Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi

MESTERSZAKOS FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ

Térítésmentes, négy alkalomból álló online mesterszakos felvételi előkészítő konzultációsorozatot szervez a Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék a magyar nyelvű Kommunikáció- és médiatudomány mesterszakra jelentkezett hallgatók számára. A konzultációk célja, hogy részletes felkészítést adjanak a maximum 70 pont értékű szóbeli felvételi vizsgára.

Az egyes alkalmak időpontjai:

 • 2021. 03. 04. csütörtök 17.20-18.50
 • 2021. 03. 18. csütörtök 17.20-18.50
 • 2021. 04. 15. csütörtök 17.20-18.50
 • 2021. 04. 29. csütörtök 17.20-18.50


Az alkalmakat az MS Teams felületén tartjuk, a kezdés előtt a jelentkezéskor megadott e-mail-címre linket küldünk a csatlakozáshoz.

Jelentkezni folyamatosan lehet ezen a linken.


Felvételi vizsga a magyar nyelvű kommunikáció- és médiatudomány mesterszakra

A szóbeli felvételi vizsga egy szakmai beszélgetés, amelynek célja, hogy a jelentkező megmutathassa problémaérzékenységét, felkészültségét és motivációit a kommunikáció és a média jelenségeivel kapcsolatban. A beszélgetés egyes szakaszaiban lehetőség nyílik annak megismerésére, hogy a jelentkező milyen szakmai rálátással, érdeklődéssel, tanulási célokkal készül mesterszintű tanulmányaira, és ez miként találkozik a képzésben megnyilvánuló oktatási szándékokkal, tartalommal. A szóbeli felvételi beszélgetést a bizottság találkozási lehetőségként fogja fel, amely alkalmat ad a felvételiző és a program kölcsönös bemutatkozására.

A szóbeli felvételi vizsgabeszélgetés három részből áll:

 • Az első részben a hallgató a megadott két kötelező olvasmányra vonatkozó tételkérdések közül húz egyet, amelyre a legfontosabb fogalmak, meghatározások, összefüggések bemutatásával válaszol.
 • A második szakaszban egy, a tételkérdéssel együtt kihúzott eset, szemelvény, cikk rövid elemzése, kommentálása következik, amely alkalmat ad a problémalátás és a gyakorlati érzék bemutatására.
 • A harmadik szakaszban a bizottság a személyes ambícióiról, karrierterveiről, eddigi hallgatói-szakmai tevékenységeiről kérdezi a felvételizőt, aki szintén felvetheti a képzés tartalmával, módszereivel és általában a Corvinusos egyetemi élettel kapcsolatos kérdéseit.

A felvételi vizsga kötelező olvasmányai:

A felvételi vizsga tételkérdései:

 1. Mikortól beszélhetünk tudományos értelemben kommunikációkutatásról? Kik voltak az úttörői ennek a diszciplínának? Milyen fontosabb nemzetközi kommunikációs szervezetek játszottak jelentős szerepet a kutatások terjedésében?
 2. Hogyan határozná meg a verbális és a nonverbális kommunikációt? Melyek a nonverbális kommunikáció típusai? Hogyan kapcsolódik egymáshoz a verbális és a nonverbális kommunikáció?
 3. Melyek az emberi kommunikáció funkciói, aktusai és szintjei?
 4. Melyek a szocializáció fő ágensei a modern társadalmakban?
 5. A szocializáció családi színterét illetően mi a család kommunikációs klímájának fogalma, és milyen típusokat különböztethetünk meg a családok kommunikációs mintázataiban?
 6. Milyen tényezők befolyásolják a személyközi kommunikáció jellegét?
 7. Melyek a csoportkommunikáció funkciói? Miként befolyásolja egy csoport szerkezete a csoportkommunikációt?
 8. Milyen szervezeti modelleket ismer? Mi ezek tartalma?
 9. A kommunikáció kulturális különbségeinek meghatározásakor melyek a Geert Hofstede által kiválasztott ismérvek?
 10. Mit jelent a kapuőrzés jelensége a hírkészítési/hírfeldolgozási folyamatokban? Mit jelent tágabb értelemben? Kik a kapuőrök?
 11. Melyek a nemzetközi kommunikáció és interkulturális kommunikáció főbb szintjei és ezek jellemzői? Mondjon rá példákat!
 12. Értelmezze a média mint gyakorlat fogalmát! Milyen médiagyakorlatokat ismer?
 13. Jellemezze a média környezetét és intézményrendszerét!
 14. Milyen típusait ismeri a médiatartalmaknak? Jellemezze a klasszikus tartalmakat, valamint a felhasználók által létrehozott tartalmakat!
 15. Mit jelent az, és milyen következményekkel jár, hogy a médiatartalmat narratívának is tekinthetjük?
 16. Melyek a médiatartalmak befogadásának modelljei és sajátos jellemzői?
 17. Mit jelent az újmédia fogalma?
 18. Kikből áll az újmédia közönsége, és kikből állnak a közösségei?
 19. Milyen új információs viselkedés, új figyelem és új tanulási stílusok jelennek meg az újmédia nyomán?
 20. Hasonlítsa össze a régi és az új médiaműveltséget!
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.16. - 18:12:31