Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Back to contacts

CV - Molnár Gábor Tamás

Adatok

Molnár Gábor Tamás

Egyetemi Tanársegéd
Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
Corvinus Doktori Iskolák / Politikatudományi Doktori Iskola
tanársegéd
1991
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 2016 - 2019
  Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudomány (D)
Szakmai életút
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 2015, Erasmus félév
  Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
magyar
anyanyelvi
anyanyelvi
anyanyelvi
Igen
angol
felső
felső
felső
Igen
portugál
közép
közép
felső
német
alap
közép
közép
Nem
Nyelvismeret
 • Nyelv: magyar
  Beszéd: anyanyelvi
  Írás: anyanyelvi
  Olvasás: anyanyelvi
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: portugál
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: német
  Beszéd: alap
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?: Nem
Kutatás, szakértői tevékenység

Intézményi közgazdaságtan, Közösségi gazdaságtan, Racionális választások, Módszertan

Politikatudományok

Üzleti és szakmai szerveződések intézményesülése és közpolitikai szerepe, Politikatudomány intézményesülése és közpolitikai szerepe

Magyar politikai elit
Fontosabb kutatások
 • 2016 - 2021, Professionalization and Social Impact of European Political Science
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: COST Action CA15207
  További információk a kutatásról: http://proseps.unibo.it/
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: E épület
  Szobaszám: 244.1
  Mellék:
  Fővonal:
  Fax:
  Belső fax:
gabortamas.molnar@uni-corvinus.hu
Personal data

Molnár Gábor Tamás

Assistant Lecturer
Institute of Economics and Public Policy / Department of Public Policy and Management
Corvinus Doctoral Schools / Doctoral School of Political Science
Assistant lecturer
1991
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2013 - 2016
  Corvinus University of Budapest, Political Science (D)
Career
Important study tours, delegacies
 • 2015, Erasmus semester
  Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
Hungarian
Native
Native
Native
Yes
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Portuguese
Intermediate
Intermediate
Advanced
German
Basic
Intermediate
Intermediate
No
Language skills
 • Language: Hungarian
  Speaking: Native
  Writing: Native
  Reading: Native
  Media appearance: Yes
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: Portuguese
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
Research, professional activity

Institutional economics, Public economics, Rational choice

Institutionalisation and governance role of business and professional associations, Institutionalisation and policy relevance of political science

Hungarian political elites
Major research projects
 • 2016 - 2021, Professionalization and Social Impact of European Political Science
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: COST Action CA15207
  Further info about research: http://proseps.unibo.it/
Contacts
Location at the university
 • Building: E
  Room number: 244.1
  Extension:
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
gabortamas.molnar@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard