Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - dr. Vékony Dániel

Adatok

dr. Vékony Dániel

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék
adjunktus
1983.02.18.
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2001 - 2005
  Budapesti Gazdasági Főiskola KVIFK, Vendéglátó és Szálloda szak (A)
 • 2006 - 2008
  Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2017, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2008 - 2010
  Morgan Stanley, Elemző/Analyst
 • 2012 - 2013
  Cold War History Research Center, Budapest, Hungary, Koordinátor/Coordinator
 • 2013 - 2018
  International Business School, Budapest, Hungary, senior lecturer
 • 2018 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
 • 2020 -
  Külügyi és Külgazdasági Intézet, Külső szakértő
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2012, 2 hónap
  Marokkó, Rabat
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
német
felső
felső
felső
Nem
francia
közép
közép
közép
Nem
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
 • Nyelv: francia
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
Kutatás, szakértői tevékenység

Szakmai Kommunikáció, Academic Writing and Communication, GOs and NGOs in Global Context, Islam in Europe

Társadalomtudományok

Iszlám és muszlimok Európában, multikulturális együttélés, kolletkív emlékezet, egyház és állam viszonya a poszt-szekuláris közegben
Fontosabb kutatások
 • 2018 - , Horizon 2020 project “Radicalisation, Secularism and the Governance of Religion: Bringing together European and Asian Perspectives (GREASE)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió
  További információk a kutatásról: http://grease.eui.eu/
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: C
  Szobaszám: 515
  Mellék:
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
daniel.vekony@uni-corvinus.hu
Personal data

dr. Vékony Dániel

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Institute of International, Political and Regional Studies / Department of International Relations
Senior lecturer
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2001 - 2005
  Budapest Business School, Hospitality (A)
 • 2006 - 2008
  Corvinus University of Budapest, International Relations (B)
 • 2010 - 2017
  Corvinus University of Budapest, International Relations (F)
Scientific degrees and awards
 • 2017, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2008 - 2010
  Morgan Stanley, Analyst
 • 2012 - 2013
  Cold War History Research Center, Budapest, Hungary, Coordinator
 • 2013 - 2018
  International Business School, Budapest, Hungary, Senior Lecturer
 • 2018 -
  Corvinus University of Budapest, Senior Lecturer
 • 2020 -
  Hungarian Institue of Foreign Affairs and Trade, External Researcher
Important study tours, delegacies
 • 2012, 2 Months
  Rabat, Morocco
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Advanced
Advanced
Advanced
No
French
Intermediate
Intermediate
Intermediate
No
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: No
 • Language: French
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
Research, professional activity

Szakmai Kommunikáció, Academic Writing and Communication, GOs and NGOs in Global Context, Islam in Europe

social science

Islam and Muslims in Europe, multicultural coexistence, collective memory, church-state relations in the post-secular environment
Major research projects
 • 2018 - , Horizon 2020 project “Radicalisation, Secularism and the Governance of Religion: Bringing together European and Asian Perspectives (GREASE)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Union
  Further info about research: http://grease.eui.eu/
Contacts
Location at the university
 • Building: C
  Room number: 515
  Extension:
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
daniel.vekony@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard