Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzéseink

A képzésért felelős szervezet: Marketing Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Jászberényi Melinda
Az alapképzési szak megnevezése: Turisztikai fejlesztési szakközgazdász/Turisztikai fejlesztési menedzser
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos


Plakát - turisztikai fejlesztési menedzser 
Turisztikai fejlesztési menedzser/Turisztikai fejlesztési szakközgazdász

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton van lehetőség.

Jelentkezni az alábbi linken tudnak: https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/hogyan-jelentkezzek/felveteli-informaciok-szakiranyu-tovabbkepzeseinkre/jelentkezes/

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Képzés kezdete: 2020. szeptember.

A képzés finanszírozási formája: önköltséges.

Az első félév tandíját 16 fő részére az MTSZ Alapítvány támogatja.

Az önköltség díja: 430.000 Ft/félév

1. Szakmai tartalommal kapcsolatos információk

 • Szakfelelős: Dr. Jászberényi Melinda
 • E-mail: jaszberenyi@uni-corvinus.hu
 • Telefon: +36 1 482 5645


2. Jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív információk

 • Kapcsolattartó: Récseiné Erdélyi Anett
 • E-mail: anett.erdelyi@uni-corvinus.hu
 • Telefon: +36 1 482 5231  

“A képzés számomra maximálisan kielégítette, sőt, túl is szárnyalta az elvárásokat.
A képzéstől a mai kornak megfelelő, a trendeket követő, alapos, sokrétű információt, tudás megszerzését vártam és ezt meg is kaptam. Az elmúlt egy év igazi kaland volt, mely rengeteg élménnyel és tudással párosult, amiben dominált az innováció, a közösségi élmény, a tudásvágy kielégítése, a karantén alatt sem hunyt ki a motiváció és biztos vagyok abban, hogy az oktatók lelkesedésének köszönhetően a képzés hosszú távon fenntartható is marad. Kívánom, hogy így legyen. A magam részéről köszönöm szépen az élményt!”

Antal Anett ( Turisztikai fejlesztési menedzser szakon végzett hallgató)


“Leginkább az tetszett, hogy nagyon aktívak voltak hallgatótársaim, és a tanárok is vevők voltak, ha feldobtunk egy témát. Mindenki bele tudta tenni a képzésbe saját munkatapasztalatát. A tantárgyak érdekesek voltak, nem tudnék olyat kiemelni, aminek nincs helye a képzésben.”

Balogh Alíz ( Turisztikai fejlesztési menedzser szakon végzett hallgató)


“A képzés gyakorlatorientált volt és olyan naprakész ismereteket adott, amiket munkám során azonnal hasznosítani tudtam. Kiválónak gondolom a vendégelőadók összeválogatását – a turizmus legkülönbözőbb területeiről érkeztek komoly presztízzsel bíró szakemberek. Tetszett, hogy a saját területünkön mélyedhettünk el a beadandó feladatok során.”

Sarusi-Kis Ádám (Turisztikai fejlesztési menedzser szakon végzett hallgató)


“A képzés kompakt, jól szervezett volt, a tanulmányi munkához kapcsolódó ügyek intézése rugalmas és gyors volt, ezért köszönet nektek! Önkormányzati vezetőként nagyon jól tudom hasznosítani a képzés során kapott ismereteket, amelyek jól illeszthetők a mindennapi munkámba és komplex tervezési feladatokba is. A tananyag pont annyira volt „személyre szabható”, ami még – véleményem szerint – nem ment a szakmaiság kárára, így valóban értékes információkat tudhattunk meg a turisztikához kapcsolódó legkülönfélébb területekről úgy, hogy emellett a saját érdeklődési területünkre is koncentrálhattunk. A képzés legnagyobb értéke szerintem, hogy a 21. század kihívásainak megfelelően alakította a szemléletünket és tágította a látásmódunkat, amelyek helyi vezetőként a turisztikától eltérő témákban is nagy segítséget nyújtanak a feladatok megoldása során.

Jó csapat, jó oktatók!”

Katus Norbert (Sülysáp város alpolgármestere, Turisztikai fejlesztési menedzser szakon végzett hallgató)

Turisztikai fejlesztési szakközgazdász szakirányú képzés a Corvinuson

A szakot Antal Anett és Szekeresné Czinege Éva alumnik mutatják be.
A turisztikai fejlesztési menedzser képzés esetén:
Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A turisztikai fejlesztési szakközgazdász képzés esetén:
Gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség.    
A képzés során a szakemberek megismerkedhetnek a turizmus modern tendenciáival, jövőbeli alakulásával, a térségi termékfejlesztés szabályaival és az új attrakciók integrálásának követelményeivel. Elsajátítják a szolgáltatásmarketing és a turizmusmarketing legkorszerűbb elveit. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény új kereteket szabott a turizmus fejlesztésének. Ez újfajta tudást, az eddigitől eltérő megközelítést követel meg, amely már a modern turizmus igényein és az e-commerce vezérelte kereskedelmen kell, hogy alapuljon.  

A turisztikai és más területekről érkezők megtanulják az online marketing és értékesítés ismereteit. Elsajátítják a turizmusfejlesztés új elveihez igazodó követelményeket.

Az önkormányzatoktól, más szakmákból, illetve a turizmus középvezetői pozícióiból érkező hallgatók olyan térségimenedzsment-, fejlesztési, szervezési és marketingismereteket és tudást szereznek, amelyek képessé teszik őket a térségükben megvalósuló turisztikai fejlesztések integrálására, az attrakciók sikeres működtetésére, a mai követelményeknek megfelelő értékesítés végrehajtására.

A képzés turizmuslétesítményi menedzserek, turizmustérségi menedzserek, rendezvényszervezők és a turizmus egyéb területein dolgozók, például önkormányzatok turisztikai szakemberei számára is létfontosságú modern, piacképes ismereteket ad.

 • a turizmusfejlesztés tendenciáit, jövőbeli alakulását;
 • a térségi termékfejlesztés szabályait;
 • az új attrakciók integrálásának követelményeit;
 • a szolgáltatásfejlesztés és -marketing modelljeit;
 • az online marketing és értékesítés ismereteit;
 • és elsajátítják a turizmusfejlesztés elveihez igazodó követelményeket;
 • a térségimenedzsment-ismereteket.
 • problémafelismerő-képesség;
 • kreativitás;
 • döntéshozatali képesség;
 • társadalmi és szociális érzékenység és felelősség;
 • elkötelezettség a folyamatos szakmai-emberi fejlesztésre;
 • együttműködési és feladatdelegálási képesség
A turisztikai fejlesztési menedzser képes lesz:
 • a modern turizmus követelményein alapuló önálló elemzések, piacfelmérések elkészítésére, azok gazdasági elemzésére – ezek a kompetenciák elengedhetetlenek lesznek mind azokban a pozíciókban, ahol a fejlesztési tervek készülnek, az államigazgatásban, illetve a fejlesztési ügynökségeknél;
 • fejlesztési projektek irányítására, a részletek kidolgozására – ezen képesség elengedhetetlen lesz a desztinációk komplex fejlesztésénél, a fejlesztési ügynökségek középvezetői pozícióiban, illetve a desztinációs marketingszervezeteknél;
 • államigazgatás dolgozójaként feltérképezni a fejlesztéseket hátráltató szabályozásokat, eljárásokat, és javaslatokat tud megfogalmazni ezek feloldására;
 • önkormányzatok felelőseként koordinálni a területükön tervezett turisztikai fejlesztésekhez szükséges szabályozásokat, tevékenységeket;
 • szállodaipari vezetőként új fejlesztési projektek kidolgozására, megvalósítására;
 • turisztikai szolgáltatók fejlesztési vezetőjeként a kínálat modernizálására, a fejlesztési projektek irányítására lesz nélkülözhetetlen.

 • Magyar Turisztikai Ügynökség;
 • térségi fejlesztési ügynökségek;
 • térségi marketingszervezetek;
 • turizmusfejlesztésben érintett önkormányzatok;
 • államigazgatás;
 • turizmus, vendéglátás, szállodaipar.
 • Turisztikai trendek: 5 kredit
 • Turizmusfejlesztés: 5 kredit
 • Desztinációmenedzsment: 5 kredit
 • Turizmusmarketing- és -menedzsment-esettanulmányok: 5 kredit
 • Szolgáltatásmarketing: 5 kredit
 • Turisztikai projektek elemzése: 5 kredit
 • Rendezvényszervezés és turizmus: 5 kredit
 • Fenntartható turizmus és CSR: 5 kredit
 • On-line marketing és közösségi média: 5 kredit
 • Önkormányzatok szerepe a turizmusban: 5 kredit
 • Választható tantárgyak (fesztiválturizmus vagy MICE turizmus): 5 kredit
A képzésért felelős kar
Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése
Turisztikai fejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja
A képzés során a szakemberek megismerkedhetnek a turizmus modern tendenciáival, jövőbeli alakulásával, a térségi termékfejlesztés szabályaival, és az új attrakciók integrálásának követelményeivel. Elsajátítják a szolgáltatás marketing és a turizmus marketing legkorszerűbb elveit. A turisztikai és más területekről érkezők egyaránt megtanulják az online marketing és értékesítés ismereteit. Elsajátítják a turizmus fejlesztés új elveihez igazodó követelményeket. Az önkormányzatoktól, más szakmákból, illetve a turizmus középvezetői pozícióiból érkező hallgatóknak olyan térségi menedzsment, fejlesztési, szervezési és marketing ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a térségükben megvalósuló turisztikai fejlesztések integrálására, az attrakciók sikeres működtetésére, a mai követelményeknek megfelelő értékesítés végrehajtására. Modern, piacképes és globálisan használható tudást biztosítunk.

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Turisztikai fejlesztési menedzser

A felvétel feltétele
Bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai vagy egyetemi képzésben) szerzett oklevél.Így programunkra a közgazdász végzettséggel és a nem közgazdász előképzettséggel rendelkezőket is várjuk.

A képzés indításának feltétele
14 fő alatt a képzés nem indul.

Képzés jellemzői
Időtartama: 2 félév
Tagozat: levelező
Gyakorisága: kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben, órarend szerint
Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei
A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.
A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.
Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.
A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a budapesti képzésen: 345.000 Ft/félév. 
A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000 Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

   
A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról kérjük, a kapcsolattartónál érdeklődjenek.

Érdeklődni lehet
Kapcsolattartó augusztus 12-ig:
Dr. Jászberényi Melinda (egyetemi docens, szakfelelős)
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. emelet 313., Marketing és Média Intézet Titkársága
E-mail: jaszberenyi(kukac)uni-corvinus(pont)hu vagy melinda.jaszberenyi(kukac)gmail(pont)com. 
 
——————————————————————————————–

Kapcsolattartó augusztus 12-től: Szórádi Anikó
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177. 
Tel/fax: (1) 482-5041 

Egyéb információk

Kinek ajánljuk a képzést?
A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiket érdekel
 
 • Modern turizmus követelményein alapuló önálló elemzések, piacfelmérések elkészítésére, azok gazdasági elemzése. Ezek a kompetenciák elengedhetetlenek lesznek mind azokban a pozíciókban, ahol a fejlesztési tervek készülnek, az államigazgatásban, illetve a fejlesztési ügynökségeknél.
 • Fejlesztési projektek irányítása, a részletek kidolgozása. Ezen képesség elengedhetetlen lesz a desztinációk komplex fejlesztésénél, a fejlesztési ügynökségek középvezetői pozícióiban, illetve a desztinációs marketing szervezeteknél. 
 • Államigazgatás dolgozójaként képes lesz feltérképezni a fejlesztéseket hátráltató szabályozásokat, eljárásokat, és javaslatokat tud megfogalmazni ezek feloldására.
 • Önkormányzatok felelőseként koordinálni a területükön tervezett turisztikai fejlesztésekhez szükséges szabályozásokat, tevékenységeket.
 • Szállodaipari vezetőként kompetenciát szerezni új fejlesztési projektek kidolgozására, megvalósítására.
 • Turisztikai szolgáltatók fejlesztési vezetőjeként a kínálat modernizálásában, a fejlesztési projektek irányítása.
 

A képzés rövid tartalma:

a)      A Turisztikai fejlesztési menedzser szakon végzettek ismerik:
 
 • Turizmus fejlesztés tendenciáit, jövőbeli alakulását,
 • Térségi termékfejlesztés szabályait,
 • Új attrakciók integrálásának követelményeit,
 • Online marketing és értékesítés ismereteit,
 • Elsajátítják a turizmus fejlesztés elveihez igazodó követelményeket,
 • Térségi menedzsment ismereteket.
 
 
b)     A megszerzett szakképzettség használható a következő ágazatokban, területeken:
 
 • Turisztikai ügynökségek, szervezetek
 • Területfejlesztési szervezetek
 • Turizmus marketing szervezetek
 • Közigazgatás
 
 
c)      A konkrét munkahelyek:
 
 • Magyar Turisztikai Ügynökség
 • Térségi fejlesztési ügynökségek
 • Térségi Marketing szervezetek
 • Turizmus fejlesztésében érintett önkormányzatok
 • Államigazgatás
 • Turizmus, vendéglátás, szállodaipar

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:
Turisztikai trendek5 kredit
Turizmusfejlesztés5 kredit
Desztináció-menedzsment5 kredit
Turizmus marketing és menedzsment esettanulmányok5 kredit
Szolgáltatásmarketing5 kredit
Turisztikai projektek elemzése5 kredit
Rendezvényszervezés és turizmus5 kredit
Fenntartható turizmus és CSR5 kredit
On-line marketing és közösségi média5 kredit
Önkormányzatok szerepe a turizmusban 5 kredit
Fesztiválturizmus (választható tantárgy)5 kredit
MICE turizmus (választható tantárgy)5 kredit
Szakdolgozat5 kredit
A turisztikai fejlesztési menedzser szakon végzettek alkalmasak:
A turizmus létesítményi menedzserek, turizmus térségi menedzserek, rendezvényszervezők és a turizmus egyéb területein dolgozók, például önkormányzatok turisztikai szakemberei számára is létfontosságú modern, piacképes ismereteket ad. A 2016 évi CLVI törvény új kereteket szabott a turizmus fejlesztésének. Ez újfajta tudást, az eddigitől eltérő megközelítést követel meg, amely már a modern turizmus igényein és az e-commerce vezérelte kereskedelmen kell, hogy alapuljon.
 
Számonkérés és záróvizsga:
A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyre érvényes a hatályban lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat.
A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása. A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.
 
A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:
Szakfelelős: Dr. Jászberényi Melinda egyetemi docens (melinda.jaszberenyi(kukac)gmail(pont)com)
Honlap: www.uni-corvinus.hu/ttk
Facebook: 
https://www.facebook.com/bceturizmuskutatas/
   

Jelentkezési lap
KULTURÁLIS TURISZTIKAI MENEDZSER / SZAKKÖZGAZDÁSZ

A képzésért felelős kar:
Gazdálkodástudományi Kar
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Kulturális turisztikai menedzser/szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak
A képzés célja:
A képzés során a kulturális szakemberek megismerkedhetnek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatóknak olyan vállalkozási, szervezési ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a kulturális intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására és hosszú távú vállalati kapcsolatok kialakítására. A rendezvényszervezés és a médiakapcsolatok kialakítása is fontos szerepet kap a képzésben.
 
Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
 • Nem közgazdász alapdiploma esetén: kulturális turisztikai menedzser
 • Közgazdász alapdiploma esetén: kulturális turisztikai szakközgazdász
 
A felvétel feltétele:
 
 • Kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzés esetén: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai vagy egyetemi képzésben) szerzett oklevél.
 • Szakközgazdász szakirányú továbbképzés esetén: Kulturális turisztikai szakközgazdász szakirányú továbbképzés esetén: Gazdaságtudomány képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai vagy egyetemi képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség.
A képzés indításának feltétele:
14 fő alatt a képzés nem indul

Képzés jellemzői

Időtartama: 2 félév
Tagozat: levelező
Gyakorisága kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben, órarend szerint
Helyszíne: Budapest
 
A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.
A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.
Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó: Csabáné Csernus Szilvia
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5316
E-mail: szilvia.csernus@uni-corvinus.hu

Regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000
Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:
 • Regisztrációs díj,
 • A1KE05046T/A10000  
 • Jelentkező neve

A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen: 345.000. Ft/félév.
A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Egyéb információk

Kinek ajánljuk a képzést?
A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiket érdekel
 • a különböző kulturális rendezvények, mint fesztiválok, kiállítások stb., és kulturális intézmények menedzseri feladatai ellátása,
 • a kultúra és turizmus területén: kulturális turizmus piac kommunikációs és marketing eszközei, ezen belül az on-line marketing eszközeinek használata,
 • a célirányos kapcsolatépítés a médiával, social media alkalmazása,
 • a kulturális turisztikai projektek menedzselése.
 

A képzés rövid tartalma:

a)      A kulturális turisztikai menedzser szakon végzettek ismerik:
 • megvalósult hazai és nemzetközi kulturális és turisztikai projekteket,
 • kulturális intézmények sikeres kapcsolatát a médiával,
 • marketingkommunikációban rejlő lehetőségeket,
 • kulturális intézmények látogatóbarát szemléletét, stb.
 
b)     A megszerzett szakképzettség használható a következő ágazatokban, területeken:
 • kulturális turizmus,
 • örökségvédelem,
 • műemlékvédelem,
 • egyéb kulturális területek az önkormányzatoknál, turizmus szervezeteknél, stb.

Álláshelyek, pozíciók: Turisztikai menedzser, kulturális menedzser, rendezvényszervező, létesítményvezető, marketing munkatárs.
A következő szervezetek, szervezettípusoknál lehetséges a képesítéssel rendelkezők elhelyezése:
Települési – és intézményi kulturális szervezetek– ezen belül kiemelten:

kastélyok, várak, múzeumok, színházak, koncerttermek,művelődési házak, kiállítótermek, települési önkormányzatok, TDM szervezetek, stb.
A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:
Turisztikai termékek
5 kredit
Kulturális intézmények marketingje
5 kredit
Kulturális turizmus esettanulmányok
5 kredit
Marketingkommunikáció és menedzsment
5 kredit
Üzleti- és projekttervezés
5 kredit
Látogatómenedzsment
5 kredit
Rendezvényszervezés
5 kredit
On-line marketing
5 kredit
Kulturális projektek
5 kredit
Vállalati felelősségvállalás a kultúra területén
5 kredit
Médiakapcsolatok (választható tantárgy)
5 kredit
Fesztiválturizmus (választható tantárgy)
5 kredit
Szakdolgozat
5 kredit
A kulturális turisztikai menedzser szakon végzettek alkalmasak:
Települési – és intézményi kulturális szervezetek– ezen belül kiemelten kastélyok, várak, múzeumok, színházak, koncerttermek,művelődési házak, továbbá különböző kulturális rendezvények, mint fesztiválok, kiállítások stb., települési önkormányzatok, TDM szervezetek –menedzseri feladatai ellátására a kultúra és turizmus területén: kulturális turizmus piac kommunikációs és marketing eszközei, ezen belül az on-line marketing eszközeinek használatára, célirányos kapcsolatépítésre a médiával, kulturális turisztikai projektek menedzselésére.
 
Számonkérés és záróvizsga:
A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyre érvényes a hatályban lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása. A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.
 
A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:
Szakfelelős: Dr. Jászberényi Melinda egyetemi docens (melinda.jaszberenyi(kukac)gmail(pont)com)
Honlap: https://facebook.com/bceturizmuskutatas/

Összegzés a 2017/18-as évfolyam tapasztalatairól
Előző héten zárult a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának első „kulturális turisztikai menedzser” képzése. Akik évtizedekkel vagy akár csak évekkel ezelőtt tanulták a szakmát sokszor emlegetik, hogy a tankönyvek egy része bizony elavult, hiszen a fogyasztási szokások átalakulása, vagy éppen a digitális forradalom nagyban megváltoztatta a turisták viselkedését és ezzel együtt a turisztikai területen dolgozók munkamódszereit is.
 
A Corvinus Egyetem posztgraduális képzése a felgyorsult tempóval igyekezett felvenni a versenyt, és olyan színes, naprakész, interaktív képzést nyújtani, amellyel a turizmus és a kulturális szektor munkatársai felkészülten fogadhatják látogatóikat.
 
Minden, már diplomás résztvevő más-más személyes indíttatással ült be ismét az iskolapadba. Bartók Linda Budapest dinamikusan fejlődő III. kerületét képviselte a képzésen. Az Óbudai Múzeum számára kiemelten fontos a kulturális üzenetek közvetítésén túl a versenyképes jelenlét a turisztikai termékek piacán. Ehhez a misszióhoz pedig megfelelően kvalifikált szakemberekre van szükség. Ő ezért jelentkezett a Corvinus tavaly induló posztgraduális szakára.
 
Szolnokról járt a budapesti képzésre Méri Tibor. Számára a projektmenedzsment előadások voltak a leghasznosabbak, hiszen mindennapi munkájába azonnal be tudta ültetni a képzésen tanultakat.
 
Veres Ildikó elmondta, hogy utazásszervezőként kiválóan ismeri Budapestet és a történelmet, de a kultúra területén szerette volna még jobban elmélyíteni tudását. Neki ez volt a fő motivációja a továbbtanulásra. A képzésen képviseltette magát a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a főváros kultúrájáért felelős intézmények, valamint több vidéki múzeum. Sőt, jártak az oktatásra olyan érdeklődők is, akik ugyan még nem dolgoznak a kulturális turizmus területén, de nagyon vonzónak találják a szektor jövőképét.

A posztgraduális képzésben rengeteg, a valós életből hozott esettanulmány elemzése is színesíti az elméleti képzést. Novák Irén, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft ügyvezetője, 15 éve dolgozik kulturális területen, ezen belül négy éve foglalkozik kulturális turizmussal. Az inspiráló képzésnek köszönhetően új szemléletet kapott, rengetegmegvalósításra váró ötlete született. Elmondása szerint, ha tehetné, ősztől ismét beülne a következő kurzus néhány előadására.

A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ marketing menedzsere, Garbai Nóra évekkel ezelőtt a Budapest Corvinus Egyetemen végzett, ennek ellenére úgy gondolta, hogy érdemes ismét visszatérni az alma materéhez, hogy a korábban szerzett tudását felfrissítse, aktualizálja, valamint új eszközök, módszerek ismeretére is szert tegyen. Nemcsak Nóra, de minden hallgató sokat tanult a kultúra és turizmus különböző területeiről érkezett csoporttársak tudásmegosztásából, és a csapatmunkában, kreatívan megoldott feladatokból.

Papp Judit szállodaüzemeltetéssel és tanácsadással is foglalkozik. Rengeteg rendezvény,konferencia és kiállítás megszervezése van már a háta mögött, mégis úgy érzi, nagyon hasznos volt a hétvégéit a képzésen tölteni, mert meglévő tudását rendszerbe foglalta, és egész más szemmel látja például a vállalati társadalmi felelőségvállalás keretrendszereit is.Új megközelítéseket tanult a B2B és a B2C piacon egyaránt.

A Stuttgarti Magyar Főkonzulátus munkatársa, Altbäcker Edit, aki a kultúra elkötelezett híveként az ottani Balassi Intézet munkáját is támogatja. A legmesszebbről ő érkezett a Corvinus iskolapadjába, de azt mondja, megérte. Az oktatás egyik erősségének a PR tevékenységről, és a médiakapcsolatokról szóló előadásokat tartotta.

A Budapesti Corvinus Egyetem egyik legfontosabb célja, hogy az itt végzett hallgatók munkahelyükre visszatérve innovatív módon integrálják a kulturális és turisztikai attrakciókat, fejlesztéseket saját környezetükben, térségükben

A Budapesti Corvinus Egyetem képzésén nemcsak elméleti oktatók adják át tudásukat, hanem a piaci szférából meghívott vendégelőadók, azaz gyakorlati szakemberek is segítik az elméleti anyag könnyebb megértését.
 
A cikk megjelent a turizmusonline.hu-n is, június 26-án.
TTK-Plakat_potjel_kicsi.png

Babik Edit, a Kulturális turisztikai menedzser képzés egyik hallgatójának előadása

Babik Edit előadás

Jelentkezési lap

A képzésért felelős kar:
Gazdálkodástudományi Kar
A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzési szak
A képzés célja:
A képzés során a kulturális szakemberek megismerkedhetnek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatóknak olyan vállalkozási, szervezési ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a kulturális intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására és hosszú távú vállalati kapcsolatok kialakítására. A rendezvényszervezés és a médiakapcsolatok kialakítása is fontos szerepet kap a képzésben.
 
Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
 kulturális turisztikai menedzser
A felvétel feltétele:
Bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábban főiskolai vagy egyetemi képzésben) szerzett oklevél.
 
A képzés indításának feltétele:
14 fő alatt a képzés nem indul


A képzés jellemzői
Időtartama: 2 félév
Tagozat: levelező
Gyakorisága kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben, órarend szerint
Helyszíne: Budapest
 
A jelentkezés módja és feltételei:
A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

Egyéb: A részben angol nyelvű szakirodalom tanulmányozásához szükséges angol nyelvtudás.

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó: Csabáné Csernus Szilvia
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.
Tel/fax: (1) 482-5316
E-mail: szilvia.csernus@uni-corvinus.hu

Honlap:  https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/   

Regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000
Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:
 • Regisztrációs díj,
 • A1KE05046T/A10000  
 • Jelentkező neve

A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen: 345.000. Ft/félév.
A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Kinek ajánljuk – Szak jellemzők
Kinek ajánljuk a képzést?
A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiket érdekel
 • a különböző kulturális rendezvények, mint fesztiválok, kiállítások stb., és kulturális intézmények menedzseri feladatai ellátása,
 • a kultúra és turizmus területén: kulturális turizmus piac kommunikációs és marketing eszközei, ezen belül az on-line marketing eszközeinek használata,
 • a célirányos kapcsolatépítés a médiával, social media alkalmazása,
 • a kulturális turisztikai projektek menedzselése.
 
A képzés rövid tartalma:
a)      A kulturális turisztikai menedzser szakon végzettek ismerik:
 • megvalósult hazai és nemzetközi kulturális és turisztikai projekteket,
 • kulturális intézmények sikeres kapcsolatát a médiával,
 • marketingkommunikációban rejlő lehetőségeket,
 • kulturális intézmények látogatóbarát szemléletét, stb.
 
b)     A megszerzett szakképzettség használható a következő ágazatokban, területeken:
 • kulturális turizmus,
 • örökségvédelem,
 • műemlékvédelem,
 • egyéb kulturális területek az önkormányzatoknál, turizmus szervezeteknél, stb.

Álláshelyek, pozíciók:
 Turisztikai menedzser, kulturális menedzser, rendezvényszervező, létesítményvezető, marketing munkatárs.

A következő szervezetek, szervezettípusoknál lehetséges a képesítéssel rendelkezők elhelyezése:
Települési – és intézményi kulturális szervezetek– ezen belül kiemelten:
kastélyok, várak, múzeumok, színházak, koncerttermek,művelődési házak, kiállítótermek, települési önkormányzatok, TDM szervezetek, stb.
A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:
Turisztikai termékek 5 kredit
Kulturális intézmények marketingje 5 kredit
Kulturális turizmus esettanulmányok 5 kredit
Marketingkommunikáció és menedzsment 5 kredit
Üzleti- és projekttervezés 5 kredit
Látogatómenedzsment 5 kredit
Rendezvényszervezés 5 kredit
On-line marketing 5 kredit
Kulturális projektek 5 kredit
Vállalati felelősségvállalás a kultúra területén 5 kredit
Médiakapcsolatok (választható tantárgy) 5 kredit
Fesztiválturizmus (választható tantárgy) 5 kredit
Szakdolgozat 5 kredit
A kulturális turisztikai menedzser szakon végzettek alkalmasak:
 
Települési – és intézményi kulturális szervezetek– ezen belül kiemelten kastélyok, várak, múzeumok, színházak, koncerttermek,művelődési házak, továbbá különböző kulturális rendezvények, mint fesztiválok, kiállítások stb., települési önkormányzatok, TDM szervezetek –menedzseri feladatai ellátására a kultúra és turizmus területén: kulturális turizmus piac kommunikációs és marketing eszközei, ezen belül az on-line marketing eszközeinek használatára, célirányos kapcsolatépítésre a médiával, kulturális turisztikai projektek menedzselésére.

Számonkérés és záróvizsga:
A tantárgyak lezárása a GTK Kari Tanács által elfogadott tantervben rögzítettek szerint történik, melyre érvényes a hatályban lévő Tanulmányi- és vizsgaszabályzat.

A záróvizsgára bocsátás feltételei: az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat benyújtása és két opponens által történő elfogadása. A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele: Sikeres záróvizsga.
 
A program szakmai tartalmával kapcsolatban a szakfelelős ad tájékoztatást:
Szakfelelős: Dr. Jászberényi Melinda egyetemi docens (melinda.jaszberenyi(kukac)gmail(pont)com)
Honlap: https://www.facebook.com/bceturizmuskutatas/https://m.facebook.com/bceturizmuskutatas/?ref=bookmarks
Plakát - turisztikai fejlesztési menedzser
Vágólapra másolva