Ugrás a fő tartalomra

Tématerületi Kiválósági Program

  A Tématerületi Kiválósági Programról

A Tématerületi Kiválósági Program legfontosabb célja az akadémiai kutatóintézetek, a felsőoktatási intézmények és az állam által alapított kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának megalapozása.

Biztosítani kívánja a rendelkezésre álló pénzügyi keret szakmai kiválóságra építő célzott forrásallokációját, a kutatási együttműködések fokozását, az intézmények számára a kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer keretfeltételeit.

A program célja a kutatási feltételrendszer társadalmi-gazdasági kihívásokhoz való igazítása, a kutatásfejlesztési és innovációs fókusz erősítése, és a tudományos produktivitás növelése.


A program az „Innováció a versenyképességért”; „Tudomány a jövőnkért”; „Nemzedékek életkilátásai” kihívásokra keresi a választ kijelölve az alábbi kutatási területeket:

 • Biztonságos társadalom és környezet
 • Ipar és digitalizáció
 • Egészség
 • Kultúra és család


Projekt szakmai vezetője: Dr. Szántó Zoltán Oszkár
A Tématerületi Kiválósági Program keretében
a Budapesti Corvinus Egyetem az alábbi támogatás(ok)at nyerte el:  

A Tématerületi Kiválósági Program keretében
a Budapesti Corvinus Egyetem az alábbi támogatás(ok)at nyerte el:

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági ProgramKutatási területTématerületMegítélt támogatás
(Ft)
2019/2020Ipar és Digitalizáció Az innováció potenciálja, formái, társadalmi és gazdasági haszna a digitalizálódó társadalomban 200.000.000
Feltöltés alatt. Kultúra és család Magyar Filozófiai Enciklopédia megalkotása Feltöltés alatt.
2020/2021Feltöltés alatt. Feltöltés alatt. Feltöltés alatt.

Projektvezetés

Szakmai vezető

Prof. Dr. Szántó Zoltán Oszkár z.o.szanto@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
CIAS dékán / CIAS dean
C épület, 724
Telefon: +36 1 482 7347 • Mellék: 7347

Szakmai koordinátor

Dr. Zrubka Zsombor zsombor.zrubka@uni-corvinus.hu
C épület

Projektmenedzser

Szűcs Boglárka boglarka.szucs@uni-corvinus.hu
C épület, 621
Telefon: +36 1 482 7725 • Mellék: 7725

1. Tématerület: Az innováció potenciálja, formái, társadalmi és gazdasági haszna a digitalizálódó társadalomban

Az innováció potenciálja, formái, társadalmi és gazdasági haszna a digitalizálódó társadalombanAz ipar és társadalom digitalizációja direkt és indirekt módon jelentős gazdasági és társadalmi változásokat generál. A Budapesti Corvinus Egyetem a hazai és európai innovációs politikával összhangban, a nem technológiai innováció potenciáljának, formáinak, hatékonyságának tanulmányozása terén kíván a hazai, valamint tágabb gazdasági, társadalmi és természeti környezetünk számára nemzetközileg is értékes tudományos eredményeket elérni, azokat hazai és nemzetközi szaklapokban publikálni, a jelentős nemzetközi elméleteket hazai környezetre adaptálni. Célunk, hogy saját és együttműködő ipari és állami partnereink kutatási eredményeinek kézzelfogható társadalmi, gazdasági és környezeti hasznosítását elősegítsük.
Jelen tématerület illeszkedik az ipar és digitalizáció, valamint az egészség kutatási területekhez, támogatva az„Innováció a versenyképességért” prioritást.
Három alprojektből áll:

1. Innovációs formák és potenciálok feltérképezése a mobilitásban

Szakmai vezető

Dr. Michalkó Gábor gabor.michalko@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Fenntartható Fejlődés Intézet / Turizmus Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
C épület, 303
Telefon: +36 1 482 7214 • Mellék: 7214

Kutatási Témák:

 • Csutora Mária:  Digitalizáció-vezérelt innovációk a turizmusban
 • Salamin Géza: Digitalizáció-vezérelt innovációk a turizmusban- Város-régió-tervezés
 • Jászberényi Melinda:  Önvezető járművek társadalmi hatása

   

2. Digitalizáció gazdasági és társadalmi haszna az egészségügyben és egészségiparban

Szakmai vezető

Prof. Dr. Gulácsi László laszlo.gulacsi@uni-corvinus.hu
E épület, 73
Telefon: +36 1 482 5598 • Mellék: 5598

Kutatási témák:

 • Zrubka Zsombor:  A biotechnológia gazdasági és társadalmi haszna
 • Zrubka Zsombor:  Digitalizáció gazdasági és társadalmi haszna az egészségügyben és egészségiparban

3. Digitális méretgazdaságosság

Szakmai vezető

Prof. Dr. Szabó Lajos György lajos.gy.szabo@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet
mb. Rektor / Rector
E épület, 2005
Telefon: +36 1 482 5460

Kutatási téma:
 • Kő Andrea : Ipar és digitalizáció
 • Kállay László: Tranzakciók méretgazdaságossága
 • Vaszkun Balázs:  A felsőoktatás digitalizációja
 • Losonci Dávid:  Ipar és digitalizáció, Menedzseri attitűd és teljesítmény
 • Losonci Dávid:  Ipar és digitalizáció, Versenyképesség

2. Tématerület Magyar Filozófiai Enciklopédia

Főszerkesztő

Mezei Balázs Mihály balazs.mezei2@uni-corvinus.hu
, 623
Telefon: +36 1 482 7729 • Mellék: 7729

A Magyar Filozófiai Enciklopédia… Eredmények:tudományos publikációk, policy ajánlások” helyébe kérnénk az alábbit felrakni:

A Magyar Filozófiai Enciklopédia három fő célt követ:

1. Össze kívánja fogni a hazai és a magyar kötődésű határon túli filozófus társadalmat, ezt a kivételes szakértelmet az egyes szócikkek megírásában kívánja fókuszálni.

2. Emléket kíván állítani a magyar nyelvű, magyar indíttatású filozófusok népes csoportjának, melynek tagjai a történelmi Magyarország területéről származnak és sokan közülük más nyelven, más országban írták meg főbb műveiket, többen közülük az elmúlt évtizedek ismert gondolkodói lettek.

3. Végül a tervezett angol verzióval a nemzetközi tudományos élet számára is világossá kívánja tenni azt a tematikus és szakmai sokféleséget, sajátos eredetiséget, amelyet a magyar környezetben született bölcseleti gondolkodás létrehozott, illetve a jelen munka szerzőinek munkájában ma is felmutat.

Munkánk célja a filozófiatudomány szolgálata, az oktatás segítése, a diszciplína megérdemelt helyének megerősítése az érdeklődők széles körében mindazok közreműködésével, akik a tudományos elkötelezettség mellett tudományos jóakarattal is élnek.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.23. - 04:00:17