Ugrás a fő tartalomra

EFOP-3.6.2-16-2017-00017

Fenntartható, inteligens és befogadó regionális és városi modellek

Főirány Főirányvezető
1.  főirány Dr. Varga Attila Térségi sikert és versenyképességet meghatározó faktorok azonosítása, modellalkotás (PTE)   
2. főirány Dr. Lőrincz Katalin Társadalmi és gazdasági fenntarthatósági modell a természeti és a kulturális örökség menedzsmentben (PE) 
3. főirány Dr. Cserháti Ilona Társadalmi innováció (BCE) 

                     

A projektről röviden …

A program általános célja, hogy a regionális és gazdaságtudományok területen elvégzett, a projekt során definiált alapkutatás nemzetközi beágyazottságát növelje a Horizont 2020 projektekben és az európai kutatási hálózatokban és kutatási programokban való magas arányú megjelenés és részvétel elérésével, a magyarországi –veszprémi, pécsi és székesfehérvári – valamint európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítésével a fejlesztés témájában célirányosan és tematikusan az intelligens rendszerek fejlesztése köré szerveződő konzorcium keretében.

A konzorciumi projekt megvalósításával az intézmények célja, hogy a regionális és gazdaságtudományok területén jelenleginél aktívabb szerep jusson a tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításában és a nemzetközi kutatás-fejlesztési programok szereplőivel együttműködésre. Cél, hogy a tematikusan megvalósított kutatási projekt során növekedjen a projektben résztvevő intézmények potenciálja K+F+I tématerületen, melynek hosszú távú eredményei a tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításában fognak mutatkozni. 

A BCE vezette III. Főirány célja

 • III.1. Halandósági modellezés: sztochasztikus módszerek és számítógépes megoldások
  Alprojektvezető: Dr. Kovács Erzsébet, egyetemi tanár, BCE KTK
  Az aktív korúak nyugdíjtudatosságának fejlesztése, az egyéni célú nyugdíjmegtakarítások kellő időben való elindítása; a halandóság becslési modelljének kialakítása; a regionális különbségek feltárása.

 •  III.2. A jóléti jellemzők regionális elemzése, a fiatal munkavállalók elvárásai a jövő munkahelyével kapcsolatban
  Alprojektvezető: Dr. Keresztély Tibor, adjunktus, BCE KTK
  A jóléti tényezők alakulásának regionális elemzése; a helyi munkaerőpiacra gyakorolt hatásainak számszerűsítése; társadalmi innovációk szerepe a regionális jólét alakulásában.

 •  III.3. Munkaerő-piaci mobilitás, társadalmi innovációk a munkapiaci jólét növelésére
  Alprojektvezető: Dr. Takács Tibor, egyetemi docens, BCE KTK
  A képzett munkaerő elvándorlás és az innovációs potenciál közti kapcsolat elemzése; a munkahelyi jólét szerepe és a termelékenység kapcsolata.
 • III.4. A demográfiai változások hatása a vidéki munkavállalásban, összehasonlítva a nemzetközi tendenciákkal
  Alprojektvezető: Dr. Berde Éva, egyetemi tanár, BCE KTK
  A társadalmi innováció szerepe az idősebb munkavállalók termelékenységének megőrzésében az idősödő társadalom kihívásai között.
 •  III.5. Generációkon átívelő társadalmi innovációs network
  Alprojektvezető: Dr. Balogh Ágnes, egyetemi docens, PE GTK
  A projekt fő célja egy társadalmi innovációs modell felállítása, ehhez indikátorok meghatározása, valamint a társadalmi innováció térségi mérése Veszprém, mint egyetemváros vonzáskörzetében.
  Új stratégia és hálózati struktúra kialakítására javaslat kidolgozása a társadalmi innováció, a kreativitás felmérése és növelése érdekében, és az eredmények integrálásának biztosítása az oktatás minden szintjén, annak érdekében, hogy a generációs eltérések ne gátként, hanem lehetőségként jelenjenek meg.
 •  III.6. Környezeti és társadalmi felelősségvállalás vizsgálata a turisztikai szolgáltatók körében
  Alprojektvezető: Dr. Aubert Antal, egyetemi tanár, PTE TTK
  Annak feltárása, hogy a szolgáltatói oldalnál hol és milyen szinteken jelenik meg a környezeti felelősségvállalás, környezettudatosság. Mi motiválja ez irányú lépéseket, a bevezetésük milyen tevékenységeknél jellemző. A kutatása célja feltárni azokat a szolgáltatókat, ahol már megjelenik a környezeti felelősségvállalás szemlélete bizonyos tevékenységeknél. Ez egyben iránymutatást és mintát adhat más szolgáltatók számára is.

A BCE által megvalósított „Társadalmi innováció” főirányon belüli kutatási témák várható eredményei

 •  Mobilitás és a vállalatok (munkaadók) szerepe a munkahelyi jólétben és ezek hatása a termelékenységre 
 • A fiatal munkavállalók elvárásainak feltérképezése a jövő munkahelyével kapcsolatban, a regionális munkahelyi jólét szerepe a felzárkózási folyamat felgyorsításában 
 • Az aktív öregedés turizmus orientált alternatíváinak regionális feltérképezése, mind a fogyasztók, mind a szolgáltatók szempontjából      
 • A várható regionális munkaerő-piaci szerkezet elemzése a halandósági trendek függvényében 
 • Az öregedés és az innováció kapcsolatának empirikus elemzése, az idősebb munkavállalók helyzetének feltérképezése, az aktív öregedés és jólét növelésének regionális lehetőségei     

A pályázati projekt keretében a közös és célzott alapkutatásokban kiemelt figyelmet kapnak a tudományterületükön tehetséges hallgatók és doktoranduszok is, akik hallgatói ösztöndíjrendszerben segítik a tudományos munkát. A hálózatépítés és kapcsolatépítés ösztönzésére különböző szakmai és kutatói teamek kerülnek felállításra és közös szakmai programok, fórumok keretében kerül sor a tapasztalatcserére, az elért eredmények bemutatásra. A szakmai és egyéni fejlődés érdekében különböző tréningek és képzések kerülnek megszervezésre, amelyek elsősorban a nemzetközi pályázati menedzsment, innováció- és kutatásmenedzsment, és az előadói készségek fejlesztésére fókuszálnak. Kialakításra kerül továbbá a Pannon Egyetemen egy Marketing Fókuszlabor, amely jelentősen hozzájárul a kutatási tevékenységek sikereihez.

A konzorciumi pályázat során kialakuló szakmai együttműködésnek köszönhetően több tudományterületet felölelő szakmai közösség munkája jelentős mértékben hozzájárul a tudásalapú gazdaság kiépítéséhez a Dunántúlon.

Konferenciák, workshopok

From Digital Nomads to Remote Companies – How to be Location Independent? workshop 2019.09.05-06

  A projekt III. főirányának “A jóléti jellemzők regionális elemzése, a fiatal munkavállalók elvárásai a jövő munkahelyével kapcsolatban” elnevezésű alprojektje nemzetközi workshopot szervezett 2019. szeptember 5-6-án Budapesten, illetve Székesfehérváron, “From Digital Nomads to Remote Companies – How to be Location Independent?” címmel. 
Előadások feltöltése !!!!!!! Folyamatban


  A projekttel kapcsolatos egyéb adatok     

Projekt adatai

Projekt azonosítója: EFOP-3.6.2-16-2017-00017

Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek  


KONZORCIUM tagjai

Konzorciumvezető                       Konzorciumi tagok:  

                  

      


 Pannon Egyetem                                     Pécsi Tudományegyetem      Budapesti Corvinus Egyetem                                                                 

 • Megítélt támogatás:    1.166.966.374 Ft          
           BCE támogatás:     359.629.732 Ft
 • Projekt tervezett időtartama:  2017.07.01 – 2021.01.31
 • Megvalósítás helyszínei:
 •           Pannon Egyetem
               8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
 •           Pécsi Tudományegyetem
              
  7622 Pécs,  Vasvári Pál utca 4.
 •           Budapesti Corvinus Egyetem
              
  Székesfehérvári Campus: 8000 Székesfehérvár, Budai út 43.

Munkatársaink

Projektszervezet

Projektmenedzser

Nagy Emese emese.nagy2@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Kutatási rektorhelyettes / Kutatásmenedzsment / Európai Kutatási Pályázati Iroda
Vezető projektmenedzser / Senior project manager
E épület, 217

Projektasszisztens

Schönfeld-Szabó Andrea andrea.szabo@uni-corvinus.hu
C épület, 626
Telefon: +36 1 482 7390 • Mellék: 7390

Szakmai vezetés

Szakmai vezető

Cserháti Ilona ilona.cserhati@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Statisztika Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
Sóház, 202/b

Alprojekt vezetők

Dr. Kovács Erzsébet erzsebet.kovacs@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Operáció és Döntés Intézet / Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 141
Keresztély Tibor tibor.keresztely@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Statisztika Tanszék
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Sóház, 205
Telefon: +36 1 482 7449 • Mellék: 7449
dr. Berde Éva eva.berde@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Professor emerita / Professor Emerita
E épület, 223
Telefon: +36 1 482 5363 • Mellék: 5363

Szakmai asszisztensek

Horváthné Krista Zsuzsa zsuzsa.krista@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Doktori Iskolák / Egyetemi Doktori Iroda
EDI irodavezető
E épület A projektről bővebben 
Pannon Egyetem honlapján tájékozódhat.     
                            

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.18. - 13:12:40