Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Tématerületi Kiválósági Program

  A Tématerületi Kiválósági Programról

A Tématerületi Kiválósági Program legfontosabb célja az akadémiai kutatóintézetek, a felsőoktatási intézmények és az állam által alapított kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának megalapozása.

Biztosítani kívánja a rendelkezésre álló pénzügyi keret szakmai kiválóságra építő célzott forrásallokációját, a kutatási együttműködések fokozását, az intézmények számára a kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer keretfeltételeit.

A program célja a kutatási feltételrendszer társadalmi-gazdasági kihívásokhoz való igazítása, a kutatásfejlesztési és innovációs fókusz erősítése, és a tudományos produktivitás növelése.


A program az „Innováció a versenyképességért”; „Tudomány a jövőnkért”; „Nemzedékek életkilátásai” kihívásokra keresi a választ kijelölve az alábbi kutatási területeket:

 • Biztonságos társadalom és környezet
 • Ipar és digitalizáció
 • Egészség
 • Kultúra és család

Projekt szakmai vezetője: Dr. Szántó Zoltán Oszkár
A Tématerületi Kiválósági Program keretében
a Budapesti Corvinus Egyetem az alábbi támogatás(ok)at nyerte el:  
A Tématerületi Kiválósági Program keretében
a Budapesti Corvinus Egyetem az alábbi támogatás(ok)at nyerte el:

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági ProgramKutatási területTématerületMegítélt támogatás
(Ft)
2019/2020Ipar és Digitalizáció Az innováció potenciálja, formái, társadalmi és gazdasági haszna a digitalizálódó társadalomban 200.000.000
Feltöltés alatt. Kultúra és család Magyar Filozófiai Enciklopédia megalkotása Feltöltés alatt.
2020/2021Feltöltés alatt. Feltöltés alatt. Feltöltés alatt.

Szakmai vezető

Dr. Szántó Zoltán Oszkár zoltan.szanto@uni-corvinus.hu
Központi Épület – Fővám tér 8
Telefon: 7347, 7348 • Mellék: 5262, 5594

Szakmai koordinátor

Dr. Zrubka Zsombor zsombor.zrubka@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület
Telefon: +36 1 482 5308

Projektmenedzser

Szűcs Boglárka boglarka.szucs@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Pénzügy / Pályázati projektmenedzsment
Projektmenedzser / Project Manager
C épület, 647
Telefon: +36 1 482 7725 • Mellék: 7725
Az innováció potenciálja, formái, társadalmi és gazdasági haszna adigitalizálódó társadalomban

Az ipar és társadalom digitalizációja direkt és indirekt módon jelentős gazdasági és társadalmi változásokat generál. A Budapesti Corvinus Egyetem a hazai és európai innovációs politikával összhangban, a nem technológiai innováció potenciáljának, formáinak, hatékonyságának tanulmányozása terén kíván a hazai, valamint tágabb gazdasági, társadalmi és természeti környezetünk számára nemzetközileg is értékes tudományos eredményeket elérni, azokat hazai és nemzetközi szaklapokban publikálni, a jelentős nemzetközi elméleteket hazai környezetre adaptálni. Célunk, hogy saját és együttműködő ipari és állami partnereink kutatási eredményeinek kézzelfogható társadalmi, gazdasági és környezeti hasznosítását elősegítsük.
Jelen tématerület illeszkedik az ipar és digitalizáció, valamint az egészség kutatási területekhez, támogatva az„Innováció a versenyképességért” prioritást.
Három alprojektből áll:

Szakmai vezető

Michalkó Gábor gabor.michalko@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Turizmus Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 312, 359
Telefon: +36 1 482 5579 • Mellék: 5579
Kutatási Témák:
 • Csutora Mária:  Digitalizáció-vezérelt innovációk a turizmusban
 • Salamin Géza: Digitalizáció-vezérelt innovációk a turizmusban- Város-régió-tervezés
 • Jászberényi Melinda:  Önvezető járművek társadalmi hatása

   

Szakmai vezető

Prof. Dr. Gulácsi László laszlo.gulacsi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Institute for Advanced Studies
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 73
Telefon: +36 1 482 5598 • Mellék: 5598
Kutatási témák:
 • Zrubka Zsombor:  A biotechnológia gazdasági és társadalmi haszna
 • Zrubka Zsombor:  Digitalizáció gazdasági és társadalmi haszna az egészségügyben és egészségiparban

Szakmai vezető

Dr. Szabó Lajos György lajos.gy.szabo@uni-corvinus.hu Vállalkozásfejlesztési Intézet
egyetemi tanár
E épület, 358
Telefon: +36 1 482 5342 • Mellék: 5342
Kutatási téma:
 • Kő Andrea : Ipar és digitalizáció
 • Kállay László: Tranzakciók méretgazdaságossága
 • Vaszkun Balázs:  A felsőoktatás digitalizációja
 • Losonci Dávid:  Ipar és digitalizáció, Menedzseri attitűd és teljesítmény
 • Losonci Dávid:  Ipar és digitalizáció, VersenyképességFőszerkesztő

Mezei Balázs Mihály balazs.mezei2@uni-corvinus.hu Oktatást, Kutatást Támogató Kponti Szervezeti Egys / Kutatásfejlesztési Igazgatóság
külső kutató
, 623
Telefon: +36 1 482 7729 • Mellék: 7729
A Magyar Filozófiai Enciklopédia (a továbbiakban: MAFE) összetett kutatási projektum (elemeit lásd alább). Célja, hogy az 1945-1990 közötti időszakban államideológiai funkciót betöltő, 1990 után is érvényesülő szelektív-diszkriminatív filozófiai közélet további korrekciójához átfogó program keretében járuljon hozzá. A projektum egyszerre történeti, akadémiai-egyetemi, kulturális-művelődési, illetve hazai és nemzetközi tudományos vonatkozású.
A kutatás célja, hogy a magyar filozófiai gondolkodást megtisztítsa a korábbi hatásoktól, amelyek nemcsak torzították történeti ismereteinket, hanem kedvezőtlen módon formálták az 1990 utáni egyetemi és akadémiai tevékenységet.

Módszerek
Kérdőíves vizsgalat reprezentatív lakossági mintán. Ehhez a kérdőív kidolgozása, valamint az adatelemzés módszertani fejlesztése – ez egyben tudományos innováció.

Eredmények:tudományos publikációk, policy ajánlások


Vágólapra másolva