Ugrás a fő tartalomra

Kutatások, projektek

Main research topics: health policy, insurance, financing and management; pharmaceuticals and health technology analysis; biotechnology, disease burden and quality of life studies in a wide variety of disease areas.The department operates within the Institute of Social and Political Sciences. 

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program

Pénzügyi és lakossági szolgáltatások kutatási program 20764-3/2018/FEKUTSTRAT: 

Egészségügy, társadalmi teher: jelenlegi és jövőbeli költségek, innovációk igénye és értékelése alprojekt 

Európában a társadalom elöregedése és az egyre hatékonyabb egészségügy miatt az egyre nagyobb számú krónikus beteg ellátása és finanszírozása minden országban máris nagy probléma, az egészségügyi és szociális ágazat részesedése a GDP-ből folyamatosan növekszik. Ezért a gazdaságilag legfejlettebb országokban is elsődleges kutatási és stratégiatervezési kérdéssé vált, hogyan oldható meg hosszú távon a gondozásra, segítésre szorulók növekvő tömegének ellátása. A gondozásból a családra háruló terhek máris jelentősek. Kutatásunk célja annak feltárása, hogy a különböző betegségek és állapotok vonatkozásában milyenek a szocio-demográfiai jellemzők, a jelen és várható társadalmi költségek, melyek az egészségügyi és szociális szféra kritikus területei, ahol költséghatékony beavatkozás szükséges és ami tudományosan megalapozottan lehetséges. Az új innovatív technológiák értékeléséhez hazai adatokon alapuló, multidiszciplináris megközelítésű és társadalmi nézőpontú elemzési módszerekkel kívánunk hozzájárulni. 

A kutatási eredmények tudományosan megalapozott információkkal szolgálnak a társadalompolitikai és finanszírozói döntéshozáshoz, új szempontokkal segítik az egészségügyi- és szociális ellátórendszer tervezését és fenntartható finanszírozását, és elősegítik az gazdaságilag megalapozott forrásallokációs döntéseket a krónikus betegségek és állapotok ellátása vonatkozásában. Kutatásunk értékes információkat nyújt nem csak az egészségügy, hanem a gazdaság más szektorai ─ műszaki, gyógyszeripari, biztosítói ─ kutatás-fejlesztési és képzési-oktatási irányainak meghatározásához. 

Futamidő: 2018-2021 

Alrpojekt vezetők: 

Prof. Péntek Márta (1. év) marta.pentek@uni-corvinus.hu 

Prof Brodszky Valentin (2. év) valentin.brodszky@uni-corvinus.hu 

Jelentősebb publikációk: 

Brodszky V, Tamási B, Hajdu K, Péntek M, Szegedi A, Sárdy M, Bata-Csörgő Z, Kinyó Á, Gulácsi L, Rencz F. Disease burden of patients with pemphigus from a societal perspective. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2020 Jan 28:1-9. Q2 

Baji P, Farkas M, Golicki D, Prevolnik Rupel V, Hoefman R, Brouwer WBF, van Exel J, Zrubka Z, Gulácsi L, Péntek M. Development of Population Tariffs for the CarerQol Instrument for Hungary, Poland and Slovenia: A Discrete Choice Experiment Study to Measure the Burden of Informal Caregiving. Pharmacoeconomics.2020 Mar 23. doi: 10.1007/s40273-020-00899-2. Q1 

The European Journal of Health Economics (Impact factor-2018: 2.169; Scimago Q1) 

June 2019, Issue 1 Supplement, Pages 1-172 

Patient-reported outcomes: opportunities and challenges in Central Europe 

Rencz et al. Validity of the EQ-5D-5L and EQ-5D-3L in patients with Crohn’s disease. Qual Life Res. 2019 Jan;28(1):141-152. doi: 10.1007/s11136-018-2003-4. Epub 2018 Sep 17. (Impact factor-2018:2,488; Scimago Q1) 

A program első évében végzett munkáról itt olvashat bővebben: összefoglaló 

2019/2020: 

JDONSÁGOK a digitális egészségműveltség, az informális gondozás és a betegségek okozta terhek témakörben végzett kutatásainkból 
 
Digitális egészségműveltség 
A magyar nyelvű Elektronikus Egészségműveltség Skála (eHealth Literacy Scale; eHEALS) mérési tulajdonságainak vizsgálata 
 
Informális gondozás 
Az informális gondozással összefüggő életminőség mérése: a CarerQol kérdőív lakossági értékkészletének kialakítása Lengyelország, Magyarország és Szlovénia számára 
 
Betegségteher vizsgálatok 
 
Betegségek betegség terhe 9 Közép Európai országban 
 
Betegségteher krónikus bőrgyógyászati betegségben 
 
Hólyagos bőrbetegségek társadalmi költsége: az egészségügyi költségeket, a beteg és a család kiadásait és a munkaképességet érintő hatások 

2020/2021

Az alprojektben fő kutatási célkitűzésünk az volt, hogy az egészségi állapotra, jól-létre, egészségügyi ellátások igénybevételére, gondozási szükségletekre és gondozási tevékenységekre, valamint foglalkoztatottságra és munkaképességre fókuszáló felméréseket és elemzéseket végezzünk, olyan adatbázisokat és tudást kialakítva, amelyre alapozva az otthonellátás és gondozás terén innovatív termék- és szolgáltatások kerülhetnek fejlesztésre. 

Az alprojekt harmadik évében is teljesültek időarányosan a személyi vállalások (résztvevő kutatók, FTE teljesítés 1. táblázat). A programban résztvevő kutatók és hallgatók teljes mértékben teljesítették a szerződéseikben vállalt feladataikat. A program 3. évének 1. és 2. mérföldkő feladatainak megvalósításában 6 kutató, 5 fiatal kutató, 1 külföldi kutató (Farkas Miklós, University of Bristol), 7 PhD és 4 mesterszakos hallgató vett részt. Három külső szakértő is részt vett az alprojekt munkában Jenei Balázs (KSH), Németh Gergely (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő), és Dózsa Csaba (Medecon Kft.).  

A program 3. évében folytattuk az előző években gyűjtött kérdőíves kutatások adatianak feldolgozását. Ennek eredményeként 10 angol nyelvű (2 db D1, 6 db Q1, 2 db Q2) és két magyar nyelvű  (2 db Q3) közleményünk jelent meg és az eredményekből 10 konferencia absztraktot mutattunk be nemzetközi és hazai konferenciákon. 

A program 3. évében három új általános lakossági, kérdőíves felmérést fejlesztettünk ki, vizsgáltuk a mentális betegségeket, a COVID-19 járványhelyzetet és a gyermekkor egészségi állapotok társadalmi értékelését: 

1. Mentális betegségek és jóllét társadalmi értékelése (N=2 000) 

2. A Covid-19 fertőzés társadalmi és egészséggel kapcsolatos hatásainak vizsgálata (N=2 000) 

3. Az egészség társadalmi szempontból fontos területei fiatalkorban (N=1 000 online és N=200 személyes interjú) 

Pályázati úton választottuk ki az online adatgyűjtést végző piackutató céget, a pályázatot az NRC Kft. nyerte. Kidolgoztuk a vizsgálatok kutatási tervét és az etikai engedély kérelemhez szükséges dokumentumokat. A személyes interjúkat MSc hallgatók végezték, akiknek a betanítását a programban részt vevő kutatók végezték. 

A mentális betegségek súlyos társadalmi és gazdasági terhet jelentenek, az egészségügyi és szociális ellátórendszer intenzív igénybe vétele, a munkából és oktatásból való kiesés és a fokozott gondozási igény miatt. Kutatási tervet és online kérdőívet készítettünk a mentális betegségekkel kapcsolatos társadalmi preferenciák, életminőség és jóllét felmérésére. Az adatgyűjtésre 2021 júliusában került sor, kutatási jelentés formájában elkészültek az eredmények első, áttekintő feldolgozásai.  

A Covid-19 vírus okozta szükségállapot és az egészségügyi intézmények bezárása megnövelte a családokra eső betegápolási és pénzügyi terheket. Kutatási tervet és online kérdőívet készítettünk a pandémia okozta félelem és az izolációval összefüggő költségek felmérésére. A vizsgálat célja az volt, hogy jobban megismerjük a COVID-19 vírusfertőzés magyar lakosság életminőségére gyakorolt hatását. Felmérjük a járvány és járványügyi intézkedések munkaerőpiaci hatásait. Elkészült a kérdőív elektronikus verziója az NRC piackutató céggel együtt működve, az adatgyűjtésre 2021 május-június időszakban került sor. Elkezdtük az eredmények feldolgozását, elkészültek az első kutatási jelentések és egy konferencia előadás keretében is bemutattuk az eredményeket. 

A harmadik kutatásban a gyermekek egészségi állapotával kapcsolatos társadalmi preferenciákat vizsgáltuk. Felmértük, hogy különböző súlyosságú gyermekkori egészség károsodáshoz milyen társadalmi hasznosság súlyok rendelhetők. Az adatgyűjtés két részből állt, az elektronikus kérdőív lekérdezésére 2021. április-május között került sor. A személyes lekérdezésben 4 fő Msc hallgató vett rész 2021. március-augusztus között.  

A program egyik fontos célkitűzése a tehetség-gondozás és a fiatal kutatói utánpótlás biztosítása. Az Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszéken 2021-ben két gyakornok (Balázs Péter és Szabó Ákos) kezdte meg munkáját, akik a programhoz MSc hallgatóként csatlakoztak 2019-ben. A program 3. évében, 2021 őszén egy hallgató (Nickl Anna) megkezdte PhD programját, aki MSc hallgatóként is rész vett a kutatómunkában. A program keretében egy PhD hallgató sikeresen megvédte doktori értekezését (Beretzky Zsuzsanna, 2020 szeptember 17.), és fiatal kutatóként folytatta munkát. Amellett, hogy a PhD hallgatókat bevontuk a kutatási feladatokban, a kutatási infrastruktúrát is fejlesztettük. Négy új munkaállomást alakítottunk ki és szereltünk fel a tanszék egyik szobájában, amelyet a PhD hallgatók használtak és használhatnak a jövőben. Összeségében a program nagy mértékben hozzájárult az utánpótlás neveléshez és a fiatal kutatók megtartásához. 

 Publikációk: 

Szabó Á, Brodszky V, Rencz F 2021 A comparative study on the measurement properties of DLQI, DLQI-R and Skindex-16 DOI: 10.1111/bjd.20765 British Journal of Dermatology  

Rencz F, Szabó Á, Brodszky V 2021 Questionnaire Modifications and Alternative Scoring Methods of the Dermatology Life Quality Index: A Systematic Review. DOI: 10.1016/j.jval.2021.02.006 

Rencz F. Mitev A, Jenei B, Brodszky V 2021 Measurement properties of the ICECAP-A capability well-being instrument among dermatological patients 

Péntek M, Poór Gy, Gulácsi L, Zrubka Zs, Brodszky V, Rencz F, Dobos Á, Farkas M, Kovács L, Baji P 2021 Musculoskeletal health and capability wellbeing: Associations between the HAQ-DI, ICECAP-A and ICECAP-O measures in a population survey DOI: 10.1016/j.msksp.2021.102420 

Farkas M, Huynh, E, Gulácsi L, Zrubka, Zs, Dobos Á, Kovács L, Baji P, Péntek M 2021 Development of Population Tariffs for the ICECAP-A Instrument for Hungary and their Comparison With the UK Tariffs DOI: 10.1016/j.jval.2021.06.011 

Balázs P, Brodszky V, Rencz F 2021 Egészséghasznosság-mérés időalku módszerrel Magyarországon DOI: 10.1556/650.2021.32056 

Rencz F, Mitev A, Szabó Á, Beretzky Zs, Poór A, Holló P, Wikonkál N, Sárdy M, Kárpáti S, Szegedi A, Remenyik É, Brodszky 2021 A Rasch model analysis of two interpretations of ‘not relevant’ responses on the Dermatology Life Quality Index (DLQI) DOI: 10.1007/s11136-021-02803-7 

Gáspár K, Hunor Gergely L, Jenei B, Wikonkál N, Kinyó Á, Szegedi A, Remenyik É, Kiss N, Jin X, Sárdy M, Beretzky Z, Péntek M, Gulácsi L, Bánvölgyi A, Brodszky V, Rencz F. 2021 Resource utilization, work productivity and costs in patients with hidradenitis suppurativa: a cost-of-illness study DOI: 10.1080/14737167.2021.1895753 

Bató A, Brodszky V, Gergely LH, Gáspár K, Wikonkál N, Kinyó Á, Szabó Á, Beretzky Z, Szegedi A, Remenyik É, Kiss N, Sárdy M, Rencz F 2021 The measurement perfor-mance of the EQ 5D 5L versus EQ 5D 3L in patients with hidradenitis suppurativa DOI: 10.1007/s11136-020-02732-x 

Baji P, Brouwer WBF, van Exel J, Golicki D, Prevolnik Rupel V, Zrubka Z, Gulácsi L, Brodszky V, Rencz F, Péntek M 2021 Validation of the Hungarian version of the CarerQol instrument in informal caregivers: results from a cross-sectional survey among the general population in Hungary. DOI: 10.1007/s11136-020-02662-8. 

Zrubka Zs, Kincses Á, Gulácsi L, Kovács L, Péntek M 2021 Egészségi ok miatti korlátozottsággal, gondozási igényekkel és munkavégzéssel kapcsolatos szubjektív várakozások: keresztmetszeti lakossági felmérés Magyarországon DOI: 10.1556/650.2021.32124 

Rencz, Fanni ; Tamási, Béla ; Brodszky, Valentin ; Ruzsa, Gábor; Gulácsi, László; Péntek, Márta 2020 Did You Get What You Wanted? Patient Satisfaction and Congruence Between Preferred and Perceived Roles in Medical Decision Making in a Hungarian National Survey 

HealthPros PhD Program

May 2018

Prof. Niek Klazinga’s visit at the Department 

Prof. Niek Klazinga (Academic Medical Centre of the University of Amsterdam), the leader of the HealthPros program and the Honorary Professor of Corvinus University of Budapest visited the Department of Health Economics, Corvinus University of Budapest on the 14th May 2018. Prof. Klazinga and our collegues at the Department of Health Economics reviewed the initial tasks in the HealthPros project and discussed future plans as well. 

Great interest in the HealthPros Training Network worldwide! 

The recruitment of the HealthPros Training Network started officially mid-January 2018. Although applications started slow, the last week before the deadline it exploded with in the end 141 interested applicants from 104 countries! So far, 21 candidates applied for the 2 research positions at BCE. Currently, we are approaching and interviewing selected applicants. Our aim is to have all the ESRs (Early stage researchers) on board in September 2018. 

February 2018

Kick-off of HealthPros 

The kick-off meeting of the HealthPros consortium was held February 6th 2018 at the Academic Medical Centre in Amsterdam. All partners introduced themselves and their research and the plans for the research projects were discussed. Additionally, the road ahead was discussed, starting of course with the recruitment of 13 early stage researchers, but also the first week of training (planned for October/November 2018 together with the next consortium meeting). 

On the meeting, our Department was represented by Prof. László Gulácsi. 

January 2018

New H2020 project at the Department of Health Economics 

We are proud to announce that from January 2018, the Department of Health Economics, Corvinus University of Budapest participates in a 4 years-long Marie Sklodowska-Curie project, the „Innovative Training Networks for Healthcare Performance Intelligence Professional” (HealthPros;. project nr. 765141) funded by the European Horizon 2020 Programme with the lead of Associate Prof. Petra Baji and Prof. László Gulácsi (Department of Health Economics, Corvinus University of Budapest). 

With a total budget of 3,3 million Euros, the Consortium is led by the Honorary Professor of Corvinus University of Budapest, Niek Klazinga and Dionne Kringos, the Academic Medical Centre of the University of Amsterdam. Besides Corvius, partner institutes are North Denmark Region/Aalborg University Hospital (Denmark), Optimedis AG (Germany), University of Surrey (United Kingdom), Scuola Superiori di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna (Italy), and the University of Toronto / Canadian Institute for Health Information (Canada). 

The program offers an innovative 3-years PhD programme of collaborative, multidisciplinary and entrepreneurial training for early stage researchers. The aim of the program is to train the first generation of Healthcare Performance Intelligence Professionals (HealthPros) that can bring multidisciplinary expertise from areas such as medicine, social sciences, computer science and health policy in order to make effective use of available healthcare performance data to continuously improve health systems and services. The training includes a variety of training modules as well as transferable skills courses, secondments and active participation in workshops and conferences, as well as continuous collaboration with potential future employers in the private / public / academic HC sectors. The HealthPros Training Network brings together leading academics in the field of data science and health care performance assessment and improvement, as well as a wider immersion community, including health insurance companies, national and regional agencies, multi-national consulting and pharma companies. 

Under this program, two Early Stage PhD Researcher positions are now open at the Department of Health Economics, Corvinus University of Budapest from September, 2018. We are looking for applications from motivated candidates with less than 4 years of research experience and no PhD degree (more info on the call on our website.) 

Applications are invited for 13 ESRs (Early Stage Researchers) funded by the Marie-Sklodowska-Curie Innovative Training Network HealthPros (Healthcare Performance Intelligence Professionals) within the European Horizon 2020 Programme. 

HealthPros is an international consortium of high profile universities, research institutions and companies located in Canada, Denmark, Germany, Hungary, Italy, the United Kingdom, and the Netherlands. We are looking for 13 PhD positions. 

HealthPros aims to deliver the next generation of leading, entrepreneurial, and creative healthcare performance intelligence professionals having expertise, skills, and experience to make effective use of available healthcare performance data in countries to improve integrated service delivery, patient engagement, equality in access to healthcare, health outcomes, and reduce waste in healthcare. In HealthPros we will focus on developing tools and implementing methods to streamline healthcare performance measurement, the development and application of performance-based governance mechanisms and effective use of Healthcare Performance Intelligence by different end-users across health care systems. 

For more information please visit www.healthpros-h2020.eu and see HealthPros Recruitment. 

December 2017

European Commission funds European Training Network for Healthcare Performance Intelligence Professionals (HealthPros) : 13 PhD positions available from Summer 2018 

A new generation of healthcare professionals is needed to support healthcare systems to achieve a balance between improving the health of populations, delivering quality care for individuals, and containing costs. To meet this need, a European “Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks” grant has been awarded to the Healthcare Performance Intelligence Professional (HealthPros) Consortium, led by the Academic Medical Centre of the University of Amsterdam (The Netherlands; coordinator; D. Kringos, N. Klazinga), North Denmark Region/Aalborg University Hospital (Denmark; J. Mainz, S.P. Johnsen), Optimedis AG (Germany; O. Groene), University of Surrey (United Kingdom; S. de Lusignan, F. Carinci), Scuola Superiori di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna (Italy; S. Nuti, A. Murante), Corvinus University of Budapest (Hungary; L. Gulácsi, P. Baji), and the University of Toronto (R. Cockerill) / Canadian Institute for Health Information (Canada; K. Morris). 

Starting in January 2018, the consortium will train 13 PhD candidates into a first generation of Healthcare Performance Intelligence Professionals (HealthPros) that can make effective use of available healthcare performance data in countries to improve integrated service delivery, patient engagement, equality in access to healthcare, health outcomes, and reduce waste in healthcare. 

The HealthPros Training Network will provide an innovative 3-years programme of collaborative, multidisciplinary and entrepreneurial training to the PhD candidates. Through innovative research, HealthPros will develop tools and implement methods to streamline healthcare performance measurement, the development and application of performance-based governance mechanisms and effective use of Healthcare Performance Intelligence by different end-users, that match the different health care systems in the Netherlands, Denmark, Germany, UK, Italy, Hungary and Canada, and will support the transferability of the tools and methods to other countries. 

The HealthPros consortium will start recruiting for PhD positions in January 2018. Suitable PhD candidates should be willing to be based abroad, not have more than 4 years of research experience, and not have a doctoral degree. 

Read more about the HEALTHPROS Project: http://cordis.europa.eu/search/result_en?q=healthpros 

For more info on the recruitment process, please contact d.s.kringos@amc.uva.nl 

PECUNIA

Optimising Healthcare Provision in Europe:

The European research project PECUNIA (“ProgrammE in Costing, resource use measurement and outcome valuation for Use in multi-sectoral National and International health economic evaluAtions“) aimed to establish standardised costing and outcome assessment measures for optimised national healthcare provision in the European Union. Coordinated by Professor Judit Simon at the Medical University of Vienna, the three-year-project brought together ten partners from six countries with complementary methodological expertise.

Project Coordinator:

Medical University of Vienna, Center for Public Health, Department of Health Economics

Judit Simon

Phone: +43 140160 34841

judit.simon@muv.ac.at

Hungarian Contact

Department of Health Economics, Corvinus University of Budapest

Valentin Brodszky

valentin.brodszky@uni-corvinus.hu

Read more about PECUNIA here.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.18. - 08:07:52