Budapesti Corvinus Egyetem ×

HÖK válaszol

Mi lesz az országos ösztöndíjakkal az új környezetben (pl. nemzeti felsőoktatási, ÚNKP)?

Az említett ösztöndíjak pályázati feltételeit az Nftv. és vonatkozó végrehajtási rendeletek határozzák meg. Az egyetem törekvése, hogy a leendő hallgatók finanszírozási formától függetlenül továbbra is pályázhassanak majd ezekre az ösztöndíjakra.  Az intézmény egészének vonatkozásában a megújuló Corvinus továbbra is jogosult lesz állami és közösségi (uniós) támogatásra, különös tekintettel speciális ösztöndíjprogramokra (pl. Stipendium Hungaricum program) és a tudományos kutatást támogató forrásokra.

Hogyan befolyásolja a megújulás az egyetemi polgárok életét?

A sokszínűség és az aktivitás gyakorlatilag a Közgázzal azonosítható, az egyetemi élet szabadsága pedig továbbra is biztosítva marad a diákszervezetek és hallgatói önkormányzatiság által. A térítésmentes tanulási lehetőség mellett a tehetséggondozó programok folyamatos bővítésére is törekszünk.

Mit jelent a honlapon a HÖK válaszol funkció és mire tudom használni?

A Profiloldalra cusman-jelszó párossal bejelentkezve látható a HÖK válaszol gomb. A gombra kattintva egy felugró ablak jelenik meg, ami közvetlen lehetőséget biztosít a Hallgatói Önkormányzatnak való üzenetküldésre. A felugró ablakon belül a lenyíló menüből témát lehet választani (amivel kapcsolatos az üzenet), de meg kell adni a teljes nevet, az e-mail címet (a CUSMAN azonosító automatikusan kitöltődik) és az üzenet szövegét. A Küldés gombra kattintva az üzenetet a rendszer elküldi a HÖK részére. A felugró ablak szövegében a „Gyakran Ismételt kérdések” ikonra kattintva a HÖK GY.I.K. nézetére jut.

Milyen segítséget nyújt az egyetem speciális igényű és fogyatékossággal rendelkező hallgatók számára?
Az egyetem épületei mind akadálymentesen megközelíthetők. A Fogyatékosügyi Bizottság döntése alapján – megfelelő szakvélemény tükrében – az egyetem jogot biztosít az egészségügyi hátrányokkal élő hallgatók tanulmányi- és vizsgakötelezettségei alóli részleges vagy teljes felmentésre, a követelmények más módon történő teljesítésére. Bővebb információt és a fogyatékosügyi koordinátorok elérhetőségeit itt találod.   
Hová tudok fordulni, ha gondjaim vannak a stresszel, magánélettel kapcsolatban?
A Diáktanácsadó Központot bármikor bizalommal keresheted. Az alábbi linken bővebb információkat találsz, és könnyedén felveheted velük a kapcsolatot.   
Milyen esetekben nyújthatok be méltányossági kérelmet?

Gyakorlatilag bármilyen esetben benyújthatod, kivételt képez ez alól az aláírás megadására vonatkozó kérés, a képzési- és kimeneti követelmények alóli felmentés, a fegyelmi büntetés következményeinek eltörlése, a maximálisnál több vizsgaalkalom engedélyeztetése, valamint azon esetek alóli felmentés, amelyek a hallgató önhibájának tulajdoníthatók.

Mit jelent a méltányossági kérelem?

A méltányosság két fajtáját különböztetjük meg, a dékánit és a rektorit. Mindkettő benyújtása díjköteles, és 15 nap áll rendelkezésre az elbírálására. A dékáni és rektori méltányossági kérelem célja, hogy a Hallgatói Követelményrendszer bármely pontjától eltérő vitás eseteket megítélje, ha az a hallgató önhibáján kívül történt.

Mit kell tennem, ha szakot szeretnék váltani?
Erre csak azonos képzési területen belül van lehetőség egy Neptunon keresztül benyújtandó formanyomtatvány segítségével, amelyben indokolni kell, miért szeretnél szakot váltani. A szakváltás csak azonos képzési szinten történhet, legfeljebb egyszer. További információkat a Hallgatói és Vizsgaszabályzatban szerezhetsz.   
Mi történik, ha egy tárgyat nem sikerül teljesítenem?

A nemteljesített tárgyat még kétszer van lehetőséged felvenni – különleges esetben, ha megelőzőleg nem használtad ki mind a hat vizsgaalkalmat, méltányossági kérelem útján engedélyeztethetsz egy negyedik tárgyfelvételt is – abban a szemeszterben, amikor legközelebb indul. Egy adott tantárgy általában évente kerül meghirdetésre; illetve fontos megjegyezni, hogy a szabadon választható tárgyak nemteljesítése semmiféle következménnyel nem jár, nem vagy köteles újra felvenni.

Hogyan tudok átkerülni önköltséges finanszírozásról Corvinus Ösztöndíjas képzésre?

Az Egyetem tanévenként egyszer felülvizsgálja az ösztöndíjra jogosultak körét a két utolsó olyan aktív félév teljesítménye alapján, amelyben nem vettél részt Erasmus+ programmal támogatott külföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton.

A felülvizsgálat során megnézik az éves tanulmányi eredményedet (legalább 3,8-as átlag kell), hány kreditet teljesítettél (minimum 46 kredit), és hogy milyen volt a tudományos és diákszervezeti tevékenységed. Képzésenként hallgatói rangsort állítanak fel, így a legjobb hallgatók nyerik el a következő két félév ösztöndíjas helyeit.

19 elem
Vágólapra másolva