Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Jump to main content
Back to contacts

CV - Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna

Personal data

Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna

Egyetemi tanár / Professor
1962
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1981 - 1986
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Közgazdász-tanár (egyetemi)
Scientific degrees and awards
 • 2002, PhD
  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
 • 2015, Dr.Habil
  Budapesti Corvinus Egyetem
Career
Workplaces
 • 2018 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet, egyetemi tanár
 • 2017 -
  Nemzetközi Kapcsolatok és Potikiatudomány DI, Geopolitika és Fenntartható Fejlődés Program, DI programigazgató
 • 2003 - 2015
  Budapesti Corvinus Egyetem, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék, tanszékvezető
 • 2002 - 2015
  Budapesti Corvinus Egyetem, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék, egyetemi docens
 • 1996 - 2002
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék, egyetemi adjunktus
 • 1986 - 1996
  Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari Technológiai és Áruismereti Tanszék, egyetemi tanársegéd
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2001 - 2013
  Gazdálkodástudományi Kar Kari Tanácsának választott tagja
 • 2015 - 2019
  BCE, Fenntarthatósági Bizottság, elnök
 • 2016 - 2019
  Kari Tanács tag, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar
 • 2017 -
  programigazgató, NKPDI Geopolitika és Fenntartható Fejlődés Program
 • 2018 - 2021
  A Geopolitikai Tanácsadó Testület BCE-s delegáltja
 • 2017 -
  Az NKPDI Doktori Tanácsának tagja
Membership in board of supervision and directors
 • 2011 -
  Országos Környezetvédelmi Tanács, a tudományos oldal képviselője
Important study tours, delegacies
 • 1997, 4 hónap
  Stirling-i Egyetem (UK)
 • 1995, 1 hónap
  Wirtschaftsuniversität Wien
Awards, titles, honors
 • 2023, Corvinus Aranyérem
  BCE Rektor
 • 2020, Egyetemért Emlékérem
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2009, Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
  A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere
 • 1999, Kitüntető oklevél
  BCE Rektor
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
No
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
Research, professional activity

környezetgazdaságtan; környezetértékelés,

organization science

Fenntartható fogyasztói magatartás. A természeti erőforrások pénzbeli értékelésére alkalmas eljárások elmélete és gyakorlata, elsősorban a feltételes választás módszere.

A természeti erőforrások pénzbeli értékelésére alkalmas eljárások elmélete és gyakorlata, elsősorban a feltételes értékelés módszere
Major research projects
 • 2019 - 2020, Zöld pénzügyek
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Magyar Nemzeti Bank
  Further info about research: A GDP alternatíváinak vizsgálata, különös tekintettel a környezeti mutatókra
 • 2018 - 2020, KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 számú kiemelt projekt, egyik fő feladata a hazai viszonyok között kiemelt fontossággal bíró ökoszisztéma-szolgáltatások országos térképezése és értékelése (Nemzeti Ökoszisztéma-szolgáltatás Térképezés és Értékelés; NÖSZTÉP)
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Agrárminisztérium
  Further info about research: Három ökoszisztéma-szolgáltatás (klímaszabályozás, rekreáció, árvízi kockázat csökkentése) közgazdasági értékelése lehetőségeinek feltárása, pénzbeli értékelése
 • 2017 - 2019, KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 számú kiemelt projekt, egyik fő feladata a hazai viszonyok között kiemelt fontossággal bíró ökoszisztéma-szolgáltatások országos térképezése és értékelése (Nemzeti Ökoszisztéma-szolgáltatás Térképezés és Értékelés; NÖSZTÉP)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Agrárminisztérium
  Further info about research: horizontális szakértő
 • 2016 - 2018, OTKA K-120183 „Szándékos költségáthárítás a döntéshozatalban”
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA/NKHI
  Further info about research: Kérdőíves felméréssel azt kerestük, hogy a fiatalok (egyetemisták) milyen mértékben hajlandóak áttérni egy olyan technológiai megoldás alkalmazására, mely nyilvánvalóan előnyös a számukra, ám ez az előny a költségek másokra terheléséből (externalizálásából) származik. Az új technológiai lehetőségre való „áttérési hajlandóságot” a költségáthárítás egyfajta erkölcsi/etikai elfogadásaként is értelmezhetjük. A problémát a kutatásunk során a kérdőívben az élelmiszertermelésre alkalmaztuk, de természetesen teljesen más területen is értelmezhető. Jelentős újításnak számít, hogy a költségek áthárítását nem csak pénzben, hanem munkaidőben kifejezve is vizsgáltuk.
 • 2009 - 2011, WateRisk
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: NKTH
  Further info about research: A 2009-2011-ben futó projekt az NKFT támogatásával valósult meg. Az interdiszciplináris projekt elsődleges célja volt egy olyan döntéstámogató szoftver kifejlesztése, amely a szélsőséges vízkészlet-jelenségek kezelését megkönnyíti, optimalizálja műszaki, gazdasági, társadalmi, így fenntarthatósági szempontból is. A tanszéki munkacsoport feladatát a modell gazdasági és társadalmi szempontokkal történő kiegészítése jelentette, amely a kockázatokat jelentős mértékben befolyásolja. A projekt során alternatív jövőképek és szcenáriók mentén kezeltük a lehetséges változásokat és azok következményeit. A gazdasági modul keretén belül szélesíteni kívántuk a természeti tőke értékeinek figyelembevételét. A projekt keretében a kiválasztott mintaterületeken élő lakosság alkalmazkodási hajlandóságát vizsgáltuk a szélsőséges időjárási jelenségek és a klímaváltozás kapcsán Q-módszerrel, valamint a természetközeli területek nagyságának kiterjesztésével kapcsolatos fizetési hajlandóságot, a feltételes értékelés eljárásával. Kísérletet tettünk a környezeti költség-haszon elemzés alkalmazására is. Részt vettem a projekt megírásában, szakmailag vezettem a projektet, valamint kutatóként is közreműködtem.
 • 2009 - 2011, Fenntartható termelés, fogyasztás és kommunikáció; Környezeti nevelés részprojekt
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Norway Grant
  Further info about research: A kutatás a környezeti nevelés hatását vizgálta a diákok környezettudatosságával összefüggésben.
 • 2009 - 2009, Zajvédelmi intézkedések költség-haszon elemzése
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Fővárosi Önkormányzat
  Further info about research: Zajvédelmi intézkedések haszonértékelése a haszonátvitel módszerével. Konkrét mintaprojektek érintettségi térképe és különböző műszaki alternatívák költségei alapján számítások elvégzése.
 • 2008 - 2009, Fenntartható fogyasztói magatartás
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 2007 - 2007, Víz Keretirányelv végrehajtása II. fázis
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: ÖKO Zrt.
  Further info about research: Két mintaterületen (Túr, Kállay-főfolyás) fizetési hajlandóság vizsgálat a feltételes értékelés használatával és a haszonátvitel lehetőségének elemzése
 • 2006 - 2008, AquaMoney
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: EU
  Further info about research: 16 ország szeakértőinek részvételével módszertani útmutató kidolgozása a Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítésére.Egy hazai vízgyűjtőn fizetési hajlandóság vizsgálat a feltételes választás eljárásnak alkalmazásával
 • 2006 - 2007, A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret és az ehhez kapcsolódó operatív programok stratégiai környezeti vizsgálata
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: NFÜ
  Further info about research: A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret és az ehhez kapcsolódó operatív programok stratégiai környezeti vizsgálata, különös tekintettel a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra
 • 2006 - 2006, A Környezeti Operatív Program stratégiai környezeti vizsgálata
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: KvVM
  Further info about research:
 • 2004 - 2005, A szennyvíziszap-kezelés és –elhelyezés közgazdasági értékelése az iszap hasznosítási lehetőségeinek figyelembevételével
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2005 - 2005, Az EU 2007-2013 költségvetéséhez agrár-környezetgazdálkodási javaslat kidolgozása
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: KvVM Természetvédelmi Hivatala
  Further info about research:
 • 2003 - 2004, Gazdasági elemzés a Rába folyó új folyógazdálkodási tervével kapcsolatban az EU Víz Keretirányelvének megfelelően
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: ÉDUVIZIG
  Further info about research: A kutatás keretében több alternatív folyógazdálkodási terv költség-haszon elemzése
 • 2003 - 2003, A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése természeti tőkére gyakorolt hatásának vizsgálata a tározók különböző megoldásainál
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: NFH
  Further info about research:
 • 1999 - 1999, a Szigetköz természeti tőkeérték csökkenésének vizsgálata a meanderező megoldás esetére
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1998 - 1998, a Szigetköz természeti tőkeérték csökkenésének vizsgálata a ‘C’ variáns esetére
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2018 - 2021, Az NKMDI geopolitikai programjának támogatása a PADE/PAIGEO részéről
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: PADE/PAIGEO
  Further info about research: 2018 elején a 2017-ben megkapott támogatás menedzselése, 2018-ban az új pályázat megírása, a szakmai tartalmak megvalósítása (ösztöndíj, konferencia szervezése, tananyagfejlesztés, konferencia-részvétel támogatása)
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 1986 - , tag,
  Szervezési és Vezetési Társaság,
 • 1988 - , tag,
  Környezeti Menedzsment és Jog Egyesület (EMLA),
 • 2004 - , tag,
  Magyar Közgazdasági Társaság Környezetgazdasági Szakosztálya,
 • 2007 - , tag,
  Ipari Ökológiai Társaság,
 • 2011 - , tag,
  Országos Környezetvédelmi Tanács,
Expert consultancy activities
 • 2009 - 2010
  KvVM, KEOP 6.1.0 és KEOP 6.2.0 pályázatok bíráló bizottságának tagja
Contacts
Location at the university
 • Building: C épület
  Room number: C 302
  Extension: 7709
  Main line: 482-7709
  Fax:
  Internal fax:
zsuzsanna.szerenyi@uni-corvinus.hu

A honlap szerint
Personal data

Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna

Egyetemi tanár / Professor
1962
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1981 - 1986
  Karl Marx University, economist teacher (egyetemi)
Scientific degrees and awards
 • 2002, PhD
  Corvinus University of Budapest
 • 2015, Dr.Habil
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 2018 -
  Corvinus University Department of Geography, Geoeconomy and Sustainable Development, professor
 • 2002 - 2018
  Corvinus University Department of Environmenal Economics and Technology, associate professor
 • 2003 - 2015
  Corvinus University Department of Environmenal Economics and Technology, head of department
 • 1996 - 2002
  Corvinus University Department of Environmenal Economics and Technology, assistant professor
 • 1986 - 1996
  Corvinus University Department of Environmenal Economics and Technology, assistant
Membership in board of supervision and directors
 • 2011 -
  National Environmental Council, representative of the scientific side
Important study tours, delegacies
 • 1997, 4 months
  University of Stirling (UK)
 • 1995, 1 month
  Wirtschaftsuniversität Wien
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

environmental economics, economic valuation of natural resources, sustainable consumer behaviour, sustainability

organization science

Sustainable consumer behaviour, valuation of ecosystem services

Sustainable consumer behaviour, valuation of ecosystem services
Major research projects
 • 2019 - 2021, ”Strategic investigations on the long-term preservation and development of natural heritage of community importance and on the implementation of the EU Biodiversity Strategy 2020 objective”
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Regional Developmental Funds as part of the Széchenyi 2020, the Environmental and Energy Efficiency Operative Program
  Further info about research: The economic valuation of three different ecosystem services, namely recreation, climate change, flood risk
 • 2019 - 2020, Green finance
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: National Bank of Hungary
  Further info about research: The examination of the alternative measurements of GDP
 • 2009 - 2009,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2008 - 2009,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2007 - 2007,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2006 - 2008,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2006 - 2007,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2006 - 2006,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2004 - 2005,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2005 - 2005,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2003 - 2004,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2003 - 2003,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1999 - 1999,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1998 - 1998,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2018 - ,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2017 - 2019,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2018 - 2020,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2019 - 2020,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 1986 - , ,
  ,
 • 1988 - , ,
  ,
 • 2004 - , ,
  ,
 • 2007 - , ,
  ,
 • 2011 - , ,
  ,
Expert consultancy activities
 • 2009 - 2010
  ,
Contacts
Location at the university
 • Building: C
  Room number: C 302
  Extension: 7709
  Main line: +3614827709
  Fax:
  Internal fax:
zsuzsanna.szerenyi@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard
X
×