Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Ösztöndíjak

Az ösztöndíj pontos szabályozása a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/E. §-ban található! Az alábbi összefoglalás nem tekinthető hivatalos és pontos tájékoztatásnak, csupán a HTJSZ vonatkozó részének kivonatolása, ezért ennek elolvasása nem helyettesíti a HTJSZ és a Pályázati Felhívás figyelmes elolvasását és értelmezését!


Ki pályázhatja meg?

Önköltséges, aktív hallgatók a támogatott szakokról.

Melyek a támogatott szakok?

Alkalmazott közgazdaságtan (magyar, angol), gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, biztosítási és pénzügyi matematika, regionális és környezeti gazdaságtan, közgazdasági elemző, közgazdálkodás és közpolitika (magyar, angol).

Hány félévre szól?

Legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időre.

Mekkora az ösztöndíj összege?

Maximum az önköltség 100%-a félévente.

Mi a tanulmányi átlag kritérium?

A pályázati felhívásban jelzett felvételi ponthatárok elérése. Az utolsó két, nem külföldön töltött aktív félévben legalább 3,5-ös átlagot teljesíteni kell, hogy az ösztöndíjra való jogosultság megmaradjon. A felvételi pontszám alapján felvett, első féléves hallgatókra ezt az átlagot az első félévben kell teljesíteni.

Van megkötés kreditekre vonatkozóan?

Az utolsó két félévben legalább 45 kredit teljesítése.

Van-e valami különleges rendelkezés?

Az is pályázhat, aki állami finanszírozási formáról azért került át önköltséges képzésre, mert elfogytak az államilag támogatott félévei.


Az ösztöndíj pontos szabályozása a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/H. §-ban található! Az alábbi összefoglalás nem tekinthető hivatalos és pontos tájékoztatásnak, csupán a HTJSZ vonatkozó részének kivonatolása, ezért ennek elolvasása nem helyettesíti a HTJSZ és a Pályázati Felhívás figyelmes elolvasását és értelmezését!


Ki pályázhatja meg?

Aktív hallgatók a támogatott szakokról.

Melyek a támogatott szakok?

Alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, biztosítási és pénzügyi matematika, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, Master of Business Administration, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, regionális és környezeti gazdaságtan, számvitel, vezetés és szervezés.

Hány félévre szól?

Két félévre, azaz 10 hónapra.

Mekkora az ösztöndíj összege?

30.000 Ft/hónap.

Mi a tanulmányi átlag kritérium?

Utolsó két egymást követő lezárt, aktív félévben legalább 4,00.

Van megkötés kreditekre vonatkozóan?

Az utolsó két félévben legalább 54 kredit teljesítése, valamint a mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább 90%-ának teljesítése.

Van-e valami különleges rendelkezés?

Nem nyerhető el egyszerre az MNB Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíjjal.


Az ösztöndíj pontos szabályozása a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/I. §-ban található! Az alábbi összefoglalás nem tekinthető hivatalos és pontos tájékoztatásnak, csupán a HTJSZ vonatkozó részének kivonatolása, ezért ennek elolvasása nem helyettesíti a HTJSZ és a Pályázati Felhívás figyelmes elolvasását és értelmezését!


Ki pályázhatja meg?

Aktív közgazdasági elemző szakos hallgatók.

Hány félévre szól?

Egy félévre, azaz 5 hónapra.

Mekkora az ösztöndíj összege?

Maximum 50.000 Ft/hónap.

Mi a tanulmányi átlag kritérium?

Utolsó lezárt, aktív félévben legalább 4,00.

Van megkötés kreditekre vonatkozóan?

Az utolsó félévben legalább 24 kredit (az 1. féléves hallgatók mentesülnek ez alól), valamint a mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább 80%-ának teljesítése.

Van-e valami különleges rendelkezés?

Figyelembe veszi a Jegybanki elemző specializáció és az MNB Tanszék választható tárgyainak felvételét.


Az ösztöndíj pontos szabályozása a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 16/B. §-ban található! Az alábbi összefoglalás nem tekinthető hivatalos és pontos tájékoztatásnak, csupán a HTJSZ vonatkozó részének kivonatolása, ezért ennek elolvasása nem helyettesíti a HTJSZ és a Pályázati Felhívás figyelmes elolvasását és értelmezését!


Ki pályázhatja meg?

Az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtani Doktori Iskola nappali munkarendű képzésében részt vevő önköltséges doktorandusz hallgatók.

Hány félévre szól?

Legfeljebb 8 félévre.

Mekkora az ösztöndíj összege?

Maximum az önköltség 100%-a félévente.

Van megkötés kreditekre vonatkozóan?

Utolsó két egymást követő lezárt, nem külföldi részképzési aktív félévben együttesen legalább 45 kredit teljesítése.


Az ösztöndíj pontos szabályozása a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 16/C. §-ban található! Az alábbi összefoglalás nem tekinthető hivatalos és pontos tájékoztatásnak, csupán a HTJSZ vonatkozó részének kivonatolása, ezért ennek elolvasása nem helyettesíti a HTJSZ és a Pályázati Felhívás figyelmes elolvasását és értelmezését!


Ki pályázhatja meg?

Az Általános és Kvantitatív Közgazdaságtani Doktori Iskola nappali munkarendű képzésben részt vevő, legalább második félévre bejelentkezett hallgatói.

Hány félévre szól?

Egy félévre, azaz 5 hónapra.

Mekkora az ösztöndíj összege?

Maximum 30.000 Ft/hónap.

Mi a tanulmányi átlag kritérium?

A pályázati felhívásban kerül meghatározásra.

Van megkötés kreditekre vonatkozóan?

A pályázati felhívásban kerül meghatározásra.

Van-e valami különleges rendelkezés?

Nem pályázhat, akinek tanulmányi ideje a képzésen meghaladja a képzési idő másfélszeresét.


Az ösztöndíj pontos szabályozása a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 16/F. §-ban található! Az alábbi összefoglalás nem tekinthető hivatalos és pontos tájékoztatásnak, csupán a HTJSZ vonatkozó részének kivonatolása, ezért ennek elolvasása nem helyettesíti a HTJSZ és a Pályázati Felhívás figyelmes elolvasását és értelmezését!


Ki pályázhatja meg?

Az Egyetem doktori iskoláinak nappali munkarendű képzésében részt vevő, önköltséges doktorandusz hallgatók.

Hány félévre szól?

Egy félévre, azaz 5 hónapra.

Mekkora az ösztöndíj összege?

Minimum 150.000 Ft/hónap, maximum 250.000 Ft/hónap a pályázati kiírásban meghatározottak szerint.

Mi a tanulmányi átlag kritérium?

A tanulmányi és szakmai követelményeket a pályázati kiírás tartalmazza.

Van megkötés kreditekre vonatkozóan?

A megelőző félévben előírt kreditérték 80%-ának teljesítése, valamint az utolsó két, nem külföldi részképzésű aktív félévben együttesen legalább 45 kredit teljesítése szükséges az ösztöndíjra való jogosultság fennmaradásához.

Van-e valami különleges rendelkezés?

Nem pályázhat, akinek tanulmányi ideje a képzésen meghaladja a képzési idő másfélszeresét.


Vágólapra másolva