskolákban mit és hogyan kell kutatni, és milyen kötelező tantárgyak várhatók. 

Általános kérdések és válaszok

Kinek szól a doktori képzés?

Doktori képzéseinket elsősorban azoknak ajánljuk, akik az akadémiai pályára készülnek, a felsőoktatásban és a tudományos szférában szeretnének elhelyezkedni. A doktori iskoláinkba nemcsak a Corvinuson diplomázottakat, hanem más felsőoktatási intézményekben végzetteket is várunk.

Mit jelent a kétutas doktori képzés?

Doktori képzéseinkre jelentkezők már két pálya közül választhatnak és dönthetnek arról, hogy az akadémiai vagy éppen a szakértői életpályamodellben szeretnék a tanulmányaikat folytatni. A két pálya azonos képzési és kimeneti követelményeket tartalmaz, a megszerzett fokozat (PhD) is megegyezik, a különbség a képzések célcsoportjában, céljában, valamint az oktatásszervezés módjában van. Az akadémiai pályára olyan jelentkezőket várunk, akik életpályájuk során hivatásszerűen foglalkoznának oktatással és kutatással, karrierjüket a felsőoktatási, kutatási szférában képzelik el. A szakértői pálya pedig azok számára lehet cél, akik érdeklődnek a doktori képzés iránt, és már gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek.

Milyen követelményeknek kell megfelelnem ahhoz, hogy bekerüljek?

Az Egyetem doktori iskoláiban folyó képzésre jelentkezhetnek olyan magyar állampolgárok, a magyar állampolgárokkal azonos bánásmódban részesülő EU és EGT állampolgárok, valamint olyan nem magyar állampolgárok is, akik nem tartoznak a magyar állampolgárokkal azonos bánásmódban részesülők körébe, és egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevéllel és legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkeznek. Részidős MBA diplomát nem fogadunk el! Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik OTDK díjat nyertek. Szintén előnyt jelent az igazolható kutatói képesség (OTD, tudományos publikációk). 

Szükséges angol nyelvvizsga?

A doktori képzésbe való bekerüléshez legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. Amennyiben a jelentkező nem angol nyelvből rendelkezik középfokú (B2 szintű) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, a felvételi eljárás keretében angol nyelvi meghallgatáson szükséges részt vennie, amelyet az illetékes Doktori Iskola Tanácsa szervez.

Hogyan jelentkezhetek a képzésre?

A doktori képzésre online, elektronikus formában kell benyújtani a jelentkezési dokumentumokat.

Mikor jelentkezhetek a képzésre?

A képzésre 2022-ben április 15. és 30. között lehet jelentkezni!

Milyen mesterszakos diplomával jelentkezhetek?

Egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevéllel lehet jelentkezni.

Milyen egyetemekről jelentkezhetek?

Nincs ilyen megkötés.

Lehet-e külföldön szerzett diplomával jelentkezni?

Lehet külföldön szerzett diplomával is jelentkezni, de azt a felvételi eljárás során ekvivalencia vizsgálatnak veti alá a Corvinus Egyetem. Itt azt vizsgáljuk, megfelel-e a külföldön szerzett végzettség a Corvinus által előírt követelményeknek.

Kell-e a jelentkezésnél megjelölni témavezetőt?

Nem kell megjelölni témavezetőt a jelentkezésnél. Elég a kutatási terv benyújtása – és felvétel esetén a Doktori Iskola jelöli ki a témához a megfelelő mentort, illetve témavezetőt.

Hány doktori iskola van?

A Corvinusnak összesen négy doktori iskolája van.

 • Gazdálkodástani Doktori Iskola
 • Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola
 • Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola
 • Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola 


Indul doktori képzés Székesfehérváron is?

Nem.

Milyen nyelven zajlik a képzés?

A képzés nyelve a magyar és az angol, a kurzusok többsége az egyre növekvő számú külföldi hallgatóra épülő nemzetköziesedési folyamat miatt angolul folyik.

Milyen munkarend szerint zajlanak a képzések?

A képzés nappali munkarend szerint zajlik

Léteznek államilag finanszírozott helyek a Corvinus doktori képzésein?

A doktori iskolákban állami ösztöndíjas (ideértve a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjasokat) és költségtérítéses státuszú hallgatók tanulnak, akik különböző támogatásokra is pályázhatnak (például Corvinus Doktori Ösztöndíj).

Mennyibe kerül a képzés önköltséges státusz esetén?

A tandíjak az önköltséges képzés esetébena 2022/23-es tanévre az alábbiak szerint alakulnak félévenként a 2022-ben felvett hallgatók számára:

 • 600 000 Ft: Magyar nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos eljárásban résztvevő külföldieknek (EU és EGT).
 • 940 000 Ft: Angol nyelvű képzés magyar állampolgároknak és a velük azonos eljárásban résztvevő külföldieknek (EU és EGT).
 • 4 000 EUR Harmadik országok állampolgárainak.


Kell-e fizetni nyelvi hozzájárulást?

Igen, annak, aki nem magyar nyelvű képzésre jelentkezik.

Mit jelent a Corvinus Doktori Ösztöndíj és kinek szól?

A Corvinus Doktori Ösztöndíj a doktori képzés magyar állami ösztöndíját egészíti ki. Célja a legtehetségesebb, legjobban teljesítő doktoranduszok támogatása. Az ösztöndíjat az akadémiai pályát választó állami ösztöndíjasok vehetik igénybe.

Hogyan lehet pályázni a Corvinus Doktori Ösztöndíjra?

A pályázat benyújtására a doktori felvételi jelentkezési lapon a Corvinus Doktori Ösztöndíj bejelölésével nyílik lehetőség. A Corvinus Doktori Ösztöndíj elnyerésének alapvető feltétele, hogy a jelentkező elfogadja a BCE Hallgatói Tanulmányi és Juttatási Szabályzatban (HTJSZ) megfogalmazott ösztöndíjfeltételeket, az általános felvételi eljárásban legalább 80/100 pontot érjen el, az adott doktori iskolában a legkimagaslóbb teljesítményt nyújtó jelentkezők között legyen, valamint kitöltse a jelentkezési lapon található kiválósági nyilatkozatot.

A kiválósági nyilatkozat egy 8-10 soros motivációs levél, amely tartalmazza a Corvinus Doktori Ösztöndíjra pályázó nevét, és amelyben egyértelműen, de tömören, akár pontokba szedve (magyar anyanyelvűek esetén magyarul) megfogalmazza a pályázó, hogy milyen kiválósági jegyek, teljesítmények, készségek, kutatási lehetőségek, elkötelezettségek, jövőbeni tervek stb. alapján érzi úgy, hogy a legkiválóbb jelentkezők közé tartozik.

A Corvinus Doktori Ösztöndíjat elbíráló Ösztöndíjtanács a felvételi eljárásban elért teljesítmény és a kiválósági nyilatkozatban megfogalmazottak alapján dönt az Ösztöndíj odaítéléséről.

Megengedett-e teljes- vagy részmunkaidős állás a doktori tanulmányok mellett?

Igen, a doktori program mellett a hallgatók állást vállalhatnak teljes- és részmunkaidőben is.

Mi a kétutas rendszer lényege?

Az akadémiai pályán a karrierjüket a felsőoktatásban és a kutatásban elképzelők, a szakértői pályán a gyakorlatból érkezők, de a tudományos problémák feldolgozása iránt affinitást érzők tanulhatnak.

Milyen hosszú a képzési idő?

4+4+2 félév. A program nyolc féléves, nem rövidíthető: kétéves képzési-kutatási és kétéves kutatási-disszertációs szakaszból áll. Az első két évben a jogviszony csak rendkívüli esetben (baleset, betegség) szüneteltethető (passziválás), ezt követően pedig maximum két passzív félévet lehet igénybe venni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a programot a beiratkozástól számítva maximum öt év alatt el kell végezni, az ötödik év végén pedig be kell nyújtani a PhD disszertációt.

Lehet-e halasztani?

A doktori képzésre vonatkozó jogszabályok esetében csak rendkívül kivételes esetekben (pl. gyermekvállalás, betegség), az első két évben pedig kifejezetten kerülendő a halasztás, mivel az rendszerint megtöri a doktori kutatás előrehaladását, lendületét.

Milyen módon tudja elvégezni a programot az, aki már rendelkezik kutatási tapasztalatokkal, önálló tudományos eredményekkel?

Egyéni felkészüléssel végezheti el a programot úgy, hogy a második év végén, a komplex vizsgával csatlakozik a többiekhez. Ahhoz azonban, hogy valaki egyéni felkészüléses formában nyerjen felvételt, szigorú kritériumoknak kell megfelelni, különösen a tudományos publikációk terén.

Milyen szakaszokra oszlik a képzés?

 • Képzési és kutatási szakasz,
 • Kutatási és disszertációs szakasz. 

Hány kreditet kell teljesítenem a képzés során?

240

Milyen egyéb ösztöndíjak és pályázati lehetőségek állnak a hallgatók rendelkezésére a képzés alatt?

 • Kooperatív Doktori Ösztöndíj
 • Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) ösztöndíjai
 • Külföldi Tanulmányút Ösztöndíj
 • Tudományos konferencián való részvételek

Van-e lehetőség külföldi részképzésre?

Van. Az ERASMUS-programnak vannak doktori elemei, de természetesen más lehetőségek is szóba jöhetnek. Félévnél hosszabb külföldi tartózkodást azonban csak a harmadik-negyedik évben támogatunk.

Van-e kollégiumi elhelyezési lehetőség?

Igen, a BCE kollégiumaiban. Speciális albérlet-támogatás nincs.

Van-e doktorandusz-érdekvédelem, érdekképviselet?

Igen, a doktori iskolák döntéshozó tanácsában van doktorandusz-képviselő. Egyúttal az egyetem szenátusában is van delegátus, mindkét helyen szavazati joggal. A tapasztalat az, hogy a doktoranduszok aktívan élnek ezekkel a lehetőségekkel.

Vannak-e fogyatékossággal élő doktoranduszok?

Jelenleg is vannak fogyatékossággal élő doktoranduszok. Az Egyetemi Doktori Szabályzat alapján ők néhány vonatkozásban kedvezményes eljárásban részesülnek.

Mit jelent a Corvinus Doktori Iskolák, azaz CDI?

A Budapesti Corvinus Egyetemen zajló doktori képzéseket összehangoló ernyőszervezet. A CDI legfontosabb feladata a szakmai-tudományos tekintetben autonóm doktori iskolák eredményes működésének elősegítése, a gördülékeny kommunikáció, az adminisztráció és az oktatásigazgatási feladatok hatékony ellátása, a tudományos utánpótlás-nevelés versenyképességének biztosítása. Vezetője a főigazgató, aki egyben a Doktori Kabinet elnöke is.

Mit jelent a Doktori Kabinet, azaz DK?

A doktori iskolák vezetőiből, programigazgatóiból álló konzultatív testület. Ülésein elsősorban a Corvinus Doktori Iskolákat érintő szabályozási, költségvetési és stratégiai kérdésekben foglal állást. Előkészíti a soron következő Egyetemi Doktori Tanács ülését.

Mit jelent az Egyetemi Doktori Iroda, azaz EDI?

A doktori képzés adminisztrációját komplexen ellátó, ügyfélszolgálati és hivatali teendőket egyaránt végző szervezeti egység. Többek között intézi a doktori felvételi eljárás, a beiratkozás, a tantárgyfelvétel, a komplex vizsga és a nyilvános PhD védés adminisztrációját. Hivatalos nyilvántartásokat vezet, okiratokat és igazolásokat állít ki.

Mit jelent a Doktori Iskola Tanácsa Titkárságok, azaz DIT Titkárságok?

Az egyes doktori iskolák működését a törzstagok választotta tanácsok felügyelik, a titkárságok ezen testületek, valamint a doktori iskolák vezetőinek és programigazgatóinak adminisztrációs teendőit segítik. Megszervezik az értekezéstervezet–vitákat, befogadják a hallgatók pályázatait, koordinálják a kredit kérelmeket. Az információnyújtás, a hallgatókkal, oktatókkal való kapcsolattartás kulcsszereplői.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.18. - 20:33:31