Ugrás a fő tartalomra

NFKK FÜZETEK 8

Műhelytanulmányok
A felsőoktatási intézmények főbb típusai tevékenységük és vállalt missziójuk szerint
Nemzetközi piacorientáció, korszerű intézményi menedzsment


Szerkesztette: Hrubos Ildikó

2011. november


A kötet a Budapesti Corvinus Egyetem TÁMOP 4.2.1. projektje keretében végzett kutatássorozat két témájával foglalkozik. A felsőoktatási intézmények főbb típusai, vállalt missziójuk és tényleges tevékenységük szerint téma részeredményit mutatja be az első négy tanulmány. Ennek gerince az a vállalkozás, amely az európai U-Map projekt magyarországi adaptálására tesz kísérletet. Kiemelt figyelem irányul az ún. harmadik misszió kérdésére, annak megjelenésére az intézmények hivatalos dokumentumaiban és tényleges tevékenységében. Az ötödik és a hatodik tanulmány a nemzetközi piacorientáció kutatás elméleti-fogalmi kereteit adja meg, és kutatási hipotéziseket alkot. A hetedik tanulmány a felsőoktatási intézmény kormányzásának, irányítási rendszerének átalakulását vizsgálja a változó társadalmi-gazdasági környezethez való alkalmazkodás során.


181 oldal
ISSN: 2060-9698
ISBN: 978-963-89082-3-0


A kiadványban szereplő tanulmányok:

  • Hrubos Ildikó: Intézményi sokféleség a felsőoktatásban
  • Horváth Ákos: Kísérlet az európai mapping rendszer hazai alkalmazására
  • Bander Katalin: Vállalt küldetések az intézményi honlapok alapján
  • Veroszta Zsuzsanna: Frissdiplomások munkavállalási várakozásai a Közép-magyarországi Régióban
  • Berács József: Nemzetközi (export) piacorientáció a felsőoktatásban: nemzetköziesedés és intézményi megfelelés
  • Nagy Gábor, Berács József: A felsőoktatás, mint export
  • Kováts Gergely: A karok és a dékáni pozíció néhány jellemzője Magyarországon

A kiadvány letölthető itt:

A felsőoktatási intézmények főbb típusai tevékenységük és vállalt missziójuk szerint. Nemzetközi piacorientáció, korszerű intézményi menedzsment. Műhelytanulmányok

A konferencia megrendezését és a füzet megjelenését a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 projekt (K + F + I alprojekt) támogatta.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.21. - 10:28:45