Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

EFOP-3.6.1-16-2016-00013

Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán  

                      
                                            A projektről


A Projekt célja:

A Budapesti Corvinus Egyetem az EFOP 3.6.1-es pályázaton elnyert forrás segítségével olyan alap- és alkalmazott kutatásokat kíván megvalósítani, amelyek elősegítik a Közép-Dunántúli Régió gazdasági és társadalmi fejlődését, összhangban hazánk intelligens szakosodási stratégiájával. E cél érdekében együttműködést kezdeményezünk a régió üzleti vállalkozásaival, közintézményeivel, civilszervezeteivel.

Az együttműködésbe a Budapesti Corvinus Egyetem mindhárom kara részt vesz, így olyan egyedülálló társadalomtudományi tudásbázisra építkezhetünk, ami példa nélküli ebben a régióban.

A projekt során a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári campusán létrejön egy többfunkciós laboratórium, amely kreativitást ösztönző teret biztosít a négy szektor (üzleti, közigazgatási, civil és felsőoktatási) együttműködésének. E térben modern informatikai és kommunikációs eszközök segítik a kutatókat a munkavégzésben. A laboratóriumok lehetőséget teremtenek viselkedés-közgazdaságtani kísérletek megvalósítására és fókuszcsoportos kutatások végzésére is.

A Budapesti Corvinus Egyetem e pályázat keretében is kiemelt jelentőséget tulajdonít a doktoranduszok, doktorjelöltek és fiatal kutatók bevonására, akik a biztosítékai a kiváló színvonalú kutatási és oktatási tevékenység hosszú távú fenntartásához. A projekt szakmai irányítói az egyetem jelentős vezetői és kutatói tapasztalattal rendelkező munkatársai közül kerültek ki.

Szakmai vezető: Rosta Miklós

AlprojektAlprojektvezető
1. alprojekt – Piaci terméket vagy szolgáltatást előállító hálózatok kutatócsoport Gelei Andrea
2. alprojekt – Közszolgáltatást és szakpolitikákat előállító hálózatok kutatócsoport Péti Márton
3. alprojekt – Társadalmi innovációs hálózatok kutatása Hámori Balázs

EFOP 361 A projekt szakmai koncepciója és kutatócsoportjainak tevékenységei

                              


A projekttel kapcsolatos egyéb adatok

Projekt adatok

Projekt azonosítója:  EFOP-3.6.1-16-2016-00013  
Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán   

  • Megítélt támogatás:  326.820.002 Ft                   
             
  • Projekt tervezett időtartama:  2017.02.01 – 2020.03.31
  • Megvalósítás helyszínei: Budapesti Corvinus Egyetem
                                                   Budapesti Campus: 1093 Budapest, Fővám tér 8.

 

Projektvezetés

Projektmenedzser

Baumgartner László laszlo.baumgartner@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Pénzügy / Pályázati projektmenedzsment
Projektmenedzser / Project Manager
C épület, 622
Telefon: +36 1 482 7728 • Mellék: 7728

Projektasszisztens

Göröcs Regina Eszter regina.gorocs@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Pénzügy / Pályázati projektmenedzsment
Projekt asszisztens / Project Assistant
C épület, 622
Telefon: +36 1 482 7728 • Mellék: 7728

Szakmai kontakt lista

1. alprojekt – Piaci terméket vagy szolgáltatást előállító hálózatok kutatócsoport

Alprojektvezető

Gelei Andrea andrea.gelei@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet / Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
Egyetemi Tanár, PhD / Professor, PhD
E épület, 131/a.
Telefon: +36 1 482 5557 • Mellék: 5557

Globális értékláncok kutatás

Losonci Dávid david.losonci@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet
Intézetigazgató, egyetemi docens / Institute Director, Associate Professor
E épület, 133
Telefon: +36 1 482 5568 • Mellék: 5568

Globális értékláncok strukturális kérdései a Közép-Dunántúli Régióban

Dr. Mitev Ariel Zoltán ariel.mitev@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
E épület, 355
Telefon: +36 1 482 5523 • Mellék: 5326, 5523

Hálózati kapcsolatmenedzsment-rendszer és a digitalizáció

Dr. Czakó Erzsébet erzsebet.czako@uni-corvinus.hu Vállalatgazdaságtan Intézet
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 141
Telefon: +36 1 482 5496 • Mellék: 5496

A kis- és középvállalatok speciális hálózati kérdéseinek vizsgálata

Mike Károly karoly.mike@uni-corvinus.hu
E épület, E.207
Telefon: +36 1 482 5395 • Mellék: 5395

Piaci terméket vagy szolgáltatást előállító hálózatok felépítését irányító szabályrendszerek és normák kutatása

dr. Kállay László Tibor laszlo.kallay@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 329a
Telefon: +36 1 482 5247 • Mellék: 5247

Munkagazdaság-tani kutatások

Lőrincz László laszlo.lorincz@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
Tudományos főmunkatárs / Senior Research Fellow
C épület, 73
Telefon: +36 1 482 5598 • Mellék: 5598

Hálózati tanulás és megújulás

Dr. Szabó Zsolt Roland zsoltroland.szabo@uni-corvinus.hu
E épület, 377
Telefon: +36 1 482 5221 • Mellék: 5221

2. alprojekt – Közszolgáltatást és szakpolitikákat előállító hálózatok kutatócsoport

Alprojektvezető

Dr. Péti Márton marton.peti@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 519
Telefon: +36 1 482 7744 • Mellék: 7744

Az együttműködésen alapuló közszolgálatnyújtás

Bakó Barna barna.bako@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Közgazdaságtan Intézet
Docens / Associate Professor
E épület, 225.1
Telefon: +36 1 482 5165 • Mellék: 5165

A székesfehérvári önkormányzat piacszabályozása

Dr. Gallai Sándor sandor.gallai@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, C.305
Telefon: +36 1 482 7376 • Mellék: 7376

Hálózatok szerepe vállalkozások működésének és betelepülésének támogatásában a Közép-Dunántúl Régió három megyeszékhelyén

Dr. Péti Márton marton.peti@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 519
Telefon: +36 1 482 7744 • Mellék: 7744

A Közép-Dunántúl város és térségfejlesztési hálózatainak felmérését és fejlődését szolgáló kutatások

Dr. Rosta Miklós miklos.rosta@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
E épület, 216
Telefon: +36 1 482 5157 • Mellék: 5157

3. alprojekt – Társadalmi innovációs hálózatok kutatása

Alprojektvezető

Dr. Hámori Balázs bhamori@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 212
Telefon: +36 1 482 5404 • Mellék: 5404

Üzleti Kommunikációs hatékonyság

Dr. Bokor Tamás tamas.bokor@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
C épület, 309
Telefon: +36 1 482 7377 • Mellék: 7377

Talk Lab

Prof.Dr. Aczél Petra petra.aczel@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet
Intézetigazgató / Institute Director
C épület, 307
Telefon: +36 1 482 7374 • Mellék: 7374

ICT és designkommunikáció Living Lab

Dr. Horváth Dóra dora.horvath@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
Habilitált egyetemi docens, Tanszékvezető / Habilitated Associate Professor, Head of Department
E épület, 335
Telefon: +36 1 482 5141 • Mellék: 5141
dr. Kő Andrea andrea.ko@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Informatika Intézet
Intézetvezető, Egyetemi tanár / Head of Institute, Professor
Sóház, S.120
Telefon: +36 1 482 7416 • Mellék: 7416

Vállalati kooperáció és hálózatosodás

dr. Kő Andrea andrea.ko@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Informatika Intézet
Intézetvezető, Egyetemi tanár / Head of Institute, Professor
Sóház, S.120
Telefon: +36 1 482 7416 • Mellék: 7416

Szocio Lab

Dr. Lengyel György gyorgy.lengyel@uni-corvinus.hu Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és Társadalompolitika Tanszék
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
C épület, 408
Telefon: +36 1 482 7321 • Mellék: 7321

Viselkedésgazdaságtani Lab

Dr. Tóth László toth.laszlo@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, E.214
Telefon: +36 1 482 5137 • Mellék: 5137

Rendezvények, workshopok

Nyitó rendezvény 2017.05.23

EFOP 361 nyitó rendezvény meghívó

Előadások:

dr. Rosta Miklós: Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári Campusán című projekt rövid bemutatása
dr. Hámori Balázs: Innovációs hálózatok: az innováció innovációja
dr. Gelei Andrea: Az üzleti hálózatok kutatásairól

 helyi média megjelenés: 

Sajtóközlemények

2017.02.01

EFOP 361 sajtó közlemény 2017.02.01

                                                                                                         

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.20. - 08:06:00