Ugrás a fő tartalomra

Honosítás

Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása

(1) A külföldi oklevelek által tanúsított tudományos fokozat honosítása abban az esetben tartozik az Egyetem hatáskörébe, amennyiben az az Egyetem akkreditált és DI-ként elismert PhD képzési tudományterületével megegyezik. 

(2) Az EDT egyetemi doktori (PhD) fokozatként honosítja a külföldön szerzett tudományos fokozatot akkor, ha 

  • a) azt olyan külföldi oktatási intézmény állította ki, amely a külföldi állam jogrendje alapján tudományos fokozat kiállítására jogosult, és 
  • b) a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetők az Egyetem doktori szabályzata által előírt követelményeknek. E követelmények között kiemelten kezelendő a komplex vizsga eredményes letétele, valamint a doktori értekezés megvédése. 

(3) A honosítás iránti kérelmet az EDT elnökének címezve az Egyetem illetékes Doktori Irodájába kell benyújtani, mellékelve az előfeltételt jelentő egyenértékű egyetemi (MSc) végzettséget igazoló és a külföldi tudományos fokozatról szóló okmányt és (ha az nem angol, német vagy francia nyelvű) annak magyar nyelvű hiteles fordítását. A honosítási eljárás díját a Doktori szabályzat 10. melléklete tartalmazza. 

(4) Az EDT elnöke a kérelmet az illetékes DI-vel felülvizsgáltatja, majd annak véleményével az EDT elé terjeszti, amely dönt a honosításról. 

(5) Az EDT a tudományos fokozat honosításáról rendelkező határozatban feljogosítja a kérelmezőt a doktori (PhD) cím használatára. 

Külföldön szerzett PhD fokozat honosításához az első lépés kiválasztani az adott tudományterületnek megfelelő doktori iskolát. 

A kérvényhez levelet kell írni Rostoványi Zsolt EDT elnöknek címezve, illetve az alábbi dokumentumokat kell benyújtani hozzánk elektronikusan és eredetiben is bemutatva (BCE főépület 231-es iroda) : 

  • MA/MSc diploma 
  • PhD diploma 
  • PhD disszertáció 
  • opponensek értékelése (ha a külföldi rendszerben volt ilyen) 
  • PhD védés jegyzőkönyve -szakmai CV 
  • publikációs jegyzék (MTMT-ben is frissítve) 
  • két legjelentősebb, referált folyóiratban megjelent publikáció másolata 
  • személyi igazolvány és lakcímkártya 

A honosítás eljárási díja: 45 000 Ft, amit az Egyetem bankszámlájára kell befizetni: Budapesti Corvinus Egyetem OTP 11784009-22229896-00000000 Megjegyzés rovatba kérjük beírni: Témaszám: SDRSM0000K + honosítást kérelmező neve

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.24. - 19:50:05