Ugrás a fő tartalomra

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet frissen megjelent, felsőoktatási témájú köteteinek bemutatója

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek és a BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központjának közös rendezésében
 
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Központi Könyvtár
Időpont: 2016. december 14. (szerda), 15-18 óra
Társrendező: Oktatáskutató és Fejlesztő IntézetAz OFI 2016 második felében három felsőoktatási témájú kötetet is megjelentetett, amelyek együttes bemutatására és megvitatására kerül sor a szerzők, szerkesztők, szakmai lektorok közreműködésével. 
A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között című kötet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási és Elemzési Központjának felsőoktatással foglalkozó és a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja kutatói együttműködése eredményeként született meg. Különösségét az a kettősség adja, hogy egyfelől értelmezéseket keres a hazai felsőoktatás közel három évtizednyi alakulása tudományos igényű leírására, másfelől tényekre alapozottan át is tekinti e periódust, illetve egyes – kutatási szempontból néhány, fehér foltnak számító területen – mélyebben is elemzi az adott terület problémavilágát annak reményében, hogy releváns kérdéseket és javaslatokat fogalmaz meg későbbi kutatási programok számára. Ebből következően műfaja is szokatlan: a kötet válogatás egy nagyobb ívű kutatást megalapozó, előkészítő, feltáró munka eddigi eredményeiből. A kötet elérhető: ofi.hu/kiadvany/magyar-felsooktatas-1988-es-2014-kozott A felsőoktatás minőségbiztosítási horizontja: a felsőoktatás minőségbiztosításának standardjait és irányelveit rögzítő anyag – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) – teljes egészében sohasem jelent meg magyarul, ezért hatását is kevésbé fejtette ki, mint másutt. Amikor hosszas előkészítő munkák és széles körű egyeztetések nyomán az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatásért felelős miniszterei 2015 tavaszán Jerevánban a megújított ESG-re rábólintottak, világos feladatként adódott a felülvizsgált szöveg magyarra ültetése és megjelentetése. E kötet második felében ez a dokumentum olvasható, az első felében pedig a minőségbiztosításnak a felsőoktatás különböző szintjein történő alkalmazási lehetőségeit áttekintő, elemző tanulmányok jelentek meg. A kötet arra nem vállalkozhatott, hogy átfogóan szóljon a minőségbiztosításról, mindössze egy olyan tanulmány-, illetve dokumentum-összeállítás, amely a minőségbizotsítással kapcsolatos gondolkodás hazai fejlődését és az ehhez szükséges információszerzést kívánja segíteni. ofi.hu/kiadvany/felsooktatas-minosegbiztositasi-horizontja-megujitott-europai-standardok-es-iranyelvekTanulásszervezés, tudáselismerés és átjárhatóság a felsőoktatásban: a bolognai folyamat, azaz az európai felsőoktatás megújításának kulcsfontosságú eseményei azok a kétévente szervezett, amelyeken stratégiai döntések és vállalások születnek a felsőoktatással kapcsolatban. A 2015 tavaszán Jerevánban tartott miniszteri találkozón jóváhagyták az Európai Kreditgyűjtési és -átviteli Rendszer (ECTS) megújított Útmutatóját. Az előző ilyen dokumentum 2009-ben jelent meg. Az eredeti és megújított változat között igen jelentős a különbség. Ez egészen általánosan úgy összegezhető, hogy míg az előző kötet a képzéseket tervező és ellenőrző szervezeti, szakértői szinteknek szólt, a mostani voltaképpen már az egyes oktatók számára is meghatározó szakmai forrás. A kötet a dokumentum magyar nyelvű közzétételén túl annak alkalmazását elősegítő értelmező, kontextualizáló tanulmányokat közöl a tanulásszervezés, az elismerés és mobilitás témaköreiben. ofi.hu/kiadvany/tanulasszervezes-tudaselismeres-es-atjarhatosag-felsooktatasbanA rendezvény ideje alatt a helyszínen a kötetek korlátozott számban hozzáférhetők lesznek.
A meghívó és a tervezett program ide kattintva tölthető le:

NFKK, OFI – Könyvbemutató leírás

Program 
14.30-tól
Regisztráció, kávézás
15:00 – 15:20
Nyitó gondolatok: a kötetek megszületésének háttere, célok (Derényi András, OFI, a kötetek szerkesztője)
15:20 – 15:40
“A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között” című kötet bemutatója
A kötetet bemutatja: Temesi József, a BCE professor emeritusa, a kötet társszerkesztője
15:40- 16:00
Vita
16:00 – 16:15
“A felsőoktatás minőségbiztosítási horizontja. A megújított európai standardok és irányelvek működése, alkalmazása” című kötet bemutatója
A kötetet bemutatja: Kováts Gergely, a BCE adjunktusa, minőségügyi referense, a kötet egyik szerzője
16:15 – 16:30
Vita
16:30 – 16:45
A “Tanulásszervezés, tudáselismerés és átjárhatóság a felsőoktatásban. Útmutató az európai kreditrendszer alkalmazásához” című kötet bemutatója
A kötetet bemutatja: Kálmán Orsolya, az ELTE PPK egyetemi adjunktusa, a kötet szakmai lektora
16:45 – 17:00
Vita
17:00 – 17:30
Beszélgetés a felsőoktatás kutatásának lehetőségeiről


A rendezvény ideje alatt a helyszínen teasütemények, frissítők rendelkezésre állnak.
A fotókért köszönet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.19. - 06:01:31