Ugrás a fő tartalomra

Hallgatóknak

Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele és időtartama

A diploma megszerzésének egyik feltétele a szakmai gyakorlat elvégzése, amely 12 hétig tart és az Egyetem és a gazdálkodó/költségvetési szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján teljesíthető. A szakmai gyakorlat jó alkalom arra, hogy a hallgatók megismerkedjenek egy mezőgazdasági vagy ahhoz kapcsolódó vállalat/intézmény szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi mérnöki/közgazdasági munkájukra, valamint alapvető ismereteket szerezzenek a szakirányuknak megfelelő gyakorlati mérnöki/gazdasági feladatokról. A szakmai gyakorlat segítheti a hallgatót a szakdolgozat megírásában is. Szakmai gyakorlat külföldön is végezhető.

A hallgató szakmai gyakorlatát 6 aktív félév teljesítését követően tudja csak megkezdeni. A 12 hetes szakmai gyakorlatot csak egybefüggően, megszakítás nélkül lehet teljesíteni. A szakmai gyakorlat csak egy adott intézménynél teljesíthető, több helyen nem. Fontos továbbá, hogy a fentiek alapján 6 aktív félév teljesítése után (azaz a 7. félévben) a szakmai gyakorlat csak a szorgalmi időszakon kívül végezhető (legkorábban a 6. félév vizsgaidőszakának első napján kezdhető meg, de a NEPTUN-ba csak a 7. félévben kerül majd be).

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ Vidékfejlesztési agrármérnöki szakos hallgatók részére

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos részletesebb, illetve az együttműködési megállapodással kérdések, ügyintézés:

Hallgatói Szolgáltatások, Szakmai Gyakorlati Iroda
bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu
E. épület, I. emelet E.157

Postai úton:
Budapesti Corvinus Egyetem
Hallgatói Szolgáltatások, Szakmai Gyakorlat Iroda
E. épület, I. emelet 157.
Budapest
Fővám tér 8.
1093

A szakmai gyakorlat elvégzésének lépései

 1. A szakmai gyakorlatok szervezése a Tanszéken a szakmai gyakorlat felelőséhez (Balogh Jeremiás Máté, C 308) tartozik, akinél a NPETUN-on keresztül leadott szakmai gyakorlat engedélyérő lap segítségével lehet az adott szakmai gyakorlati helyet jóváhagyatni.
  A jóváhagyásnak a szakmai gyakorlat megkezdését 15 nappal megelőzően kell megtörténnie (külföldi szakmai gyakorlat esetén a megkezdés előtt 30 nappal).
 2. A szakmai gyakorlati hely engedélyezését követően a szakmai gyakorlati helynek együttműködési megállapodást kell kötnie az Egyetemmel. Az együttműködési megállapodást legkésőbb a gyakorlat megkezdése előtt 10 nappal (külföldi gyakorlat esetén 15 nappal) szükséges emailben és postai úton elküldeni a Hallgatói Szolgáltatások, Szakmai Gyakorlati Iroda (bce.szakmaigyakorlat@uni-corvinus.hu, 1093 Budapest, Fővám tér 8. E.157). Az aláírt szerződés hiányában a szakmai gyakorlat nem kezdhető el, illetve annak teljesítése nem fogadható el.
 3. A hallgatónak a NEPTUN-ban ugyanúgy fel kell vennie a szakmai gyakorlatot, mint bármilyen más kurzust, a felvételnél azonban figyelembe kell venni, hogy a szakmai gyakorlat teljesíthető is legyen az adott félévben (ellenkező esetben nem megfelelt minősítés kerül a NEPTUN-ba). A szakmai gyakorlat NEPTUN-ban történő felvételéhez engedély szükséges, amelyet a hallgató külön kérvényez.
 4. A 12 hetes szakmai gyakorlat végén minden hallgatónak két feladata van.

  4.a. Először a munkahelyi vezetővel egy munkahelyi vezetői értékelést (lásd alább a letölthető dokumentumoknál) kell aláíratnia arról, hogy milyen minőségben végezte el a gyakorlatát és ezt a Szakmai Gyakorlat Iroda számára le kell adnia (1 eredeti példány aláírással és pecséttel).

  4.b. Ezen felül minden hallgató a szakmai gyakorlatát követően 10 napon belül (de legkésőbb 15 nappal a záróvizsga időszak kitűzött időpontja előtt) köteles szakmai gyakorlati beszámolót (lásd alább a letölthető dokumentumoknál) készíteni és azt a szakmai gyakorlati felelősnek (Balogh Jeremiásnak) NEPTUN-on keresztül beküldeni.

  A hallgatók a Szakmai gyakorlat lezárása/Request for ending the mandatory internship (Azonosító: KSZGYKV) kérelem alapján tudják benyújtani a szakmai gyakorlat lezárására vonatkozó munkahelyi vezetői értékelést és a szakmai beszámolót. A hallgató által benyújtott kérelem a szakmai gyakorlatért felelős oktatóhoz érkezik bírálatra a Neptun rendszerben. A munkahelyi vezetői értékelést és a szakmai beszámolót a kérelem mellékleteként tudják megtekinteni. Kérjük, hogy a Vélemény menübe tüntessék fel a feltöltött dokumentumok alapján a szakmai gyakorlat tantárgyra adott érdemjegyet, valamint ha elutasításra kerül a kérelem, az elutasítás indokát is. Amennyiben a kérelem elfogadásra kerül, úgy kérjük a Neptun rendszerben rögzítse a hallgatónál a Szakmai gyakorlat tantárgy eredményét.

  A munkahelyi vezetői értékelést a szakmai beszámolóval együtt kell a hallgatónak feltölteni a Neptun felületén lévő “Szakmai Gyakorlat Lezárása” kérvény mellékleteként, a gyakorlat utolsó napjától számított 5 munkanapon belül.

  A kötelező szakmai gyakorlatra vonatkozó érvényes egyetemi szabályozás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari (TVSZ) hatályos mellékletében található.

A tanszék szakmai gyakorlati beszámoló követelményei

Tartalmi követelmények

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek egy mezőgazdasági vagy ahhoz kapcsolódó vállalat/intézmény szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi mérnöki/közgazdasági munkájukra, valamint alapvető ismereteket szerezzenek a szakirányuknak megfelelő gyakorlati mérnöki/gazdasági feladatokról. Ennek keretében a megszerzett tapasztalatokat az alábbi szempontok szerint kell bemutatniuk.

 • Miért választotta az adott vállalatot/intézményt?
 • Mutassa be a vállalatot/intézményt röviden!
 • Az Egyetemen tanultak hogyan jelentek meg munkája során? Hogyan látja az elméleti és gyakorlati oldal kapcsolatát?
 • Hogyan érezte magát a munkahelyén, milyen tapasztalatokat szerzett?
 • Milyen problémákat látott a vállalat/intézmény működésében és azokat hogyan orvosolná?
 • Írja le egy átlagos hetének menetét a munkahelyén!
 • A végső beszámolót legkésőbb a szakmai gyakorlat befejezésétől számított 10 munkanapon belül el kell készíteni és azt a szakmai gyakorlat egyetemi felelősének elektronikusan a vezetői értékeléssel együtt megküldeni.

Formai követelmények

A dolgozatot Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sortávval, A4-es lapformátumban, körben 2,5 cm-es margóval kell készíteni, legalább 10 oldal (mellékletek nélkül) terjedelemben. Az egyes fejezet illetve alcímek vastagítva legyenek kiemelve. Minden táblázatot illetve ábrát (ha van ilyen) sorszámozni kell. Külön sorszámozzuk a táblázatokat és külön az ábrákat, mindkét esetben 1-től indulva. Mind a táblázatoknál, mind pedig az ábráknál azok alatt fel kell pontosan tüntetni a forrást is.

TDK

A Corvinus Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján az Agrárgazdaságtan Tanszék minden évben meghirdeti az Agrárgazdaságtan Szekciót.

A szekció a széles értelemben vett agrárgazdaságtan és agrobiznisz területeit foglalja magában. A hagyományos agrárgazdasági termékpálya-elemzésektől, egyes mezőgazdasági vállalkozások menedzsmentkérdéseinek elemzésén, a vidékfejlesztésen és az agrárpolitika vizsgálatán át a bioenergia és a mezőgazdaság kapcsolatáig számos témakörrel foglalkozik. A szekcióban minden olyan hallgatót szívesen látunk, aki megfelelő tudást és elkötelezettséget érez magában az agrárgazdaságtan egyes területeinek tudományos igényű vizsgálatához.

Korábbi TDK szekcióinkon eredményes hallgatóink jelentős sikereket értek el az Országos TDK-n is, amivel nem csak saját maguknak, hanem az Egyetemnek és a Tanszéknek is jelentős hírnevet szeretek. Korábbi nyertes dolgozatokból számos tudományos publikáció is született.

Minden alap- és mester-szakos hallgatót szeretettel várunk, aki szeretné tudását és eddigi eredményeit egy szakmai zsűri előtt is próbára tenni. A TDK dolgozat elkészítése számos előnnyel jár (lásd lentebb), mely jelentős segítséget nyújthat a későbbiekben elvégzendő feladatok (többek között szakdolgozat, diplomamunka, vagy akár PhD disszertáció megírása) elvégzésében is. A TDK tanszéki felelőse Dr. Török Áron, őt lehet keresni a témában.

A TDK írás előnyei

 1. Érdekel egy téma, amiben jobban el szeretnék mélyedni.
 2. Szeretnék „tét” nélkül előzetes véleményt kapni a későbbi szakdolgozatomról/diplomamunkámról. Sőt a szakdolgozat, illetve annak védése kiváltható TDK-n való jó szerepléssel
 3. Szeretném magam tudományos területen megmérettetni másokkal
 4. Később mesterképzésre/PhD-ra szeretnék jelentkezni
 5. Bekapcsolódás az egyetemi tudományos életbe, illetve az Agrárgazdaságtan tanszék kutatásaiba
 6. A helyezettek számára lehetőség van az OTDK-n való indulásra és azon szakmai, valamint közösségépítő programokon részt venni
 7. A különböző ösztöndíjak vagy a kollégiumi jelentkezés során plusz ponttal jár a TDK-n való részvétel/elért helyezés

TDK tanszéki felelőse

Dr. Török Áron aron.torok@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Agrárgazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 306/A
Telefon: +36 1 482 7204 • Mellék: 7204

Demonstrátori rendszer

Mi az a demonstrátori rendszer?

Az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék a demonstrátori rendszert egyfajta tehetséggondozásnak tekinti, mely során a demonstrátorok számára személyre szabott konzultációkon és együttműködésen keresztül, a hagyományos oktató-diák kooperáción túlmutatóan kívánja bevonni az önként jelentkező hallgatókat a Tanszéken futó számos kutatásba, továbbá lehetőséget kínál az oktatási tevékenységbe való kismértékű bekapcsolódásra, illetve az egyetemi adminisztrációs és kapcsolatépítési folyamatokba való betekintésre.

Miért érdemes demonstrátornak lenni?

A demonstrátori pozíció a presztízsértékén túl előnyt jelent bizonyos ösztöndíjak megszerzésénél, továbbá az intenzív szakmai munka eredményeként lehetőséget jelent magas színvonalú TDK dolgozat elkészítésére, illetve az átlagos elvárásokon messze túlmutató színvonalú diplomamunka megírására.

Ki lehet demonstrátor?

Bárki, aki a Budapesti Corvinus Egyetemen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a kumulált tanulmányi átlaga magasabb, mint 3,00; továbbá elhivatottságot érez magában, hogy a kötelező tanulmányain túl bekapcsolódjon az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék szakmai életébe. Jellemzően III. évfolyamos Vidékfejlesztési Agrármérnök BSc szakos hallgatók szokták a demonstrátori feladatokat ellátni.

Mi a felvételi eljárás menete?

A demonstrátori kinevezés egy-egy tanulmányi félére szól, amihez a jelentkezési határidő minden évben június végén, illetve december közepén van. Egy adott pozícióra való Kérdés esetén Török Áront szükséges keresni.

Várjuk az érdeklődő jelentkezőket!

Demonstrátor típusFeladatkörökTervezett létszámFelvételnél előnyt jelent
Vállalati kapcsolatokért felelős demonstrátorRendezvények szervezése, vállalati kapcsolatok erősítése1Corvinus Agribusiness diákszervezetnél betöltött vezetői pozíció
Social media felelős demonstrátorTanszéki honlap, facebook oldal és twitter frissítése1Social media gyakorlat
Klasszikus demonstrátorRészvétel a tanszéki kutatásokban, oktatásban, adminisztrációban3Magas kumulált tanulmányi átlag
„Továbbfutó” demonstrátorKorábbi tevékenységek folytatása1-2Korábbi sikeres demonstrátori tevékenység
Dr. Török Áron aron.torok@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Agrárgazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
C épület, 306/A
Telefon: +36 1 482 7204 • Mellék: 7204

Alumni

2006 óta működő alap- és mesterszakunkont több százan szereztek diplomát, így pár éve létrehoztunk egy Facebook oldalt, hogy kapcsolatot tarthassunk minden végzett hallgatónkkal. Az alábbi linken elérhető az Alumni oldalunk.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.20. - 16:14:30