Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzések


A Vállalkozásfejlesztési Intézet a Budapesti Corvinus Egyetem csaknem összes képzési szintjén és képzési formájában részt vesz. Intézetünk munkatársai szakfelelősként, tárgyfelelősként és oktatóként számos kurzusban képviseltetik magukat az egyetem képzési struktúrájában.

Intézethez kapcsolódó képzések

Nemzetközi projektmenedzser szakirányú továbbképzés

Feltöltés alatt

Projektmenedzser szakirányú továbbképzés

A szakon folyó képzés biztosítja mindazoknak az ismeretköröknek az elsajátítását, amelyek szükségesek a projektek környezetének megértéséhez, a projektek kialakításához és azok sikeres teljesítéséhez. Olyan, módszertanilag megalapozott közelítésmódot alkalmaz, amely minden projekttípus esetén alkalmazható projektvezetési felkészültséget biztosít, nemcsak az egyes projektek vezetésére vonatkozóan, hanem az egyidejűleg több projektért felelős vezetői feladatok ellátására is. A képzés hangsúlyt fektet a projektvezetési mesterséghez szükséges humán-készségek fejlesztésére, valamint a projektek kialakítását és teljesítését elősegítő innovációs és finanszírozási ismeretek biztosítására is.

Szakfelelős

Dr. Jelen Tibor tibor.jelen@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vezetéstudományi Intézet / Projektmenedzsment Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 387
Telefon: +36 1 482 5206 • Mellék: 5206

Kapcsolattartó

Récseiné Erdélyi Anett part.time@uni-corvinus.hu, anett.erdelyi@uni-corvinus.hu Hallgatói Szolgáltatások / Tanulmányi Ügyek
Tanulmányi előadó / Student Service Clerk
E épület, 142
Telefon: +36 30 106 1429

Vállalkozás témájú kurzusok

A Vállakozásfejlesztési Intézet számos kurzus keretében ad modern vállalkozásfejlesztési ismereteket különböző képzési szinteken.

Alapszakon

A Vállalkozás (korábban „Kisvállalkozás”) specializáció a Budapesti Corvinus Egyetem ’Gazdálkodás és menedzsment’ alapszakán fut. A specializációra évek óta kimagaslóan nagy a túljelentkezés. Gyakorlati tapasztalattal rendelkező oktatók és vendégvállalkozók, alumni hallgatók aktívan részt vesznek az oktatásban.

2021 szeptemberétől több korábbi alapszak (kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás, emberi erőforrások, vidékfejlesztési agrármérnök) is beolvad a ’Gazdálkodási és menedzsment’ alapszakba. A korábbi „Kisvállalkozás” specializáció tárgyai két struktúra szerint fognak megjelenni az új alapszakban:

  • Vállalkozásindító üzleti koncepció (kötelező projekttárgy, 6. félév, 1 előadás + 3 szeminárium)

A kötelező projekttárgy célja az induló és dinamikusan fejlődő vállalkozások világának megértése, és új, növekedési potenciállal rendelkező startup vállalkozások indításához ötletgenerálás.

  • Vállalkozás specializáció (választható, 5. és 6. félév)

Célja olyan felsőfokú végzettségű szakemberek képzése, akik nem egy-egy diszciplínára, illetve feladatra specializálódnak, hanem holisztikusan, több érintett és számos tudományterület szemszögéből képesek átlátni és irányítani a mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági folyamatainak egészét.

A specializáció keretében a következő tárgyakat hallgatják a diákok:

Mesterszakon

A Vállalkozásfejlesztés mesterszakon fókuszában a modern vállalkozási ismeretek átadása áll. A szak kifejezetten vállalkozásokhoz, azok fejlesztéséhez kapcsolódó tárgyai az alábbiak:

Idegen nyelven

Startup Navigator: A sikeres startupoknak valid üzleti ötletre, elkötelezett és hozzáértő vállalkozói csapatra és elegendő pénzre van szükségük. A vállalkozói csapatok vállalkozói kompetenciát (hozzáállást, tudást és készségeket), tapasztalatot és hálózatokat igényelnek. A kurzus bevezetést ad a modern vállalkozások alapításának és menedzsmentjének aktuális kérdéseibe.

Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.09.25. - 20:12:29