Ugrás a fő tartalomra

Felsőoktatási Kiválósági Program (FIKP)

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP)

Projektvezetés

Szakmai asszisztens

Gázser Kitti kitti.gazser@uni-corvinus.hu
C épület, 625
Telefon: +36 1 482 7180 • Mellék: 7180

A FIKP projekt keretében megvalósuló alprojektekről

Pénzügy alprojekt

Rövid ismertető az alprojektről

Pénzügyi likviditás alprojekt

Kutatási téma

Jelenleg Magyarországon a felnőtt lakosság körülbelül 24%-ának (mintegy 2 millió embernek) nincs bankszámlája, így lényegében kiszorulnak a formális pénzügyi szolgáltatásokból, például a hitelezésből is,hiszen a bankok a hitelképesség-vizsgálatot főként a banki folyószámla adatok alapján végzik. Közülük sokan a szegények, a képzetlenek vagy egyéb okokból hátrányos helyzetűek közül kerülnek ki. A pénzügyi kirekesztettség problémája fokozottan jelentkezik az elmaradott térségekben,ahol a bankok költségcsökkentési okokból egyre több bankfiókot szüntetnek meg.Pedig a gazdasági és társadalmi integráció elengedhetetlen feltétele lenne,hogy pénzügyi szolgáltatások széles körben elérhetőek legyenek. A kutatási projekt fő célja a banki-pénzügyi szolgáltatások kiterjesztése erre a potenciális új ügyfélkörre és a szóban forgó rétegek pénzügyi tudatosságának növelése.

Kutatási alprojektünk kiemelt fókusza a meglévőadósságok rendezése, ami előfeltétele a fejlettebb pénzügyi szolgáltatások(fizetési szolgáltatások, megtakarítási programok, mikrohitelezés,biztosítások, vagyonkezelés stb.) igénybevételének. Nem világos azonban, hogy a különböző régiókban, eltérő kulturális és gazdasági körülmények között milyen termékek/mechanizmusok lehetnek optimálisak, vagy egyáltalán működőképesek, különös tekintettel a költségekre, a kockázatmegosztásra és az ösztönzőkre. Az IT-fejlődés, a FinTech trendek és ezen belül a blockchain-technológia, az okos szerződések elterjedése,illetve a fizetési szolgáltatások forradalma is új távlatokat nyit a pénzügyi terméktervezésnek ezen a speciális területén.

A kutatás során áttekintjük a téma elméleti és empirikus előzményeit, majd a magyarországi körülmények figyelembevételével kidolgozzuk a hátrányos helyzetűek pénzügyi integrációját segítő adósságrendező eljárások és pénzügyi szolgáltatások elméleti modelljeit, illetve az üzleti szféra képviselőinek bevonásával javaslatokat teszünk azok gyakorlati implementációjára.

A kutatás célja optimális ösztönzőrendszerek és szolgáltatások tervezése. Ennek elméleti-módszertani hátterét a mechanizmustervezés, a szerződéselmélet, a viselkedéstan és a közgazdasági modellezés adják. Az elméleti kutatások mindvégig szorosan kapcsolódnak a valósághoz, főként az alapos helyzetfelmérés, a nemzetközi tapasztalatok feldolgozása, a kérdőíves felmérések, a gyakorlati tesztelés (terepmunka) és az eredményeink disszeminációja révén.

Szakmai vezetés

Alprojektvezető

Dr. Berlinger Edina edina.berlinger@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi Tanár / Professor
Fővám tér 13-15 (Sóház), 281
Telefon: +36 1 482 5212 • Mellék: 5212

Résztvevő kutatók:

Fokozattal rendelkező kutatók

Srsz. Név FTE Téma
1 Banai Ádám 0,5 RCT program kidolgozása
2 Bazsalya Balázs 0,5 Hátrányos helyzetű térségek empirikus vizsgálata, adatelemzés
3 Berlinger Edina 0,5 Az adósságkonszolidáció lehetőségeinek vizsgálata, A 2018. évi interjúk és a 2019. évi kérdőíves
felmérés eredményeinek elemzése
4 Csóka Péter 0,3 Az adósságelengedés modellezése, dinamikus, nem kooperatív játékelméleti alkumodellel
5 Dömötör Barbara Mária 0,5 A nagy hitelkockázatú adósok költségfelárának vizsgálata
6 Gosztonyi Márton 0,5 Adósságkonszolidáció, társadalmi vállalkozások fejlesztése
7 Győri Zsuzsanna 0,5 A MagNet Bank és a Bagázs együttműködésének vizsgálata esettanulmány formában,
a sikertényezők és a nehézségek azonosítása
8 Havas Attila 0,1 Szociális innováció és interaktív tanulás
9 Havran Dániel 0,5 Elmaradott térségek jövedelmi/pénzügyi/energiafogyasztási vizsgálata; vállalatirányítás és piaci likviditás
(vagy az utóbbi helyett: kétszintű finanszírozási modellek)
10 Kiss Hubert János 0,1 Bankszámla / bankkártya használat vizsgálata; A 2019. évi kérdőíves felmérés adatainak az elemzése
11 Kóczy Áron László 0,3 A MÁK megyei ellátórendszerének hatékonyságvizsgálata és általában a körzetkiosztási módszerek alkalmazása
diszkrét allokációs problémákban; Az ellátásbiztonság vizsgálata az európai gázhálózaton és ennek változása a folyamatban
levő Nord Stream 2 bővítés miatt.
12 Kónya István Tamás 0,1 A pénzügyi válság és előzményei magyarországi lefutásának makro modellezése; Heterogén háztartásokat tartalmazó
makro modell építése, amelyben megjelenhetnek az adósságcsapdába került háztartások
13 Lovas Anita 0,5 Társadalmi innovációk pénzügyi modellezése, az empirikus szakirodalom áttekintése
14 Molnár György 0,1 Szociális innováció és interaktív tanulás tárgyú cikk. Részvétel az adósságkonszolidációs kérdőív
eredményeinek feldolgozásában
15 Naffa Helena 0,5 Társadalmilag felelős befektetések teljesítményértékelése a megatrendek tükrében
16 Neszveda Gábor 0,5 Nemzetközi panel adatok alapján annak vizsgálata, hogy hogyan függ össze a banki szolgáltatások elérése
és vagy használata az emberek életminőségére (egészségi állapot, boldogság, pozitív kilátások)
17 Sziklai Balázs Róbert 0,1 Metodológiai tanulmány írása osztozkodáselméleti módszerek összehasonlítására; Az európai gázpiacról
szóló tanulmány továbbfejlesztése; A tőzsdebuborékokról szóló tanulmány továbbfejlesztése
18 Tasnádi Attila 0,5 Szavazáselméleti kérdések vizsgálata
19 Walker, Thomas 0,5 Társadalmi innovációk innovatív finanszírozása (On the Suitability of Social Impact
Bonds and Development Impact Bonds in Addressing Community Development Needs)
20 Walter György 0,5 Bankrendszer és pénzügyi piacok
21 Sándor László 0,25 Háztartási pénzügyek, kísérleti design

PhD-hallgatók

SrszNévFTETéma
1Fain Máté0,5 ESG (Environmental, Social & Governance) fókuszú részvényportfóliók teljesítményértékelése
2Kerényi Péter0,5 Folytonos idejű dinamikus megbízó-ügynök modell
3Kim Donát0,5 Bankok piaci helyzete és hitelek árazása
4Lakatos Zsolt0,5 Vállalatkormányzás és pénzügyi likviditás vizsgálata; A hitel monitoring szerepének hatása a vállalatkormányzásra
5Petróczy Dóra Gréta0,4 Országok közötti átutalási rendszer vizsgálata
6Pollák Zoltán0,5 Csődvalószínűség vizsgálata stressz teszttel
7Tamásné Vőneki Zsuzsanna0,5 ESG jelentések vizsgálata
8Tóth Fanni0,5 Az ERSTE SEED program bemutatása
9Víg Attila András0,5 Befektetői heterogenitás a pénzügyi piacokon, befektetési alapok versenye

Publikációk

Vállalások:
Fokozattal rendelkezők
201820192020
Q1-Q2 cikkek123
Q3-Q4 cikkek223
műhelytanulmányok11108
konferencia előadások141414
PhD-hallgatók:
2018 20192020
Q1-Q2 cikkek 001
Q3-Q4 cikkek 012
műhelytanulmányok 675
konferencia előadások 688

Első évi cikkek 2018. június 1-től

D1 cikk, megjelent:

Csercsik, D.; Hubert, F.; Sziklai, B.; Kóczy Á. László (2019) Modelling transfer profits as externalities in a cooperative game-theoretic model of natural gas networks. ENERGY ECONOMICS, 80 p. 355-365, (May, 2019)

 

Q1 cikk, megjelent:

Segal-Halevi, E.; Sziklai, B. (2018) Monotonicity and competitive equilibrium in cake-cutting. ECONOMIC THEORY X p. 1-39.

 

Q1 cikk, megjelent:

Segal-Halevi, E.;  Sziklai, B. (2018) Resource-monotonicity and population-monotonicity in connected cake-cutting, MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES 95 p. 19-30.

 

Q1 cikk, megjelent:

Tasnádi, A.; Kobayashi, K. Gerrymandering in a hierarchical legislature. (2019) THEORY AND DECISION, 2 p. 253-279, (May 2019)

 

Q1 cikk, megjelent:

Péter Csóka, P Jean-Jacques Herings (2019) Liability games, GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR 116 p. 260-268 (May 2019)

 

Q3 cikk, megjelent:

Lublóy, Á.; Keresztúri, J. L.; Benedek, G. (2018) Social network influence on new drog diffusion: Can the data-driven approach provide practical benefits? SOCIETY AND ECONOMY 40: 2 p. 227-243.

Második évi cikkek 2019. június 1-től

Q2 cikk, megjelent:

Walter, Gy. Risk-adjusted pricing of project loans (2019) STUDIES IN ECONOMICS AND FINANCE, (June 2019)

 

Q3 cikk, megjelent:

Hubert Janos Kiss, Ismael Rodriguez-Lara, Alfonso Rosa-Garcia (2019) Does response time predict withdrawal decisions? Lessons from a bank-run experiment. REVIEW OF BEHAVIORAL FINANCE, (November 2019)

 

MTA B, elfogadva:

Hubert János Kiss (2019) Who Does Not Have a Bank Account in Hungary Today? HITELINTÉZETI SZEMLE, forthcoming

 

D1 cikk, megjelent:

Markus Kinatader, Hubert János Kiss, Ágnes Pintér (2020) Would depositors pay to show that they do not withdraw? Theory and experiment. EXPERIMENTAL ECONOMICS, https://doi.org/10.1007/s10683-020-09646-y

First Online: 12 February 2020

Első évi tanulmányok 2018. június 1-től

SrszSzerzőkCím
1Berlinger Edina, Bihary Zsolt The emergence of interbank network structures from bilateral partner limits
2Berlinger Edina, Gosztonyi Márton, Havran Dániel Interpersonal and Interbank lending markets
3Berlinger Edina, Lovas Anita State-supported advisory programs
4Bihary Zsolt, Kerényi Péter Gig Economy: A Dynamic Principal-Agent Model
5Bihary Zsolt, Víg Attila András Analytic solutions in a continuous-time financial market model
6Csóka Péter Liability games
7Dömötör Barbara Mária Risk Management and Corporate Size
8Dömötör Barbara Mária, Szűcs Balázs Árpád, Berlinger Edina Path-dependent risk-taking
9Győri Zsuzsanna Existing and potential solutions to reduce financial exclusion – theoretical considerations and
practical initiatives at the meeting point of finance and ethics
10Havran Dániel, Kerényi Péter, Víg Attila András Short Food Supply Chain Finance, Information Benefits of the Integrative Role
11Havran Dániel, Lakatos ZsoltFemale presence on the management and supervisory boards in Central and Eastern Europe.
How does it impact the performance of the listed firms?
12Keresztúri Judit Lilla Social network influence on new drug diffusion: Can the data-driven approach provide practical benefits?
13 Keresztúri Judit Lilla Exploring factors of diagnostic delay for patients with bipolar disorder: A population-based cohort study
14Kiss Hubert János Does response time predict withdrawal decisions? Lessons from a bank-run experiment
15Kiss Hubert János Gender differences in risk aversion and patience: evidence from a representative survey
16Kóczy Á. LászlóThe risk-based core for cooperative games with uncertainty
17 Kóczy Á. László Jog és játékelmélet
18 Kóczy Á. László, Sziklai Balázs Modelling transfer profits as externalities in a cooperative game-theoretic model of natural gas networks
19 Kóczy Á. László, Sziklai Balázs The geopolitical impact of Nord Stream 2
20Kónya István Tamás Interest premium and external position: a time varying approach
21Lakatos Zsolt Do larger boards improve shareholder value creation? – Effects of the board size on the business
performance in Eastern Central Europe
22Mikolasek András Problems in the Application of Credit Risk Models
23Molnár György, Havas AttilaEscaping from the poverty trap with social innovation: a social microcredit program in Hungary
24Németh-Durkó Emília Determinants of carbon emissions in a European emerging country: Evidence from ARDL cointegration
and Granger causality analysis.
25Neszveda Gábor Aspiration Level, Probability of Success, and Stock Returns: An Empirical Test
26Petróczy Dóra Gréta An alternative quality of life ranking on the basis of remittances
27Sziklai Balázs Róbert Monotonicity and competitive equilibrium in cake-cutting,
28 Sziklai Balázs Róbert Resource-monotonicity and population-monotonicity in connected cake-cutting
29Tasnádi Attila Gerrymandering in a Hierarchical Legislature
30Walter György Are project loans properly risk adjusted?

Második évi tanulmányok 2019. június 1-től folyamatban

SrszSzerzőkCím
1Banai Ádám,
Vágó Nikolett
Drivers of household credit demand before and during the crisis: Micro-level
evidence from Hungary and Poland
2 Bazsalya Balázs A look at the financial management characteristics of people living in extreme poverty
3 Berlinger Edina Student loan design
4 Csóka Péter,
Herings P. Jean-Jacques
Non-cooperative bargaining on debt restructuring
5 Dömötör Barbara Mária Wrong Way Risk of Retail Loans
6 Fain Máté,
Naffa Helena
Do ESG factors matter?
7 Gosztonyi Márton,
Havran Dániel
Pathways From Overindebtedness to Debt Trap Exploring the steps towards
financial exclusion in an underdeveloped area of Hungary
8 Győri Zsuzsanna,
Benedek Borbála
Motivations and opportunities of debt settlement as banking activity in Hungary
9 Havas Attila,
Molnár György
A multi-channel interactive learning model of social innovation
10 Havran Dániel Household loan repayment behaviour at the poverty threshold
11 Kerényi Péter, Bihary Zsolt,
Szimayer Alexander
Dynamic Principal-Agent Model with Endogenous Participation Constraint
12 Kim Donát Theoretical and Practical Analysis of Retail Bank Lending Pricing (Research Plan)
13 Horn Dániel Who Does Not Have a Bank Account in Hungary Today?
14 Kóczy Áron László, Sziklai Balázs Róbert,
Koltai Tamás, Tamás Alexandra
Apportionment methods in resource allocation
15 Kónya István Tamás, Baksa Dániel
Convergence, productivity and debt: the case of Hungary
16 Lakatos Zsolt Theoretical aspects of corporate governance
17 Lovas Anita Social finance and philanthrop capital
18 Molnár György, Berlinger Edina Debt consolidation for the poorest
19 Naffa Helena, Fain Máté The megatrend is your friend?
20 Neszveda Gábor Why some people are financially excluded?
21
Sziklai Balázs Róbert, Dobránszky Blanka

Az időn múlik? Egyéni teljesítménysportok hatékonyságvizsgálata monte carlo szimuláció segítségével
22 Sziklai Balázs Róbert, Héberger Károly Apportionment and Districting by Sum of Ranking Differences
23 Tamásné Vőneki Zsuzsanna What Do The Risk Disclosures Present About ESG Readiness of Banks?
Content Analysis of Banking Risk and Annual Reports in Visegrad Four Countries Between 2000 and 2018
(Research Plan)
24 Tasnádi Attila, Bednay Dezső, Yadav Sonal On the manipulability of social choice functions
25 Tóth Fanni Social Innovation and the Erste SEEDS Programme (Research Plan)
26 Víg Attila András, Hortay Olivér Market power in renewable power generation
27 Walker, Thomas Social Impact Bonds 1: The First Years in Review
28 Walker, Thomas Social Impact Bonds 2: A Critical Analysis of the Existing Databases
29 Walter György Personal Bankruptcy: History and Models

Első évi konferenciaelőadások 2018. június 1-től

Srsz.SzerzőkElőadás címeDátumKonferencia
1Berlinger Edina,
Bihary Zsolt
The emergence of interbank network structures from bilateral partner limits 2019. január 25. FIKP Workshop
2Berlinger Edina,
Gosztonyi Márton,
Havran Dániel
Interpersonal and Interbank lending markets 2018. november 16. AFML 2018
3Berlinger Edina,
Lovas Anita
State-supported advisory programs 2019. január 25. FIKP Workshop
4Bihary Zsolt,
Kerényi Péter
Gig Economy: A Dynamic Principal-Agent Model 2019. január 25. FIKP Workshop
5Bihary Zsolt,
Víg Attila András
Analytic solutions in a continuous-time financial market model 2019. január 25. FIKP Workshop
6Csóka Péter Liability games 2019. január 25. FIKP Workshop
7Dömötör Barbara Risk management and corporate size 2018. december 20.MKE Konferencia
8Dömötör Barbara,
Szűcs Balázs Árpád,
Berlinger Edina
Path-dependent risk-taking 2019. január 25. FIKP Workshop
9 Győri Zsuzsanna Existing and potential solutions to reduce financial exclusion – theoretical
considerations and practical initiatives at the meeting point of finance and ethics
2019. január 25. FIKP Workshop
10Havran Dániel,
Kerényi Péter,
Víg Attila András
Short Food Supply Chain Finance, Information Benefits of the Integrative Role 2018. november 16. AFML 2018
11Havran Dániel,
Lakatos Zsolt
Female presence on the management and supervisory boards in
Central and Eastern Europe. How does it impact the performance of the listed firms?**
2019. január 25. FIKP Workshop
12 Keresztúri Judit Lilla Új gyógyszer terjedését meghatározó tényezők orvosjellemzők és orvosok közötti kapcsolatok alapján 2019. január 25. FIKP Workshop
13 Kiss Hubert János Does response time predict withdrawal decisions? Lessons from a bank-run experiment 2019. január 25. FIKP Workshop
14 Kóczy Á. László The risk-based core for cooperative games with uncertainty 2019. január 25. FIKP Workshop
15Kóczy László,
Sziklai Balázs
The geopolitical impact of Nord Stream 2*** 2018. december 12.3rd AIEE Energy Symposium
16Kónya István Tamás Interest premium and external position: a time varying approach. 2019. január 25. FIKP Workshop
17Lakatos Zsolt Do larger boards improve shareholder value creation? – Effects of the board
size on the business performance in Eastern Central Europe***
2019. január 25. FIKP Workshop
18Mikolasek András Személyi kölcsön másképp 2019. január 25. FIKP Workshop
19Molnár György,
Havas Attila
Escaping from the poverty trap with social innovation: a social microcredit program in Hungary* 2018. november 16. AFML 2018
20Németh-Durkó Emilia Growth and emission: Evidence from Hungary 2019. január 25. FIKP Workshop
21 Neszveda Gábor Aspiration Level, Probability of Success, and Stock Returns: An Empirical Test 2019. január 25. FIKP Workshop
22 Petróczy Dóra Gréta An alternative quality of life ranking on the basis of remittances***** 2018. november 16. AFML 2018
23 Sziklai Balázs Róbert Sum of Ranking Dierences as a novel analytical
tool for comparing Social Choice methods
2019. január 25. FIKP Workshop
24 Tasnádi Attila Gerrymandering in a Hierarchical Legislature 2019. január 25. FIKP Workshop
25 Walter György Are project loans properly risk adjusted? 2019. január 25.FIKP Workshop

Egyes tanulmányokat a kutatók több konferencián is előadtak:

* Havas Attila, Molnár György

Tackling marginalisation with social innovation – The Kiútprogram in Hungary

30th Annual European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) Conference, Nice (2018. szeptember 6.)

The 17th International Schumpeter Society Conference, Szöul (2018. július 2-4.)

 

** Havran Dániel, Lakatos Zsolt

Presence of women at corporate boards and performance – How does it matter in the Central-Eastern European region?

EURAM (2018. június 21.)

 

*** Kóczy Á. László, Sziklai Balázs

The geopolitical impact of Nord Stream 2

3rd AIEE Energy Symposium (2018. december 12.)

 

**** Lakatos Zsolt

Több igazgatósági tag, javuló értékteremtés?

BCE Közgazdaságtudományi Doktori Iskola XIV. Éves Konferencia (2018. november 23.)

 

***** Petróczy Dóra

An alternative quality of life ranking on the basis of remittances

MKE Konferencia (2018. december 20.)

Második évi konferenciaelőadások 2019. június 1-től folyamatban

SrszSzerzőkElőadás címeDátumKonferencia
1 Banai Ádám Drivers of household credit demand before and during the crisis 11/29/2019FIKP Research Workshop
2 Bazsalya Balázs Mélyszegénységben élők pénzügyi kultúrájának néhány jellemzője Magyarországon 11/29/2019 FIKP Research Workshop
3 Berlinger Edina
Lovas Anita
Social enterprise under moral hazard 11/15/2019 10th Annual Financial Market Liquidity Conference
4 Csóka Péter,
Herings P. Jean-Jacques
Non-Cooperative Bargaining on Debt Restructuring 11/15/2019 10th Annual Financial Market Liquidity Conference
5 Dömötör Barbara Mária Wrong way risk of housholds’ loan. 11/15/2019 10th Annual Financial Market Liquidity Conference
6 Fain Máté Do ESG factors matter? 10/17/2019 PRMIA Hungary Chapter Research Conference
7 Gosztonyi Márton,
Havran Dániel
Credit, Poverty and Debt Trap 2019.11.07-09. The Challenges of Analyzing Social and Economic Processes in the 21st Century – International Scientific Conference
8Győri Zsuzsanna,
Benedek Borbála
Motivations and opportunities of debt settlement as banking activity in Hungary 11/29/2019 FIKP Research Workshop
9 Havas Attila,
Molnár György
A multi-channel interactive learning model of social innovation 11/15/2019 10th Annual Financial Market Liquidity Conference
10 Havran Dániel What do bankrupted households do differently? Repayment behaviour at the poverty threshold 11/15/2019 10th Annual Financial Market Liquidity Conference
11 Kerényi Péter Hakni gazdaság: Egy folytonos idejű dinamikus megbízó-ügynök modell 11/29/2019 FIKP Research Workshop
12 Kiss Hubert János,
Horn Dániel
Gender-specific role of risk and time preferences in saving decisions 10/17/2019 PRMIA Hungary Chapter Research Conference
13 Kóczy Áron, László,Koltai Tamás,
Sziklai Balázs R., Tamás Alexandra
Apportionment methods in resource allocation 2019.06.23-26 EURO 2019 – 30th European Conference on Operational Researc
14 Kónya István Tamás Crisis, productivity, growth 11/29/2019 FIKP Research Workshop
15 Lakatos Zsolt Theoretical aspects of corporate governance 11/29/2019 FIKP Research Workshop
16 Lovas Anita Társadalmi pénzügyek és a filantróp kockázati tőkések 11/29/2019 FIKP Research Workshop
17 Berlinger Edina,
Molnár György
Pénzügyi integráció és adósságrendezés 10/17/2019 PRMIA Hungary Chapter Research Conference
18 Naffa Helena Pure Factor Megatrend Investments 10/17/2019 PRMIA Hungary Chapter Research Conference
19 Neszveda Gábor Why some people are financially excluded? 11/29/2019 FIKP Research Workshop
20 Sziklai Balázs Róbert,
Lengyel Balázs
Inuencers – Experts of Social relations 11/29/2019 FIKP Research Workshop
21 Tasnádi Attila, Bednay Dezső,
Yadav Sonal
On the manipulabilty of social choice functions 7/3/2019SING15 Conference
22 Víg Attila András,
Bihary Zsolt
Profitability of fundamental and technical trading strategies 11/15/2019 10th Annual Financial Market Liquidity Conference
23 Walter György Personal bankruptcy – History and models 11/29/2019 FIKP Research Workshop

Egészségügy, társadalmi teher: jelenlegi és jövőbeli költségek, innovációk igénye és értékelése alprojekt


Rövid ismertető az alprojektről

Európában a társadalom elöregedése és az egyre hatékonyabb egészségügy miatt az egyre nagyobb számú krónikus beteg ellátása és finanszírozása minden országban máris nagy probléma, az egészségügyi és szociális ágazat részesedése a GDP-ből folyamatosan növekszik. Ezért a gazdaságilag legfejlettebb országokban is elsődleges kutatási és stratégiatervezési kérdéssé vált, hogyan oldható meg hosszú távon a gondozásra, segítésre szorulók növekvő tömegének ellátása. A gondozásból a családra háruló terhek máris jelentősek. Kutatásunk célja annak feltárása, hogy a különböző betegségek és állapotok vonatkozásában milyenek a szocio-demográfiai jellemzők, a jelen és várható társadalmi költségek, melyek az egészségügyi és szociális szféra kritikus területei, ahol költséghatékony beavatkozás szükséges és ami tudományosan megalapozottan lehetséges. Az új innovatív technológiák értékeléséhez hazai adatokon alapuló, multidiszciplináris megközelítésű és társadalmi nézőpontú elemzési módszerekkel kívánunk hozzájárulni.

A kutatási eredmények tudományosan megalapozott információkkal szolgálnak a társadalompolitikai és finanszírozói döntéshozáshoz, új szempontokkal segítik az egészségügyi- és szociális ellátórendszer tervezését és fenntartható finanszírozását, és elősegítik az gazdaságilag megalapozott forrásallokációs döntéseket a krónikus betegségek és állapotok ellátása vonatkozásában. Kutatásunk értékes információkat nyújt nem csak az egészségügy, hanem a gazdaság más szektorai ─ műszaki, gyógyszeripari, biztosítói ─ kutatás-fejlesztési és képzési-oktatási irányainak meghatározásához.

Szakmai vezetés

Alprojektvezető

Prof. Brodszky Valentin Péter valentin.brodszky@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Egészségpolitika Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 532
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.23. - 13:08:13