Budapesti Corvinus Egyetem ×

Megújulási Projektek

A Corvinus Megújulási Program végrehajtása kilenc projekt keretében zajlik. A projektek a szakterületi vezető irányításával, az érintett kollégák minél szélesebb körű bevonásával működnek.

Oktatásfejlesztés Projekt

Vezető: Szabó Lajos György, oktatási rektorhelyettes

Az oktatásfejlesztési projekt keretében új szakok indításával és a már meglévők átalakításával megújul az Egyetem által kínált alap-, mester- és posztgraduális programportfólió. A szakmegújítási program tanulási eredményalapú szemléletben zajlik, kiemelt eleme a hallgatói, volt hallgatói és munkaerőpiaci visszajelzések beépítése.

Első lépésben alapképzésben a politika, filozófia, gazdaság, az üzleti adattudomány, mesterképzésben a nemzetközi fejlesztés, politikai gazdaságtan, viselkedéselemző szakok, posztgraduális szinten pedig a projektmenedzsment szakirányú továbbképzés létesítését, majd indítását kezdeményezi a Corvinus. Az átfogó szakmegújítási program keretében öt szak átalakítása zajlik: alapképzésben az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás szakok, mesterképzésben a közgazdasági elemző szak, míg executive képzésben az executive MBA szak.


Kutatásfejlesztés Projekt

Projektvezető: Vastag Gyula, kutatási rektorhelyettes

A kutatásfejlesztési projekt keretében megújul az Egyetem kutatásösztönző és kutatástámogatási rendszere.


Faculty Development Projekt

Projektvezető: Mike Károly, akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettes

A projekt keretében megújul az akadémiai életpálya modellje, valamint folyamatosan érkeznek a nemzetközi kollégák. 


HR és Szervezetfejlesztés Projekt

Projektvezető: Csentericsné Arnold Zsuzsanna, HR vezető,

Barta Márton, stratégiai és szervezetfejlesztési vezető

A projekt keretében megújul az Egyetem stratégiai menedzsment keretrendszere, toborzási, teljesítményfejlesztési, valamint képzési és fejlesztési rendszere.


Nemzetközi Kapcsolatok Fejlesztése Projekt

Projektvezető: Zoltayné Paprika Zita, nemzetközi kapcsolatok vezető

A projekt keretében zajló munka alapján válhat a Corvinus (AACSB, AMBA, EFMD által akkreditált) „háromkoronás” üzleti képzést nyújtó intézménnyé, létrejön a közép-európai egyetemek együttműködését elmélyítő hálózat (Central European Network of Universities), folyamatosan növekszik a rangos külföldi egyetemekkel közös képzések száma.


Vállalati és Intézményi Kapcsolatok Fejlesztése Projekt

Projektvezető: Stukovszky Tamás, vállalati és intézményi kapcsolatok vezető

A projekt keretében megújulnak a Corvinus és az üzleti, államigazgatási és civil szféra közötti együttműködés keretei. A megújuló keretek alapján válik lehetségessé a Corvinus és a legkiemelkedőbb magyar vállalatok, közintézmények közötti átfogó, tudásközpontú partnerség.


Hallgatói Szolgáltatások Fejlesztése Projekt

Projektvezető: Major Péter, hallgatói szolgáltatások vezető

A projekt keretében megújulnak a tanulmányi- és ösztöndíj-ügyintézés keretei, szélesebb körűvé válnak a hallgatók számára elérhető karrier-, tanulás- és mentálhigiéniás támogatási lehetőségek, a teljes hallgatói életúthoz kapcsolódó, átfogó digitalizációs program valósul meg, megújulnak a Corvinus Alumni közösséggel való kapcsolattartás keretei, új közösségi terek jönnek létre.


Belső Szolgáltatások Fejlesztése Projekt

Projektvezető: Czinderi Gábor, infrastrukturális szolgáltatások vezető

A projekt keretében ügyfélbaráttá és digitálissá válnak az Egyetem belső szolgáltatásai (jogi ügyek, munkaügyek, beszerzés, utazásszervezés).


Kommunikáció Fejlesztése Projekt

Projektvezető: Apáti-Tóth Kata, kommunikációs vezető

A projekt keretében megújul az Egyetem arculata, digitális kommunikációs csatornái.   

Vágólapra másolva