Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

AMASS Projekt

AMASS – Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture project, 2020-2023, (Reg. No. 870621), is supported by the Socioeconomic and Cultural Transformations in the Context of the Fourth Industrial Revolution subprogram of the EU HORIZON 2020-SC6 Framework Program.       


A BCE Kommunikáció és Szociológia Intézetének Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszéke 2020 februárjában megkezdte az EU HORIZOM2020-SC6 keretprogramjában megvalósuló Művészetpedagógia a társadalom perifériájára sodródottakért (Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture – AMASS) című projekt megvalósítását. A kutatás a Közgazdasági és Kulturális Átalakulás a Negyedik Ipari Forradalomban (Socioeconomic and Cultural Transformations in the Context of the Fourth Industrial Revolution) című EU célprogramhoz kapcsolódik, és célja a szociális hátránnyal élő fiatalok képességeinek fejlesztése a művészetek eszközeivel.

A 2023 januárjáig tartó program nyolc ország közreműködésével, a University of Lapland fin egyetem vezetésével működő konzorciumban valósul meg. A BCE partnerei a kutatásban a Ludwig Múzeum, a Szépművészeti Múzeum / Magyar Nemzeti Galéria és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete (MROE), a magyar kutatócsoport vezetője Prof. Dr. Kárpáti Andrea, vezető kutató: Prof. Dr. Aczél Petra.

A projekt keretében a BCE Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszéke fiatal roma nők részére kommunikációs képzést nyújt a hatékony önkifejezés és a munka világában való boldogulás támogatására. A tanfolyamokon vállalkozásaikhoz és kulturális identitásuk erősítésére online média platformok készítését segítő digitális kompetenciafejlesztő képzést is nyújtunk. A múzeumokban és partner iskoláikban érzékenyítés, kognitív fejlesztés, majd kortárs múzeumi kommunikációs foglalkozások segítik a humán tantárgyak tanulásában a főváros hátrányos helyzetű tanulóit és állami gondozottakat. A MROE és az Igazgyöngy Alapítvány olyan pedagógusoknak nyújt továbbképzést és mentorálást, akik a magatartási és tanulási problémákkal küzdő fiatalokat tanítanak kisiskolákban. Vizuális kultúra címmel indítandó online folyóiratunkkal ezt a szakmai közösséget támogatjuk inspiráló kutatások és oktatási projektek bemutatásával.

Az EU igen magas presztízsű HORIZON2020-as kutatási programja keretében a kutatócsoport a kommunikációs képesség, a kreativitás és a reziliencia (a rugalmas problémamegoldó gondolkodás) területén a projektek hatását vizsgálják. Angol és magyar nyelvű tanulmánykötetek, monográfia és számos szaktanulmány várható a Kommunikáció és Szociológia Intézet hét munkatársa, doktoranduszai és számos hallgatója közreműködésével zajló kutatástól.


Az AMASS projekt magyar kutatócsoportját a BCE Kommunikáció és Szociológia Intézete Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékének munkatársa, Prof. Dr. Kárpáti Andrea egyetemi tanár vezeti. A kutatócsoportban a KSZ-ről Prof. Dr. Aczél Petra egyetemi tanár, intézetigazgató, Dr. Veszelszki Ágnes tanszékvezető egyetemi docens, Dr. Deli Eszter, Dr. Kovács Lajos és Dr. Sipos Júlia egyetemi adjunktusok, Komár Zita egyetemi tanársegéd, Somogyi-Rohonczy Zsófia doktorandusz, a projekt tudományos asszisztense és Gedó Krisztina, a projekt adminisztratív asszisztense vesz részt. Rajtuk kívül a kutatócsoport tagja még a Ludwig Múzeum – – Kortárs Művészeti Múzeum, a Szépművészeti Múzeum/Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és az Igazgyöngy Alapítvány munkatársai is.
Vágólapra másolva