Ugrás a fő tartalomra

Professor emerita, professor emeritus

Berács József

Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet 

Berács József immár 50 éve meghatározó személyisége a Marketing- és Kommunikációtudományi Intézetnek. Pályafutása alatt az oktatás, a kutatás, a nemzetköziesedés, illetve a vezetői feladatok tekintetében is kimagasló eredményeket ért el. Diplomáját 1974-ben szerezte meg a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem ipar szak, marketing szakirányán, tanulmányai alatt a Rajk László Szakkollégium tagja volt. Ezután a Stanford, valamint a University of Northwestern üzleti iskolájában vezetőképzési tanulmányokat folytatott. 1974 óta dolgozik a Corvinuson, 1992–2004. között a Marketing Tanszék vezetője volt, 2006-ban lett az MTA doktora. Munkájában a nemzetköziesedés kiemelkedő helyet foglal el. Alapító igazgatója volt a Corvinus Center for International Higher Education Studies, a Corvinus International Studies Center és a Nemzetközi Készletezési Tudományos Társaság szervezeteknek is, az Európai Marketing Akadémia 2005-ben elnökévé választotta, Kelet-Közép-Európából elsőként. Bauer Andrással írt Marketing tankönyvüket évtizedek óta alapműként használják a hazai marketing felsőoktatásban, Kenesei Zsófiával közösen pedig a Bolognai rendszer részére is elkészítettek egy marketing alaptankönyvet. Kutatási és oktatási tevékenysége a marketing számos területét lefedi, foglalkozott többek között a készletgazdálkodással, a piackutatással és a marketingstratégiákkal is. Munkásságát 2004-ben a CORVINUS Aranyérme kitüntetéssel díjazták, 2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, 2009-ben EMAC Fellownak választották.  Jelenleg a PhD programban és a marketing mester szakon oktat. 

Hideg Éva

Fenntartható Fejlődés Intézet 

Hideg Éva 1990-től 30 éven keresztül volt a Budapesti Corvinus Egyetem, illetve jogelődjei munkatársa, azonban a mai napig aktív részt vállal tanszéke életében – órákat tart, publikál fiatal kollégáival –, hiszen fontosnak tartja a fiatal generáció mentorálását. A hazai jövőkutatás úttörője, ő dolgozta ki a tudományág paradigmáit, fejlesztette az integrált jövőkutatást és az interaktív foresight-ot, adaptálta a Horizon Scanning eljárást, összekapcsolta a jövőkutatást és az általános evolúciós elméletet. 1974–1990 között az MTA tudományos munkatársa volt, 1988-tól a közgazdaságtudomány kandidátusa, 1990–2014 között egyetemi docens, 2012-től az MTA doktora, 2013-ban lett habilitált doktor, 2014-től egyetemi tanár. 1995-től 2010-ig számos ponton csatlakozott az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok munkájához, többek között a Társadalomtudományi Szakkollégium, a Közgazdaságtan–Jövőkutatás–Statisztika zsűrijének tagjaként, valamint a Közgazdaságtan–Jövőkutatás zsűrijének elnökeként. 2009-től a Corvinus Gazdaságinformatika doktori iskolájában témavezető és a Doktori Tanács, 2014-ig pedig a Corvinus Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja tagja volt. 2012-től a European Journal of Futures Research Academic Board tagja. 2018-tól az MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának társelnöke, 2019-től az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselője. Tevékenységét számtalan díjjal, kitüntetéssel és ösztöndíjjal ismerték el: 1988-ban megkapta az MTA Támogatott Kutatóhelyek Díját, 2001 – 2004. között Széchenyi István ösztöndíjas volt, 2018-ban A magyar tudományos jövőkutatásért emléklappal tüntették ki. 

Magas Antal István

Globális Tanulmányok Intézet 

Magas Antal István a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSc), olimpikon. Magas István pályája kezdete óta a Corvinus és jogelődjeinek oktatója-kutatója a nemzetközi makropénzügyek, nemzetközi vállalati pénzügyek, a globalizáció gazdaságtana, valamint a gazdasági transzformáció témaköreiben. Kiemelkedő minőségben publikál a kis, nyitott gazdaságok makroökonómiája témában, aktív alakítója a hazai euró-vitának. Hosszú éveken át töltött be vendégprofesszori állást a Texas Tech Universityn, a Willamette Universityn és a University of Connecticuton, oktatott a Közép-Európai Egyetemen, indulása óta az angol nyelvű közgazdász-képzés egyik legmeghatározóbb alakja egyetemünkön. 2008 és 2016 között a Corvinus Világgazdasági Tanszékének (majd intézetnek) vezetője volt. A Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola törzstagja, a Világgazdasági program egyik legaktívabb alakítója.   

Magas István sokat tett azért, hogy a szélesebb közönség számára is érthetőbbé, hozzáférhetőbbé váljon a közgazdaságtudomány, megvilágítva különösen a világgazdaság interdependenciáiból fakadó ellentmondásokat, kihívásokat és lehetőségeket. Magas színvonalú kutatási eredményeit hatékonyan alkalmazta a hazai közbeszéd alakításában is. 

Tallos Péter

Adatelemzés és Informatika Intézet 

Tallos Péter 1976 óta dolgozik főállású oktatóként az egyetemen, 1997–2017 között a Matematika Tanszék tanszékvezetőjeként, 2015–2017 között a Matematikai és Statisztikai Modellezési Intézet intézetigazgatóként, 2015–2017 között dékánhelyettesként. 

Tallos Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán végzett Okleveles matematikusként 1976-ban, a Czách László fémjelezte matematikai analízis iskola tanítványaként. Itt szerzett Egyetemi doktorátust 1979-ben, 1991-ben kapta meg a Matematika tudomány kandidátusa címet, 1999-ben lett a Budapesti Corvinus Egyetemen Habilitált doktor. 

Részfoglalkozású oktató volt az ELTE TTK-n 1976-1986 között, valamint vendégprofesszorkémt oktatott több külföldi egyetemen.  Szerkesztőbizottsági tagja volt a Pure Mathematics and Application és a Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions folyóiratoknak is. 

Főbb érdeklődési területei a differenciálegyenletek és differenciáltartalmazások elmélete, ezen belül az optimális irányítások elmélete, valamint a matematikai közgazdaságtannal szoros összefüggésben álló életképességi elmélet (viability theory). 

Az egyik megalapítója és szervezője az egyetem Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan szakjának, továbbá a Corvinus és ELTE közös mesterképzésének, a Biztosítási és pénzügyi matematika szaknak. Az Alkalmazott közgazdaságtan alapképzés matematika oktatásának a továbbfejlesztését is elvégezte, alaposan átgondolt tankönyvet készített az analízis, a valószínűségszámítás és a lineáris algebra tárgyak tanításához. Hallgatói minden évben a legkiválóbb oktatójuknak választják. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.16. - 16:10:26