Ugrás a fő tartalomra

EFOP-3.6.1-16-2016-00013

Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán  

                      
                                            A projektről


A Projekt célja:

A Budapesti Corvinus Egyetem az EFOP 3.6.1-es pályázaton elnyert forrás segítségével olyan alap- és alkalmazott kutatásokat kíván megvalósítani, amelyek elősegítik a Közép-Dunántúli Régió gazdasági és társadalmi fejlődését, összhangban hazánk intelligens szakosodási stratégiájával. E cél érdekében együttműködést kezdeményezünk a régió üzleti vállalkozásaival, közintézményeivel, civilszervezeteivel.

Az együttműködésbe a Budapesti Corvinus Egyetem mindhárom kara részt vesz, így olyan egyedülálló társadalomtudományi tudásbázisra építkezhetünk, ami példa nélküli ebben a régióban.

A projekt során a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári campusán létrejön egy többfunkciós laboratórium, amely kreativitást ösztönző teret biztosít a négy szektor (üzleti, közigazgatási, civil és felsőoktatási) együttműködésének. E térben modern informatikai és kommunikációs eszközök segítik a kutatókat a munkavégzésben. A laboratóriumok lehetőséget teremtenek viselkedés-közgazdaságtani kísérletek megvalósítására és fókuszcsoportos kutatások végzésére is.

A Budapesti Corvinus Egyetem e pályázat keretében is kiemelt jelentőséget tulajdonít a doktoranduszok, doktorjelöltek és fiatal kutatók bevonására, akik a biztosítékai a kiváló színvonalú kutatási és oktatási tevékenység hosszú távú fenntartásához. A projekt szakmai irányítói az egyetem jelentős vezetői és kutatói tapasztalattal rendelkező munkatársai közül kerültek ki.

Szakmai vezető: Rosta Miklós

AlprojektAlprojektvezető
1. alprojekt – Piaci terméket vagy szolgáltatást előállító hálózatok kutatócsoport Gelei Andrea
2. alprojekt – Közszolgáltatást és szakpolitikákat előállító hálózatok kutatócsoport Péti Márton
3. alprojekt – Társadalmi innovációs hálózatok kutatása Hámori Balázs

EFOP 361 A projekt szakmai koncepciója és kutatócsoportjainak tevékenységei

                              


A projekttel kapcsolatos egyéb adatok

Projekt adatok

Projekt azonosítója:  EFOP-3.6.1-16-2016-00013  
Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán   

  • Megítélt támogatás:  326.820.002 Ft                   
             
  • Projekt tervezett időtartama:  2017.02.01 – 2020.03.31
  • Megvalósítás helyszínei: Budapesti Corvinus Egyetem
                                                   Budapesti Campus: 1093 Budapest, Fővám tér 8.

 

Projektvezetés

Projektmenedzser

Baumgartner László laszlo.baumgartner@uni-corvinus.hu
C épület, 622
Telefon: +36 1 482 7728 • Mellék: 7728

Projektasszisztens

Göröcs Regina Eszter regina.gorocs@uni-corvinus.hu
C épület, 621
Telefon: +36 1 482 7725 • Mellék: 7725

Szakmai kontakt lista

1. alprojekt – Piaci terméket vagy szolgáltatást előállító hálózatok kutatócsoport

Alprojektvezető

Dr. Gelei Andrea andrea.gelei@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Ellátásilánc-menedzsment Tanszék
egyetemi tanár, PhD / Professor, PhD
E épület, 131/a.
Telefon: +36 1 482 5557 • Mellék: 5557

Globális értékláncok kutatás

Losonci Dávid david.losonci@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet
Intézetvezető, Egyetemi docens / Head of Institute, Associate Professor
E épület, 133
Telefon: +36 1 482 5568 • Mellék: 5568

Globális értékláncok strukturális kérdései a Közép-Dunántúli Régióban

Dr. Mitev Ariel Zoltán ariel.mitev@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 355/A
Telefon: +36 1 482 5523 • Mellék: 5523

Hálózati kapcsolatmenedzsment-rendszer és a digitalizáció

Dr. Czakó Erzsébet erzsebet.czako@uni-corvinus.hu
E épület, 141
Telefon: +36 1 482 5496 • Mellék: 5496

A kis- és középvállalatok speciális hálózati kérdéseinek vizsgálata

Mike Károly karoly.mike@uni-corvinus.hu
E épület, E.207
Telefon: +36 1 482 5395 • Mellék: 5395

Piaci terméket vagy szolgáltatást előállító hálózatok felépítését irányító szabályrendszerek és normák kutatása

dr. Kállay László Tibor laszlo.kallay@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Vállalkozásfejlesztés és -menedzsment Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 329
Telefon: +36 1 482 5247 • Mellék: 5247

Munkagazdaság-tani kutatások

Lőrincz László laszlo.lorincz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
Tudományos főmunkatárs / Senior Research Fellow
C épület, 73
Telefon: +36 1 482 5598 • Mellék: 5598

Hálózati tanulás és megújulás

Dr. Szabó Zsolt Roland zsoltroland.szabo@uni-corvinus.hu
E épület, 377
Telefon: +36 1 482 5221 • Mellék: 5221

2. alprojekt – Közszolgáltatást és szakpolitikákat előállító hálózatok kutatócsoport

Alprojektvezető

Dr. Péti Márton marton.peti@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
C épület, 309
Telefon: +36 1 482 7744 • Mellék: 7744

Az együttműködésen alapuló közszolgálatnyújtás

Bakó Barna barna.bako@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Intézetvezető helyettes, Egyetemi Docens / Head of Research, Associate Professor
E épület, 225.1
Telefon: +36 1 482 5165 • Mellék: 5165

A székesfehérvári önkormányzat piacszabályozása

Dr. Gallai Sándor sandor.gallai@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, 515
Telefon: +36 1 482 7386 • Mellék: 7386

Hálózatok szerepe vállalkozások működésének és betelepülésének támogatásában a Közép-Dunántúl Régió három megyeszékhelyén

Dr. Péti Márton marton.peti@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Gazdaságföldrajz és Városfejlesztés Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
C épület, 309
Telefon: +36 1 482 7744 • Mellék: 7744

A Közép-Dunántúl város és térségfejlesztési hálózatainak felmérését és fejlődését szolgáló kutatások

Dr. Rosta Miklós miklos.rosta@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 226
Telefon: +36 1 482 5379, 5536 • Mellék: 5379

3. alprojekt – Társadalmi innovációs hálózatok kutatása

Alprojektvezető

Dr. Hámori Balázs bhamori@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Professzor Emeritus, Egyetemi tanár / Prof. Emeritus, Professor
E épület, 223
Telefon: +36 1 482 5363 • Mellék: 5363

Üzleti Kommunikációs hatékonyság

Dr. habil. Bokor Tamás tamas.bokor@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
E épület
Telefon: +36 1 482 7377

Talk Lab

Dr. Aczél Petra Katalin petra.aczel@uni-corvinus.hu
E épület, 329

ICT és designkommunikáció Living Lab

Dr. Horváth Dóra dora.horvath@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketing- és Designkommunikáció Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 335
Telefon: +36 1 482 5141 • Mellék: 5141
dr. Kő Andrea andrea.ko@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet
Intézetvezető, Egyetemi tanár / Head of Institute, Professor
Sóház, S.120
Telefon: +36 1 482 7416 • Mellék: 7416

Vállalati kooperáció és hálózatosodás

dr. Kő Andrea andrea.ko@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet
Intézetvezető, Egyetemi tanár / Head of Institute, Professor
Sóház, S.120
Telefon: +36 1 482 7416 • Mellék: 7416

Szocio Lab

Dr. Lengyel György gyorgy.lengyel@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
C épület, 528
Telefon: +36 1 482 7332 • Mellék: 7332

Viselkedésgazdaságtani Lab

Dr. Tóth László toth.laszlo@uni-corvinus.hu
E épület, E.214
Telefon: +36 1 482 5137 • Mellék: 5137

Rendezvények, workshopok

Nyitó rendezvény 2017.05.23

EFOP 361 nyitó rendezvény meghívó

Előadások:

dr. Rosta Miklós: Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári Campusán című projekt rövid bemutatása
dr. Hámori Balázs: Innovációs hálózatok: az innováció innovációja
dr. Gelei Andrea: Az üzleti hálózatok kutatásairól

 helyi média megjelenés: 

Sajtóközlemények

2017.02.01

EFOP 361 sajtó közlemény 2017.02.01

                                                                                                         

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.23. - 23:38:28