Ugrás a fő tartalomra

Az Alapítványról

2019. július 1-jétől a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartója a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány.

Az Alapítványt a 2019. évi. XXX. törvény hozta létre. A törvény szerint „az Alapítvány feladata oktatási intézmény, kiemelten a Budapesti Corvinus Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása, amelynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által rendelt, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli. Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében (a) oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot működtet; (b) rászorultsági alapú támogatást biztosít; (c) tehetséggondozó programok működését támogatja.”

Az Alapítványt 2019. május 21-én jegyezte be a Fővárosi Törvényszék 600 millió forint induló alapítói vagyonnal. Ezt követően a MUC tv. 3. § (1) bekezdés a) pont alapján az Alapítvány bizalmi vagyonkezelésébe került a MOL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt 81.942.946 darab ”A” sorozatú részvénye, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt 18.637.486 db ”C” sorozatú részvénye, továbbá 2020. január 1. napjával a MUC tv. 4. § (1) bekezdésének megfelelően a Budapest belterület 5063 helyrajzi számú, természetben a Budapest XI. kerület, Mányoki út 9. szám alatti ingatlan.

A 2020. május 21-én hatályba lépett 2020. évi XXVI. törvény 7. §-a alapján a Kormány az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a fenti részvényeket az Alapítvány tulajdonába adta.

Az Alapítvány fenntartóként viseli a felelősséget az Egyetem intézményi, pénzügyi működéséért. Ezen felelősségével összhangban kiadja az Egyetem Alapító Okiratát, elfogadja Szervezeti és Működési Szabályzatát, Intézményfejlesztési Tervét, költségvetését és pénzügyi beszámolóját, az Egyetem rektorára vonatkozóan javaslatot tesz a Köztársaság Elnöke számára, kinevezi az Egyetem elnökét és kancellárját. A fenntartó az Egyetem működésével kapcsolatos feladatait az Egyetemmel és polgáraival való együttműködésben végzi, különös tekintettel az Egyetem Szenátusára és egyéb testületeire.

Az Alapítvány fenntartói tevékenysége során Magyarország Alaptörvényében és a Nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben foglaltak szerint tiszteletben tartja az Egyetem autonómiáját, a kutatás és a tanítás tartalmi, módszertani kérdéseiben nem illetékes.

Az Alapítvány irányító testülete a Kuratórium. Az Alapítvány tevékenységét a Felügyelőbizottság és a Vagyonellenőr felügyeli. Az Alapítvány tevékenységét Titkárság támogatja.

corvinus-48.jpg
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.18. - 10:10:46