Ugrás a fő tartalomra

Munkatársak

A kutatóközpont vezetője

Dr. Bauer András andras.bauer@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
E épület, 341
Telefon: +36 1 482 5648 • Mellék: 5648

Bauer András egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszékének munkatársa. Több tárgyat oktat a Corvinuson, emellett széles körű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik. 15 éven át tanított a a University of California, Berkeley programjaiban, professeur affilié az HEC School of Managementen, a European School of Management and Technology , illetve a New York University Stern School of Business adjunct professzora, valamint a European Marketing Academy alelnöke. Jelenlegi kutatási projektjeiben a digitalizáció hatását elemzi az eladásmenedzsment és a kereskedelem területen. Bauer András tagja a Magyar Formatervezési Tanácsnak, s olyan vállalatok számára végzett kutatásokat, minta Bayer, a Merck, Philip Morris, Sara Lee, Magyar Telekom és az OTP.

A kutatóközpont kutatói

Dr. Gálik Mihály galik@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketing- és Designkommunikáció Tanszék
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
E épület, 337
Telefon: +36 1 482 5490 • Mellék: 5490

Gálik Mihály professzor emeritus a Budapesti Corvinus Egyetemen. Kandidátusi fokozatát 1989-ben szerezte meg, 1995-ben habilitált az akkori Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahová 1996-ban nevezték ki egyetemi tanárnak. 1998-2010. között több vezető állást töltött be az Egyetem Gazdálkodástudományi Karának különböző szervezeti egységeiben, a 2012-2015. időszakban pedig a BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola vezetője volt. 1974-1993. között az egyetemen kívül volt állásban, ezen belül az 1990-1992. időszakban a Magyar Rádió ügyvezető igazgatója volt. 2006-2012. között a Magyar Telekom Nyrt. Igazgató Tanácsának külső tagja. Az Európai Médiaintézet (The European Institute for the Media) tudományos tanácsának tagja 1989-2003 között, majd – az Intézet megszűnését követően – a 2003-ban létrehozott The European Media Management Association (EMMA) alapító tagja. Kutatási területe a médiagazdaságtan, médiaszabályozás és médiapolitika.    

Dr. Cosovan Attila Róbert attila.cosovan@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketing- és Designkommunikáció Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 335
Telefon: +36 1 482 5141 • Mellék: 5141

Cosovan Attila DLA, Ferenczy-díjas habilitált egyetemi docens. 2015-től a Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék munkatársa,a designkommunikáció program és szakirányú továbbképzés társalkotója. Korábban 15 évet tanított a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. Tervezőművész és társalapítója a coandco.cc kreatív műhelynek. ahol – a designkommunikáció szemléletet és módszer létrehozójaként a kreatív alkotói kapcsolatteremtés globális fontosságáért és egyben felelősségvállalásáért dolgozik. Csapatával együtt többszörös hazai és nemzetközi design díjbirtokosa; ebből 4 termékkategóriában Red Dot Design Award Winner. 2012-2015 között a Magyar Formatervezési tanács tagja, 2013-tól a Design Terminál tanácsadója és mentorprogramjának támogatója. Tanulmányait három egyetemen végezte: a bukaresti Román-Amerikai Egyetem Design Karán, az ELTE BTK Esztétika szakán, valamint a Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikációtanszékén.

Dr. Csordás Tamás Viktor tamas.csordas@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketing- és Designkommunikáció Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 337
Telefon: +36 1 482 5390 • Mellék: 5390

Csordás Tamás adjunktus, a Budapest Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézete Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszékének munkatársa. Főbb oktatási területei: Online és digitális marketing, Marketingkommunikációs stratégia, Médiaismeret, Médiagazdaságtan, magyar és angol nyelven egyaránt. Kvalitatív kutató, főbb kutatási területei: A felhasználók által előállított tartalmak marketing jelentősége; A fogyasztók hatalommal való felruház(ód)ása és annak következményei; Fogyasztói részvétel szerepe az értékteremtésben; Fogyasztói magatartás az újmédiás felületeken; Az online információterjedés folyamata és sajátosságai; Az új média kollaboratív üzleti modelljei és marketing vonatkozásai. Több hazai és nemzetközi szakmai publikáció szerzője és társszerzője, kutatási projekt résztvevője. Üzleti tanácsadás területén olyan szervezetekkel dolgozott mint a Magyar Telekom, az NMHH, vagy a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Sportmenedzsment Társaság.

Dr. Fehér Péter peter.feher@uni-corvinus.hu Elnöki Szervezet / Nemzetközi Kapcsolatok és Akkreditációk
Nemzetközi Vezető / Vice-President for International Relations and Accreditations
E épület, 287
Telefon: +36 1 482 5373 • Mellék: 5373

Fehér Péter a Budapesti Corvinus Egyetem Informatikai Intézetének docense. Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerezte Információmenedzsment és Vezetői gazdaságtan szakirányokon. PhD fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte,tudásmenedzsment témában. Kutatási területei közé tartozik a digitális technológiák üzleti felhasználása, a digitális átalakulás különböző iparágakban, IT Governance és az informatikai szolgáltatásmenedzsment különbözőterületei. A 2009 óta évente ismételt ITSM kutatás vezetője. Gyakorlati tapasztalatokat tanácsadóként több iparágban is szerzett, többek között a Budapest Bank, Raiffeisen Bank, Diákhitel Központ, Magyar Telekom, Invitel, Wizzair vállalatoknál, illetve több minisztériumban.

Dr. Gáti Mirkó György mirko.gati@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Digitális Marketing Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 359
Telefon: +36 1 482 5579 • Mellék: 5579

Gáti Mirkó adjunktus, a Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszékének munkatársa. Oktatási területei: marketing (BA), marketingkutatás (BA, magyar és angol nyelven), business marketing (BA), sportmarketing (MA), értékesítési és eladástechnikák (BA). 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban oktatói mobilitás keretében, angol nyelven Marketing Research tárgyat tanított az Estonian Business School alapszakos hallgatói számára. Kutatási területei: kisvállalati marketing, online marketing, közösségimédia-marketing. Rendszeresen publikál hazai és nemzetközi folyóiratokban, valamint részt vesz hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. Több hazai szakkönyvbe írt a kutatási témájához kapcsolódó könyvfejezeteket. Üzleti tanácsadás területén dolgozott a Magyar Telekom, az OTP Bank, a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Sportmenedzsment Társaság, valamint a HungaroControl – Magyar Légiforgalmi Szolgálat számára.

Dr. Horváth Dóra dora.horvath@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketing- és Designkommunikáció Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 335
Telefon: +36 1 482 5141 • Mellék: 5141

Horváth Dóra egyetemi docens, a Budapest Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézete Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszékének vezetője. Ph.D. fokozatát 2002-ben szerezte meg ugyanitt. Marketingkommunikáció és design témájú tárgyakat oktat a BCE rendszeres és nemzetközi programjaiban. Kreatív oktatás módszertani fejlesztő. A CEMS (Community of European Management Schools) Design and Innovation csoport tagja.Kvalitatív kutató, projektív kutatási technikák alkalmazója és fejlesztője, kutatásai és publikációi design, csomagolás, imázs, reklámbefogadás, integráció, az új technológiai eszközök okozta változó információbefogadás, fogyasztói részvétel, posztmodern marketing témakörökben jelentek meg. Horváth Dóra tagja a European Advertising Academy ICORIA reklám-kutatói szövetségnek, jelenlegi kutatási területei kreativitás és fogyasztói részvétel (co-creation), designkommunikáció.    

Dr. Komár Zita zita.komar@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketing- és Designkommunikáció Tanszék
adjunktus
E épület, 333
Telefon: +36 1 482 5649 • Mellék: 5649

Komár Zita a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing-, Média és DesignKommunikáció tanszékének oktatója, tanársegéd. PhD tanulmányait a BCE Társadalomtudományi Kar, Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolájában végzi. Fiatal kutatóként több angol és magyar nyelvű publikáció szerzője és társszerzője. Fő kutatási területe a retorika és feminin retorika, valamint a meggyőző kommunikáció és gender kommunikáció vizsgálata a marketing- és a kommunikációtudományok területén. Zita korábban a Budapest Bank (General Electric) vállalatnál töltött be belső kommunikációs és értékesítésfejlesztési pozíciót. Jelenleg, marketingkommunikáció tárgyú kurzusokat vezet, emellett pedig óraadó oktatóként dolgozik a BCE Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetében, valamint a Metropolitan Egyetemen, ahol prezentációtechnika és nyilvános beszéd témakörben tart előadásokat, szemináriumokat az angol és magyar nyelvű képzésben egyaránt.

Markos-Kujbus Éva eva.kujbus@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketing- és Designkommunikáció Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 337
Telefon: +36 1 482 5390 • Mellék: 5390

Markos-Kujbus Éva tanársegéd, a Budapest Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézete Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszékének munkatársa. Főbb oktatási területei: Marketingkommunikáció, Marketingkommunikáció pszichológiai alapjai, Médiaismeret, Kreatív és médiatervezés. Kvalitatív kutató, főbb kutatási területei: a felhasználók által előállított tartalmak marketing jelentősége; fogyasztói magatartás az újmédiás felületeken; az online információterjedés folyamata és sajátosságai; a virtuális közösségek sajátosságai és marketing jelentősége. Több hazai és nemzetközi szakmai publikáció szerzője és társszerzője, kutatási projekt résztvevője.

Dr. Mitev Ariel Zoltán ariel.mitev@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 355/A
Telefon: +36 1 482 5523 • Mellék: 5523

Mitev Ariel a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Tanszékének habilitált egyetemi docense. Állandó kutatói és tanácsadói tevékenységet végez akadémiai és üzleti projektekben, oktató és tréner egyetemi kurzusokon, tanfolyamokon és tréningeken. Az Eladásmenedzsment c. könyv társszerzője. Az értékesítéssel kapcsolatosan olyan kutatásokban vesz részt, mint a kiégés problémája az értékesítőknél, a hibákból való tanulás, az értékesítővé válás folyamata, vagy az értékesítők közösségi média használata. Lényeges szerepet vállal az innovatív és alternatív, Magyarországon kevésbé elterjedt kutatási módszertanok alkalmazásában és publikálásában. Olyan vállalatoknak tartott tréningeket vagy végzett kutatást, mint például a Magyar Telekom, OTP, Renault, KITE, Generali, Essilor, Sanoma.

Dr. Urbán Ágnes agnes.urban@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Adatelemzés és Informatika Intézet / Infokommunikáció Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
Sóház, 22
Telefon: +36 1 482 7494 • Mellék: 7494

Urbán Ágnes egyetemi docens, tanszékvezető a Budapesti Corvinus Egyetem Infokommunikációs Tanszékén. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen 1998-ban végzett közgazdászként, ennek jogutódján, a Budapesti Corvinus Egyetemen 2006-ban szerzett Ph.D. fokozatot summa cum laude minősítéssel. Disszertációját Az új média szolgáltatások piaci fogadtatása címmel írta. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Médiagazdaságtan, valamint a Média- és közönségkutatás tárgy oktatója, tárgyfelelőse. Fő kutatási területe az üzleti modellek változása, a médiafogyasztási szokások átalakulása, a magyarországi médiapiac fejlődése és a médiapolitika piaci kérdéseinek vizsgálata. Urbán Ágnes eddig mintegy 50 hazai és nemzetközi publikáció szerzője média és infokommunikációs témákban, amelyek között könyvek, könyvrészletek, folyóirat-cikkek és konferencia-előadások egyaránt megtalálhatók, magyar illetve angol nyelven.

Dr. Varga Ákos akos.varga@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Digitális Marketing Tanszék
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, 359
Telefon: +36 1 482 5252 • Mellék: 5252

Varga Ákos a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszékének adjunktusa. Több hazai és nemzetközi szakmai publikáció szerzője és társszerzője, kutatási projekt résztvevője. Vendégelőadóként oktatott többek között a kanadai University of Lethbridge, az észtországi Estonian Business School, a norvég Volda University College és a spanyol Universidad de Sevilla intézményekben. Szakmai tapasztalatai a média, kommunikáció, marketingkommunikáció, online marketing, public relations és neuromarketing területeire terjednek ki. Az Uniomedia PR Ügynökség tanácsadójaként dolgozott olyan ügyfeleknek mint a Coca-Cola, Sanofi, Nestlé, Telekom.

Prof. Dr. Zsóka Ágnes agnes.zsoka@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, 207
Telefon: +36 1 482 5395 • Mellék: 5395

Zsóka Ágnes egyetemi docens a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszékének oktatója. PhD fokozatát 2006-ban szerezte meg, 2015-ben habilitált. A fenntartható fejlődéshez, társadalmi és környezeti felelősségvállaláshoz, valamint marketinghez kapcsolódó tantárgyakat oktat magyar, angol és német nyelven a Corvinus Egyetemen. Angol nyelvű kurzusai a CEMS (The Global Alliance in Management Education) program, német nyelvű kurzusai a DSG (Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ) keretein belül futnak. Nemzetközi szinten önálló tantárgyakat vezet a Passaui Egyetemen, valamint rendszeresen tanít a CEMS nemzetközi blokkosított kurzusaiban. 2006 óta a Gazdálkodástani Doktori Iskola programigazgatója, 2016 óta a DSG igazgatója. 2012 óta tagja az EDAMBA (Europeal Doctoral Association in Management and Business Administration) vezetői testületének. Jelenlegi kutatásai a fenntartható fogyasztás és a szubjektív jóllét összefüggéseinek vizsgálatára, a társadalom energiafogyasztási szokásainak felmérésére, valamint a vállaltok fenntarthatósági jelentéstételének kritikai elemzésére irányulnak.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.20. - 07:23:39