Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

EFOP-3.6.2-16-2017-00017

          

 

Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek  

A projekt fő kutatási irányai


A projekt szakmai alappillérei három kutatási főirány során valósulnak meg a fejlesztési időszakban, amelyeket egy-egy konzorciumi partner vezet:   
 
                                             Konzorciumvezető                             Konzorciumi tagok:  

                                             

                     

         Főirány Főirányvezető
1.  főirány Dr. Varga Attila Térségi sikert és versenyképességet meghatározó faktorok azonosítása, modellalkotás (PTE)   
2. főirány Dr. Lőrincz Katalin Társadalmi és gazdasági fenntarthatósági modell a természeti és a kulturális örökség menedzsmentben (PE) 
3. főirány Dr. Cserháti Ilona Társadalmi innováció (BCE) 

A projektről röviden …

A program általános célja, hogy a regionális és gazdaságtudományok területen elvégzett, a projekt során definiált alapkutatás nemzetközi beágyazottságát növelje a Horizont 2020 projektekben és az európai kutatási hálózatokban és kutatási programokban való magas arányú megjelenés és részvétel elérésével, a magyarországi –veszprémi, pécsi és székesfehérvári – valamint európai kutatóhelyek közötti kapcsolatok erősítésével a fejlesztés témájában célirányosan és tematikusan az intelligens rendszerek fejlesztése köré szerveződő konzorcium keretében.

A konzorciumi projekt megvalósításával az intézmények célja, hogy a regionális és gazdaságtudományok területén jelenleginél aktívabb szerep jusson a tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításában és a nemzetközi kutatás-fejlesztési programok szereplőivel együttműködésre. Cél, hogy a tematikusan megvalósított kutatási projekt során növekedjen a projektben résztvevő intézmények potenciálja K+F+I tématerületen, melynek hosszú távú eredményei a tudásalapú gazdaság kiépítésének felgyorsításában fognak mutatkozni. 

A BCE vezette III. Főirány célja

 • III.1. Halandósági modellezés: sztochasztikus módszerek és számítógépes megoldások
  Alprojektvezető: Dr. Kovács Erzsébet, egyetemi tanár, BCE KTK
  Az aktív korúak nyugdíjtudatosságának fejlesztése, az egyéni célú nyugdíjmegtakarítások kellő időben való elindítása; a halandóság becslési modelljének kialakítása; a regionális különbségek feltárása.

 •  III.2. A jóléti jellemzők regionális elemzése, a fiatal munkavállalók elvárásai a jövő munkahelyével kapcsolatban
  Alprojektvezető: Dr. Keresztély Tibor, adjunktus, BCE KTK
  A jóléti tényezők alakulásának regionális elemzése; a helyi munkaerőpiacra gyakorolt hatásainak számszerűsítése; társadalmi innovációk szerepe a regionális jólét alakulásában.

 •  III.3. Munkaerő-piaci mobilitás, társadalmi innovációk a munkapiaci jólét növelésére
  Alprojektvezető: Dr. Takács Tibor, egyetemi docens, BCE KTK
  A képzett munkaerő elvándorlás és az innovációs potenciál közti kapcsolat elemzése; a munkahelyi jólét szerepe és a termelékenység kapcsolata.
 • III.4. A demográfiai változások hatása a vidéki munkavállalásban, összehasonlítva a nemzetközi tendenciákkal
  Alprojektvezető: Dr. Berde Éva, egyetemi tanár, BCE KTK
  A társadalmi innováció szerepe az idősebb munkavállalók termelékenységének megőrzésében az idősödő társadalom kihívásai között.
 •  III.5. Generációkon átívelő társadalmi innovációs network
  Alprojektvezető: Dr. Balogh Ágnes, egyetemi docens, PE GTK
  A projekt fő célja egy társadalmi innovációs modell felállítása, ehhez indikátorok meghatározása, valamint a társadalmi innováció térségi mérése Veszprém, mint egyetemváros vonzáskörzetében.
  Új stratégia és hálózati struktúra kialakítására javaslat kidolgozása a társadalmi innováció, a kreativitás felmérése és növelése érdekében, és az eredmények integrálásának biztosítása az oktatás minden szintjén, annak érdekében, hogy a generációs eltérések ne gátként, hanem lehetőségként jelenjenek meg.
 •  III.6. Környezeti és társadalmi felelősségvállalás vizsgálata a turisztikai szolgáltatók körében
  Alprojektvezető: Dr. Aubert Antal, egyetemi tanár, PTE TTK
  Annak feltárása, hogy a szolgáltatói oldalnál hol és milyen szinteken jelenik meg a környezeti felelősségvállalás, környezettudatosság. Mi motiválja ez irányú lépéseket, a bevezetésük milyen tevékenységeknél jellemző. A kutatása célja feltárni azokat a szolgáltatókat, ahol már megjelenik a környezeti felelősségvállalás szemlélete bizonyos tevékenységeknél. Ez egyben iránymutatást és mintát adhat más szolgáltatók számára is.

A BCE által megvalósított „Társadalmi innováció” főirányon belüli kutatási témák várható eredményei

 •  Mobilitás és a vállalatok (munkaadók) szerepe a munkahelyi jólétben és ezek hatása a termelékenységre 
 • A fiatal munkavállalók elvárásainak feltérképezése a jövő munkahelyével kapcsolatban, a regionális munkahelyi jólét szerepe a felzárkózási folyamat felgyorsításában 
 • Az aktív öregedés turizmus orientált alternatíváinak regionális feltérképezése, mind a fogyasztók, mind a szolgáltatók szempontjából      
 • A várható regionális munkaerő-piaci szerkezet elemzése a halandósági trendek függvényében 
 • Az öregedés és az innováció kapcsolatának empirikus elemzése, az idősebb munkavállalók helyzetének feltérképezése, az aktív öregedés és jólét növelésének regionális lehetőségei     

A pályázati projekt keretében a közös és célzott alapkutatásokban kiemelt figyelmet kapnak a tudományterületükön tehetséges hallgatók és doktoranduszok is, akik hallgatói ösztöndíjrendszerben segítik a tudományos munkát. A hálózatépítés és kapcsolatépítés ösztönzésére különböző szakmai és kutatói teamek kerülnek felállításra és közös szakmai programok, fórumok keretében kerül sor a tapasztalatcserére, az elért eredmények bemutatásra. A szakmai és egyéni fejlődés érdekében különböző tréningek és képzések kerülnek megszervezésre, amelyek elsősorban a nemzetközi pályázati menedzsment, innováció- és kutatásmenedzsment, és az előadói készségek fejlesztésére fókuszálnak. Kialakításra kerül továbbá a Pannon Egyetemen egy Marketing Fókuszlabor, amely jelentősen hozzájárul a kutatási tevékenységek sikereihez.

A konzorciumi pályázat során kialakuló szakmai együttműködésnek köszönhetően több tudományterületet felölelő szakmai közösség munkája jelentős mértékben hozzájárul a tudásalapú gazdaság kiépítéséhez a Dunántúlon.

Konferenciák, workshopok

From Digital Nomads to Remote Companies – How to be Location Independent? workshop 2019.09.05-06

  A projekt III. főirányának “A jóléti jellemzők regionális elemzése, a fiatal munkavállalók elvárásai a jövő munkahelyével kapcsolatban” elnevezésű alprojektje nemzetközi workshopot szervezett 2019. szeptember 5-6-án Budapesten, illetve Székesfehérváron, “From Digital Nomads to Remote Companies – How to be Location Independent?” címmel. 
Előadások feltöltése !!!!!!! Folyamatban

  
                            


  A projekttel kapcsolatos egyéb adatok     

Projekt adatai

Projekt azonosítója: EFOP-3.6.2-16-2017-00017

Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek 


KONZORCIUM tagjai

Konzorciumvezető                       Konzorciumi tagok:  

                  

      


 Pannon Egyetem                                     Pécsi Tudományegyetem      Budapesti Corvinus Egyetem                                                                 

 • Megítélt támogatás: 1.207.498.902 Ft                   
           BCE támogatás:     375.000.000 Ft
 • Projekt tervezett időtartama:  2017.07.01 – 2021.01.31
 • Megvalósítás helyszínei:
 •           Pannon Egyetem
               8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
 •           Pécsi Tudományegyetem
              
  7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
 •           Budapesti Corvinus Egyetem
              
  Székesfehérvári Campus: 8000 Székesfehérvár, Budai út 43.

Munkatársaink

Projektszervezet

Projektmenedzser

Nagy Emese emese.nagy2@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Pénzügy / Pályázati projektmenedzsment
Projektmenedzser / Project Manager
C épület, 626
Telefon: +36 1 482 7390 • Mellék: 7390

Projektasszisztens

Schönfeld-Szabó Andrea andrea.szabo@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Pénzügy / Pályázati projektmenedzsment
Ügyintéző, projektasszisztens / Associate, Project Assistant
C épület, 626
Telefon: +36 1 482 7390 • Mellék: 7390

Szakmai vezetés

Szakmai vezető

Cserháti Ilona ilona.cserhati@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Statisztika Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
Sóház, 202/b

Alprojekt vezetők

Keresztély Tibor tibor.keresztely@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Statisztika Tanszék
Tanszékvezető, Egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
Sóház, 205
Telefon: +36 1 482 7449 • Mellék: 7449
dr. Berde Éva eva.berde@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Professor emerita / Professor Emerita
E épület, 223
Telefon: +36 1 482 5363 • Mellék: 5363

Szakmai asszisztensek A projektről bővebben 
Pannon Egyetem honlapján tájékozódhat.   

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.02.05. - 19:35:56