Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - dr. Sárvári Balázs

Adatok

dr. Sárvári Balázs

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Közgazdaságtan Intézet
adjunktus
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2004 - 2010
  Budapesti Corvinus Egyetem, közgazdasági szak: piacelemző főszakirány;gazdaságpolitika és irányítás mellékszakirány (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2018, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 2014 - 2018
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 2015 - 2015
  Magyar Tudományos Akadémia, KRTK, VGI, tudományos segédmunkatárs
 • 2015 - 2017
  Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, meghívott előadó
 • 2013 - 2014
  Mathias Corvinus Collegium , meghívott előadó
 • 2008 - 2009
  Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola , tanár
 • 2007 - 2008
  BCE, Közigazgatás-tudományi Kar, Magánjogi Tanszék , tanár
 • 2017 -
  Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium, Rektor
 • 2018 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi adjunktus
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2017 -
  Kari Tanács tagja
 • 2017 -
  Nemzetközi tanulmányi felelős
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2014, 5 hónap
  Financial University under the Government of the Russian Federation
 • 2018, 2 hét
  Raisina Dialogue
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2013, 1. helyezés az Egészségügy és közgazdaságtan c. konferencián Dr. Gámán Györggyel közösen A májdonációs aktivitás Magyarországon c. előadásért
  Semmelweis Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2018, Legjobb előadó
  Hallgatói Önkormányzat (BCE)
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
olasz
közép
közép
közép
latin
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: olasz
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: latin
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Mikroökonómia, Politikai gazdaságtan, Nemzetközi politikai gazdaságtan; Kínai gazdaságpolitika

Közgazdaságtudományok

A fenntarthatóság közgazdaságtana, Kínai gazdaságpolitika

Magaskultúrák gazdasági vonatkozásai
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2016 - , Főszerkesztő-helyettes, a szerkesztőség tagja, vezetője
  magyar nyelvű
 • 2016 - , , a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
  idegen nyelvű
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Főépület (E)
  Szobaszám: 225/a
  Mellék: 5165
  Fővonal:
  Fax: 5027
  Belső fax:
balazs.sarvari@uni-corvinus.hu

Hétfő 17.00-18.30
Personal data

dr. Sárvári Balázs

Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
Institute of Economics
Assistant professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2004 - 2010
  Corvinus University of Budapest, Specialization in EconomicsMajor: Market AnalysisMinor: Economic Policy & Management (B)
Scientific degrees and awards
 • 2018, PhD
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2014 - 2018
  Corvinus University of Budapest, Assistant Professor
 • 2015 - 2015
  Hungarian Academy of Sciences; Centre for Economic and Regional Studies; Institute of World Economics, Junior Research Fellow
 • 2015 - 2017
  Saint Ignatius Jesuit College, Lecturer
 • 2013 - 2014
  Mathias Corvinus Collegium , Lecturer
 • 2008 - 2009
  Economics Politechnicum Secondary School & Technical College, Teacher
 • 2007 - 2008
  CUB, Faculty of Public Administration , Teacher
 • 2017 -
  Saint Ignatius Jesuit College for Advanced Studies, Rector
 • 2018 -
  Corvinus University of Budapest, Senior Lecturer
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2017 -
  Member of the Council of Corvinus School of Economics
 • 2017 -
  International Education Program Coordinator
Important study tours, delegacies
 • 2014, 5 months
  Financial University under the Government of the Russian Federation
 • 2018, 2 weeks
  Raisina Dialogue
Díjak, címek, kitüntetések
 • 2013, 1st Award of Healthcare and Economics Interdisciplinary Conference with research: Liver Donation in Hungary; with Dr. Gámán, György
  Semmelweis University and Corvinus University of Budapest
 • 2018, Best Lecturer
  Students' Council (CUB)
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Italian
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Latin
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: Italian
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Latin
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Microeconomics, Political Economy; International Political Economy; Economic Policy of China

economics

Economics of Sustainability, Economic Policy of China

High Cultures Economic Relevance
Board memberships and positions
Contacts
Location at the university
 • Building: Main Building (E)
  Room number: 225/a
  Extension: 5165
  Main line:
  Fax: 5027
  Internal fax:
balazs.sarvari@uni-corvinus.hu

Monday 17.00-18.30
Copied to clipboard