Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Vaskövi Ágnes

Adatok

Vaskövi Ágnes

Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet / Pénzügy Tanszék
tanársegéd
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2015 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdasági és Gazdaságinformatikai Doktori Iskola (F)
 • 2004 - 2006
  Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar (másoddiplomás képzés) (B)
 • 1996 - 2002
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási Kar, Pénzügyi Befektetés-elemző és Kockázatkezelő (B)
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2007 - 2015
  MKB Bank Zrt., Osztályvezető – Ingatlanfinanszírozás
 • 2006 - 2007
  K&H Bank Zrt., Osztályvezető – Kereskedelmi ingatlan finanszírozás
 • 2000 - 2005
  Indotek Befektetési Holding Zrt., Osztályvezető – Business Planning
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2001, 5 hónap
  Aarhus School of Business, Dánia
 • 2002, 5 hónap
  Wirtschaftsuniversität Wien, Austria
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
magyar
felső
felső
felső
Igen
angol
felső
felső
felső
német
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: magyar
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Vállalati pénzügyek, Pénzügytan, Banküzemtan, Többváltozós Statisztikai Modellezés

Közgazdaságtudományok

Életpálya pénzügyei az idősödő társadalmakban

Kamatkockázat és banki jövedelemváltozás binomiális kamatfára épülő hozamgörbék esetén; Archív adatbázisok dinamikus monitorozása
Fontosabb kutatások
 • 2017 - 2020, Halandósági modellezés: sztochasztikus módszerek és számítógépes megoldások ideértve a fenntarthatóság szempontjából érintett alkalmazási területeket is (nyugdíj, öngondoskodás)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap
  További információk a kutatásról: EFOP-3.6.2-16-2017-00017
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület
  Szobaszám: 239. és 221.2
  Mellék: 5560
  Fővonal: 482-5560
  Fax:
  Belső fax:
agnes.vaskovi@uni-corvinus.hu

2021/22-es tanév őszi félév: Szerda 13:40-15:10 (Teamsen, előzetes emailes bejelentkezéssel)
Personal data

Vaskövi Ágnes

Egyetemi tanársegéd / Assistant Lecturer
Institute of Finance, Accounting and Business Law / Department of Finance
Assistant lecturer
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2015 -
  Corvinus University of Budapest, Doctoral School of Economics, Business and Informatics (F)
 • 2004 - 2006
  Budapest Tech Polytechnical Institution, John von Neumann Faculty of Informatics (B)
 • 1996 - 2002
  Corvinus University of Budapest, MSC / Financial Investment Analysis and Risk Management (B)
Career
Workplaces
 • 2007 - 2015
  MKB Bank, Unit Head - Real Estate Finance
 • 2006 - 2007
  K&H Bank, Unit Head - Commercial Real Estate Finance
 • 2000 - 2005
  Indotek Group, Department Head - Business Planning
Important study tours, delegacies
 • 2001, 5 months
  Aarhus School of Business, Denmark
 • 2002, 5 months
  University of Economics, Vienna, Austria
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
Hungarian
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
English
Advanced
Advanced
Advanced
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: Hungarian
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Finance, Corporate Finance, Banking, Multivariate Data Analysis

economics

Long term financing in the aging societies, personal financies

Interest rate risk (binomial yield-curve modelling); Dynamic monitoring of archive date-bases
Major research projects
 • 2017 - 2020, Sustainable, intelligent and inclusive regional and city models, Longevity research group
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EFOP-3.6.2-16-2017-00017
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
Contacts
Location at the university
 • Building: Main building
  Room number: 221.2 and 239
  Extension: 5560
  Main line: +36-1-485-5560
  Fax:
  Internal fax:
agnes.vaskovi@uni-corvinus.hu

Fall semester 2021: Wednesdays 13:40-15:10 (Teams, prior registration required)
Copied to clipboard