Ugrás a fő tartalomra

EFOP-4.2.1-16-2017-00009

A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának infrastrukturális fejlesztése, tudásközpontjának kialakítása

Kedvezményezett neve: Budapesti Corvinus Egyetem 
Projektcím: A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának infrastrukturális fejlesztése, tudásközpontjának kialakítása 
Projektazonosító: EFOP 4.2.1-2017-16-00009
Szerződött támogatás összege: 1.475.000.000 forint
Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31. 

Projekt vezetőség és elérhetőségeik:
Dr. Hinek Mátyás projektvezető: matyas.hinek@uni-corvinus.hu
Tauser Attila – szakmai vezető:  tauser.attila@uni-corvinus.hu
Trenka Zoltán – pénzügyi vezető:  trenka.zoltan@uni-corvinus.hu
Projekt általános elérhetősége: 
efop421@uni-corvinus.hu
Kivitelező: Laterex Építő- és Épületfenntartó Zrt.
Építő- és épületfenntartó Zrt.
mint közös ajánlattevők
Elérhetőség: 
H-1095 BUDAPEST, Hídépítő u. 1-12.
iroda@laterex.hu
Tervezője: Építész Kaláka Kft.
Elérhetőség:
1036 Budapest, Nagyszombat utca 1.B 501.
kalaka@epiteszkalaka.hu

Projekt tartamának bemutatása

A projekt közvetlen célja a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának fejlesztése és tudásközpontjának kialakítása a 21. századi követelményeknek megfelelően. Célunk olyan képzési környezet, helyszín kialakítása, mely hatékonyan elősegíti a felsőoktatási gazdaságtudományi képzési folyamat minden résztvevője munkáját, és aktívan hozzájárul az oktatási-kutatási folyamat eredményességéhez. Jelen projekt során az épület felújításával a tervezett képzési funkció ellátásához szükséges infrastrukturális feltételeket, az audiovizuális és információtechnológiai eszközök telepítésével a magas színvonalú oktatástechnikai támogatást biztosítjuk.  

Bemutatkozik a Székesfehérvári Campus legnagyobb projektje:  

Egyetemünk 2016-ban indította el képzéseit Székesfehérváron, ahol innovatív, elsősorban duális rendszerű képzéseket kínálunk hallgatóinknak, a helyi és környéki vállalatokkal szoros partnerségben. A Corvinus Egyetem intézményfejlesztési tervében 2020-ig 670 főt meghaladó hallgatói létszám van meghatározva a Székesfehérvári Campusra, melyet csak akkor teljesíthetünk, ha elkészül második épületünk. Ennek érdekében pályázott egyetemünk oktatási infrastruktúra-fejlesztési forrásokra, melyet 2017 tavaszán, 1 milliárd 475 millió forint értékében el is nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alap EFOP 4.2.1 –es keretéből. A Campus infrastruktúrájából jelenleg hiányzik az önálló könyvtárhelyiség, melyet szintén e projektben tudunk megvalósítani. Az épület kialakítása után a környező, jelenleg vegyes képet mutató területet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítja, és a tereprendezést követően közparkként várja majd a hallgatókat, látogatókat. Az építkezés tervezett befejezése 2019 második negyedéve, a projekt teljes lezárása 2019 őszén történik majd meg.

Új formában a történelem

 A Budai, Lövölde és Erzsébet utak által közrefogott telken a XIX. században egy nagyméretű laktanya komplexumot létrehozását kezdte meg Székesfehérvár városa, melynek egyik része volt a Budai úti huszárlaktanya. Fénykorában a két, napjainkban Budapesti Corvinus Egyetem vagyonkezelésében álló épület a híres „Fehérvári huszárok” tiszti szálláshelyeként szolgált. A monarchia bukása után továbbra is a Királyi Hadsereget szolgálta az épület, nagy változás csak 1945. után, a szovjet megszálláskor következett be. Az addig relatíve elegáns, jó állapotú épületet a bevonuló Vörös Hadsereg katonái lelakták, csak az ötvenes évek második felében került helyreállításra, amikor már a hivatalosan itt állomásozó szovjet hadsereg laktanyaépületeként funkcionált tovább. A rendszerváltást követően az épületeket elhagyták, állaguk folyamatosan romlott. Az azóta elbontott istállóban egy ideig még vendéglátóipari-helyiség is működött, mielőtt a statikailag menthetetlen épületet életveszélyessé nem nyilvánították. Jelenleg is funkcionáló egyetemi épületünk eredetileg a Nyugat-Magyarországi Egyetem (ma: Soproni Egyetem) Földmérő és földrendezői Főiskolai Karának adott otthont. Az épületet 2007-ben teljesen felújították, a Budapesti Corvinus Egyetem 2016-ban kezdte meg benne működését. A projekt tárgyát képező második épület hasonló sorson ment keresztül a ’90-es évekig, ám szerencsésebb ikertestvérével ellentétben csak állagmegóvási céllal végeztek rajta munkálatokat. Ez projektünk keretében megváltozik, az épület külsőleg szinte teljesen eredeti, XX. század elején megépített külsejét nyeri vissza, ám modern eszközökkel és technológiákkal mind környezetbarát, mind versenyképes épület lesz, a fenntartható fejlődés jegyében.Felújítás után…


A Campus második épülete nem egyszerűen háromszorosára növeli befogadóképességünket, új funkciókat is ad a Corvinus székesfehérvári telephelyének. A felősoktatási intézményekben megszokott oktatótermek mellett három nagyméretű előadó is készül, egy 160 és kettő 80 főre optimalizálva. Előbbihez az épület keleti szárnyi alapjának mélyítése is szükséges, mert a terem karéjos berendezésű egyetemi előadó lesz. Ezzel átellenben, a földszinten alakítunk ki egy konferencia és kutatóközpontot, mely magában foglal egy korszerű tárgyalót és egy konferenciatermet, melyekhez társadalomtudományi labor is tartozik majd, ahol többek között a magatartástudományi kutatásoknak tudunk lehetőséget biztosítani a megfigyelésre, adatgyűjtésre. Ennek kapcsán együttműködünk az EFOP 3.5.1 és EFOP 3.6.1 projektek corvinusos kedvezményezettjeivel, mivel az infrastruktúrát ők veszik birtokba először. Az épületben szerverszoba is helyet kap, mely a XXI. században már nélkülözhetetlen informatikai hátteret biztosítja. Az első emeleten a hagyományos oktatásé a főszerep, minden termet projektorral és számítógéppel látunk majd el. A tetőtér nyugati felén könyvtárat alakítunk ki, melyben mind klasszikus könyvtári infrastruktúra, mind PC állomások helyet kapnak, és Egyetemünk budapesti könyvtárának mintájára konzultációs szobák is, ahol a hallgatók zárt ajtók mögött tudnak dolgozni, tanulni. Összesen 1920 négyzetméternyi terület újul meg, java része a hallgatók számára is elérhető oktatási, közösségi célú térként. A korszerű fűtés és szigetelési technológiáknak köszönhetően második épületünk nem csak takarékos, de környezetkímélő is lesz.
A kivitelezés során a kivitelező partnerrel törekedtünk arra, hogy az épületből minél több építőanyagot újrahasznosítsunk, így számos tégla és tetőcserép várja, hogy visszakerüljön régi helyére. Az esztétikai beavatkozásoknál a fő szempont, hogy az épület eredetihez közelítő formáját nyerje vissza. Az egyedüli észrevehető eltérést az épület kétoldali sátortetején kialakítandó lichthofok jelentik majd. Az épület kivitelezése során az egyik legnagyobb mérnöki kihívást a lépcsőház áthelyezése adja. A jelenleg északi oldalon elhelyezkedő szerkezet tartja az épület középső taktusának súlyát, így csak akkor áthelyezhető a déli – rendeltetésnek kedvező – oldalra, ha előbb megépül az új lépcsőház, majd ezt követően kerül elbontásra a régi. A mostani lépcsőfordulók helyén lesz az épület bejárata, az emeleteken pedig közösségi terek. Az épület belsejének kialakítása része projektünknek, a berendezést a hallgatók igényeinek és a campus barátságos légkörének figyelembe vételével kivitelezzük. Az épület átadása után képesek leszünk teljes, 874 fős elméleti hallgatói kapacitásunkat befogadni. 
Székesfehérvár városának hozzájárulása

Mivel épületeink úszótelken állnak, a környező terület nem a Budapesti Corvinus Egyetem gondozásában áll. Emiatt volt kiemelten fontos, hogy az Önkormányzattal közösen dolgozva fogjunk neki a felújításnak. A város vezetése ígéretet tett a környező terület teljes rehabilitációjára, mely egy hallgatóbarát közparkként nyer új formát. Az épületek közti területet padokkal, zöldfelületekkel és bográcsozóhelyekkel alakítják ki, a telek keleti felülete sportpályát (futball és kosárlabda) foglal majd magában, kültéri edzőparkkal. A Campus szomszédságában épül majd fel a város új kosárlabda csarnoka, sportdiagnosztikai központtal egybekötve. A parkrendezéssel párhuzamosan a most kerítésekkel szabdalt területet egyetlen nagy campussá nyitják össze, új városrészt létrehozva mely egyszerre szolgálja majd a Corvinus, az Óbudai Egyetem hallgatóit, a Széchenyi és Lánczos gimnáziumok diákjai és a környező lakosságot.  Elindultunk! 2017. július 13. 

Projektnyitó rendezvényükön szép számmal képviseltették magukat a sajtó és városi partnereink munkatársai. Ez nem is meglepő, hiszen a Székesfehérvári Campus eddig legnagyobb léptékű projektjét indítottuk útjára. Dr. Lánczi András rektor köszönetét fejezte ki Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a magyar államnak, míg Dr. Pavlik Lívia kancellár egyetemünk fehérvári és országos stratégiáját mutatta be. Dr. Palkovics László oktatásért felelős államtitkár kiemelte: a kormányzat bőven biztosít forrásokat a magyar felsőoktatás számára, így a Corvinusnak is, jelen esetben a Székesfehérvári Campus számára, mely a duális képzésekkel egy Németországban már jól működő szisztémának ad otthont, hazánkban az elsők között. Dr. Cser-Palkovics András polgármester is üdvözölte a beruházást, hiszen városa komoly munkaerőhiánnyal küzd, amire részben a Corvinus helyi jelenléte lehet a megoldás.
A vezetői köszöntőket szakmai bemutatók követték, Trenka Zoltán pénzügyi vezető a projektet és ütemezését prezentálta, míg Pásztor József, az Építész Kaláka vezető munkatársa a tervezés és az épület rejtelmeibe engedett bepillantást. A rendezvényt egy rövid állófogadás zárta.

 


 

Sajtótájékoztató és bejárás 2018. február 6.

Dr. Szántó Zoltán oktatási rektorhelyettes, Mészáros Attila alpolgármester és Dr. Hinek Mátyás projektigazgató tartottak tájékoztatót a sajtó képviselői számára a beruházás fizikai megkezdésének apropóján. Ahogyan a sajtótájékoztatón elhangzott, az egyetem akadémiai oldala készen áll a campus növekedésére, és várakozással tekint elé. Mészáros alpolgármester úr a város részéről hangsúlyozta: a projekt fontos lépés egy teljes városrész megújítása felé, melyet a város tevőlegesen is támogat. Az építkezés során a kivitelező mindent elkövet, hogy a lehető legkisebb terhelést rója a környező lakosságra. A hallgatók által szellemkastélyként aposztrofált épület bejárása során a résztvevők számára is látványosan mutatkozott az épület rossz állapota. Az EFOP 4.2.1-nek köszönhetően azonban utoljára láthatták ebben a méltatlan köntösben az épületet, hiszen a kivitelező munkatársai nekikezdtek a takarítási és bontási munkálatoknak.

Alapkőletétel 2018. március 8.A sikeres közbeszerzési eljárást és szerződéskötést követően március 8-án elhelyeztük a felújítandó épület időkapszuláját. Az utókor számára Dr. Pavlik Lívia kancellár a beszédének másolatát, Dr. Lánczi András rektor a Közgazdász magazin aktuális kiadását, Dr. Palkovics László államtitkár egy tíz forintos pénzérmét és az épület tervrajzait, Dr. Cser-Palkovics András szintén érmét és a Fejér Megyei Hírmondó aznapi számát, Vargha Tamás államtitkár pedig egy fehérvári kitűzőt dobott az időkapszulába. Külön jó hírrel szolgált Palkovics államtitkár úr, miszerint a campusunkra jelentkezők száma háromszorosa a korábbinak, így megújuló épületünket még több hallgató használhatja majd.

Látványtervek 2018. decemberAz alábbi képeken bemutatásra kerül a jelenlegi és a tervezett állapot, ahogyan majd 2019 szeptemberében birtokba vehetik az egyetemi polgárok a felújított ingatlant.

A B épület 2018. decemberi állapota, és ahogyan a majdani pompájában fogjuk látni.

A tervek szerint a környezet is megszépül Székesfehérvár MJ Város jóvoltából, a két épület között kialakítandó parkkal, az épületek melletti parkoló kialakítása pedig megoldja az autóval érkezők parkolási gondjait.A földszinti és emeleti zsibongó színes bútorzattal várja majd az órák között várakozókat, ahol kellemesen tudják eltölteni az időt. A földszinten kialakításra kerül egy mobil és laptop töltő állomás, így nem gond, ha sokat használja a hallgató az eszközét. Az emeleti zsibongóban egy üvegfallal leválasztott galéria bővíti a teret, ahonnan le lehet kémlelni a földszintre. Ebbe a térbe majd várunk hallgatóinktól kreatív ötleteket, amivel a teret ki tudjuk tölteni.

A földszinti legnagyobb előadóterem lépcsős kialakításával minden oldalról jól látható lesz a két kivetítő. A 154 fős terem be tudja fogadni egy-egy teljes évfolyam összes hallgatóját, alkalmas lesz konferenciák szervezésére is.
2019 szeptemberében már ebben a teremben kezdhetik meg az egyetemi tanulmányaikat az elsőévesek, illetve folytathatják a felsőbb évesek.

A földszinti laborok számos kutatói igény kielégítésére kínál lehetőséget. A detektív üveg mögötti megfigyelőhelyiségből zavarás nélkül tudja megfigyelni a kutató a helyiségben zajló foglalkozásokat, de lesz itt green box felvételek készítéséhez, amihez 4 PTZ kamera is felszerelésre kerül. Természetesen kezelő, irányító és keverőberendezések is részét képezik a labor kialakításának. A helyiségben 30 db laptop áll rendelkezésre a kutatásokhoz, valamint a terem 3 falát exkluzív LED-világítású, írható üvegfal borítja majd.
A szomszédos tárgyaló színvonalas megbeszéléseknek adhat helyszínt, kialakítására és bútorzatára, valamint technikai felszereltségére büszke lehet Campusunk. 
Egy jól felszerelt, modern könyvtár nélkül persze mit sem ér egy campus. Ennek tökéletesen megfelel a tetőtérben létrehozandó, az Egyetemi Könyvtár fiókkönyvtáraként 2019. szeptembertől működő Székesfehérvári Campus Könyvtár.
A 23 PC-vel, kényelmes olvasósarokkal felszerelt helyiségben valóban kényelmesen tölthetnek el hasznos órákat hallgatóink. Az önkiszolgáló kölcsönző megkönnyíti a könyvkölcsönzés folyamatát.
A szomszédos csendes olvasószoba lehetőséget kínál elmélyedt tanulásra, prezentációk készítésére, diplomamunka írására.
Hallgatóink várják, hogy használatba vehessék a könyvtári szolgáltatásokat ebben a valóban csodálatos környezetben.

2019. május 9-én a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának hallgatói, bejárás keretében ismerkedtek a hamarosan elkészülő „B” épület infrastruktúrájával.

“B” épület ünnepélyes átadása – 2019.09.04.

2019. szeptember 4-én, ünnepélyes keretek között átadásra került a campus „B” épülete. A program zászlóadományozással kezdődött. A Fehérvári Huszárok Egyesülete a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Magyar Királyi Szent István Harmadik Honvéd Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület, az 1869 mintájú csapatzászlót adományozták a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának hallgatói számára. Így tisztelegve az egykoron itt állomásozó 69. Gyalogezred, Császári és Királyi 10. Vilmos Huszárezred és a Magyar Királyi Szent István 3. Honvéd Gyalogezred előtt. Az épület átadását szimbolizáló nemzeti színű szalagot dr. dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, dr. Pavlik Lívia a BCE kancellárja, dr. Lánczi András a BCE rektora és dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere vágta át.

Az átadásra készült kisfilm ezen a linken érhető el.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.18. - 10:54:15