Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

HÖK válaszol

Mi az a VPN, és hogyan tudok kapcsolódni?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * A Budapesti Corvinus Egyetem virtuális magánhálózata, melylehetővé teszi a biztonságos internetezést minden felhasználó számára. Mivel akülönböző eszközökkel más-más módon csatlakozhatsz hozzá, erre a linkrekattintva kaphatsz pontos információkat: (link a VPN-hez való csatlakozásról).
Mi lesz az országos ösztöndíjakkal az új környezetben (pl. nemzeti felsőoktatási, ÚNKP)?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * Azemlített ösztöndíjak pályázati feltételeit az Nftv. és vonatkozó végrehajtásirendeletek határozzák meg. Az egyetem törekvése, hogy a leendő hallgatókfinanszírozási formától függetlenül továbbra is pályázhassanak majd ezekre azösztöndíjakra.  Az intézmény egészénekvonatkozásában a megújuló Corvinus továbbra is jogosult lesz állami ésközösségi (uniós) támogatásra, különös tekintettel speciálisösztöndíjprogramokra (pl. Stipendium Hungaricum program) és a tudományoskutatást támogató forrásokra.
Mi történik, ha egy tárgyat nem sikerül teljesítenem?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * A nemteljesített tárgyat mégkétszer van lehetőséged felvenni – különleges esetben, ha megelőzőleg nemhasználtad ki mind a hat vizsgaalkalmat, méltányossági kérelem útjánengedélyeztethetsz egy negyedik tárgyfelvételt is – abban a szemeszterben,amikor legközelebb indul. Egy adott tantárgy általában évente kerülmeghirdetésre; illetve fontos megjegyezni, hogy a szabadon választható tárgyaknemteljesítése semmiféle következménnyel nem jár, nem vagy köteles újrafelvenni.
Milyen esetekben nyújthatok be méltányossági kérelmet?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * Gyakorlatilag bármilyen esetbenbenyújthatod, kivételt képez ez alól az aláírás megadására vonatkozó kérés, aképzési- és kimeneti követelmények alóli felmentés, a fegyelmi büntetéskövetkezményeinek eltörlése, a maximálisnál több vizsgaalkalomengedélyeztetése, valamint azon esetek alóli felmentés, amelyek a hallgatóönhibájának tulajdoníthatók.
Milyen segítséget nyújt az egyetem speciális igényű és fogyatékossággal rendelkező hallgatók számára?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * Azegyetem épületei mind akadálymentesen megközelíthetők. A FogyatékosügyiBizottság döntése alapján – megfelelő szakvélemény tükrében – az egyetem jogotbiztosít az egészségügyi hátrányokkal élő hallgatók tanulmányi- ésvizsgakötelezettségei alóli részleges vagy teljes felmentésre, a követelményekmás módon történő teljesítésére. Bővebb információt és a fogyatékosügyikoordinátorok elérhetőségeit itt találod.   
Mit jelent a honlapon a HÖK válaszol funkció és mire tudom használni?
Mit jelent a honlapon a HÖK válaszol funkció és mire tudom használni? HÖK GY.I.K. szerkesztése Válasz * A Profiloldalra cusman-jelszó párossal bejelentkezve látható a HÖK válaszol gomb. A gombra kattintva egy felugró ablak jelenikmeg, ami közvetlen lehetőséget biztosít a Hallgatói Önkormányzatnak valóüzenetküldésre. A felugró ablakon belül a lenyíló menüből témát lehetválasztani (amivel kapcsolatos az üzenet), de meg kell adni a teljes nevet, aze-mail címet (a CUSMAN azonosító automatikusan kitöltődik) és az üzenetszövegét. A Küldés gombra kattintva az üzenetet a rendszer elküldi a HÖKrészére. A felugró ablak szövegében a „Gyakran Ismételt kérdések” ikonrakattintva a HÖK GY.I.K. nézetére jut.
Mit jelent a méltányossági kérelem?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * A méltányosság két fajtájátkülönböztetjük meg, a dékánit és a rektorit. Mindkettő benyújtása díjköteles,és 15 nap áll rendelkezésre az elbírálására. A dékáni és rektori méltányosságikérelem célja, hogy a Hallgatói Követelményrendszer bármely pontjától eltérővitás eseteket megítélje, ha az a hallgató önhibáján kívül történt.
Mit kell tennem, ha szakot szeretnék váltani?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * Errecsak azonos képzési területen belül van lehetőség egy Neptunon keresztülbenyújtandó formanyomtatvány segítségével, amelyben indokolni kell, miértszeretnél szakot váltani. A szakváltás csak azonos képzési szinten történhet,legfeljebb egyszer. További információkat a Hallgatói és Vizsgaszabályzatban szerezhetsz.   
Ösztöndíjas helyre pályáztam a felvételi alkalmával, de nem sikerült. Akkor már nincs is lehetőségem az ingyenes képzésre?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * Ha nem sikerül elsőre ingyeneshelyre bejutni, de felvételt nyertél a Corvinusra, az egyetemi teljesítményedalapján a következő évben átsorolás útján újra pályázhatsz a Corvinus Ösztöndíjra.Aki nem jut térítésmentes képzéshez, a Diákhitel Központon keresztül igénybetudja venni az államilag támogatott kamatmentes előfinanszírozási lehetőséget.
19 elem
Vágólapra másolva