Főoldal Budapesti Corvinus Egyetem - Budapesti Corvinus Egyetem
Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza az elérhetőségekhez

Önéletrajz - Dr. Takács Sándor

Adatok

Dr. Takács Sándor

Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás Tanszék
egyetemi docens
Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
 • 1987 - 1993
  Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási Kar (B)
Tudományos fokozatok, címek
 • 2001, PhD
  Budapesti Corvinus Egyetem
 • 2015, Dr.Habil
  Budapesti Corvinus Egyetem
Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
 • 1993 - 1997
  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, egyetemi tanársegéd
 • 1998 - 2002
  Budapesti Közgazd. és Államigazgatási Egyetem, Egyetemi adjunktus
 • 2003 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Egyetemi docens
 • 2019 -
  Budapesti Corvinus Egyetem, Egyetemi tanár
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
 • 2017 -
  Emberi Erőforrások Alapszak Szakfelelőse
 • 2005 -
  Humánmenedzsment Program szakmai vezetője
 • 2012 -
  HR Business Partner Program programigazgatója
 • 2013 -
  Tanszékvezető
 • 2013 -
  Gazdálkodástudományi Kar Kari Tanács tagja
Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések
 • 1996, 0,5 év
  London Business School PhD program
 • 2002, 2 hét
  Egyesült Államok, UCLA
 • 2008, 2 év
  Köln, MBO program - távoktatás
 • 2011, 2 hét
  Ausztrália, ISPSO és Group Relations Australia
Nyelvismeret
Nyelv
Beszéd
Írás
Olvasás
Média szereplést vállal e rajta?
angol
felső
felső
felső
Igen
német
felső
felső
felső
olasz
közép
közép
közép
Nyelvismeret
 • Nyelv: angol
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?: Igen
 • Nyelv: német
  Beszéd: felső
  Írás: felső
  Olvasás: felső
  Média szereplést vállal e rajta?:
 • Nyelv: olasz
  Beszéd: közép
  Írás: közép
  Olvasás: közép
  Média szereplést vállal e rajta?:
Kutatás, szakértői tevékenység

Emberi-erőforrás Menedzsment, International Human Resource Management, HR tanácsadás módszertana, Tanácsadói készségfejlesztés, Role development, Szervezeti pszichodinamika

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

Társadalmi vállalkozások és innováció
Flow a munkahelyen
Emberierőforrás-menedzsment.
Egyéni - csoportos és szervezeti szintű fejlesztés.
Rendszer-pszichodinamikai szervezetfelfogás.
Tanácsadói szerep.
Pszichodráma.

Szervezeti kultúra, teljesítményértékelési rendszerek és vezetői magatartás, csoportdinamika
Fontosabb kutatások
 • 1995 - 1999, GLOBE kutatás (szervezeti kultúra és leadership)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 1999 - 2003, Teljesítményértékelés
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2004 - 2006, Humán Tükör
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: OTKA
  További információk a kutatásról:
 • 2008 - 2011, Szervezeti elkötelezettség kutatás
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2010 - 2013, Call center kutatás (érzelmi munka, etikai dilemmák és munkahelyi stressz)
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 1994 - , Versenyképesség Kutatás (a HR szerepe a vállalati versenyképességben)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó:
  További információk a kutatásról:
 • 2016 - 2018, Lead4Skills - A jövő vezetőképzési és fejlesztési kihívásai
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: ERASMUS+
  További információk a kutatásról:
 • 2016 - 2017, MSc-s hallgatók a munkaerőpiacon (munka-tanulás egyensúly)
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó: Alapítvány a Jövő Munkahelyeiért
  További információk a kutatásról:
 • 2017 - , Társadalmi innovációk szervezeti szintű elemzése és fejlesztése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó: EFOP 3.6.2
  További információk a kutatásról:
Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
 • 2008 - , Önálló rovatvezető,
  magyar nyelvű
Szakértői tanácsadási tevékenységek
 • 1997 - 2002
  OD Partner Kft. Ügyfelek: Béres, Matáv, MOL, Unilever, Tetrapak, Wolters Kluver, Szervezetfejlesztés, tréningek
 • 2002 -
  Hazai és multinacionális üzleti szféra: ERSTE Bank, Hartmann Packaging, Hewlett-Packard Mo. és CEE, Hungaropharma, Hungarocontroll, Pfizer, Rufém Kft., Siemens AG, Tetrapak, T-COM. Társadalmi vállalkozások: Magyar Diáksport Szövetség, E-Charity, Szervezetfejlesztési tanácsadás és vezetőfejlesztés
Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
 • Épület: Központi épület - Fővám tér 8.
  Szobaszám: 381
  Mellék: 5382
  Fővonal: 482-5382
  Fax:
  Belső fax:
sandor.takacs@uni-corvinus.hu

kedd: 11.40-13.10 (381-es szoba) (sandor.takacs@uni-corvinus.hu)
Personal data

Dr. Takács Sándor

Institute of Management / Department of Organizational Behaviour
Associate professor
Qualifications, scientific degrees
Higher education qualifications
 • 1987 - 1993
  Corvinus University of Budapest, Faculty of Business Administration (B)
Scientific degrees and awards
 • 2001, PhD
  Corvinus University of Budapest
 • 2015, Dr.Habil
  Corvinus University of Budapest
Career
Workplaces
 • 1993 - 1997
  Corvinus University of Budapest, Assistant Professor
 • 1998 - 2002
  Corvinus University of Budapest, Assistant Professor
 • 2003 -
  Corvinus University of Budapest, Associate Professor
 • 2019 -
  Corvinus University of Budapest, Professor
Public activities in the university (memberships in university bodies)
 • 2017 -
  Professional Director of Human Resources BA Program
 • 2005 -
  Professional Director of Personal Management Program
 • 2012 -
  Professional Director of HR Business Partner Program
 • 2013 -
  Head of Department
 • 2013 -
  Member of Faculty Council
Important study tours, delegacies
 • 1996, 0,5 year
  London Business School PhD program
 • 2002, 2 weeks
  USA, UCLA - Short study visit
 • 2008, 2 years
  Köln, MBO program - distance learning
 • 2011, 2 weeks
  Australia, ISPSO and Group Relations Australia
Language skills
Language
Speaking
Writing
Reading
Media appearance
English
Advanced
Advanced
Advanced
Yes
German
Advanced
Advanced
Advanced
Italian
Intermediate
Intermediate
Intermediate
Language skills
 • Language: English
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance: Yes
 • Language: German
  Speaking: Advanced
  Writing: Advanced
  Reading: Advanced
  Media appearance:
 • Language: Italian
  Speaking: Intermediate
  Writing: Intermediate
  Reading: Intermediate
  Media appearance:
Research, professional activity

Human Resource Management, International HRM, HR consultancy skills and methods, Role development, Organisational Psychodynamics

organization science

Social enterprises and innovations
Flow at work
Human Resource Management and Development
Systems-psychodynamic approach
Psychodrama

Organizational culture, performance appraisal
Major research projects
 • 1995 - 1999, GLOBE research (organisational culture and leadership)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1999 - 2003, Performance appraisal
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2004 - 2006, Human Mirror - the role of HRM
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender: OTKA
  Further info about research:
 • 2008 - 2011, Organizational commitment research
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2010 - 2013, Call centre research (emotional labour, ethical dilemmas, stress)
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 1994 - , In Global Competition (HRM's role in Organizational Competitiveness)
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2016 - 2018, Lead4Skills - Management and leadership development needs in Hungary
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
 • 2016 - 2017, MSc Student's on the labour market (work - study balance)
  Form of participation: leader of the research team
  Moneylender: Foundation for Future's Jobs
  Further info about research:
 • 2017 - ,
  Form of participation: member of the research team
  Moneylender:
  Further info about research:
Membership in scientific or professional bodies/organizations Board memberships and positions
 • 2008 - , Member of the editorial team,
  Hungarian language
Expert consultancy activities
 • 1997 - 2002
  OD Partner Ltd. (Clients: Béres, Matáv, MOL, Unilever, Tetrapak, Wolters Kluver), Organizational Development
 • 2002 -
  Hungarian and international business organisations: ERSTE Bank, Hartmann Packaging, Hewlett-Packard Mo. és CEE, Hungaropharma, Hungarocontroll, Pfizer, Rufém Kft., Siemens AG, Tetrapak, T-Com. Social Enterprises: Hungarian Student Sport Association, E-Cha, OD consulting and management development
Contacts
Location at the university
 • Building: Main Building, Fővám tér 8.
  Room number: 381
  Extension: 5382
  Main line: 4825382
  Fax:
  Internal fax:
sandor.takacs@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva