Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kutatások

AMASS projekt

Művészetpedagógia a társadalom perifériájára sodródottakért (Acting on theMargins: Arts as Social Sculpture) a címe a HORIZON 2020, SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 pályázati kiírásán nyertes projektnek, amely 2020−2022 között a„Társadalmi-gazdasági átalakulás a 4. ipari forradalomban” című pályázati forrásban, a „Társadalmi kihívások és a művészetek” (Societal challenges and the arts) témakörben valósul meg a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézetében. (EU nyilvántartási szám: 870621)

A finn vezetésű, hét ország felsőoktatási és művészeti intézményeit tömörítőkutatói közösség magyar csoportjában a Corvinus partnerei a Ludwig Múzeum és a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria. A kutatás során először nemzetközi összehasonlító tanulmányok készülnek iskolai, múzeumi és közösségi projektekről, amelyek sikeresen integráltak és fejlesztettek hátrányos helyzetű gyermekekből vagy fiatalokból álló csoportokat. Ezután Intézetünk égisze alatt Vizuális kultúra címmel online folyóiratot indítunk, amely a képi nyelv kortárs használatának fejlesztéséről, kutatásáról és oktatásáról közöl hazai és nemzetközi beszámolókat.

A nemzetközi tapasztalatokra építve négy projektet valósítunk meg, amelyek célja egy választott, hátrányos helyzetű gyermekekből vagy fiatalokból álló csoporttámogatása egy jobb életminőség elérésében, a művészet eszközeivel. Intézetünk munkatársai„Találd meg és hallasd a hangod!”munkacímmel, 16−25 éves, fiatal roma nők számára nyújtanak majd olyan kommunikációs képzést, amely egyaránt segíti a hatékony önkifejezést és a munkavilágában való boldogulást. A fejlesztőképzés során létrejött tananyagokkal és a többi magyar projekt alapján készült tananyagokkal feltöltve MOOC-t (Massive Open Online Course) fogunk fejleszteni magyar és angol nyelven.

Még több információ érhető el a kutatásról az alábbi linken:  

Developing Media Literacy in Public Education

Budapesti Corvinus Egyetem
International Visegrad Fund

    Standard Grant No. 21510566

Developing Media Literacy in Public Education: A Regional Priority in a Mediatized Age

A joint project funded by the International Visegrad Fund.

Partners:

  • University of Silesia (Katowice, Poland)
  • Centre for Higher Education Studies (Prague, Czech Republic)
  • University of Ss. Cyril and Methodius (Trnava, Slovakia)  
Budapesti Corvinus Egyetem


International Visegrad Fund


Digitális felkészültség

Kutatás a felsőoktatás digitalizációjáról: hallgatói/oktatói digitális kompetenciák, kompetenciafejlesztés, a tanulási eredmények mérése. Az NKFIH-869-4/201 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a Tématerületi Kiválósági Program 2019 pályázati program finanszírozásában valósul meg.

A kutatásban részt vevő munkatársak: Bartus Tamás, Bokor Tamás és Pelle Veronika

Kutatásvezető: Dr. Vaszkun Balázs György

Empirikus Társadalomkutató Műhely (ETK)

Az Empirikus Társadalomkutató Műhely (ETK) a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézetében folyó elméletileg megalapozott empirikus kutatásokat koordinálja a gazdaságszociológia, az elitek, az európai integráció, az információs társadalom, a migráció, és a fenntartható fejlődés témaköreiben.

Az alkalmazott módszerek és technikák között említhetjük a kérdőívek és reprezentatív felvételek tervezését és elemzését, a tartalomelemzést, a kísérletet, az interjút, a fókuszcsoportot, a Delphi vizsgálatot, a deliberatív közvélemény-kutatást és az állampolgári tanácskozást.

Az ETK kutatásai között szerepelegyebek közt az “Emerging Elites”, az “Entrepreneurship in Eastern Europe”, a Magyar Vállalati Panelvizsgálat, az “Uncertainty andInsecurity in Europe”, az “Információs Technológia és Helyi Társadalom”, Social Impacts of ICT, a SIBIS, azeInclusion, az ICT4All, az Integrated and United (INTUNE), az INSPIRES (www.inspires-research.eu), az ENEC projekt (https://enec-2014.wixsite.com/enec-2014).

Partnereink, megbízóink között említhető az Antenna Hungária, az e Magyarország Centrum, az empirica GmbH, az NKFP, az OTKA,az NKFIH, az IRM Európai Integrációs Alap, a TÁMOP az EFOP, valamint az EU 5-7. keretprogramja.

Szociológia szakos Ph.D. hallgatók számára a következő kutatások hozzáférhetők – önéletrajz és motivációs levél ellenében– Lengyel Györgynél (gyorgy.lengyel@uni-corvinus.hu):

– A magyar vállalati panel (1992-2000)

– A magyar gazdasági elit (1990, 1993, 1997, 2007, 2014)

– Fiatalok követéses vizsgálata(2002-2012)

– Bevándorlók és a magyar közvélemény(2011)

– Civil tanácskozások (2009, 2017)

– Multifactor Leadership Questionnaire alkalmazása egyetemi hallgatók körében (2018)

– Ph.D. alumni vizsgálat (2018)

MAMUT – Magyar Munkamemória-teszt

mamut.png

Megérkezett a MAMUT 1.0-s verziója!

A MAMUT – Magyar Munkamemória-teszt egy ingyenesen hozzáférhető, számítógépes alkalmazás formájában publikált tesztcsomag, amely a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatásával a 2011 és 2014 között, három ütemben készült el. A tesztek és a szoftver folyamatos fejlesztése és standardizációja a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetében zajlott, Dr. Kovács Gábor vezetésével.

A MAMUT egy kifejezetten magyar vizsgálati személyekkel való használatra fejlesztett, átfogó tesztcsomag, amely a munkamemória-modell (Baddeley, 2001) valamennyi komponensének mérésére tartalmaz eljárásokat. A fejlesztés szakaszainak ütemezését és az elkészült modulokat a következő táblázat foglalja össze.

A MAMUT 2014 augusztusában publikált v1.0-s verziójának telepítője, a felhasználói kézikönyv és az egyes tesztekhez kapcsolódó standardizációs adatok az alábbi linkekre kattintva érhetők el. A telepítéssel kapcsolatos teendőket a kézikönyv részletesen ismerteti.

A tesztcsomaggal kapcsolatos észrevételeivel, kérdéseivel forduljon Dr. Kovács Gáborhoz a gabor.kovacs@uni-corvinus.hu e-mail címen.

Képernyőfotó-2020-07-09-16.57.26.png
MAMUT felhasználói kézikönyv 2020. július 10.
MAMUT telepítőcsomag 2020. július 10.
“Számok és betűk”-teszt 2020. július 9.
Numerikus Stroop-teszt 2020. július 9.
Hayling-teszt 2020. július 9.
“Formák és nevek”-teszt 2020. július 9.
Fordított számterjedelem 2020. július 9.
Fordított lokációterjedelem 2020. július 9.
Corsi-teszt 2020. július 9.
Álszóteszt 2020. július 9.
MAMUT felhasználói kézikönyv 2020. július 10.
MAMUT telepítőcsomag 2020. július 10.
“Számok és betűk”-teszt 2020. július 9.
Numerikus Stroop-teszt 2020. július 9.
Hayling-teszt 2020. július 9.
“Formák és nevek”-teszt 2020. július 9.
Fordított számterjedelem 2020. július 9.
Fordított lokációterjedelem 2020. július 9.
Corsi-teszt 2020. július 9.
Álszóteszt 2020. július 9.

MTA-BCE Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport

2019. július 1-vel alakult meg a Magyar Tudományos Akadémia – Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomepidemiológiai Kutatócsoport Elekes Zsuzsa vezetésével. A Kutatócsoport célja – Andorka Rudolf hagyományait folytatva – olyan hiánykutatások lebonyolítása, amelyek hozzásegítenek a függőséget okozó egészségkárosító magatartások társadalmi mintázatának, sajátosságainak, okainak, összefüggéseinek a feltárásához, megértéséhez.

A Kutatócsoport saját honlapja: devianciakutas.hu

TudCom kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Dr. Veszelszki Ágnes (Kommunikáció és Szociológia Intézet Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék)

A tudománykommunikáció – különösen az áltudományos nézetek térnyerése révén – napjaink egyik legnépszerűbb és robbanásszerűen fejlődő társadalomtudományi kutatási területe. A Kommunikáció és Szociológia Intézet, együttműködésben a 2017 óta működő TudCom tudománykommunikációs kutatócsoporttal és a Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolával – 2018-ban tudománykommunikációs konferenciasorozatot indított, illetve két önálló tematikus folyóiratszámot (Jel-Kép, Filológia.hu) is megjelentetett. Kutatócsoportunk ehhez a széles hatókörű munkához csatlakozott a tudományos íráskészséget feltáró kutatásával. Az egy mesterszakos hallgatóból és egy doktoranduszból álló kutatócsoportban az oktatók-kutatók tapasztalatairól végeztünk felmérést: azt vizsgáltuk, hogy a magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók-kutatók miképpen látják a hallgatók tudományos (célú) írásos produktumait és a tudományos szövegekkel kapcsolatos elvárásokat. A kutatás az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 azonosítószámú „Tehetségből fiatal kutató- A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” című projekt keretében zajlott.

A kutatás anyagából a Jel-Kép folyóirat különszámot jelentetett meg, amely itt érhető el.

A kutatócsoport Facebook-oldala itt tanulmányozható.

Versenyfutás az idővel

A projektben tinédzsereket (12-16 év) és szüleiket kérdeztük a közösen eltöltött idővel kapcsolatos tapasztalatukról és véleményükről. Megvizsgáltuk, hogyan változott a közös idő az új technológiai eszközök használatának hatására, és hogy vajon hogyan navigál a szülő a számára is ismeretlen körülmények között.
A kutatást az NKFIH támogatja (K12008)
Vezető kutató: Nagy Beáta  

Víziók a mesterséges intelligencia és a társadalom kapcsolatáról

Kutatásvezető: Dr. Vicsek Lilla Mária (egyetemi docens, Kommunikáció és Szociológia Intézet, Szociológia és Társadalompolitika Tanszék)

A kutatás résztvevői: Dr. Köves Alexandra, Dr. Bokor Tamás, Pataki Gyöngyvér, Horváth Ágnes, Keszi Roland, Pajor Luca, Herke Boglárka, gyakornokok

OTKA K-131733 kutatás

A Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott projekt célja a mesterséges intelligencia és a társadalom kapcsolatára fókuszáló jövővíziók és azok jelenben kivehető hatásának vizsgálata. Lényegesnek tartjuk annak vizsgálatát, hogy ezek a várakozások, kizárva bizonyos lehetőségeket, és lezárva adott utakat, miként formálják a jövőt és a jelent. A mesterséges intelligenciáról alkotott elképzelések a társadalom számos szintjén jelen vannak, ennélfogva kiemelten fontosnak tartjuk a téma szociológiai vizsgálatát. Vizsgálatunk elsősorban a 2050-ig létrejövő, mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztésekre és a munkaerőpiacra fókuszál. Kutatási céljaink elérésének érdekében egyrészt a tradicionális szociológiai interjú módszerét, másrészt speciális jövőkutatási eszközöket használunk.

#kommlab kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Dr. Székely Levente (Kommunikáció és Szociológia Intézet)

A #kommlab a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézetéhez kapcsolódó kutatócsoport. Tagjai olyan hallgatók és oktatók, akik nem pusztán érdeklődnek az empirikus kutatások iránt, hanem gyakorolni is kívánják azt. A #kommlab tematikája elsősorban generációs fókuszú, így különös figyelmet szentel a generációk, elsősorban fiatalokkal és idősekkel kapcsolatos kutatásoknak. A kutatócsoport 2018-ban alakult, a 2019-es évben tagjai előadóként és szakmai kerekasztalban vettek részt a Médiapiac éves konferenciáján. 2020-ban a #kommlab tervei között több szakmai publikáció is szerepel influencer-marketing, ifjúság és civil szervezetek, generációk közötti kommunikáció témákban.

A #kommlab kutatócsoport legfrissebb eredményei:

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.23. - 06:33:59