Ugrás a fő tartalomra

EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002

Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban    

Projekt időtartama: 2017.09.01– 2019.06.30

Támogatás összege: 3 983 494 662 Ft

BCE támogatási összeg:   4.  920. 174 Ft (támogatás mértéke 100%) 
Konzorciumvezető:  Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szakmai vezető: Figler Kálmán (ELTE) 


                                                                                               Konzorciumi tagok:  

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Dunaújvárosi Egyetem Óbudai Egyetem Széchenyi István Egyetem
Állatorvostudományi Egyetem Eszterházy Károly Egyetem Neumann János Egyetem Szent István Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem Kaposvári Egyetem Pannon Egyetem Testnevelési Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem Miskolci Egyetem Soproni Egyetem

A projekt célja:  

Egységes, egymással integrált intézményirányítási, gazdálkodási, teljesítménymérési, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetése, finanszírozási rendszer megvalósításához és működtetéséhez szükséges egységes szervezeti, folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése

 

A projekt átfogó céljai a projekt hatókörébe tartozó állami felsőoktatási intézményeknél:

 • Az Európai Unió felsőoktatás korszerűsítését célzó ütemtervével, a Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégiával, valamint a további hazai stratégiákkal és jogszabályokkal összhangban egységes, egymással integrált intézményirányításai, gazdálkodási, teljesítménymérési, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetésével a konzorciumi tag intézmények irányítása hatékonyságának, valamint képzés és kutatásszervezési képességeinek javítása.
 • A vonatkozó jogszabályi előírások mentén a teljesítmény szerint differenciált állami felsőoktatási finanszírozási rendszer megvalósításához és működtetéséhez szükséges egységes szervezeti, folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése
 • Az intézmények hallgatók számára releváns működési és irányítási folyamatainak, az intézményirányítási rendszerek hallgatói funkciói használatának, valamint az ehhez szükséges digitális írástudási készségeknek és ismereteknek az elsajátítását támogató hallgatói képzési és mentori program megtervezése és végrehajtása a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdítása, valamint a hallgatók felsőoktatásban való bennmaradásának támogatása érdekében.
 • A kutatási programok előkészítéséhez, lebonyolításához, kutatási bevételek, kiadások és kutatási eredmények nyilvántartásához kapcsolódó folyamatok, valamint a bevezetni kívánt egységes intézményirányítási rendszerek ezeket támogató funkciói használatának elsajátítását biztosító kutatói továbbképzési program megtervezése és végrehajtása a K+F+I szakemberek K+F+I projektek sikeres lebonyolítására történő felkészítése és ezen keresztül a kutatók megtartása, illetve utánpótlásuk biztosítása érdekében.

                                         

Várható eredmények

A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények egységes, egymással integrált, korszerű és a megfogalmazott célokat, részcélokat szolgáló gazdálkodási, kontrolling, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi adminisztrációs folyamatokat működtetnek, egységes, és a megfogalmazott célokat, részcélokat szolgáló gazdálkodási, kontrolling, humán erőforrás menedzsment, tanulmányi adminisztrációs és üzemeltetési szabályzatok szerint működnek és egységes, a megfogalmazott célok, részcélok teljesítését szolgáló, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszereket használnak az egységes folyamataik támogatására.


A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények az intézményirányítási szakrendszerek hallgatói funkciói használatának, valamint az ehhez szükséges digitális írástudási készségeknek és ismereteknek az elsajátítását támogató hallgatói képzési és mentori programot működtetnek a hallgatói IKT kompetenciák fejlesztése érdekében.


A konzorciumvezető ELTE a kutatási programok előkészítéséhez, lebonyolításához, kutatási bevételek, kiadások és kutatási eredmények nyilvántartásához kapcsolódó folyamatok, valamint a bevezetni kívánt egységes intézményirányítási szakrendszerek ezeket támogató funkciói használatának elsajátítását biztosító kutatói továbbképzési programot indít és működtet. 

A projekt valószínűsíthető hatásai

 • A felsőoktatási intézményeken belüli irányítás és finanszírozás javulása
 • Fenntartói irányítás és finanszírozás javulása
 • Intézmények működésének, gazdálkodásának stabilizálódása
 • Munkaerő-piaci követelményekhez jobban igazodni képes felsőoktatási rendszer
 • Profiltisztítás és specializáció
 • Munkaerő-piaci kompetenciák szintjének emelkedése a felsőoktatási hallgatók körében
 • Felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növekedése
 • Piaci forrásbevonó képesség javulása
 • Stabil és fenntartható kutatói bázis kiépítése
 • A kutatást, a technológiai fejlődést és az innovációt ösztönző környezet
 • Legjobb oktatók és kutatók vonzása, illetve megtartása

Hírek

Zárul az EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002 projekt a hazai egyetemeken

Zárul az EFOP-3.4.6-VEKOP-17-2017-00002 projekt a hazai egyetemeken

                                                                                                    

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.17. - 22:22:50