Ugrás a fő tartalomra

Egyetemi adjunktus

Almási Anikó

Vezetéstudományi Intézet/Stratégiai Menedzsment Tanszék   

Almási Anikó egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán végezte marketing szakon. Húsz évig a versenyszférában dolgozott, majd a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájában szerezte meg PhD fokozatát summa cum laude minősítéssel a Gazdaságpszichológiai Kutatóműhely tagjaként. 

Kutatási témája a KKV szektor versenyképességének szervezeti háttere, kiemelten a vállalati identitás, vezetés, stratégia témakörökre fókuszálva. A Vezetéstudományi Intézet munkájába először óraadó oktatóként, majd tanársegédként kapcsolódott be. 2021-ben a Félév Oktatója – Székesfehérvári Campus díj első helyezését nyerte el. 

Asemi Asefeh

Adatelemzés és Informatika Intézet/Információrendszerek Tanszék 

Asemi Asefeh a Budapesti Corvinus Egyetem Adatelemzés és Informatika Intézetének adjunktusa. Az Egyetemen ellátott feladatai mellett kutatásokat is végez a Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskolában. Kutatási érdeklődési területei közé tartozik az információtudomány, az információs rendszerek, a mesterséges intelligencia, az IoT (dolgok internete), az IoB (testek internete), a HCI (ember-számítógép kapcsolat) és az üzleti digitális technológiák. Legújabb fókuszterületét a befektetésajánló-rendszerek képezik. Az ajánlórendszerekhez elsősorban adatelemzést, gépi tanulást és “fuzzy” következtetőrendszer-koncepciókat alkalmaznak a befektetői adatelemzés elősegítéséhez.  

Asefeh második doktori programját a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskolájában kezdte 2018-ban, ahol Stipendium Hungaricum ösztöndíjat is kapott. Mielőtt belépett a BCE-re, vendégtudósként dolgozott a wellingtoni Victoria Egyetemen Új-Zélandon, valamint a Malajziai Egyetemen Malajziában. Első doktori címét 2007-ben szerezte az indiai Pune Egyetemen, ahol megvédte ’Az informatika hatása az orvosi információs központokra’ című disszertációját, és megkapta az iráni Tudományos, Kutatási és Technológiai Minisztérium ösztöndíját. 2007-től 2018-ig az iráni Isfahani Egyetem főállású professzora volt, ahol többször neki ítélték a legjobb kutató és a legjobb tanszékvezetői díjakat. Jelenleg magas H-indexszel rendelkezik a Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek tanszékén, ahol másodszor is megkapta a kutatási kiválóság díjat (CKK).  

Berezvai Zombor

Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet/Marketingmenedzsment Tanszék 

Berezvai Zombor az ELTE-n végzett Közgazdasági elemző mesterszakon, majd a Procter & Gamble-nél helyezkedett el pénzügyi menedzserként. Doktori tanulmányait 2016-ban kezdte meg a Corvinus Gazdálkodástani Doktori Iskolájában, fokozatát 2021-ben szerezte meg. A 2018/2019-es tanévben a Corvinus Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács titkára volt, azóta pedig az ETDT Tanácsadó Testületének tagja. 2019 szeptembere óta a Gazdasági Versenyhivatal vezető közgazdásza, 2020 júliusa óta a Versenyközgazdasági és Piackutatási Iroda vezetője. A KRTK Közgazdaságtudományi Intézete által kiadott Verseny és szabályozás évkönyv szerkesztőbizottságának tagja. 

Kutatásai a versenypolitika, a kiskereskedelmi innováció, a mikromobilitás, az oktatásgazdaságtan és a kulturális turizmus különböző témái köré szerveződnek. Emellett elsősorban módszertani és mikroökonómiai, piacelméleti tárgyakat oktat. 

Bocskor Ákos

Társadalom- és Politikatudományi Intézet/Szociológia Tanszék

Bocskor Ákos az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett angol szakos bölcsész és tanár végzettséget, a Budapesti Corvinus Egyetemen Társadalmi tanulmányok és Gazdálkodási és menedzsment szakjain alapszakos, a Szegedi Tudományegyetem Szociológia szakján mesterszakos diplomát. Szociológia doktori tanulmányait szintén a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, doktori fokozatát 2021-ben szerezte meg summa cum laude minősítéssel. 2018 óta a Corvinus Szociológia Tanszékén egyetemi tanársegédként, a Társadalomtudományi Kutatóközpontban (2019-ig MTA TK) tudományos segédmunkatársként dolgozott, 2022-től egyetemi adjunktusként, illetve tudományos munkatársként folytatja munkáját. 

Kutatási érdeklődése kiterjed az oktatásszociológia, az ifjúságszociológia és a politikai szociológia (politikai kommunikáció) területeire. Kutatási eredményeiből hazai és nemzetközi szaklapokban is publikált, többek között a Sociology és a Youth & Society folyóiratokban.

Budai Gábor

Vállalkozás és Innovációs Intézet/Üzleti Gazdaságtan Tanszék 

Budai Gábor mesterdiplomái (Gépészmérnöki és Mérnöktanári) megszerzését követően 2018-ban védte meg sikeresen doktori PhD disszertációját a Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájában, Nevelés-Szociológia alprogramon. Fő kutatási területe a szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolatrendszerének vizsgálata.  

A 2000-es évek elejétől több mint tíz éven keresztül nagyvállalati környezetben dolgozott logisztikai vezetőként. 2014-től a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. Az Üzleti Gazdaságtan Tanszék oktató és kutató munkájához 2018-ban csatlakozott adjunktusként. Az egyetemi oktatás mellett középiskolás diákok tehetséggondozásával is foglalkozik.  

Czira Tamás Gábor

Fenntartható Fejlődés Intézet/Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék  

Czira Tamás Geográfus-hidrológus szakon végzett az ELTE TTK-n 1999-ben, emellett a Műegyetemen 2002-ben megszerzett alkalmazott térinformatikus egyetemi oklevéllel is rendelkezik. PhD fokozatát az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájában szerezte 2008-ban, területi környezeti értékelés témában.  

Szakmai pályafutását tudományos segédmunkatársként kezdte az ELTE-n, ahol közel 4 évig dolgozott és környezetvédelmi és gazdaságföldrajzi tárgyakat oktatott. 2002-től 8 éven át a területi elemzési feladatok koordinációjáért felelős vezető volt egy állami tulajdonú gazdasági társaságnál, a VÁTI-nál. 2010-től 2014-ig, a kormányzati szférában dolgozott főosztályvezetőként, a Klíma- és Energiaügyekért Felelős Államtitkárságokon. 2012-ben részt vett a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnél a klímapolitikai háttérintézmény, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ megalapításában részmunkaidős tudományos munkatársként. 2017-től a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központját vezette, mint főosztályvezető, majd 2019-től mint földtudományi és éghajlatvédelmi elnökhelyettes. 2022-től főállásban saját környezetvédelmi és térinformatikai tanácsadó cégében tevékenykedik.  

A Budapesti Corvinus Egyetemhez 2022 februárjában csatlakozott, mint részmunkaidős egyetemi adjunktus, ahol elsősorban környezeti tervezési és éghajlatpolitikai kurzusok kifejlesztésében és oktatásában vesz részt. Óraadóként oktat az ELTE-n és a Debreceni Egyetemen is. Főbb kutatási témái: az éghajlati alkalmazkodás regionális vizsgálata, a környezeti és éghajlatvédelmi térinformatika, a megújuló energiák földrajzi és éghajlatvédelmi kihívásai és az ágazatok éghajlati sérülékenységvizsgálata.  

Ferincz Adrienn

Vezetéstudományi Intézet/Stratégiai Menedzsment Tanszék  

Ferincz Adrienn egyetemi pályafutását a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdte. 2009-ben Gazdálkodási és menedzsment alapszakon szerzett kiváló minősítésű, 2011-ben pedig Vezetés és szervezés szakon kitüntetéses diplomát. Ezt követően csatlakozott a Gazdálkodástani Doktori Iskola programjához. Doktori disszertációját 2019-ben védte meg. Már hallgatóként bekapcsolódott az akkori Vezetéstudományi Intézet munkájába a Vezetés és Stratégia Tanszéken demonstrátorként. 2011-től már oktatóként, először PhD hallgatóként, majd tanársegédként oktatta a tanszékhez kötődő vezetés és szervezéssel, illetve stratégiával kapcsolatos tárgyakat alap- és mesterszakon és posztgraduális képzésekben. Kutatási területe szerteágazó, eleinte kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét, majd a vállalkozói és szervezeti tanulás stratégiai vonatkozásait kezdte el kutatni.   

Galla Daniella Dominika

Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet/Marketing- és Designkommunikáció Tanszék   

Galla Daniella Dominika a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte meg BA diplomáját kereskedelem és marketing szakon, majd a mesterképzést a Budapesti Metropolitan Egyetemen végezte el. Közel 10 év média, marketing és ügynökségi vonalon szerzett piaci tapasztalat után kezdte el oktatói pályafutását, amit ő hivatásként definiál.   

2021 októberében szerezte meg PhD fokozatát a Gazdálkodástani Doktori Iskolában Üzleti Kommunikáció specializáción. Doktori kutatását a kreatív oktatásmódszertani eszközök alkalmazási lehetőségeinek feltérképezése határozta meg, ami a mindennapi oktatási gyakorlatban is determinálja szakmai identitását, az oktatáson túl az oktatás fejlesztése is a szívügye. A designkommunikáció módszertanára építve egy saját fejlesztésű oktatásmódszertani eszközt hozott létre, ami támogatja a soft skillek fejlesztését a mindennapi oktatási rendszer részeként. Doktori munkája során a multidiszciplinaritás és az azonnali értékteremtés kiemelt jelentőséget kapott.   

Úgy gondolja, hogy egyetemi oktatóként és kutatóként a folyamatos fejlődés egyszerre kötelesség és lehetőség. Az értékalkotás egyszerre feladat és élmény. Oktatóként a példamutatás elengedhetetlen. Stabilitás, tudatosság, következetesség, nyitottság, kreativitás, kedvesség, rugalmasság, innovativitás. Ezek a legfontosabb karakterjegyek, melyekkel, mint oktató és kutató jellemezhető.  

Legfontosabb szakterületei: marketing, marketingkommunikáció, design, branding, PR és sales. 

Horváth Dóra

Vezetéstudományi Intézet/Stratégiai Menedzsment Tanszék  

Horváth Dóra 2022-ben szerzett doktori fokozatot a Budapesti Corvinus Egyetemen „Digitális transzformáció és üzletimodell-innováció: a feldolgozóiparban, az energia- és a pénzügyi szektorban” című disszertációjával.  

Dóra doktori tanulmányai alatt több rangos hazai és nemzetközi folyóiratban publikált, kutatási eredményeit rendszeresen ismertette tudományos konferenciákon, valamint vendégkutatóként kutatott a sanghaji China Europe International Business Schoolban. Főbb kutatási területei: üzletimodell-innováció, digitális transzformáció, innovációk a pénzügyi szolgáltatásokban. Dóra legutóbbi nemzetközi publikációja a Financial Times Top 50-es folyóirat listáján is szereplő Q1-es minősítésű MIT Sloan Management Review-ban jelent meg két külföldi szerzőtársával (Prof. Ramon Casadesus-Masanell: Harvard Business School; Prof. S. Ramakrishna Velamuri: Mahindra University).  

Dóra szakmai tevékenységét számos díjjal ismerték el, közölük a legutóbbiakat említve:  

  • A 2021-ben első alkalommal átadott Corvinus Kutatási Kiválósági Díjat a Doktori Hallgató kategóriában I. helyezettként vette át  
  • Vezetéstudomány folyóirat Kiváló Cikk Díj (2021)  
  • MTA Publikációs Nívódíj két kategóriában (hazai és nemzetközi folyóirat cikk) (2020)  

Egyetemi munkássága mellett a bankszektorban dolgozik stratégiai menedzsment területen.  

Isztin Péter Zoltán

Közgazdaságtan Intézet

Isztin Péter először jogi diplomát szerzett 2010-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd 2014-ben Alkalmazott közgazdaságtan szakon végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Közgazdaságtani doktori fokozatát 2022-ben szerezte a Corvinus Egyetemen.

Az egyetemen 2018 óta áll alkalmazásban tanársegédként, előbb a Mikroökonómia Tanszéken, majd 2019-től a korábbi tanszékek egyesülésével létrejött Közgazdaságtani Intézetben.

Oktatási tevékenysége főként mikroökonómiai jellegű tárgyakra terjed ki. Kutatási területe szerteágazó, a közgazdaságtant a társadalmi jelenségek és problémák széles körére alkalmazza. Foglalkozik többek között piacelmélettel, humán tőkével, a háztartás és a család közgazdaságtanával, valamint politikai gazdaságtannal. Bár empirikus tanulmányokhoz is rendszeresen hozzájárul, alapvetően empirikus ihletésű, de alkalmazott elméleti közgazdászként tekint magára.  

Jeziorska Iga Kataryzna

Társadalom- és Politikatudományi Intézet/Közpolitika Tanszék 

Iga Katarzyna Jeziorska a Varsói Egyetemen szerzett MA diplomát Társadalmi Megelőzés és Reszocializáció szakon, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen MSc-t Közgazdálkodás és Közpolitika szakon. A Corvinuson 2022-ben védte meg politikatudományi PhD-jét. A disszertáció témája a közép-kelet-európai kábítószer-ártalomcsökkentő szolgáltatásokon alapuló közpolitikai teljesítménytényezők elemzése volt.  

2016-ban kezdett tanítani a Corvinuson, 2020-tól pedig a Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék munkatársa lett. Oktatási területe a civil társadalom és a civil szervezetek menedzsmentje, a szakpolitikák értékelése és az academic writing. Vendégoktató volt a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen, ahol kettős diploma képzés keretében tartott kurzusokat.  

A kutatási tevékenysége a drogpolitikára, a civil társadalom-kormányzati kapcsolatokra és az illiberális transzformációra összpontosít. Munkái rangos nemzetközi folyóiratokban és kiadóknál jelentek meg, amit 2022-ben Corvinus Kutatási Kiválóság díjjal jutalmaztak.  

Iga széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, 2010 óta dolgozik civil szervezetekben a drogpolitika területén. 2018 óta a Civil Society Forum on Drugs (az Európai Bizottság hivatalos tanácsadó testülete) vezetőségének tagja, valamint a Network of Schools and Institutes on Public Administration (NISPAcee) közép-kelet-európai civil szervezetekkel foglalkozó munkacsoportjának koordinátora.  

Komár Zita

Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet/Marketing- és Designkommunikáció Tanszék 

Komár Zita Filozófia, majd Kommunikáció- és médiatudomány szakon végzett, ezt követően doktori tanulmányai mellett marketingkommunikációs szakértőként dolgozott a piaci szférában. Tudományos pályáját 2013-ban, a Corvinus Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolában kezdte, ahol óraadó oktatóként angol és magyar nyelvű kurzusokat vezetett, majd 2016-tól tanársegédként, 2022-től pedig adjunktusként dolgozik a Marketing Intézet Marketing- és Designkommunikáció Tanszékén. 

A Montpellier Business School, az ELTE és a Metropolitan Egyetem vendégelőadójaként szerzett oktatási tapasztalata mellett rendszeresen tart szakmai továbbképzéseket és tréningeket. Elkötelezett és újító szellemű munkája eredményeként több szakmai elismerésben részesült: Új Nemzeti Kiválóság Ösztöndíj (2017), Szilágyi Vilmos Nívódíj (2018), Év oktatója kitüntetés (2019). 

A kommunikációtudomány mélyebb megismerése iránt elkötelezett kutatóként célja a meggyőzési módszerek mélyreható, kreatív és kritikai szemléletű vizsgálata, a tudományközi párbeszéd fellendítése. Doktori értekezésének témája a „szelíd retorika” koncepciójának megalapozására tett újító szellemű kísérlet. Kutatói munkásságának jelentősége, hogy a magyar kommunikációkutatás számára nyit új területeket, megteremtve a diszciplínák közötti párbeszéd lehetőségét. 

Komár Zita a hazai tudománykommunikációs gyakorlatok fellendítésének kezdeményezője, a kommunikációtudomány horizontjának kitágítója, szakmai és szélesebb körben való (el)ismertségének képviselője.  

Kuncz Izabella

Közgazdaságtan Intézet 

Kuncz Izabella a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett Alkalmazott közgazdaságtan és Közgazdasági elemző szakokon, majd 2020-ban szerezte meg PhD fokozatát. Kutatási témája a növekedéselmélet és a demográfiai változások makrogazdasági hatásai.  

Már hallgatóként bekapcsolódott a Makroökonómia Tanszék oktatási tevékenységébe, 2014-től pedig tanársegédként dolgozott az Egyetemen. Eddig főként makroökonómiához kapcsolódó tárgyakat tanított. Munkáját 2016-ban Az Év Oktatója kitüntetéssel, illetve a 2016/2017. akadémiai évben a Budapesti Corvinus Egyetem Kenneth Rice Díjával jutalmazták, 2019-ben pedig elnyerte a Hallgatói Önkormányzattól A félév előadója címet, és Rektori Kitüntető Oklevélben részesült.

Kurbucz Marcell Tamás

Adatelemzés és Informatika Intézet/Statisztika Tanszék 

Kurbucz Marcell Tamás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett közgazdasági elemző mesterszakon, majd a Pannon Egyetem Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszékén szerzett doktori fokozatot. Jelenleg a Wigner Fizikai Kutatóközpont Adat- és Számításintenzív Tudományok Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, ahol elsősorban gépi tanulási módszerek fejlesztésével és alkalmazásával, valamint alkalmazott ökonometriával foglalkozik. Szűkebb értelemben vett kutatási témája a nagydimenziós adatkészletek dimenziószámának csökkentése és elemzése.  

Márton András

Fenntartható Fejlődés Intézet/Fenntarthatósági Menedzsment és Környezetgazdaságtan Tanszék 

Márton András a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodási és menedzsment (BSc), illetve Vállalkozásfejlesztés (MSc) szakjain szerzett közgazdász diplomát, valamint a Corvinus Közgazdasági és Gazdaságinformatika Doktori Iskolában PhD-fokozatot jövőkutatás specializáción. Jövőkutatást, előrejelzést, stratégiai menedzsmentet oktat az egyetemen és más intézményekben meghívott oktatóként, ezenkívül számos hazai és nemzetközi kutatásban vett részt, melyek eredményeiből rangos folyóiratokban közölt publikációkat kutatótársaival. Fő kutatási területe a környezeti fenntarthatóság, zöld energetika, fenntartható vállalati és közösségi stratégiák, egyéni és döntéshozói jövőorientáltság.  

Matura Tamás Attila

Globális Tanulmányok Intézet/Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék 

Matura Tamás előbb a KRE-ÁJK jogász szakján, majd a Corvinus Nemzetközi Tanulmányok szakján folytatta tanulmányait, PhD fokozatát pedig a Corvinus Nemzetközi és Politikatudományi Doktori Iskolájában szerezte meg. Jelenleg a Corvinus oktatója és a Közép-európai Ázsia Kutató Központ alapító elnöke, illetve a European Think Tank Network on China magyar alapító tagja. Karrierjét a Magyar Külügyi Intézet Kína-kutatójaként kezdte 2009-ben, segítette a Nemzetgazdasági Miniszter mellett működő kínai tanácsadótestület munkáját, illetve részt vett Magyarország Kína és BRICS stratégiájának kidolgozásában. Rendszeresen oktat külföldön, így Kínában, Lengyelországban, Litvániában és Franciaországban is. Kutatási területe Kína külpolitikája, az EU-Kína és a Kína-Közép-Európa kapcsolatok. 

Mendly Dorottya

Globális Tanulmányok Intézet/Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék 

Mendly Dorottya az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett 2010-ben politológus BA, majd 2014-ben okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző MA diplomát. Doktori tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen kezdte meg szintén 2014-ben, ahol 2020-ban summa cum laude minősítéssel megvédte az értekezését. 

A doktori programban eltöltött évek alatt és azóta folyamatosan aktív tudományszervezői tevékenységet is folytat, 2016-tól elsősorban a közelmúltig a Corvinus Egyetemhez kötődő Polányi Károly Kutatóközpont kötelékében. Doktori kutatásának témája a globális kormányzás elmélete volt, melyet kritikai megközelítésben egy az ENSZ főtitkár szerepéhez kapcsolódó vizsgálaton keresztül tárgyalt. A kutatási tervvel 2018-ban elnyerte az Academic Council on the United Nations System ENSZ-szakértőket tömörítő tudományos szervezet disszertációs díját, ugyanebben az évben pedig az Új Nemzeti Kiválóság Program doktorjelölti ösztöndíjának (2017-ben elnyert) támogatásával tanulmányúton vett részt az ENSZ New York-i központjában. Posztdoktori kutatásának témája a globális élelmiszerrendszer működése, valamint a bioregionális tervezés lehetséges hozzájárulásai a terület reformjához. Ezzel a projekttel 2021-ben újabb ÚNKP ösztöndíjat nyert, posztdoktori minőségben. Az utóbbi években számos civil szervezeten keresztül, valamint tudományos munkával is részt vesz az élelem-önrendelkezés hazai mozgalmának szervezésében. 

Milassin Anda Nóra

Vezetéstudományi Intézet/Szervezeti Magatartás Tanszék 

Milassin Anda korábbi hallgatóként és jelenleg oktatóként több mint 12 éve kötődik a Budapesti Corvinus Egyetemhez. Kutatási területe középpontjában a kultúrák találkozásakor felmerülő kommunikációs és értékbeli különbségek állnak, melyek feltárásával és magyarázatával ahhoz kíván segítséget nyújtani szervezeteknek, munkavállalóknak, hogyan tudnak jobban együttműködni és megérteni a másik felet. “Az interkulturális interakciók során megtapasztalt kulturális eltérések értelmezése a dél-koreai kultúrában – magyar szemmel” c. disszertációját 2019-ben védte meg. 

A Távol-keleti Menedzsment Kutatóközpont és az Emberi Erőforrás Fejlesztés, Szervezetfejlesztés és Kultúra Kutatóközpont tagjaként aktívan támogatja a közös pályázatokat és az összehangolt kutatást a kollégákkal. Egyetemi oktatói és a Vezetés és szervezés szakhoz köthető munkája elismeréseként 2019-ben az Év Oktatója kitüntetést kapta. Az oktatói tevékenység által megkövetelt elméleti jártasság mellett tudatosan törekszik arra, hogy gyakorlati tapasztalatot is szerezzen. Különösen büszke pro bono munkájára, mellyel egyházi szervezetek számára végez szervezetfejlesztési tanácsadást, illetve hátrányos helyzetű diákokat mentorál.   

Molnár Endre Mihály

Vállalkozás és Innováció Intézet/ Vállalkozásfejlesztés- és menedzsment Tanszék 

Molnár Endre Mihály 2016-ban szerzett Pénzügy szakon, Vállalati Pénzügy szakirányon mesterdiplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen. Kockázati tőkebefektető vállalatnál szerzett pénzügyi elemzői tapasztalata a kockázati tőkepiac kutatására inspirálta. 2016-ban kezdte meg PhD tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájában Vállalati Pénzügy specializáción. Ugyanekkor az egyetemi oktatásba is bekapcsolódott, 2020-tól pedig tudományos segédmunkatársi státuszt kapott az Egyetemen. Oktatási portfóliójába kockázati tőkével, vállalatfinanszírozással és üzleti tervezéssel kapcsolatos tárgyak tartoznak. Részt vett 2016 és 2019 között a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány doktori képzést kiegészítő programjában. Az állami kockázati tőkebefektetésekről és startup ökoszisztémáról szóló disszertációját 2021-ben védte meg. Kutatási területei a korai fázisú vállalatfinanszírozás és kockázati tőke, ezekhez kapcsolódóan több kutatási pályázatban is közreműködött. 

Pachetti Federico

Társadalom- és Politikatudományi Intézet/Szociológia Tanszék 

Federico Pachetti a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Tanszékének adjunktusa. Előzőleg Federico a Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS), a New York University Shanghai (NYU Shanghai) és a London School of Economics and Political Science (LSE) ösztöndíjasa és tanára volt. 

Federicot a XX. század nemzetközi politikai gazdaságának története érdekli, ezen belül kiemelten az a kérdéskör, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények és a filantróp nyugati civil szervezetek hogyan segítették elő a vegyes gazdaságok kialakulását a fejlődő országokban 1945 után.  Federico jelenleg egy könyv kéziratán dolgozik, melyben azt tárja fel, hogy a különböző amerikai és nemzetközi gazdasági intézmények hogyan segítették a Kínai Népköztársaság világgazdaságba történő integrációját az 1980-as években. A különböző területeket – a kapitalizmus története, a kínai gazdasági reformok története és az USA külpolitikája – felölelő könyv a Kínai Népköztársaság példáján keresztül fogja bemutatni, hogy az 1970-es éveket követő globális kapitalizmus rekonfigurálása miért volt rugalmasabb, mint ahogyan sokszor gondoljuk, mivel elfogadta és támogatta a piac és a tervgazdaság egymás mellett élését a posztszocialista átmenet során. 

Federico több helyről is kapott támogatást a kutatásaihoz, többek között a Hongkongi Egyetemtől, a kínai Oktatásügyi Minisztériumtól, az Amerikai Külkapcsolatok Történészei Társaságától (Society of Historians of America’s Foreign Relations – SHAFR), a Scowcroft Nemzetközi Ügyek Intézetétől és a New Yorki Rockefeller Archive Centertől. Federico a világtörténelem témájából doktorált a Hongkongi Egyetemen. Két mester fokozattal rendelkezik, az egyiket a nemzetközi kapcsolatok történetéből szerezte a LSE-n, a másikat pedig nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok témában a Firenzei Egyetemen. Federico a Pisai Egyetemen szerezte meg az alapszakos diplomáját, politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok témában. 

Pusztai Péter

Adatelemzés és Informatika Intézet/ Matematika Tanszék 

Pusztai Péter a Budapesti Corvinus Egyetem Alkalmazott közgazdaságtan és Gazdaság-matematikai elemző szakjain végzett, majd a bécsi Institut für Höhere Studien intézetben folytatta tanulmányait. Doktori fokozatát 2022-ben szerezte a University of Minnesota egyetemen, ahol több közgazdaságtan szakirányos tárgyat is oktatott. 

Fő kutatási területe a játékelmélet és alkalmazásai. Aktuális kérdései közé tartozik az alkumodellek vizsgálata hálózatokban. Jelenlegi kutatása célja, hogy feltárja a gazdasági és társadalmi kapcsolatok rendszerének hatásait az egyes szereplők alkupozícióinak erősségére, valamint az alkufolyamatok hatékonyságára. Eredményeit lehetősége volt nemzetközi konferenciákon előadni.  

Dženita Šiljak

Globális Tanulmányok Intézet/ Világgazdasági Tanszék 

Dženita Šiljak 2022 szeptemberétől dolgozik a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszékének adjunktusként. Egyetemi mestertanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte az angol nyelvű Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon, majd a Szarajevói Egyetemen szerzett közgazdaságtudományi PhD fokozatot. Főbb kutatási területei a gazdasági felzárkózás, a volt szocialista országok átalakulása és versenyképessége, valamint az intézmények szerepe ezen folyamatokban. 2018 óta a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársaként dolgozik. Számos angol nyelvű tanulmány és könyv szerzője, társszerzője, valamint hazai és nemzetközi projektek résztvevője és vezető kutatója. 

Szathmári Attila

Operáció és Döntés Intézet/Döntéselmélet Tanszék 

Szathmári Attila 2003-ban a Corvinus Egyetem jogelődjén, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Termelésmenedzsment és Logisztika főszakirányán és Környezeti Menedzsment mellékszakirányán diplomázott. Ezt követően elemzőként, majd ellátásilánc-menedzserként dolgozott előbb Prágában, majd Budapesten a Procter&Gamble-nél, a SABMiller-nél, később a Dreher-nél.   

2013-ban kezdte a Gazdálkodástani Doktori Iskola Környezetgazdaságtani és technológiai tanszékén a doktori képzést. 2020-ban egyetemi tanársegédként csatlakozott a Vállalatgazdasági Intézet Döntéselmélet tanszékéhez olyan kurzusokat tanítva, mint a Döntési technikák, Sportmarketing-média, Decision techniques, Globális fenntarthatósági kihívások és a Sport és fenntarthatóság. Fő kutatási területe a sport és fenntarthatóság kapcsolata, több tudományos publikációja jelent meg angol nyelven többek között a Sport in Society-ben.  

A közgazdász karrierrel párhuzamosan elvégezte a Komlósi Oktatási Stúdió médiaképzését és 2003-től kezdve előbb a Telesportnál, majd a Viasaton, jelenleg az Eurosportnál sportkommentátorként is dolgozik Több olimpiáról, világbajnokságról és Európa-bajnokságról közvetített úszó-, kerékpáros és labdarúgó eseményeket. Rendszeres résztvevője a csatorna podcastjeinek és itt jelennek meg sport témájú cikkei is. 

Tőkés László János

Közgazdaságtan Intézet/ 

Tőkés László a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként, valamint közgazdász tanárként, majd ugyanitt szerezte doktori fokozatát is. A doktori képzéssel párhuzamosan elvégezte a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítványának makroökonómiai, pénzügyi és módszertani témájú PhD ösztöndíjprogramját is. 

2010 és 2015 között kutatási asszisztensként dolgozott az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, majd a Közép-európai Egyetemen. Az oktatásba harmadéves hallgatóként kóstolt bele demonstrátorként, azóta különböző formákban folyamatosan a katedrán áll. 2019-ben az év oktatója, emellett 2019 és 2020 során több oktatói díjat is megszavaztak neki a hallgatók. Széles oktatási portfólióval rendelkezik, amelynek törzsét közgazdasági és adatelemző tárgyak adják. Folyamatosan részt vesz tananyagfejlesztési tevékenységben is.   

Vajda Éva

Vezetéstudományi Intézet/Szervezeti Magatartás Tanszék 

Vajda Éva Gazdálkodási szakon, Vezetés-szervezés szakirányon végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Ezt követően 8 évet dolgozott a versenyszférában HR területen, valamint Vállalkozás- és gazdaságpszichológiai tanácsadó posztgraduális végzettséget szerzett szintén az egyetem Társadalomtudományi szakján. 

2015-től PhD hallgatóként, 2018-tól félállásban tanársegédként a Szervezeti Magatartás tanszéken, míg félállásban tudományos segédmunkatársként a Családi Vállalatok Központban folytatott oktatói-kutatói tevékenységet. PhD fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolájában szerezte 2022-ben, kutatásában a teljesítménymenedzsment hatását vizsgálta az észlelt igazságosságra a magyar családi vállalkozásokban. 2022 őszétől adjunktusként folytatja munkáját a Vezetéstudományi Intézetben. 

Főbb oktatási tevékenysége a szervezeti magatartás, emberi erőforrás menedzsment és a családi vállalatok menedzsment területére terjed ki. 

Venyige Róbert

Közgazdaságtan Intézet/ 

Vyacheslav Arbuzov a Bogazici Egyetem Közgazdaságtan szakján szerzett diplomát. A mesterfokozatait a Koc Egyetemen és a Rochesteri Egyetemen szerezte. 2020-ban közgazdaságtanból doktorált a Rochesteri Egyetemen. A Budapesti Corvinus Egyetemre 2020-ban lépett be posztdoktorális tudományos munkatársként. A Corvinuson mikroökonómia elmélettel és iparszervezéssel kapcsolatos képzéseken oktatott. Kutatási érdeklődési területei a mikroökonómia-elmélet, a játékelmélet és az aukciós elmélet. 

Yousef Katul

Vezetéstudományi Intézet/Szervezeti Magatartás Tanszék 

Yousef Katul egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte Vezetés és szervezés mesterszakon. 2016-ban kezdte meg doktori tanulmányait a Gazdálkodástani Doktori Iskola hallgatójaként, kutatási témája a kultúraközi menedzsment. 

PhD fokozatát 2022 januárjában szerezte meg. 2016 óta doktorandusz hallgatóként, 2020 óta egyetemi tanársegédként kapcsolódott be a Vezetéstudományi Intézet oktatási munkájába alap- és mesterszakon, 2022-től adjunktusként folytatja munkáját.

Zavarkó Máté

Vezetéstudományi Intézet/Vezetés és Szervezés Tanszék 

Zavarkó Máté a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és Szervezés szakján szerzett MSc diplomát. PhD tanulmányait 2017-ben kezdte meg a Corvinus Gazdálkodástani Doktori Iskola szervezet- és vezetéselmélet specializációján, PhD fokozatát 2022-ben szerezte meg. Doktori értekezését a diszruptív energetikai technológiafejlesztések és a szervezeti változások kapcsolatáról írta. Fő kutatási területei a változásvezetés, a társaságirányítás, az innováció és az energetikai szektor átalakulása. Kutatási eredményeit elismert hazai és nemzetközi folyóiratokban publikálta társszerzőségben, továbbá Dr. habil. Csedő Zoltán tanszékvezető egyetemi docenssel közösen írt Változásvezetés, illetve Társaságirányítás című könyvük az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg. Kutatási és oktatási tevékenysége mellett vállalati technológiafejlesztési és üzletfejlesztési projektekben is részt vesz. 

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.23. - 10:27:51