Ugrás a fő tartalomra

Kutatások, projektek

Jelenlegi kutatások

Új szerepben. Választók, képviselők, pártok

Az Elitkutató központ eddigi munkájának szerves folytatásaként a legújabb kutatásunk is a képviseletről szól. Kérdésünk, hogy milyen tartalommal bír a képviselet koncepciója, mit gondolnak a képviselők a képviseleti szerepükről, kiket és hogyan képviselnek és ez hogyan befolyásolja a döntéshozatalukat. Ez a kutatás összekapcsolja az elméleti tudásunkat a politika gyakorlati világával: nem csak a szerepfelfogásukról kérdezzük a szereplőket, hanem arról is, hogy ez hogyan irányítja mindennapi politikai tevékenységüket.

Hogy jobban megértsük a képviselet tartalmát, a kutatásunkban egy innovatív, a választók bevonására alapuló megközelítést alkalmazunk. Feltételezésünk alapján a képviselet egy kétirányú utca, ahol nemelég képviselni, de képviseltnek is kell lenni. A másik oldal megismeréséhez egy reprezentatív lakossági felmérést kívánunk megvalósítani, arról kérdezve a résztvevőket, hogy ők hogyan látják a képviselői szerepeket és mik az elvárásaik a képviselőjük felé?

Természetesen, a képviselők sem önálló politikai szereplők,hiszen a pártok nagy mértékben meghatározzák az attitűdjeik és viselkedésüket.Ezért a javasolt kutatásunk túllép a hagyományos képviselő-képviselt felfogáson és elhelyezi a pártot illetve felméri annak szerepét a képviselet folyamatában.

Projekt azonosító: NKFI K-128833

Kutatás időtartama:2018-2021

Kutatásvezető:Várnagy Réka

Résztvevő kutatók: IlonszkiGabriella, Bocskor Ákos, Ványi Éva, Vajda Adrienn

Korábbi kutatások

Jelöltek és képviselők

A politikusok a képviseleti szerepeiket többféleképpen láthatják el. Hirdethetnek ideológiai programokat, felléphetnek konkrét ügyek vagy meghatározott társadalmi csoportok képviseletében, és összpontosíthatnak a választókerületeik érdekeire és szükségleteire. Viselkedhetnek egy jól szervezett politikai csoport tagjaként vagy félig autonóm szereplőként.Politikai attitűdjeik, szerepfelfogásuk, kampánystratégiáik és parlamenti tevékenységük összefonódik. Az elmúlt években a tudomány nagy lépéseket tett,hogy összeköthessük a fenti aspektusokat és a képviselet új mintáit vázol hassuk fel. A kutatás célja, hogy a képviselők parlamenti tevékenységeit feltérképező szisztematikus adatgyűjtéssel meghaladjuk a politikusok és intézmények működésére vonatkozó anekdotikus magyarázatokat, mert azt gondoljuk, hogy a pártdominancia felszíne alatt a képviselők nagyobb szabadsággal bírnak, mint amit eddig tulajdonítottunk nekik. Ezzel a demokrácia működésének és a képviseletnek új tartalmai tárulhatnak fel, amire nagy szükség van a rendre a demokrácia deficitjét diagnosztizáló korunkban. A projekt eredményeit összefoglaló tanulmányok a „Pártok, jelöltek, képviselő” című kötetben jelentek meg. A kötet teljes szöveggel elérhető a Corvinus Kutatások honlapján és ezen az oldalon.

Projekt azonosító: NKFI, K- 106220

Kutatás időtartama:2012-2015

Kutatásvezető:Ilonszki Gabriella

Résztvevő kutatók: Chiru Mihail, Dobos Gábor, Enyedi Zsolt,Papp Zsófia, Tóth Adrienn, Várnagy Réka

Kormányzati elit Magyarországon

Az EKK a képviselők mellett kiemelt figyelmet fordít a miniszteri elit adatainak gondozására. Adatbázisunkban 1848-tól szerepelnek a miniszterek, párhuzamosan készül az államtitkárokat tartalmazó adatbázisunk. A miniszterekre vonatkozó adatokat elemző tanulmányaink a „Szakértők és pártemberek” című kötetben jelentek meg.

Projekt azonosító: OTKA

Kutatás időtartama: 2006-2010

Kutatásvezető: Ilonszki Gabriella


Parlamenti elit Magyarországon I. és II.

Az EKK kiemelkedő fontosságnak tartja, hogy a magyar politikai elit életrajzi és szakmai/politikai adatai adatbázisszerűen digitalizálva legyenek. 2000-2003 között a magyarországi parlamenti képviselőknek az adatait gyűjtöttük össze 1884-től kezdve, az eredmények 2005- ben Képviselők Magyarországon I. kötet címmel jelentek meg az Új Mandátum Kiadónál. Az adatgyűjtés második hullámának eredményei 2008-ban jelentek meg az „Amatőr és hivatásos politikusok” illetve a „Képviselők Magyarországon II.” című kötetekben.

Projekt azonosító: OTKA

Kutatás időtartama: 2000-2004, 2007-2008

Kutatásvezető: Ilonszki Gabriella

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.18. - 10:16:30