Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Handicap version
Back to contacts

CV - Kiss Julianna

Personal data

Kiss Julianna

Tudományos munkatárs / Research Fellow
Vállalatgazdaságtan Intézet / Döntéselmélet Tanszék
Research fellow
1984
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2013 - 2018
  Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Szociálpolitika doktori program (F)
 • 2017 - 2018
  Károli Gáspár Református Egyetem (KRE), Angoltanár mesterszak (D)
 • 2011 - 2013
  Pécsi Tudományegyetem (PTE), Szociológia mesterszak (D)
 • 2006 - 2010
  Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalmi tanulmányok alapszakos előadó (C)
 • 2003 - 2010
  Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Kommunikáció szakos bölcsész (B)
 • 2002 - 2008
  Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Angol szakos bölcsész (B)
Scientific degrees and awards
 • 2018, PhD
  Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Társadalomtudományi kar
Career
Workplaces
 • 2019 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Döntéselmélet Tanszék, tudományos munkatárs
 • 2018 - 2019
  Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet, Döntéselmélet Tanszék, tudományos segédmunkatárs
 • 2016 - 2018
  Miskolci Egyetem (ME), tudományos segédmunkatárs
 • 2013 - 2016
  Autonómia Alapítvány, program munkatárs, kutató
 • 2009 - 2012
  Kurt Lewin Alapítvány, kutató/kutatási programvezető
 • 2008 - 2009
  Európai Roma Jogok Központja (ERRC), Program-asszisztens/adminisztrátor/kutató
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
No
Spanish
Intermediate
Intermediate
Intermediate
No
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
 • Language: Spanish
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
Research, professional activity

Döntési technikák, Társadalmi vállalkozások és szociális gazdaság

social science

társadalmi vállalkozások, szociális és szolidáris gazdaság, civil társadalom
Major research projects
 • 2019 - 2020, Társadalmi vállalkozások a szociális és egészségügyi szolgáltatások területén c. kutatás az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítószámú „Tehetségből fiatal kutató- A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” című projekt keretében
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása
  Further info about research:
 • 2018 - 2019, Social enterprises and their ecosystems in Europe. Updated country report: Hungary
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Európai Bizottság
  Further info about research:
 • 2018 - 2019, Társadalmi innovációk szervezeti szintű elemzése és fejlesztése c. alprojekt az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt keretében
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése
  Further info about research:
 • 2017 - 2018, A mobilitás feltérképezése - az ifjúság mobilitásának intézményei és szerkezeti hatásai c. 649263 számú projekt
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Európai Unió, Horizont 2020
  Further info about research:
 • 2016 - 2017, Szolidáris és szociális gazdaság a poszt-szocialista perifériákon c., K112928. számú kutatás
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 2016 - 2018, Nemzetközi Összehasonlító Társadalmi Vállalkozás Modellek (ICSEM) projekt
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Európai Unió
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2017 - , Menedzsment Bizottsági tag, member
  CA COST Action CA16206 „Empowering the next generation of social enterprise scholars” c. projekt, international
Contacts
Location at the university
 • Building: E épület
  Room number: 128.
  Extension:
  Main line:
  Fax:
  Internal fax:
julianna.kiss@uni-corvinus.hu
Personal data

Kiss Julianna

Tudományos munkatárs / Research Fellow
Institute of Business Economics / Department of Decision Sciences
Research fellow
1984
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2013 - 2018
  Eötvös Loránd Science University (ELTE), Social Policy PhD (F)
 • 2017 - 2018
  Károli Gáspár University of the Reformed Church, English Language Teacher MA (D)
 • 2011 - 2013
  Science University of Pécs, Sociology MA (D)
 • 2006 - 2010
  Corvinus University of Budapest, Social Studies BA (C)
 • 2003 - 2010
  Eötvös Loránd Science University, Communication Studies (B)
 • 2002 - 2008
  Eötvös Loránd Science University,, English Language and Literature MA (B)
Scientific degrees and awards
 • 2018, PhD
  Eötvös Loránd Science University (ELTE), Budapest Faculty Of Social Sciences, Institute of Social Studies
Career
Workplaces
 • 2019 -
  Corvinus University of Budapest, Department of Decision Sciences, Institute of Business Economics, Corvinus Business School, Research Fellow
 • 2018 - 2019
  Corvinus University of Budapest, Department of Decision Sciences, Institute of Business Economics, Corvinus Business School, Assistant Research Fellow
 • 2016 - 2018
  University of Miskolc, Institute of World and Regional Economics, Faculty of Work and Social Economy, Assistant Research Fellow
 • 2013 - 2016
  Autonomia Foundation, Program Coordinator and Researcher
 • 2009 - 2012
  Kurt Lewin Foundation, Researcher/Research Program Manager
 • 2008 - 2009
  European Roma Rights Centre, Programmes Assistant/Researcher
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Intermediate
Intermediate
Intermediate
No
Spanish
Intermediate
Intermediate
Intermediate
No
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
 • Language: Spanish
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance: No
Research, professional activity

Decision Techniques, Social enterprises and social economy

social enterprise, social and solidarity economy, civil society
Major research projects
 • 2019 - 2020, Social Enterprises in Social and Health Services, part of project „From Talent to Young Researcher project aimed at activities supporting the research career model in higher education”, identifier EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: European Union, Hungary and the European Social Fund
  Further info about research:
 • 2018 - 2019, Update of the Mapping of Social Enterprises and their Ecosystems in Europe” research
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: European Commission
  Further info about research:
 • 2018 - 2019, Aspects on the development of intelligent, sustainable and inclusive society: social, technological, innovation networks in employment and digital economy, number EFOP-3.6.2-16-2017-00007):
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Union, Hungary and the European Social Fund
  Further info about research:
 • 2017 - 2018, International Comparative Social Enterprise Models (ICSEM) Project
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: European Union
  Further info about research:
 • 2016 - 2017, Solidarity and social economy of post-socialist peripheries (number K112928)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: Hungarian National Research Fund
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2017 - , Management Committee Member, member
  Empowering the next generation of social enterprise scholars” (number CA16206), international
Contacts
julianna.kiss@uni-corvinus.hu
Copied to clipboard
X