Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Gyakran Ismételt Kérdések

Hol tudok vizsgára jelentkezni, és szükség szerint a felvett vizsga időpontját módosítani?
A vizsgákra való jelentkezés a Neptunon keresztül történik. A vizsgaidőpontra való jelentkezést legkésőbb 24órával a megkezdés előtt lehet módosítani. Kivételt képez ez alól a hétfőivizsganap, amikor is pénteken, 72 órával a vizsga kezdetét megelőzően lehetmegváltoztatni a vizsgaidőpontot.
Hová tudok fordulni, ha gondjaim vannak a stresszel, magánélettel kapcsolatban?
ADiáktanácsadó Központot bármikor bizalommal keresheted. Az alábbi linken bővebbinformációkat találsz, és könnyedén felveheted velük a kapcsolatot.  
Kik azok a demonstrátorok?
A demonstrátorság intézményünkegyik alappillére a hallgatói tehetséggondozást illetően. E tevékenység ahallgató és oktató részéről is önkéntesen végzett, mely a szakma iránt elkötelezett diákok egyéni munkájára épül. A demonstrátorok a kutatói ésoktatói irányvonal között választhatnak.
Költségtérítés esetén van lehetőségem a tandíj részletfizetésére?
Igen, a dékán engedélyezheti azt,legfeljebb két részletben. A Neptun felületén keresztül kell leadni a kérvényt,legkésőbb a beiratkozási/bejelentkezési időszak első napja előtt egy héttel. Azelső részletet a bejelentkezési időszak határidejéig, a másodikat pedig az ősziszemeszter esetén október, míg a tavasziban március 10-ig vagy kötelesbefizetni. 
Meddig és milyen feltételekkel vagyok jogosult igénybe venni a Corvinus Ösztöndíjat?
Az Egyetem tanévenként egyszer felülvizsgálja az ösztöndíjra jogosultak körét a két utolsó olyan aktív félév teljesítménye alapján, amelyben nem vettél részt Erasmus+ programmal támogatott külföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton.  A felülvizsgálat során megnézik az éves tanulmányi eredményedet (legalább 3,8-as átlag kell), hány kreditet teljesítettél (minimum 46 kredit), és hogy milyen volt a tudományos és diákszervezeti tevékenységed. Képzésenként hallgatói rangsort állítanak fel, így a legjobb hallgatók nyerik el a következő két félév ösztöndíjas helyet. 
Megszereztem a diplomámat. Hogyan tudok kapcsolatban maradni az egyetemmel?
ACorvinus Egyetem Alumni közösségén keresztül.    
Melyek a Corvinus budapesti épületei?
A Corvinusnak alapvetően háromépülete van: a régi E épület, az új C, és a Sóház.
Melyek az egyetem kollégiumai?
A Földes Ferenc, a Kinizsi és aTarkaréti Kollégium tartozik a BCE fenntartása alá.
Melyik épületben mit találok pontosan?
Az E épületben található az EgyetemiBolt, míg a C-ben a könyvtár. A Sóházban a számítógépes laborok mellett az InformatikaiSzolgáltató Központot is megtalálod, ahol többek közt az egyetemi webesfelületekre történő belépéssel kapcsolatos problémákat tudod jelezni.
Vágólapra másolva