Main page Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem Jump to main content
Back to contacts

CV - Habis Helga

Personal data

Habis Helga

Mesterképzésekért felelős dékán, Egyetemi docens / Dean for Master Programmes, Associate Professor
dean
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2001 - 2006
  BCE, piacelemző (főiskolai)
Scientific degrees and awards
 • 2011, PhD
  Maastricht University
Career
Workplaces
 • 2010 - 2015
  BCE, egyetemi adjunktus
 • 2012 - 2014
  Lundi Egyetem, kutató
 • 2010 - 2012
  MTA-KTI, Játékelméleti Kutatócsoport, kutató munkatárs
 • 2007 - 2010
  Maastricht University, egyetemi előadó
 • 2006 - 2007
  OTP bank, kockázatelemző
 • 2015 -
  BCE, egyetemi docens
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2018 - 2020
  Tanszékvezető
 • 2020 -
  Dékán
Important study tours, delegacies
 • 2013,
  LUISS University of Rome
 • 2013,
  University of Montreal
Awards, titles, honors
 • 2012, Kutatási kiválósági díj
  BCE
 • 2012, Publikációs Jutalom
  MTA Közgazdaságtudományi Intézete
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Dutch
Basic
Intermediate
Intermediate
Italian
Basic
Intermediate
Intermediate
German
Basic
Basic
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: Dutch
  Speaking: Basic
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Italian
  Speaking: Basic
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

mikroökonómia, játékelmélet

economics

kooperatív játékelmélet, párosítás elmélet, bizonytalanság, externáliák, irracionalitás

általános egyensúly elmélet, szabályozás
Major research projects
 • 2014 - 2018, Kooperáció externáliák mellett - elmélet és alkalmazások
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research: A kutatás fő célja annak vizsgálata, hogy hogyan lehet megfelelően kezelni az externáliákat a kooperatív elméletben, továbbá, hogy ez a vizsgálat hogyan használható olyan helyzetekben, amikor az externáliák és a bizonytalanság egyszerre hatnak. Végül azt kívánjuk elemezni, hogy a hozzárendelési játékok stabil megoldásainak tulajdonságai hogyan változnak externáliák jelenlétében.
 • 2012 - 2014, Sztochasztikus kooperáció
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research: A pályázat középpontjában a kooperatív játékelmélet továbbfejlesztése áll. Először szeretnénk megérteni a különböző megoldási koncepciók (dinamikus magok) között fennálló kapcsolatot. Ezután, az átruházható hasznosságú játékokba bevezetjük a bizonytalanságot, ezáltal egy olyan új játékosztályt hozva létre, aminek a segítségével számos valós problémába nyerhetünk betekintést, például a csőd játékba. A „folyó elosztása” játék is elemezhető ebben a környezetben; ellenőrizhetővé téve az elosztások sztochasztikus stabilitását. Végül, a modell további kiterjesztése is lehetséges az externáliák bevezetésével, ezáltal biztos elméleti hátteret nyújtva például a környezeti problémák megoldására irányul szerződések kialakításához.
 • 2010 - 2013, Externáliák a játékelméletben
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: MTA Lendület program
  Further info about research: Az együttműködésben rejlő konfliktusok vizsgálatával a csődbe ment háztartások, vállalatok, vagy országok problémáinak biztosabb és igazságosabb megoldásához járulhat hozzá. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézetében működő csoport főleg olyan helyzeteket vizsgált, amelyekben az érintettek egyéni érdekeinek sérülése nélkül kell társadalmilag igazságos megoldást találni.
 • 2007 - 2010, Dynamic cooperation
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: METEOR (Maastricht Research School of Economics of Technology and Organizations)
  Further info about research: While the majority of real-life decisions and economic problems involve tradeoffs over time and uncertainty, dynamic cooperation has gotten limited attention. Introducing dynamics raises many new conceptual questions. It is not straightforward how to extend the classical definition of the core to this setting. Specifically, there are various ways in whichone might formulate the notion of a profitable deviation.
 • 2018 - , Irracionalitás a pénzpiacon
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: NKFI
  Further info about research: A neoklasszikus közgazdaságtan ragaszkodik a racionális fogyasztókhoz a modellezés során, azonban a hétköznapokban megfigyelhető minták is azt mutatják, hogy ennek, mint kizárólagos elképzelésnek, egyre kevésbé van létjogosultsága. Azt járjuk körül, hogy hogyan modellezhető a klasszikus közgazdasági értelemben vett irracionális magatartás, mely a vizsgált egyének nem-sztenderd idő-preferenciáiban ölt alakot. Szemléltetjük, hogy milyen technikákkal lehet modellezni azt az önérdekkövető, haszonmaximalizáló döntéshozót, aki azonban néha meggondol(hat)ja magát, azaz intertemporálisan inkonzisztens döntéseket hoz. Bemutatjuk a naiv döntéshozót, aki minden időszakban újraoptimalizál, ami halogatáshoz vezethet, és a szofisztikáltat, aki tudatában van a halogatás lehetőségének, ezért, ha lehet, igyekszik azt megelőzni. Szemléltetni szeretnénk, hogy a racionális fogyasztó intertemporális döntéshozatalának 2 időszakos modellje kiterjeszthető 3 időszakra is, azaz levezetünk egy három időszakos, egy termékes, általános egyensúlyelméleti modellt, a pénzügyekből már jól ismert CAPM árazási képlet CCAPM változatával, amely nemzetközi szinten új eredményt jelent. A projekt fő célja az, hogy megvizsgáljuk, hogyan alakul ez a 3 időszakos modell a naiv és a szofisztikált, azaz az irracionális szereplők esetén.Ezek az eredmények lehetőséget biztosíthatnak arra, hogy az aktuálisan oktatott elméleti modellek közelebb kerülhessenek a valósághoz.
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2007 - , ,
  Game Theory Society, international
 • 2009 - , ,
  MKE, national
 • 2012 - , ,
  Society for Social Choice and Welfare, international
Board memberships and positions
 • 2017 - , co-editor, president or member of the editorial board
  Foreign language
Contacts
helga.habis@uni-corvinus.hu
sites.google.com/site/helgahabis

kedd 13:41-15:10
Personal data

Habis Helga

Mesterképzésekért felelős dékán, Egyetemi docens / Dean for Master Programmes, Associate Professor
dean
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 2001 - 2006
  CUB, Economics - Industrial Organizations (MSc/MA)
Scientific degrees and awards
 • 2011, PhD
  Maastricht University
Career
Workplaces
 • 2010 - 2015
  CUB, assistant professor
 • 2012 - 2014
  Lund University, postdoctoral researcher
 • 2010 - 2012
  Hungarian Academy of Sciences, research assistant
 • 2007 - 2010
  Maastricht University, lecturer
 • 2006 - 2007
  OTP bank, credit risk analyst
 • 2015 -
  CUB, Associate Professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2018 -
  Departmenthead of Microeconomics
 • 2020 -
  Dean of Graduate Programs
Important study tours, delegacies
 • 2013,
  LUISS University of Rome
 • 2013,
  University of Montreal
Awards, titles, honors
 • 2012, Excellence in Research Award of the Corvinus University of Budapest
  CUB
 • 2012,
  Hungarian Academy of Sciences
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
Dutch
Basic
Intermediate
Intermediate
Italian
Basic
Intermediate
Intermediate
German
Basic
Basic
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: Dutch
  Speaking: Basic
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: Italian
  Speaking: Basic
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
 • Language: German
  Speaking: Basic
  Writing: Basic
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

microeconomics, game theory

economics

cooperative game theory, matching, uncertainty, externalities, irrationality

general equilibrium theory, regulation
Major research projects
 • 2014 - 2018,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2012 - 2014,
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2010 - 2013,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2007 - 2010,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2018 - , Irrationality in financial markets
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research: Neoclassical economics generally assumes rational agents in its models, while empirical evidence suggests that everyday patterns of human behavior tend to fall quite far from it. In our project, we would like to explain how those types of manners can be modelled, that are labelled as ‘irrational’ according to the classical economics. Irrational agents tend to have non-standard time preferences. We wish to demonstrate the technical tools required to model the self-interested decision makers, who maximize their utility, nevertheless having the possibility to change their mind; with other words making inconsistent decisions in an intertemporal setting. We will introduce two types of irrational agents: the naïve and the sophisticated. The naïve agent restarts the optimization process in each period, which can lead to procrastination. The sophisticated one is well-aware of the potential procrastination, hence, in case it is possible, she tries to prevent it. In our study, we have also set the goal to extend the model of intertemporal consumption choice of the rational agent in a finance economy from 2 periods to 3 periods to derive the CAPM equation. Thus, we will construct a 3-period general equilibrium model with one product to derive the consumption based version of the well-known CAPM formula, which would be an internationally unprecedented result. The main intention of this project is to examine how this 3-period model would look like in case we replace the rational agents with naïve or sophisticated ones.These results could serve educational purposes as well, since they can be used to drive current theoretical models closer to reality.
Membership in scientific or professional bodies/organizations
 • 2007 - , ,
  Game Theory Society, international
 • 2009 - , ,
  , national
 • 2012 - , ,
  Society for Social Choice and Welfare, international
Board memberships and positions
 • 2017 - , co-editor, president or member of the editorial board
  Foreign language
Contacts
helga.habis@uni-corvinus.hu
sites.google.com/site/helgahabis

Tuesday 13:41-15:10 Please send an e-mail in advance!
Copied to clipboard
X
×