Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

HÖK válaszol

A korábban (2020 előtt) állami ösztöndíjat nyert hallgatóknak lesz lehetőségük megtartani a támogatást? Kell-e változásra számítaniuk?
A korábban (2020 előtt) állami ösztöndíjat nyert hallgatóknak lesz lehetőségük megtartani a támogatást? Kell-e változásra számítaniuk? HÖK GY.I.K. szerkesztése Válasz * Mindenjelenlegi hallgató abban a képzésben és azzal a tantervvel végez, amelyikbenelkezdte tanulmányait. A Corvinus megújulási folyamata az ösztöndíjakkalkapcsolatban sem érinti a jelenlegi hallgatóinkat. Ők változatlan formábantudják befejezni tanulmányaikat, azon feltételekkel, amelyekkel megkezdtékképzésüket. Az állami ösztöndíjasok finanszírozási státusza továbbra isfennmarad, a kapcsolódó pénzügyi juttatásokkal (tanulmányi ösztöndíj, szociálistámogatások, stb.) együtt.
El tudom-e halasztani az egyetem megkezdését?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * A nemzeti felsőoktatásról szóló2011. évi CCIV. törvény és az Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapjánaz első félév teljesítése előtt csak akkor kezdhetsz passzív, ha a hallgatóijogviszonyból eredő kötelezettségeidnek szülés, továbbá baleset, betegség vagymás váratlan ok miatt, önhibádon kívül nem tudsz eleget tenni.
Hogyan befolyásolja a megújulás az egyetemi polgárok életét?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * A sokszínűség és az aktivitás gyakorlatilag aKözgázzal azonosítható, az egyetemi élet szabadsága pedig továbbra isbiztosítva marad a diákszervezetek és hallgatói önkormányzatiság által. Atérítésmentes tanulási lehetőség mellett a tehetséggondozó programok folyamatosbővítésére is törekszünk.
Hogyan tudok átkerülni önköltséges finanszírozásról Corvinus Ösztöndíjas képzésre?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * Az Egyetem tanévenként egyszerfelülvizsgálja az ösztöndíjra jogosultak körét a két utolsó olyan aktív félévteljesítménye alapján, amelyben nem vettél részt Erasmus+ programmal támogatottkülföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton. A felülvizsgálat során megnézik azéves tanulmányi eredményedet (legalább 3,8-as átlag kell), hány kreditetteljesítettél (minimum 46 kredit), és hogy milyen volt a tudományos ésdiákszervezeti tevékenységed. Képzésenként hallgatói rangsort állítanak fel,így a legjobb hallgatók nyerik el a következő két félév ösztöndíjas helyeit.
Hogyan tudok az egyetemi WIFI hálózathoz kapcsolódni?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * Az egyetemi WIFI hálózatotCornet-EAP néven érheted el, amihez CUSMAN kódod és jelszavad megadásával tudszcsatlakozni. 
Hová tudok fordulni, ha gondjaim vannak a stresszel, magánélettel kapcsolatban?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * ADiáktanácsadó Központot bármikor bizalommal keresheted. Az alábbi linken bővebbinformációkat találsz, és könnyedén felveheted velük a kapcsolatot.   
Költségtérítés esetén van lehetőségem a tandíj részletfizetésére?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * Igen, a dékán engedélyezheti azt,legfeljebb két részletben. A Neptun felületén keresztül kell leadni a kérvényt,legkésőbb a beiratkozási/bejelentkezési időszak első napja előtt egy héttel. Azelső részletet a bejelentkezési időszak határidejéig, a másodikat pedig az ősziszemeszter esetén október, míg a tavasziban március 10-ig vagy kötelesbefizetni. 
Meddig és milyen feltételekkel vagyok jogosult igénybe venni a Corvinus Ösztöndíjat?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * Az Egyetem tanévenként egyszerfelülvizsgálja az ösztöndíjra jogosultak körét a két utolsó olyan aktív félévteljesítménye alapján, amelyben nem vettél részt Erasmus+ programmal támogatottkülföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton. A felülvizsgálat során megnézik azéves tanulmányi eredményedet (legalább 3,8-as átlag kell), hány kreditetteljesítettél (minimum 46 kredit), és hogy milyen volt a tudományos ésdiákszervezeti tevékenységed. Képzésenként hallgatói rangsort állítanak fel,így a legjobb hallgatók nyerik el a következő két félév ösztöndíjas helyet.
Mi az a Corvinus Ösztöndíj?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * Egy teljesítményalapú ösztöndíj,ami sok tekintetben hasonlít az eddig ismert államilag támogatott képzésiformához; azaz ahhoz hasonlóan tartalmazza a képzés költségét, ugyanakkor nemfedezi például az idegen nyelvi hozzájárulást, a lakhatást és a megélhetést atanulmányok ideje alatt. A legfőbb különbség az, hogy nem jár automatikusan atanulmány befejezéséig. Az egyetem vezetése írja elő a követelményeket: azaz,hogy hány kredit teljesítését, illetve milyen tanulmányi eredményt vár el azösztöndíjas hallgatótól.
Mi az a HÖK?
Új HÖK GY.I.K létrehozása Válasz * A Budapesti Corvinus EgyetemHallgatói Önkormányzata egy olyan demokratikus úton, az egyetem polgárai általmegválasztott szerveződés, mely a hallgatói érdekek képviseletét tűzte kicéljául. Bárminemű problémafelvetést szívesen fogadnak, és a lehetőségekhezmérten eljárnak az ügyben. A HÖK-öt megtalálod Facebookon (ide link!), valamintaz egyetemi honlapon (HÖK-aloldal) egyaránt.
19 elem
Vágólapra másolva